1 Тақырып. Кіріспе ЖоспарДата21.06.2016
өлшемі59.5 Kb.
#152729
түріЛитература
1 Тақырып. Кіріспе

Жоспар: 1. Морфология жөнінде түсінік, пәні және зерттеу әдістері

2. Гистология, цитология, анатомия и эмбриология морфологияның

құрамдас бөлігі

3. Жануарлар морфологияның ветериянария мен биотехнологияның дамуында ролі


Бақылау сұрақтары:

 1. Жасуша дегеніміз не?

 2. Биологияның дамуына жасушалық теорияның маңызы қандай?

 3. Шванн теориясының қателігі неде?

 4. Қазіргі жасуша теориясының негізгі қағидаларын ашып көрсетіңіз?

 5. Морфологияны ғылым ретінде зерттеуде негізгі пәні неде?

 6. Морфологияның гистологиямен, анатомиямен және эмбриологиямен байланысы неде?

 7. Жануарлар морфологияның ветериянария мен биотехнологияның

дамуында ролі қандай ?

Литература

Основная литература

1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В. «Морфология сельскохозяйственных животных» - Москва “Агропромиздат “, 1991 г.

2. 1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Давыдова З.М. « Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных» - Москва “Колос “, 1982 г.

3. Глаголев П.А., Ипполитова В.И. « Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии» Москва “Колос “, 1997 г.


Дополнительная литература

4. Акаевский А.И. « Анатомия домашних животных» - Москва Колос, 1984 г.

5. Александровская О.В., Радостинга Т.Н., Козлов Н.А. - Москва “Агропромиздат “, 1987 г.

6. Канцельсон З.С. Рихтер И.Д. «Практические занятия по гистологии и эмбриологии» - Ленишрад. “Колос “, 1979 г.

7. Лебедев М.И. «« Практикум по анатомии сельскохозяйственных животных» - Москва “Колос “, 1973 г.


2 Тақырып. Цитология негіздері (жасуша туралы ілім)

Жоспар: 1. Жасуша туралы түсінік. Жасуша түрлері және олардың ерекшелік белгілері.

2. Жасуша құрылысы. Жасуша ядросы. Жасушаның органоидтары .

3. Жасушалардың көбеюі. Митоз. Амитоз.
Бақылау сұрақтары:


 1. Жасуша дегеніміз не?

 2. Жасушаның қандай түрлері болады және олардың ерекшелік белгілері қандай?

 3. Жасушаның құрылысы қандай?

 4. Ядро дегеніміз не?

 5. Жасушаның органоидтары дегеніміз не, олардың ролі мен функциялары қандай?

 6. Митоз и амитоз дегеніміз не?

 7. Жасушаның негізгі тіршілік әрекетінің қандай процестерін білесіз?

 8. Жасушаның сыртқы ортаның өзгеруіне ракциясы қандай ?

 9. Жасушаның негізгі тіршілік цикл кезеңдерін сипаттап беріңдер: өсу, бөлінуге қабілеті, дифференциация, қартаю және өлу?

 10. Жасушаның бөлінуге дайындығы неден тұрады?


Литература

Основная литература

1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В. «Морфология сельскохозяйственных животных» - Москва “Агропромиздат “, 1991 г.

2. 1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Давыдова З.М. « Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных» - Москва “Колос “, 1982 г.

3. Глаголев П.А., Ипполитова В.И. « Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии» Москва “Колос “, 1997 г.


Дополнительная литература

4. Акаевский А.И. « Анатомия домашних животных» - Москва Колос, 1984 г.

5. Александровская О.В., Радостинга Т.Н., Козлов Н.А. - Москва “Агропромиздат “, 1987 г.

6. Канцельсон З.С. Рихтер И.Д. «Практические занятия по гистологии и эмбриологии» - Ленишрад. “Колос “, 1979 г.

7. Лебедев М.И. «« Практикум по анатомии сельскохозяйственных животных» - Москва “Колос “, 1973 г.


3 Тақырып. Жалпы эмбриология

Жоспар: 1. Эмбриологияның ветеринарлық және зоотехникалық тәжірибеде

маңызы неде

2. Спермиогенез.

3. Жұмыртқа түрлері.

4. Оогенез.

5. Жануарлардың эмбриональды дамуының негізгі кезеңдері


Бақылау сұрақтары:

 1. Эмбриологияның ветеринария мен зотехнологияда ролі қандай?

 2. Спермиогенез дегеніміз не?

 3. Жұмыртқа жасуша және оның құрылысы?

 4. Оогенез дегеніміз не?

 5. Жасушаның бөлшектенуі жай бөлінуден айырмашылығы неде және ол жасуша жұмыртқасының құрылысының ерекшелігімен байланысы қандай?

 6. Бластула мен гаструла дегеніміз не және бластула, гаструляцияның қандай типтерін білесіз?

 7. Жасушаның бөлшектенуі, гаструляция, гистогенез и органогенез дегеніміз не?

 8. Ұрық жапырақтарының дифференциациясы қалай өтеді

 9. Ұрық жапырақтарының дифференциациясы және мүшелер жүйесінің көзі?

 10. Плацента дегеніміз не, плацентаның қандай түрлерін білесіз?Литература

Основная литература

1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В. «Морфология сельскохозяйственных животных» - Москва “Агропромиздат “, 1991 г.

2. 1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Давыдова З.М. « Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных» - Москва “Колос “, 1982 г.

3. Глаголев П.А., Ипполитова В.И. « Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии» Москва “Колос “, 1997 г.


Дополнительная литература

4. Акаевский А.И. « Анатомия домашних животных» - Москва Колос, 1984 г.

5. Александровская О.В., Радостинга Т.Н., Козлов Н.А. - Москва “Агропромиздат “, 1987 г.

6. Канцельсон З.С. Рихтер И.Д. «Практические занятия по гистологии и эмбриологии» - Ленишрад. “Колос “, 1979 г.

7. Лебедев М.И. «« Практикум по анатомии сельскохозяйственных животных» - Москва “Колос “, 1973 г.

4 Тақырып. Жалпы гистология

Жоспар: 1. «ұлпа» түсінік

2. Эпителиальді ұлпа

3. Тірек – қимыл ұлпалары

4. Бұлшықет ұлпасы

5. Жүйке ұлпасы
Контрольные вопросы:


 1. Ұлпа дегеніміз не?

 2. Эпителиальді ұлпаның негізгі белгілері

 3. Тірек – қимыл ұлпалары қандай функцияны атқарады?

 4. Бұлшықет ұлпасының негізгі қасиетін атап беріңіз?

 5. Жүйке ұлпасының тарихы мен құрылысының қағидалары қандай?

 6. Қан жасушаларының классификациясы, құрылысы және функциясы қандай?

 7. Лимфаның қаннан айырмашылығы қандай?

 8. Каково, происхождение, строение, распространение в организме и функции рыхлой соединительной ткани?

 9. Виды, хрящевой ткани, их строение, распространение и различия?

 10. Что такое нервное окончание?Литература

Основная литература

1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В. «Морфология сельскохозяйственных животных» - Москва “Агропромиздат “, 1991 г.

2. 1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Давыдова З.М. « Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных» - Москва “Колос “, 1982 г.

3. Глаголев П.А., Ипполитова В.И. « Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии» Москва “Колос “, 1997 г.


Дополнительная литература

4. Акаевский А.И. « Анатомия домашних животных» - Москва Колос, 1984 г.

5. Александровская О.В., Радостинга Т.Н., Козлов Н.А. - Москва “Агропромиздат “, 1987 г.

6. Канцельсон З.С. Рихтер И.Д. «Практические занятия по гистологии и эмбриологии» - Ленишрад. “Колос “, 1979 г.

7. Лебедев М.И. «« Практикум по анатомии сельскохозяйственных животных» - Москва “Колос “, 1973 г.

Тема 5. Анатомия.

План: 1. Опорно-двигательный аппарат. Общая морфо-функциональная

характеристика строения и развития органов.

2. Органы мочевыделения. Анатомическое строение системы органов

мочевыделения.

3. Органы размножения. Общая характеристика органов размножения

животных.

4. Сердце. Строение. Значение. Расположение и.др.

5. Железы внутренней секреций. Видовые и возрастные особенности

расположения желез внутренней секреций.
Контрольные вопросы:


 1. Что такое скелет и его функции?

 2. Что такое орган, система органов, организм?

 3. Каково строение и функция почек?

 4. Назовите основные особенности строения органов мочевыделения у животных?

 5. Назовите основные особенности строения и его значение?

 6. Назовите виды желез внутренней секреций?


Литература

Основная литература

1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В. «Морфология сельскохозяйственных животных» - Москва “Агропромиздат “, 1991 г.

2. 1. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Давыдова З.М. « Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных» - Москва “Колос “, 1982 г.

3. Глаголев П.А., Ипполитова В.И. « Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии» Москва “Колос “, 1997 г.


Дополнительная литература

4. Акаевский А.И. « Анатомия домашних животных» - Москва Колос, 1984 г.

5. Александровская О.В., Радостинга Т.Н., Козлов Н.А. - Москва “Агропромиздат “, 1987 г.

6. Канцельсон З.С. Рихтер И.Д. «Практические занятия по гистологии и эмбриологии» - Ленишрад. “Колос “, 1979 г.

7. Лебедев М.И. «« Практикум по анатомии сельскохозяйственных животных» - Москва “Колос “, 1973 г.

Утверждено на заседаний кафедры « » 2010 г.Заведующий кафедры Омаров М.С.

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет