25 желтоқсан 2014Дата22.02.2016
өлшемі68 Kb.
#580
25 желтоқсан 2014ж. 4

ОӘК төрағасы – Егоров В.В. – ОжӘЖ бойынша проректор

ОӘК хатшысы – Шлапак Т.В. – ОӘД маманы
ҚАТЫСҚАН – 23 АДАМ
КҮН ТӘРТІБІ:
1. Жазба түрде емтихан қабылдаудың екі этаптық технологияны енгізу.

Баяндамашы: Сергеев В.Я. Тіркеу офисіның жетекшісі.

2. Университет студенттері мен магистранттарын Ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатыстыру.

Баяндамашы: Мухамедьяров Д.З. - ҒД директоры

3. 2013-2014 оқу жылының күзгі семестрінде өткізілген ашық сабақтар мен шебер класстарды талдау тиімділігі.

Баяндамашы: Старостина О.В., ӘЖБ басшысы

4. Әр түрлі мәселелер.
І. ТЫҢДАЛДЫ: Тіркеу офисінің жетекшісі Сергеев В.Я., (хаттамаға анықтама тіркелген). Университетте емтихандарды жазба түрінде қабылдаудың екі этаптық технологиясы ұсынылады. Бұл үшін алдымен емтиханды практикалық бөлім бойынша қабылдап, теория тапсыруға мүмкіндік жасайды (пәннің ЖОБ қарастырғылған тапсырмалар бойынша зертхана жұмыстарын орындау, есептер шешу, т.б). Есеп шешпеген немесе зерханалық жұмыстарды орындамаған студент емтиханның теориялық бөлімін тапсыруға кірмейді (зертханалық жұмыстар белгіленген уақыт интервалынан аспауы тиіс. Емтихан бағасы теориялық бөлімі бойынша қойылады. Практикалық бөлімі бойынша емтиханды түске дейін қабылдау қажет, ал теориялық бөлімін түстен кейін. Сондай-ақ сол пәнді жүргізетін ассистент, оқытушылар практикалық бөлімі бойынша емтихан қабылдау ұсынылады. Теориялық бөлімін доцент, профессорлар қабылдауы тиіс.

СӨЙЛЕГЕНДЕР: Егоров В.В., Брейдо И.В., Кошебаева Г.К.

ҚАУЛЫ ЕТІЛДІ:

1. Ақпарат есепке алынсын.

2. 2013-2014 оқу жылының жазғы емтихан сессиясында Машинажасау институтының шығарушы кафедраларында жазба емтихан қабылдауда екі этаптық технологияны сынақтан өткізу.
ІІ. ТЫҢДАЛДЫ: Мухамедьяров Д.З., ҒД директоры (анықтама хаттамаға тіркелген.) Университетте 137 үйірме ұйымдастырылған, соның ішінде ғылыми – 93. ТМ және ӨК, СиЖКХ, ВМиМ және ИТБ. Ғылыми тақырыптар

бойынша 446 дипломдық жұмыс қорғалды, магистрлік диссертация -93, орындалған курстық жобалар – 757. ПЭиХ, ММиН, МДиГ, РМПИ, ТМ, СДМ, ТСС, Энергетики и АиД кафедралар студенттері мен магистрлері хоздоговор жұмыстарына белсенді қатысуда. Барлығы болып 49 студент пен 30 магистрант. ҚР БжҒМ Республикалық байқауына 118 жұмыс жіберілді, онығ ішінде әртүрлі дәрежедегі дипломдармен Тау-кен факультеті бойынша – 18 автор, МФ – 8, ЭФ – 5, КТЖФ – 2. ТЭАФ, Тау-кен факультеті, ЖКФ, СҚФ, МФ, КТЖФ – студенттері мен магистранттары әртүрлі байқауларға қатысты.

Жыл сайын ЖОО арасындағы конференцияға университеттің студенттері мен магистранттарынан 444 баяндама түсті, Қазақстан конференцияларына 522 мақалалар дайындалды. Студенттер мен магистранттар 9 меншік интеллектуалдық куәлікке, 5 инновациялық патент иесі автор болып табылады; студенттер - 18 мақала, магистранттар - 30 мақала шығарды. МДиГ, РМПИ, ИК, АПП и ТСС кафедралары ең көп мақала шығаруға белсенділік танытты.

Сұрақ қойғандар: В.В.Егоров, Б.А.Ахметжанов, С.М.Ударцева, А.М.Смирнов.


СӨЙЛЕГЕНДЕР: В.В.Егоров –ӘТФ студенттері мен магистранттарын ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатыстыру туралы айтылған жоқ.

Қаулы етілді:

1. Ақпарат есепке алынсын.

2. ӘТД және КО кафедралары (С.М. Ударцева, Б.Ж.Алишев) студенттер мен магистранттарды ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатыстыруда белсенділік арттыру.


ІІІ. ТЫҢДАЛДЫ: О.В.Старостина – әдістемелік жұмыстар басқармасының басшысы ӘБД (хаттамаға анықтама тіркелген), қарастырылған сұрақ бойынша талдауды ұсынды.

2013-2014 оқу жылының күзгі семестрінде күнтізбелік жоспарға сәйкес университетте 111 шебер-сабағы, 122 ашық сабақ, оның ішінде 127 лекция және 107 практикалық, зертханалық сабақтар өткізіліген.

Мемлекеттік тілде 28 шебер-класс және 34 ашық сабақ, олар жалпы өткізілген сабақтардың 27% құрайды. Мемлекеттік тілде шебер-класс пен ашық сабақтардың санын көбейту және назар аудару қажет.

Шебер-класс пен ашық сабақтардың талданған құжаттарының жоқтығына байланысты, екі жыл бойы олардың тиімділігіне салыстырмалы талдау жүргізуге мүмкіндік жоқ. О.В.Старостина ОӘК қарастыруға: шебер-класс пен ашық сабақтардың жаңа сұлбаларын, ашық лекцияның (сабақтың) сапалы жүргізу туралы бағалау парағын ұсынды.

Бұл сұрақ бойынша ситуацияцияны өзгерту үшін және жоғары (тиімді) деңгейге көтеру үшін, қажет:

1. Шебер-класс, ашық сабақ және өзара сабаққа қатысу, есеп беру туралы анық түсініктемелер енгізу керек;

2. Сабаққа кіру туралыереже әзірлеу, есеп беру формаларын қосымша қосу;

3. Шебер-класс, ашық сабақтарға институт ОӘЖ бойынша жауаптылар, кафедра меңгерушілері, жас оқытушылар қатысулары тиіс.

4. Шебер-классқа ұсынылған сұлба бойынша кафедра меңгерушісінің пікірі, ОӘЖ бойынша жауапты, институт директоры қол қояды, кейін ОӘД тапсырады;

5. Ашық сабаққа «Ашық лекцияның (сабақтың) сапасы туралы бағалау парағы» ұсыныстар мен ескертулер кафедра меңгерушісі құрастырады, ОӘЖ жауаптымен институт директоры қол қояды, ОӘД ӘЖ басқармасына тапсырады;

6. Шебер-класс пен ашық сабақтарға кіру оқу жылының күнтізбелік жоспарына сәйкес университет әкімшілігі тарапынан ескертусіз жүргізіледі;

Сұрақ ьқойғандар: В.В.Егоров, Ю.М.Смирнова, С.К.Кабиева.

Қаулы етілді:


  1. Ақпарат есепке алынсын.

  2. ОӘД басшысының жүргізген жұмыстарын қолдау.

3. Шебер-класс пен ашық сабақтарға ұсынылған методиканы (ашық

лекция, сабақты сапалы жүргізудің бағалау парағы) 2013-2014 оқу жылының көктемгі семестрінде қолдану.

3. КО кафедрасының меңгерушісі С.М.Ударцева - ашық сабақтарды талдау және «Дөңгелек үстел» ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқауды жаңарту және ашық сабақ пен шебер-класс есеп беру кезінде айырмашылығын қарастыру.

IV. Әртүрлі мәселелер.

4.1 В.Я.Сергеев – ОӘК қарастыруына келесі оқу құралдарын ұсынды: авторлар Ж.Е Готтинг В.В., Ударцева С.М., Г.М. Смирнова, Г.Е.Самашова, А.О.Мухаметжанова, А.О.Алшынбаева «Основы проектирования педагогических программных средств»; қазақ тілінде «Кәсіптік білім берудегі ғылыми зерттеу негіздері» (авторлар: Г.Е.Самашова, С.Г.Курымбаев, А.О.Мухаметжанова, В.В.Готтинг, С.М.Ударцева) и «Тәрбие жұмысының әдістемесі және технологиясы» (авторлар: А.О.Мухаметжанова, Г.Е.Самашова, С.М.Ударцева, В.В.Готтинг, Ж.Е.Алшынбаева) студенттер мен магистранттарға «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша. Университеттен рецензент болып сөйлегендер: В.В.Егоров, М.М.Коккоз, Б.С.Исмакова; сыртқы рецензенттер Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ профессорлары Ж.А.Карманова, С.К.Абильдина и Ж.Е.Сарсекеевалардан алынды.
ҚАУЛЫ ЕТІЛДІ:

1.Оқу құралдары «Основы проектирования педагогических программных средств», «Кәсіптік білім берудегі ғылыми зерттеу негіздері» және «Тәрбие жұмысының әдістемесі және технологиясы» басылымға ұсынылсын.

4.2.Нокина Ж.Н., Тау-кен институтының ОӘК төрайымы, автор Ж.Г. Левицкий «Курс лекций по промышленной вентиляции» 5В073100 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» бакалавр мамандығына арналған оқулығын қарастыруға ұсынды.

ҚАУЛЫ ЕТІЛДІ:

1. 5В073100 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» мамандығына арналған автор Ж.Г.Левицкий «Курс лекций по промышленной вентиляции» оқулығын басылымға ұсынылсын.
4.3. Кітапхана меңгерушінің міндетін атқарушы Л.М.Садирбаеваға 2013 жылдың 2-жарты жылына ғылыми қызметкерлер мен ПОҚ-тың импакт-фактор журналдарына 100 мақала Республикалық реестрге енгізу тізімін бекітсін.

ПОСТАНОВИЛИ:

ҚАУЛЫ ЕТІЛДІ:

1. ПОҚ пен ғылыми қызметкерлер импакт-фактор журналдарында 2013 жылдың 2-жарты жылына 100 мақала Республикалық реестрге енгізу үшін басылым тізімі бекітілсін, АО «НЦНТИ» жіберілсін.4.4 ҚТЖИ директоры Л.М.Мустафина студенттер мен оқытушылардың оқу және еңбек тәртібі сұрақтары туралы. 03.12.2013 ж. № 1003 бұйрығында көрсетілген барлық академиялық топтарда куратор мен оқытушылар мәжіліс өткізді. Институт бойынша № 84/2 03.12 13г. үкім дайындалып, онда қажетті жаза қолдану көрсетілді (көшірме тіркелген).
ОӘК төрағасы, ОжӘЖ бойынша проректор В.В.Егоров

ОӘК хатшысы, ОӘД маманы Т.В.Шлапак

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет