1. ӘЗірленді құрастырған Ысқақов М. М., ветеринария ғылымдарының докторы, профессор, “Ветеринариялық медицина” кафедрасының меңгерушісі 2012 ж.. ТалқыландыДата27.06.2016
өлшемі248.5 Kb.

ОӘК 042-14.4.02.01.20.05/01-2012


Баспа №3

беттің -сі

1. ӘЗІРЛЕНДІ

Құрастырған Ысқақов М.М., ветеринария ғылымдарының докторы, профессор, “Ветеринариялық медицина” кафедрасының меңгерушісі

« » __________ 2012 ж.

.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 “Ветеринариялық медицина” кафедрасының отырысында

хаттама № « » 2012 ж.


Кафедра меңгерушісі, профессор ____________________ М.М.Ысқақов
2.2 Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

хаттама № « » 2012 ж.


Төрағасы ______________ К.Р. Сатиева.
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған


«__»_______________200__ж, №__ хаттама.
ОӘК төрағасы, проректор ____________ Б.А.Рскелдиев
4. ЕҢГІЗІЛДІ 01.09.2009 ж. №2 басылымның орнына
Бұл кешен Қазақстан Республикасының іске қосылған Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандартына, ҚР МЖМБС 5.09.019 - 2011сәйкес орындалған. Жоғары білімді малдәрігері.


Мазмұны


 1. Қолданылу аумағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ереже

 4. Оқытушылар үшін оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

 8. Әдебиеттер


1. Қолдану саласы

«Паразитология және инвазиялық аурулар» пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен 051202-“Ветеринариялық санитария” мамандықтарының оқытушыларына арналған.2. Нормативтік сілтемелер.

«Қолдану саласы

«Паразитология және инвазиялық аурулар» пәнінің оқу - әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:

«051202»-Ветеринарлық санитария» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты ҚР МЖБС 3.08.0.ХХ – 2004, ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің 7.08.2006 жылғы, №671 бұйрығы бойынша әрекетке енгізілді және бекітілді.3. Жалпы ережелер
3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Қолдану саласы

«Паразитология жән инвазиялық аурулар» пәні тоғышарларды және олар туғызатын паразитарлық немесе инвазиялық ауруларды оқытады. Пән төрт бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім – гельминтология, жануарларда, құстарда және адамдарда тоғышарлық ететін құрттар (гельминттер), олар тудыратын гельминтоздар (құрт аурулары) жайындағы паразитология ғылымының бір саласы. Екінші бөлім – протозоология, жануарлардың, құстардың, адамдардың денесінде тоғышарлық ететін қарапайымдылар тудыратын протозойлық (протозооз) аурулар жайындағы паразитологияның бір саласы. Үшінші бөлім – энтомология, әр түрлі тоғышар жәндіктердің құрылысын, дамып – көбеюін және және жәндіктердің, олардың личинкаларының тудыратын энтомоз аурулары жайындағы паразитологияның ғылыми саласы. Төртінші бөлім – арахнология, әр түрлі кенелердің құрылысын, дамуын, олар тудыратын – арахноздар (әсәресе қотыр аурулары) жайындағы паразитологияның бір ғылыми саласы.
3.2 «Паразитология жәнезиялық аурулар» пәнінің негізгі мақсаты.

Студенттерге инвазиялық ауруларды кешенді түрде анықтау (балау) әдістерін үйрету, анықталған ауруларға бірден ең тиімді емдеу әдістерін қолдану, ауруды тудырмау үшін алдын ала сақтық шараларын ұйымдастыру.

Инвазиялық ауруларды емдеу және алдын алуында студенттерді эпизоотологияны, өз еліміздің және шет елдердің ветеринариялық фармакологияның жетістіктерін ескере отырып ең тиімді әдістерді қолдануға үйретеді. Осы пәннің негізгі мақсаты – әр түрлі шаруашылықтарда жанурлар мен құстарды инвазиялық аурулардан сауықтыру болып келеді.
3.3 Пәннің негізгі міндеттері.

Жоғарғы мектептің қазіргі кезеңде құрылуы барысында кез келген пәннің мәселесі жоғарғы мамандарды дайындау талаптарына жауап беруі қажет. Мәселелер өзекті, жаңалығымен айқындалуы керек. Соған байланысты пәннің алдына келесі міндеттер қойылады: • Жануарлар, құстардың, антропозооноздардың инвазиялық ауруларының жіктелуін, морфологиясын, қоздырғышының биологиясын зерттеу және инвазиялық аурулар туралы жалпы түсінік беру

 • Гельминтозды инвазиясының таралуы маусымдығын, жас шамасына байланысты инвазияның экстенсивтілігін және интенсивтілігін, гельминттің иесінің организіміне тигізетін патогенді әсерін, кешенді диагностиканың әдістерін зерттеп, кең спектрлі әсері бар антигельминтиктерді қолдана отырып емдеу және алдын алу шараларын ұйымдастыру.

 • Протозоилық аурулар кезінде қоздырғыштардың жаңа систематикасына, электронды микроскоп деңгейінде құрылымының ерекшеліктеріне көңіл аудару. Ерекше көңіл бөлетін жайт қарапайымдылардың көбейіп-дамуы, олардың эпизоотологиялық аймақтарға әсері, патогенезінің ерекшелігі және инвазияның дамуы, қазіргі таңдағы емдеу мен алдын алудың жаңа тәсілдері. Өз еліміздің (профессор Сабаншиев М.С., Искаков М.М., Дзержинский В.А, т.б.) және шет елдердің ғылыми жетістіктеріне көңіл бөлу қажет.

 • Энтомология бойынша жіктелуін, жәндіктедің биологиясын, олардың эктопаразит ретінде және жануарлар, құстар және адамдардың трансмиссивті ауруларының қоздырғышы ретінде қарап зерттеу. Ерекше көңіл бөлетін жайт қан сорғыш қос қанатты жәндіктер, энтомоз ауруын тудыратын қос қанатты жәндіктер. Студенттерді жоғарғы дәрежелі жергілікті (прфессор Ж.М.Исимбековтың мектебі) және шет елдердің энтомологтармен таныстыру.

 • Арахнология бойынша өрмекші тәрізділердің жіктелуін, паразитоформды және акариформды кенелердің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін, табиғаттағы орнын зерттеу. Ерекше көңілді акариформды кенелер туғызатын акаразға қарсы емдік және алдын алу шараларды ұйымдастыру, студенттерді өз және шет елдердің ғылыми жетістіктерімен таныстыру.

 • Паразитологияның жаңа бағыттары бойынша, паразитоценология – паразитоценоз құбылысына және олар туғызатын ассоциативті (аралас) инвазиясына толық түсінік беру. Ассоциативті инвазияның моноинвазиямен салыстырмалы түрде патогенезіне көңіл аудару. Ерекше көңіл бөлетін жайт ассоциативті инвазияға қарсы өз еліміздің (М.М.Ысқақовтың мектебі), Қазақстан Республикасының алдын ала патенттерімен расталған емдеу мен алдын алу шараларының эффективті әдістері.

 • Студенттерді әр түрлі себептері бар инвазиялық ауруларда емдеу және алдын алу шараларын ұйымдастыру жоспарын құруды үйрету.


3.4 «Паразитология және инвазиялық аурулар» пәнін оқығанда студент

БІЛУ КЕРЕК:

 1. Инвазиялық ауру қоздырғышының жіктелуін, құрылысын, дамуын.

 2. Эпизоотологиялық жағдайды.

 3. Қоздырғыштың денеге әсерін.

ИГЕРУ КЕРЕК:

 1. Инвазиялық ауруларды кешенді (жалпылама) түрде анықтауды(эпизоотологиялық, клиникалық, патологоанатомиялық, зертханалық).

 2. Инвазиялық ауруларды емдеу, алдын алудың әдістерін және тәсілдерін.

ІСТЕУ КЕРЕК:

 1. Инвазиялық ауруға дер кезінде, дұрыс диагноз қойып (балау), анықтау.

 2. Бірден, жылдам емдеу.

 3. Аурудан тазарту үшін емдік, алдын алу шараларының жоспарын құру.

ТҮСІНУ КЕРЕК:

 1. Инвазиялық аурулардың қауіптілігін

 2. Инвазиялық аурулардың салдарынан пайда болатын экономикалық шығынын

МЕҢГЕРУ КЕРЕК:

 1. Теориясын

 2. Шет тілдерін, шетелдердің жұмыстарымен танысу мақсатында

ҚОЛДА БОЛУ КЕРЕК:

 1. Аппаратура, реактивтер, құралдар және инвазиялық ауруларда диагноз қоюға септігін тигізетін қосымша жабдықтар

 2. Арнайы жабдықталған зертхана

 3. Антгельминтиктер, эймериозға қарсы препараттар, инсектицидтер, акарацидтер, сульфаниламид препараттары, антибиотиктер және кең спектрлі препараттар


АЛУ КЕРЕК:

 1. «Ветеринариялық медицина» мамандығы бойынша теориялық және тәжірибелік сабақтар

 2. Барлық қажетті диагностикалық, емдік препараттар


3.5 Курстың пререквизиттері

 • зоология

 • биология

 • патологиялық физиология

 • биохимия

 • патологиялық анатомия

 • эпизоотология

 • клиникалық диагностика

 • фармакология

 • микробиология және вирусология

 • зоогигиена

 • экология

 • ветеринарлық істі ұйымдастыру

 • ветеринарлық-санитарлық сараптама


3.6 Курстың постреквизиттері

 • протозоология

 • гельминтология

 • арахнология

 • знтомология

 • паразитоценологияЖұмыс оқу жоспарынан көшірме
1 кесте


Курс

Семестр

Несие

ЛК

(сағ)


ТС (сағ)

СОӨЖ

СӨЖ (сағ)

Барлығы (сағ)

Жиынтық бақылаудың формасы

5

9

2

15

15

15

45

90

Емтихан


4 ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

2 кесте
Тақырыптардың атауы және оның мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

Дәрістер

 1. Арахнология негіздері


 1. Акариформды кенелер.


 1. Энтомология негіздері, қос қанатты жәндіктер. 1. Жәндіктер-тұрақты эктопаразиттер. 1. Жануарлардың сифункулятозы. 1. Ірі қараның гиподерматозы.
 1. Қой эстрозы. 1. Протозоология негіздері. Жылқының

пероплазмозы.


 1. Ірі қара тейлериозы.
 1. Қой эймериозы
 1. Тауықтардың және қояндардың эймериоздары

 2. Жануарлардың токсоплазмозы 1. Жануарлардың саркоцистозы. 1. Жылқының трипоносомозы 1. Ірі қара трихомонозы
1

1

1Кафедрада нөмірленген оқу-әдістемелік әдебиеттер, оқулықтар, оқу құралдары:
Сабаншиев М.С. және басқалары «Паразитология және инвазиялық аурулар» Алматы,2003
Ауылшаруашылық малдарының инфекциялық және инвазиялық ауруларына қарсы күрес жолдары мен тәсілдерін жетілдіру.//Ғылыми мақалалар жиынтығы. Алматы,2007

№7, №13, №14

1

1


№1, №3, №7, №8, №13

№2, №7, №8, №13


.


1

1

1№1, №6, №8, №10

№2, №4, №7,№9

№3, №5, №6, №8, №10

1

1


№1, №2, №4, №7, №8, №9

№3, №5, №6, №7, №9, №10
1

1
№1, №6, №8, №10

№2, №4, №7,№9

1


1


№3, №5, №6, №8, №10

№1, №2, №4, №7, №8, №9

1


№3, №5, №6, №7, №9, №10


Зертханалық-тәжірибе сабақтары

 1. Паразитоформды кенелері. Дара жынысты буынаяқтылар. Денесі сопқшалау немесе элипс тәрізді, біртұтас бөлшектенбеген. Құрлысы хелицерден және гипостомнан құралған. Дамуы жұмыртқадан, балаңқұрттан, протонимфадан, телеонимфадан және имагодан тұрады. Кенелерді табиғатта және жануарлар денесінен жинайды.

 2. Аргас кенелері. Денесі жайпақ немесе домалақ. Кене арқасы қатпарланған және көптеген дөңгелек қатты бұдырмақтар орналасқан, ұз 4-10мм. Көбінесе құстарда тоғышарлық етеді. Оңтүстік табиғи аймақтарда жиі кездеседі. Аргас кенелері құс ұялары мен қораларда жинайды. Кенелер жылдам қозғалып, жақсы байқалады. Түнде қорадағы құстардың денесімен әр түрлі жарықшақ-саңлауларды жарық түсіріп тексереді.

 3. Акариформды кенелер. Acariformes тегіне жататын ұсақ кенелер қоздыратын инвазиялық аурулар малдың барлық түрінде кездеседі. Бұл ауруларды қотыр деп атайды. Кенелердің ұзындығы 0,1-3мм, денесі екі бөліктен тұрады: протеросома – ауыз қуысы және алдыңғы екі аяқ; гистеросома – екінші, үшінші жұп аяқ және жыныс қуысы. Дамуы жұмыртқадан, балаңқұрттан, протонимфдан, телеонимфадан және имагодан тұрады. Кенелерді табиғатта және жануарлар денесінен жинайды.

 4. Масалар, соналар. Сона денесі 7-10мм, ала түсті, мұрттары ұзын. Төбесінде үш қарапайым көздері бар. Қанаттарында қоңыр дақтармен жолақтар болады. Артқы аяқ

1

1


1

1


Кафедрада нөмірленген оқу-әдістемелік әдебиеттер, оқулықтар, оқу құралдары:

№1, №3, №7, №10, №12


№2, №5, №7, №9, №10

№3, №6, №7, №9, №11, №12

№1, №3, №5, №8,№9, №11,№14


сирақтарының тепкі тырнақтары жақсы жетілген. Олар көбінесе бұлтты күндері әсіресе жаңбырдан соң жаппай ұшады.

 1. Масалар барлық аймақтарда кездеседі. Ересек маса денесі ұзын, цилиндр тәрізді, басы кішкене, дөңгелек, екі жағында күрделі көздері, алдыңғы жағында ұзын жіңішке, істікке ұқсас тұмсығы бар. Маса көп жерлерде қалың болғандықтан таңнын атысынан кештің батысына дейін, әсіресе тымырық желсіз кешқұрым уақытта жан-жануарларға жаппай жабылып, шағып, мазасын кетіреді. Көктеммен жазда масалар топтасып ұшып, өздері шыққан су қоймаларынан 4-5 шақырым ұзап, қорек іздейді. Масаның кейбір түрлері табиғатта ауру қоздырушыларын сақтайтын негізгі қоры болуы мүмкін.

 2. Маллофагоз. Mallophaga отрядының стационарлық эктопаразиттері. Ұсақ, сары, ақшыл-қоңыр, қанатсыз, жайпақ, 1,5-5мм насекомдар. Пішіні битке ұқсас, айырмашылығы – бастары ірі, кеудесінен жайпақ. Тұмсығы кеміргіш, басының астыңғы жағында. Көздері жетілмеген. Насекомдар жұмыртқа салып көбейеді. Жүн-қауырсын жегіштер ауру малмен құстардан таралады, әсіресе жылы қорада олар тығыз ұсталса, күтімімен азықтандыруы нашарласа. Бұндай жағдайда паразиттердің өсіп-өніп көбеюіне мүмкіндік туады.

 3. Гиподерматоз. Hypoderma bovis тері асты оқырасының балаң құрттары туғызады. Қоздырғышының ұзындығы 15мм, денесі қалың түкті бөгелек шыбыны. Арқасында ұзынынан орналасқан қара1

1


1

№1, №2, №6,№7,№8, №9, №12

№3,№5,№7, №9, №11, №13

№4, №6, №7, №8, №9, №10


жолақтары бар. Аяқтары жақсы жетілген. Қанаттары қоңыр түсті. Бөгелектің ұрғашысы мал жүнінің әр талшығына жапсырып 800-дей жұмыртқа салады.Эстроз. Бұл ауруды қойдың танау, кеңсірік, мандай қуысында дамитын Oestrus ovis личинкалары туғызады. Қой бөгелегінің ересек шыбындары сарғыш-қоңыр, денесінің ұзындығы 10-12мм. Денесін сирек түк басқан. Басы үлкен, сарғыш түсті, домалақ.Ауруды клиникалық белгілерінің, эпизоотологиялық деректерінің көмегімен анықтайды.

 1. Қой эймериозы ТМД елдерінде көп таралған. Қазақстанда барлық шаруашылықтарда кездеседі. Саулық қойлардың эймериозбен зақымдалуы 59-98%, 1-1,5 жастағы төлде 80-100%, қозыларда 90-100% болады. Саулықтардың 1-1,5 жастағы төлдің инвазия интенсиві микроскоптың бір алаңында 1-2-ден 50 ооцистке дейін болады. Ең жоғарғы инвазия интенсиві 800-1000 ооцистке дейін 2-3 айлық қозыларда кездеседі. Қой эймериозын жылдың кез келген маусымында анықтап табуға болады. Қозылар арасында эймериоз сәуір-мамыр айларынан қыркүйекке дейін жиі кездеседі. Анықтау: клиникалық, эпизоотологиялық деректер, зертханалық анықтау. Төлдің нәжістерін Дарлинг немесе Фюллеборн әдістері арқылы

1


1


№1, №2, №3, №4, №6, №8

№6, №7, №8, №10, №13тексереді.

 1. Қоян эймериозы. Қояндардың ішектерінде эймерийлердің 8 түрі, ал бауырдың өт жолдарында 1 түрі тоғышарлық етеді. Қоян эймериозы ТМД елдерінің барлық аймақтарында кездеседі. Қояндардың кез келген жастағылары зақымдалады. Эймерийлердің ооцисталарын 8-12 күндік көжектердің нәжістерінен табуға болады. Ауру 20-60 күндік көжектер арасында ауыр түрде, 3-5 айлықтарында жітілеу, 6 айлықтардан жоғары және ересек қояндарда жеңіл түрде өтеді. Эймериоз мамыр айында басталып қыркүйек айына дейін созылады, аурудың қыс айларында да шығуы мүмкін. Анықтау: клиникалық, эпизоотологиялық деректер, зертханалық анықтау. Төлдің нәжістерін Дарлинг немесе Фюллеборн әдістері арқылы тексереді.

 2. Жануарлардың токсоплазмозы. Ауруды бір клеткалы паразит Toxoplasma gondii тудырады. Малдардың және адамның денесінде трофозоит және циста түрлерінде тоғышарлық етеді. Трофоз жарты ай, доға, банан тәрізді түрлері болады. Ұз 4-7мкм, ені 2-4мкм. Ауру ТМД елдерінде көп таралған. Токсоплазмоз антропозооноз және табиғи ошағы бар ауру. Аурумен барлық кез келген жастағы малдар, құстар, адамдар ауырады. Нақтылы маусымдығы жоқ. Анықтау: клиникалық, эпизоотологиялық деректер, зертханалық анықтау. Микроскопиялық анықтау, сөл бездерінен бауырдан, талақтан, жұлын сұйығынан жағынды жасап, Романовский-Гимза әдісімен бояйды.

 3. Саркоцистоз жануарлар мен адамдарда кездесетін бір торшалы қарапайымдылар қоздыратын, бұлшық еті трофозоитқа толы цисталармен зақымдалатын

1

1


№2, №6, №8, №9, №11, №14

№1, №3, №5, №7,

№8


инвазиялық антропозооноздық ауру. Ол ауыл шаруашылық жануарлардың барлық түлігінде, бағалы терілі аңдарда, құстарда және адамда кездеседі. Саркоцисталар тұрақты иелерінің, яғни мысық пен ит және адам ішегін мекендеп, онда ооцисталар түзейді. Организмге енген саркоцисталар қан тамырларының эндотелий торшаларында көп ядролы дөңгелек не сопақ шизонтқа айналады. Аралық иелеріне түскен паразиттер 33-45 күннен кейін жүрек еті мен басқа да бұлшық еттерде ұсақ цисталар түзей бастайды. Саркоцистоз жер шарының барлық құрлықтарында кездеседі. Ауру 3-6 айлық, ал кейде одан да үлкен мал төлінде болады. Саркоцисталардың тұрақты иелері саркоцистозбен ауырған малдың етін жеп зақымданады.

 1. Жылқының трипоносомозы (су-ауру) Ауруды бір жіпшелі паразит тудырады. Ұзындығы 20-32мкм, ені 1,4-2,8мкм. Қанның плазмасында, сөл бездерінде, ішкі органдарда, жүйке жүйесінде тоғышарлық етеді. Трипоносомдар 2,4 кейде 6 бөлікке бөліну арқылы дамиды. Олар жіпшесі, толқынды жарғағы арқылы және денесінің жиырылуымен қозғалады. Трипоносомдармен жылқыдан басқа, түйе, сиыр, ит, есек, қасқыр, қоян және зертханалық ұсақ жануарлар зақымданады. Су-ауру трансмиссивті, табиғи ошағы бар ауруларға жатады. Қоздырғышты тасымалдаушылар қансорғыш жәндіктер, соналар.

 2. Ірі қара трихомонозы ауруын бір жіпшелі паразит тудырады. Түрі сопақша, дөңгелек, ұзындығы 3-30мкм, ені 3-15мкм. Алдыңғы жағында 3, артында 1 жіпшелері бар. Трихомонадтар сиырдың қынабының, жатырының, кілегей қабықтарында, іштегі төлде және төл айналасындағы сұйықта, бұқалардың күпегінде, т.б. тоғышарлық етеді.

1

1№4, №6, №7, №9, №11


№1, №3, №5, №6, №7, №9, №125 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

СОӨЖ
5.1. Жануарлардың демодекозы

5.2. Гамаз кенелері

5.3. Жануарлардың қансорғыштары

5.4. Биттер

5.5. Иттердің пироплазмозы

5.6. Жылқы нутталиозы

5.7. Қой бабезиозы

5.8. Шошқа эймериозы
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кестеТақырыптары

Әдістемелік материалдар, плакаттар

Өз бетімен оқу сұрақтары

Бақылау формасы

Дәріс сабақтары

Тәжірибелік сабақтары

1

2

3

4

5

№1

№1

Слайдтар,№1-№8 плакаттар, ТСО-морфология биологии. Оқулық «Профилактика и лечение паразитозов животных», Алматы,2006.(автор Искаков М.М. Макро-микро препараты-10)

1. Иксодидтердің қандай морфологиялық ерекшеліктері бар.

2. Иксодидтердің биологиясының ерекшеліктері

3. Жануарлардың протозойлық ауруларындағы эпизоотологиялық тізбегі


1. Аузшы сұрау

2. 1-11 рейтинг

3. Емтихан


№2

№2 №3

«Профилактика и лечение паразитозов животных» Алматы,2006 (автор Искаков М.М.) ТСО: слайды №9-14 морфология, биология. Акариформды кенелердің морфолиясы бойынша плакаттар, макро и микро препараттар-10

1. Аргазид ұғымы

2. Биологиясының ерекшеліктері

3. Морфологиясының ерекшеліктері

4. Паразитоформды кенелерден жануарларды қорғау

5. Эффективті жаңа препараттар, профилактика негіздері


1. 1-11 рейтинг

2. Лекция және ЛПЗ

3. Емтихан


№3

№4

ТСО: қос қанатты қан сорғыштардың морфологиясы бойынша слайдтар. Макро препараттар, морфобиологиясы бойынша стенд. Микро препарат-5

1. Қос қанатты қан сорғыш жәндіктердің морфобиологиялық ерекшеліктері

2. Күрес жолдары

3. Қан сорғыш жәндіктерден жануарларды қорғау


Ауызша сұрау, 1-2рейтинг

Етихан


Сұрау, 1-11 рейтингтің нәтижесі

Емтихан


№4

№5

ТСО: слайд-5, плакат-6, макро-микро препараттар-5. Маллофагтар, макро-микро препараттар-4

1. Тұрақты паразиттердің жіктелуі

2. Морфологиялық ерекшеліктері

3. насекомдардың толық дамымау типі

4. сифункулят отрядының маллофагтан айырмашылығыАузшы сұрау, 1-2рейтинг, емтихан

№5

№6

«Практикум по паразитологии», Алматы,2000 (Исимбеков Ж.М., Искаков М.М., Дюсембаев С.Т.) слайд-4

Макро препараты 3, гиподерм личинкалары, эстроз-Сов-1-111 сатыдағы личинкалар1. Сифункуляттардың тұқымдық айырмашылығы

2. Биологиялық ерекшеліктері

3. Эффективті инсектицидтер


Ауызша сұрау, емтихан

№6
ТСО: гиподерм морфобиологиясы бойынша слайд

1. Морфобиологиялық ерекшеліктер

2. Жануарларды қорғау

№7

Плакаттар, макро және микро препараттар

«деловые игры», «производственные ситуации» мәселелерін шешу

Сұрау, баға

№7
ТСО: слайд-4, пл-3

1. Диагностика

2. Жануарларды қорғау

3. Инсектицидтер

№8

№8

1. ТСО үшін слайдтар

2. Плакат-5

3. Микро препараттар-15.

4. «Вет. Протозоология» Алматы,2007 (Искаков М.М.)1. Қарапайымдылардың морфологиясы

2. Көбею жолдары

3. Жылқы және ірі қара малдарының пироплазмоздарын анықтау

№9

№9

1. Слайд-5, макро-микро препараттар-6.

2. «Вет протозоология» Алматы,20071. Тейлериоз, бабезиоздың таралуы

2. Тейлериозбен бабезиоздың айырмашылықтары

3. Профилактикасы


Сұрау, коллоквиум, емтихан

№10

№10

Слайд-10, пл-9, Дарлинг бойынша сынама-10 (қой, төл)

Монография «Эймериоз с-х животных» Алматы,2006 (Искаков М.М.)1.Эймериялардың биологиясы

2. Қорытынды диагноз

3. Күрес жолдары


Коллоквиум, рейтинг, емтихан

№11

№11

Пл-4, слайд-3 Уч.пос. «Вет протозоология» Алматы,2007 (Искаков М.М.) қоян бауырының макро және микро препараттары-10

1. Токсоплазмоздың биологиясы, жіктелуі

2. Кешенді диагностиканың жаңа әдістері

3. Профилактика

4. Қоян эймериозының дамуының ерекшеліктері

5. Емдеудің кешенді әдістері


Коллоквиум, рейтинг, емтихан

№12

№12

Пл-4, слайд-3

Токсоплазм мен саркоспоридиилердің микропрепараттары-10

«Вет протозоология» Алматы,2007 (Искаков М.М.)

« Профилактика и лечение паразитозов и с-х животных» Алматы,2006 (Искаков М.М.)1. Саркоцистоз қоздырғышының биологиясының жаңа мәліметері

2. анықтаудың кешенді әдістері

3. токсоплазмоз, саркоцистоздың емдеу, алдын алу шаралары.

№13

№13

Пл-4, слайд-4.

Безноитии және боррелии микропрепараттары-15

«Вет протозоология» Алматы,2007 (Искаков М.М.)


1. Безноитии және боррелии морфологиясы, жіктелуі

2. Анықтау әдістері, емдеу жіне профилактикасыКоллоквиум, рейтинг-11, емтихан

№14
Пл-5, ТСО-3 слайд.

«Вет протозоолия», «Профилактика и лечение пртозойных болезней» Алматы,2006 (Искаков М.М.)1. Жіпшелі қарапайымдылардың қазіргі кездегі мәліметтері

2. Эффективті емдеу әдістері және профилактикасыРейтинг-№2, емтихан
№14

Протозоология бойынша барлық плакаттар, лекциялар және басқалар

«Деловые игры», «Решение задач производственной ситуации» түріндегі сабақтар

Жазбаша шешім, жануарлардың протозойлық аурулар кезіндегі шаралардың жоспарын құру7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЭДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4 кестеОқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттердің аттары

Жалпы саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы, %

1

2

3

4

1. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. Учебник для вузов. Астана,2000. (Соавтор профессор Искаков М.М.)

50

30-40

125

2. Паразитология и инвазиооные болезни сельскохозяйственных животных. Москва,2000.

30

30-40

100

3. Паразитология және инвазиялық аурулар. Оқулық. Алматы,2003.

30

30-40

100

4. Ветеринарлық протозоология. Оқу құралы. Семей,2007 (автор проф. Ысқақов М.М.)

40

30-40

100

5. Ветеринарная протозоология. Учебное пособие. Семей,2007 (автор проф. Искаков М.М.)

40

30-40

100

6. Профилактика и лечение инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и птиц. (автор Искаков М.М., Дюсембаев С.Т.) Учебное пособие для вузов. Семей,2006 (автор проф. Искаков М.М.)

30

30-40

100

7. Эймериоз кур. Учебное пособие для вузов. Семей,2006 (автор проф. Искаков М.М.)

20

30-40

70

8. Балықтар аурулары. Оқу құралы. Астана,2007 (автор Ысқақов М.М.)

30

30-40

100

9. Жануарлардың инвазиялық аурулары (практикум) Астана,2000. (автор құрамында М.М. Ысқақов)

40

30-40

100

10. Практикум по паразитологии. Москва,1994

40

30-40

100

11. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. Методические указания. Санкт-Петербург,2006.

20

30-40

80

12. Арахноэнтомология. Учебное пособие для вузов. Новосибирск,2006

40

30-40

100

13. Эймериоз сельскохозяйственных животных. Алматы,2007 (автор проф. Искаков М.М.)

30

30-40

100

14. Ассоциативные инвазии овец и ангорских коз. Алматы,2007. (автор проф. Искаков М.М.)

30

30-40

1008 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1 Кадыров Н.Т., Искаков М.М. и др. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. - Астана, 2002.

8.1.2 Сабаншиев М.С. және басқалар, Паразитология және инвазиялық аурулар, -Алматы, 2003.

8.1.3 Акбаев М.Ш. в соавторстве Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных – Москва, 2000.

8.1.4 Ысқақов М.М. Ветеринариялық протозоология. Семей, 2007.

8.1.5 Искаков М.М.Ветеринарная протозоология. – Семей, 2007.

8.1.6 Искаков М.М., Дюсембаев С.Т. Профилактика и лечение инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.- Алматы, 2006.

8.1.7 Исимбеков Ж.М., Ысқақов М.М., Дюсембаев С.Т. Жануарлардың инвазиялық аурулары (Практикум). Алматы, 2000№

8.1.8 Ысқақов М.М.. Бөлекбаева Л.Т. Балықтардың аурулары, Астана,.2007.

8.1.9 Искаков М.М. Эймериоз сельскохозяйственных животных//Монография. – Алматы, 2007.

8.1.10 Искаков М.М. Ассоциативные инвазии овец и ангорских коз//Монография.-Алматы, 2006.

8.1.11 Искаков М.М. в соавторстве. Иммунология антропозоонозонов//Монография –Алматы, 2006

8.1.12 Акбаев М.Ш. в соавторстве Практикум по паразитологии – Москва

8.1.13 Шустрова М.В., в соавторстве Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. - Санкт-Петербург, 2006.

8.1.14 Исимбеков Ж.М. Арахноэнтомология.- Новосибирск, 2006.8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1 Шабдарбаева Г.С. Ветеринариялық гельминтология.//Оқу қуралы. Алматы, 2007.

8.2.2 Диков Г.И. Справочник по паразитологии сельскохозяйственных животных в Республике Казахстан.- ч.1.-Алматы,1994.

8.2.3 Романенко Н.А. Санитарная паразитология. М., «Медицина», 2000.

8.2.4 Уркхарий Г. Ветеринарная паразитология. М., 2000

8.2.5 Барышников Е.Н. Медицинская паразитология М., 2005

8.2.6 Ветеринарные препараты М., 2003//Каталог

8.2.7 Кузьмич А.А. Антигельминтики в ветеринарной медицине. М., «Аквариум», 2001.

8.2.8 Кожумратов А.А. Государственный реестр ветеринарных препаратов. Астана, 2005-2006.

8.2.9 Справочник ветерианрного врача. Санкт-Петербург, 2000

8.2.10 Современный справочник врача ветеринарной медицины. Ростов на Дону.

8.2.11 Диагностика, лечение и профилактика гельминтозов и заболеваний, вызываемых кишечными простейшими. М.,2004.

8.2.12 Клещевые инфекции и их переносчики: современные проблемы паразитологии. Санкт-Петербург, 2005

8.2.13 Методические указания по выполнению курсовой работы по паразитологии. Санкт-Петербург, 2005.

8.2.14 Посмертная диагностика гельминтозов животных. Санкт-Петербург, 2003.

8.2.15 Богданова Е.А. Основные болезни коз. Санкт-Петербург, 2000.

8.2.16 Прижизненая диагностика гельминтозов животных. Санкт-Петербург,2002.

8.2.17 Сидоркин В. Паразитарные болезни плотоядных животных М., 2005

8.2.18 Қожанов К.Н. Ветеринариялық фармакология. Алматы, 2007.8.2.19 Сидоров Е.Г. Паразиты промысловых рыб Казахстана. Алматы, 2008.

8.2.20 Ауылшаруашылығы малдарының инфекциялық және инвазиялық ауруларына қарсы күрес жолдары мен тәсілдерін жетелдіру. Ғылыми мақалар жиынтығы. – Алматы, 2007.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет