5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы Элективті пәндерДата24.04.2016
өлшемі202 Kb.
#79162
5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)1-курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

MT 1201

AZ 1201


а) Математикалық талдау

б) Амалдарды зерттеуАбжанов Е.А.

3

2

2

БП

OZh 1202

ZhAT 1202а) Операциялық жүйелер

б) Жаңа ақпараттық технологияларМахаева Д. М.

Остаева А.Б.3

2

3

БП

APT 1203
ZhDTP 1203

а) Алгоритмдеу және программалау тілдері

б) Жоғары деңгейлі тілдерді программалауМахаева Д. М


4

1


Пәннің атауы: Математикалық талдау

Пререквизиттер: Алгебра және геометрия.

Постреквизиттер: Дискретті математика. Компьютермен модельдеу негіздері.

Құзыреттілігі:

Функцияны зерттеу және дифференциалды мен интегральды есептеу әдістерін меңгеруі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Анализге кіріспе, бір және көп айнымалы функцияларының дифференциалдық есептеулері, бір және көп айнымалы функцияларының интегралдық есептеулері, дифференциалдық теңдеулер, қатарлар теориясы, Фурье қатары және Фурье интегралыБағдарламаның жетекшісі: Абжанов Ералы Абжанұлы
Пәннің атауы: Амалдарды зерттеу

Пререквизиттер: Математикалық талдау. Алгебра және геометрия.

Постреквизиттер: Жүйелік талдау және операцияларды зерттеу.

Құзыреттілігі:

Математикалық программалау, жалпыға қызмет көрсету жүйесі, қорларды басқару моделі сияқты амалдарды зерттеудің тәсілдерін білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Амалдардың математикалық моделі. Амалдарды зерттеудің негізгі мақсаты. Жүйе ұғымы. Жүйе құрылымы. Кездейсоқ шамалар. Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Жалпыға қызмет көрсету жүйесі. Қызмет көрсету каналдары. Кездейсоқ процестер. Өткізгіштік қабілеті.Бағдарламаның жетекшісі: Абжанов Ералы Абжанұлы

Пәннің атауы: Операциялық жүйелер

Пререквизиттер: Информатика.

Постреквизиттер: Компьютерлік жүйелердің архитектурасы, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету.

Құзыреттілігі:

Қолданыстағы операциялық жүйелер туралы хабары болуы тиіс. Операциялық жүйелерді қондыруды, қайта қондыруды, мәселені анықтау және түсіну үшін жүйелік концепцияларды пайдалана білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операциялық жүйелердің мақсаты мен міндеттері. Операциялық жүйелердің функциялары мен сипаттамалары. Операциялық жүйелердің жіктелуі. Операциялық жүйелердің құрылымы мен бағыты. Процессті басқару. Процесстің жағдайлары. Процесстің контесті мен дескрипторы. Процесстерді жоспарлау алгоритмдері. Процесстерде қарым-қатынас құру және синхронизациялау әдістері. Мультибағдарламалау. Жадыны басқару. Адрес типтері. Жадының таралуы. Визуалды жады түсінігі. Процесстің виртуалды адресті кеңістігін сегментациялау. Енгізу-шығаруды басқару. Үзілісті өңдеудің енгізу-шығаруының бағдарламалық жасақтамасын сегменциялау. Енгізу-шығаруды басқару. Үзілісті өңдеудің енгізу-шығаруының бағдарламалық жасақтамасын ұйымдастыру. Файлдық жүйе. Файлдық жүйенің архитектурасы. UNIX операциялық жүйесі. OS\2 операциялық жүйесі. Windows NT концепциясы мен құрылымы. Windows XP ерекшелігі.Бағдарламаның жетекшісі: Махаева Дина Мейрамбекқызы
Пәннің атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар

Пререквизиттер: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері, Программалау технологиясы

Постреквизиттер: Экономикадағы берілгендер қорлары және банкілері. Деректер базасының жүйесі.

Құзыреттілігі:

Ақпараттық технологиялардың құрылымы мен құрамын, жобалау мен құрудың әдістемесін, автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру құралдарын білуі тиіс. Басқарудың ақпараттық технологияларының тиімділігін бағалауды жүзеге асыра білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Ақпараттық технологиялардың шығу тарихы. Ақпараттың мөлшерлік сипаттамалары және оларды бағалау тәсілдері. Басқару процесінің ақпараттық сипаттамалары. Ақпараттың технологияның құрылуы. Ақпараттық технология анықтамасы және міндеті. Базалық ақпараттық технологияның құрылымы. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Өндірістегі ұйымдық ақпараттың технологиясы. Ақпараттық процесс құрылымы және түсінігі. Өңдеу, жіберу процесстерінің моделі.Жинау процесінің моделі. Білімді көтеру моделі. Компьютерлік желілерді қорғау. Интернетте ақпаратты қорғау. Ақпараттық қызмет көрсету түрлері. Электронды почта. Телеконференция ақпараттық технологиялар дамуының инновациялық бағыттары. Мультимедия, мультимедия негіздері.Бағдарламаның жетекшілері: Остаева Айымхан Батырханқызы
Пәннің атауы: Алгоритмдеу және программалау тілдері

Пререквизиттер: Ақпараттану (бөлімдері: “Алгоритмдеу”, “Сандық жүйелер”, “Қолданбалы программалар”), Математика (бөлімдері: “Математикалық амалдар”, “Қарапайым жуықтап есептеулер”, “Қарапайым функциялар”, “Тригонометрия”, “Аналитикалық геометрия”), Ағылшын тілі (бастапқы деңгей).

Постреквизиттер: Программалау технологиясы және арнайы пәндер

Құзыреттілігі: Алгоритм негізі, оны сипаттау тәсілдері, алгоритмдік тілдер мен қазіргі заманғы программалау орталары және технологиялары туралы білім негіздерін игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Алгоритмдеу негіздері. Алгоритмді жазу тәсілдері. Жоғары деңгейлі алгоритмдік тілдер. Тілдің сөздігі. Программа құрылымы. Мәліметтер типтерін баяндау. Мәліметтердің динамикалық құрылымы. Жоғары деңгейлі программалау тілдерінің негізгі операторлары, модульдік программалар. Құрылымдық программалау элементтері. Жоғары деңгейдегі программалық тілде программа әзірлеу. Программалау стилі, құрастыру тәсілдері, программаны верификациялау. Программаны жобалау, программаны түзету. Программаның қазіргі заманғы технологиясы.Бағдарламаның жетекшісі: Махаева Дина Мейрамбекқызы
Пәннің атауы: Жоғары деңгейлі тілдерді программалау

Пререквизиттер: Мектептің информатика курсы

Постреквизиттер: Программалау технологиясы, Визуалды программалау

Құзыреттілігі: Қазіргі заманғы жоғары деңгейдегі тілдерде түрлі сипаттағы программаларды құруды игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Алгоритмдеу және программалаудың теориялық негіздері: алгоритм теориясының және программалау технологиясының негіздері.

Жоғарғы деңгейлі Си программалау тілінің жалпы сипаттамасы, программа құрылымы, мәліметтер типтері, амалдар және өрнектер, мәліметтерді енгізу және шығару.

Есептеу процесін басқару операторлары, көмекші программалар.

Жоғарғы деңгейлі тілдің қосымша мүмкіндіктері: динамикалық жады, сілтеуіштер, көрсеткіштер.

Құрылымдар және біріктірулер. Препроцессор құралдары.

Визуалды программалу тілдеріне және Интернет-қосымшаларында белсенді қолданылатын объектіге-бейімделген Java программалау тілдерімен танысу.

Бағдарламаның жетекшісі: Махаева Дина Мейрамбекқызы

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)2-курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

ЖБП

Mtikg 2101
Ikk 2102

а)Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

б)Іскерлік қарым-қатынасЖұмабаева М.К.

1

4

2

БП

DM 2205

IMN2206


а)Дискретті математика

б)Информатиканың математикалық негіздеріЖоламанова Р.М. Абуова А.Ө.

Абжанов Е.А.3

4

3

БП

AN 2217

CN 2218


а)AUTOCAD негіздері

б)CREDO негіздеріҚұрбанов Д.Т.


3

3,4

4

БП

IKG 2203
AZhGZh 2204

а)Инженерлік және компьютерлік графика

б)Ақпараттық жүйелердің графикалық жабдықтарыЖалмурзаева А.Н.
Төлегенова Э.Н.

3

4

5

БП

OZh 2201

ZhAT 2202а) Операциялық жүйелер

б)Жаңа ақпараттық технологияларМахаева Д. М.

Остаева А.Б.3

3


Пәннің атауы: Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

(Жалпы білімдік пәндер циклын қараңыз)
Пәннің атауы: Іскерлік қарым-қатынас

(Жалпы білімдік пәндер циклын қараңыз)
Пәннің атауы: Дискретті математика

Пререквизиттер: Математикалық талдау. Алгебра және геометрия.

Постреквизиттер: Экономикадағы берілгендер қорлары және банкілері. Деректер базасының жүйесі.

Құзыреттілігі: Ақпаратты қисынды өңдеу әдістерін игеру, модельдердің мазмұндық бағалылығын сақтай отырып сипаттаудың бір тілінен екіншісіне көшу мүмкіндіктерін білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Жиындар. Жиындар элементтері. Жиындардың берілуі. Жиындарға қолданылатын амалдар. Жиындарды салыстыру. Қатыстар. Реттелген жұптар. Жиындардың тік көбейтіндісі. Қатыстар композициясы. Қатыс дәрежесі. Қатыстар қасиеттері. Бульдік функциялар. Формулалар. Математикалық логика элементттері. Пікір айту логикасы. Логикалық байланыстар. Шындық таблицалары. Пікір айту логикасының алфавиті. Формулалар. Формулалар тең күштілігі. Тепе-тең шын формулалар. Екі жақтылық заңы. Формулалардың қалыпты түрі. Конъюнктивті қалыпты форма. Дизъюнктивті қалыпты форма. Предикаттар теориясы. Негізгі анықтамалары. Интерпретациясы. Жалпы мәнділігі. Предикаттар теориясының толықтылығы. Графтар теориясы. Негізгі анықтамалары. Изоморфизм, гомеоморфизм. Графтардың матрицалық түрде берілуі. Граф элементтері. Маршруттар, тізбектер, циклдар. Төбелердің арақашықтығы. Байланыстылық . Граф түрлері. Травиальді және толық графтар. Ағыс анықтамасы. Форд теоремасы. Максимальді ағысты табу алгоритмі. Орграфтағы байланыс. Төте жолдар. Доғалар ұзындығы. Флойд алгоритмі.Бағдарламаның жетекшісі: Жоламанова Роза Мүслімқызы

Абуова Асылзат ӨмірзаққызыПәннің атауы: Информатиканың математикалық негіздері

Пререквизиттер: Математикалық талдау, Алгебра және геометрия.

Постреквизиттер: Экономиканы зерттеудегі математикалық әдістер. Деректер базасының жүйесі.

Құзыреттілігі: Санау жүйелері, алгоритмдер теориясымен, криптография негіздерімен танысу.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Сандар теориясының элементтері. Комбинаторлық схемалар. Комбинаторлық объектілер генерациясы. Сұрыптау және іздеу. Графтар теориясына кіріспе. Пікір айту алгебрасы. Бульдік функциялар. Сумматордың математикалық моделі. Предикаттар мен қатынастар. Түстік ақпаратты кодтау.Бағдарламаның жетекшісі: Абжанов Ералы
Пәннің атауы: AUTOCAD негіздері

Пререквизиттер: Информатика, Компьютерлік графика, Ақпараттық технологиялар

Постреквизиттер: Автоматты жобалау жүйелері, арнайы пәндер.

Құзыреттілігі:

AUTOCAD бағдарламасының негізгі командаларын қолдана білуі тиіс. Автоматты жобалау жүйелері бағдарламасын орындауға кәсіби дағдылану.Бағдарламаның қысқаша курсы:

AUTOCAD бағдарламасының негізгі командаларымен танысу. Қарапайым сызуларды орындау. Автоматты жобалау жүйелері бағдарламасын орындауға кәсіби дағдылану.Бағдарламаның жетекшісі: Құрбанов Даурен
Пәннің атауы: CREDO негіздері

Пререквизиттер: Информатика, математикалық талдау

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Құзыреттілігі:

Автоматтандырылған стандарттық жүйелердің бағдарламаларымен жұмыс істеуге машықтануБағдарламаның қысқаша курсы:

Жобалау,сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдері. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың басқа, әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңістік, көлемдік конструкцияларын есептеу және құру. Геодезиялық планды-биіктік торларын теңестіру, түсіріс және өлшеулік жұмыстарын өңдеу, Х және У координаталарының көрінісін өзгерту, өңдеу нәтижелерін шығару.Бағдарламаның жетекшісі: Құрбанов Дәурен
Пәннің атауы: Инженерлік және компьютерлік графика

Пререквизиттер: Информатика, математикалық анализ

Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау, арнайы пәндер

Құзыреттілігі:

Macromedia Flash, Corel Draw, Fine Reader программаларымен танысу.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Компьютерлік графика түрлері. Инженерлі графика. Ғылыми графика. ИМГ-ны қолдану ортасы. Таңбаларды енгізу құралы. Графикалық мәліметтерді шығару құралы. Видеокарта. Графикалық бейне. Экспликация. Коммерциялы графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Таблицалы процессорларды графикалық талдау жүйесінің құру технологиясы. Иллюстративті графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Иллюстативті графиканың ҚПП-нің негізгі сипаттамалары. Құжаттарды электронды формаға түрлендіру. Fine Reader программасы.Бағдарламаның жетекшісі: Жалмұрзаева Алия Нәбиқызы
Пәннің атауы: Ақпараттық жүйелердің графикалық жабдықтары

Пререквизиттер: Информатика, математикалық талдау.

Постреквизиттер: Компьютерлік жүйелер интерфейстері

Құзыреттілігі:

Macromedia Flash, Corel Draw, Fine Reader программаларымен танысу.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Компьютерлік графика түрлері. Растрлы графика. Векторлық графика. Фракталды графика. Үш өлшемді графика түсінігінің негізі. Коммерциялы графика. Иллюстративті графика. Инженерлі графика. Ғылыми графика. ИМГ-ны қолдану ортасы. Таңбаларды енгізу құралы. Графикалық мәліметтерді шығару құралы. Видеокарта. Графикалық бейне. Экспликация. Коммерциялы графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Таблицалы процессорларды графикалық талдау жүйесінің құру технологиясы. Иллюстративті графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Иллюстативті графиканың ҚПП-нің негізгі сипаттамалары. Құжаттарды электронды формаға түрлендіру. Fine Reader программасы.Бағдарламаның жетекшісі: Төлегенова Эльмира Нұрланқызы
Пәннің атауы: Операциялық жүйелер

Пререквизиттер: Информатика.

Постреквизиттер: ЭЕМ-ді ұйымдастыру, компьютерлік жүйелердің архитектурасы, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету.

Құзыреттілігі:

Қолданыстағы операциялық жүйелер туралы хабары болуы тиіс. Операциялық жүйелерді қондыруды, қайта қондыруды, мәселені анықтау және түсіну үшін жүйелік концепцияларды пайдалана білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операциялық жүйелердің мақсаты мен міндеттері. Операциялық жүйелердің функциялары мен сипаттамалары. Операциялық жүйелердің жіктелуі. Операциялық жүйелердің құрылымы мен бағыты. Процессті басқару. Процесстің жағдайлары. Процесстің контесті мен дескрипторы. Процесстерді жоспарлау алгоритмдері. Процесстерде қарым-қатынас құру және синхронизациялау әдістері. Мультибағдарламалау. Жадыны басқару. Адрес типтері. Жадының таралуы. Визуалды жады түсінігі. Процесстің виртуалды адресті кеңістігін сегментациялау. Енгізу-шығаруды басқару. Үзілісті өңдеудің енгізу-шығаруының бағдарламалық жасақтамасын сегменциялау. Енгізу-шығаруды басқару. Үзілісті өңдеудің енгізу-шығаруының бағдарламалық жасақтамасын ұйымдастыру. Файлдық жүйе. Файлдық жүйенің архитектурасы. UNIX операциялық жүйесі. OS\2 операциялық жүйесі. Windows NT концепциясы мен құрылымы. Windows XP ерекшелігі.Бағдарламаның жетекшісі: Махаева Дина Мейрамбекқызы
Пәннің атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар

Пререквизиттер: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері, Программалау технологиясы

Постреквизиттер: Экономикадағы берілгендер қорлары және банкілері. Деректер базасының жүйесі.

Құзыреттілігі:

Ақпараттық технологиялардың құрылымы мен құрамын, жобалау мен құрудың әдістемесін, автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру құралдарын білуі тиіс. Басқарудың ақпараттық технологияларының тиімділігін бағалауды жүзеге асыра білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Ақпараттық технологиялардың шығу тарихы. Ақпараттың мөлшерлік сипаттамалары және оларды бағалау тәсілдері. Басқару процесінің ақпаратты сипаттамалары. Ақпараттың технологияның құрылуы. Ақпараттық технология анықтамасы және міндеті. Базалық ақпараттық технологияның құрылымы. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Өндірістегі ұйымдық ақпараттың технологиясы. Ақпараттық процесс құрылымы және түсінігі. Өңдеу, жіберу процесстерінің моделі.Жинау процесінің моделі. Білімді көтеру моделі. Компьютерлік желілерді қорғау. Интернетте ақпаратты қорғау. Ақпараттық қызмет көрсету түрлері. Электронды почта. Телеконференция ақпараттық технологиялар дамуының инновациялық бағыттары. Мультимедия, мультимедия негіздері.Бағдарламаның жетекшілері: Остаева Айымхан Батырханқызы


050703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы

3-курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

AZ 3207

AZhGZh 3208а)Амалдарды зерттеу

б)Ақпараттық жүйелердің графикалық жабдықтарыАбжанов Е.А.

Остаева А.Б.3

5

2

БП

ABT 3209

ABZhO 3210а)Автоматты басқару теориясы

б)Автоматты басқару жүйелерінің орнықтылығыБоранбаева А.Б.

Нұрова Г.Ж.3

5

3

БП

TA 3211

TBT 3212


а) Тиімділік әдістері

б)Тиімді басқару теориясыАбжанов Е.А.

Жалбырова Ж.Т.3

5

4

БП

ZhEM 3213
IM 3214

а) Жаратылыстану есептерін модельдеу

б)Имитациялық модельдеуЕсіркепова А.Ө.
Нұрова Г.Ж.

3

5

5

БП

DZhM 2215

TZhO 2216а) Динамикалық жүйелерді модельдеу

б)Тербеліс жүйелерінің орнықтылығыЖалбырова Ж.Т.

3

5

6

КП

KZhI 3301
EBKB 3302

а)Компьютерлік жүйелер интерфейстері

б)Экономикадағы берілгендер қорлары және банкілеріЕсіркепова А.Ө.
Тоқсанова С.К.

3

6

7

КП

AZhA 3303
KAZh 2304

а) Ақпараттық жүйелерді администрациялау

б)Корпоративті ақпараттық жүйелерБекмұратова Қ.Қ.

3

6


Пәннің атауы: Амалдарды зерттеу

Пререквизиттер: Математикалық талдау. Алгебра және геометрия.

Постреквизиттер: Жүйелік талдау және операцияларды зерттеу.

Құзыреттілігі:

Математикалық программалау, жалпыға қызмет көрсету жүйесі, қорларды басқару моделі сияқты амалдарды зерттеудің тәсілдерін білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Амалдардың математикалық моделі. Амалдарды зерттеудің негізгі мақсаты. Жүйе ұғымы. Жүйе құрылымы. Кездейсоқ шамалар. Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Жалпыға қызмет көрсету жүйесі. Қызмет көрсету каналдары. Кездейсоқ процестер. Өткізгіштік қабілеті.Бағдарламаның жетекшісі: Абжанов Ералы Абжанұлы
Пәннің атауы: Ақпараттық жүйелердің графикалық жабдықтары

Пререквизиттер: Информатика, математикалық талдау.

Постреквизиттер: Компьютерлік жүйелер интерфейстері.

Құзыреттілігі:

Macromedia Flash, Corel Draw, Fine Reader программаларымен танысу.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Компьютерлік графика түрлері. Растрлы графика. Векторлық графика. Фракталды графика. Үш өлшемді графика түсінігінің негізі. Коммерциялы графика. Иллюстративті графика. Инженерлі графика. Ғылыми графика. ИМГ-ны қолдану ортасы. Таңбаларды енгізу құралы. Графикалық мәліметтерді шығару құралы. Видеокарта. Графикалық бейне. Экспликация. Коммерциялы графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Таблицалы процессорларды графикалық талдау жүйесінің құру технологиясы. Иллюстративті графиканың графикалық жабдықтарының салыстырмалы талдауы. Иллюстативті графиканың ҚПП – нің негізгі сипаттамалары. Құжаттарды электронды формаға түрлендіру. Fine Reader программасы.Бағдарламаның жетекшісі: Жалмұрзаева Алия Нәбиқызы
Пәннің атауы: Автоматты басқару жүйелері

Пререквизиттер: Ақпарат теориясы. Дискретті математика

Постреквизиттер: Жаңа ақпараттық технологиялар.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Автоматты басқарудың негізгі түсініктері. Автоматты басқарудың жүйелерінің классификациясы. Сызықты АБЖ-дың математикалық сипаттамасы. Жүйелі динамикалық үзбелерге бөлшектеу. Жүйенің звеноларын басқару. АБЖ-дың динамикалық звеноларының мысалдары. Үзбелердің сипаттамаларына қарай жиілік және беріліс функцияларын алу. Сызықты АБЖ-ның орнықтылығы сызықты жүйелердің орнықтылығының мысалдары. АБЖ-ның орнықтылық аймақтары. Сызықты АБЖ-ның өтпелі процесінің сапасы. Сызықтың АБЖ-ның өтпелі процесінің сапасы. Сызықтың АБЖ-ның өтпелі процесін тұрғызу. Сызықты емес АБЖ-ның орнықтылығын, Ляпуновтың орнықтылығын зерттеу әдістері. Поповтың абсолютті орнықтылығының критерийі. Сызықтық емес жүйелердегі өтпелі процестердің сапасын бағалаудың әдістері. Цифрлық АБЖ-лар.Бағдарламаның жетекшісі: Боранбаева Ажар Бейсенқызы

Нұрова Гүлсара Жеткергенқызы


Пәннің атауы: Автоматты басқару жүйелерінің орнықтылығы

Пререквизиттер: Информатика, Математикалық талдау

Постреквизиттер: Ақпараттық технология негіздері

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Автоматты басқарудың негізгі түсініктері. Орнықтылық туралы жалпы мағлұмат. Автоматты басқарудың жүйелерінің классификациясы. Сызықты АБЖ-дың математикалық сипаттамасы, орнықтылығы. Жүйелі динамикалық үзбелерге бөлшектеу, орнықтылыққа зерттеу. Жүйенің звеноларын басқару. АБЖ-дың динамикалық звеноларының мысалдары. Үзбелердің сипаттамаларына қарай жиілік және беріліс функцияларын алу. Сызықты АБЖ-ның орнықтылығы сызықты жүйелердің орнықтылығының мысалдары. Раус-Гурвиц орнықтылық критерий. Михайловтың орнықтылық критерийі. Найквистің орнықтылық критерийі. АБЖ-ның орнықтылық аймақтары. Сызықты АБЖ-ның өтпелі процесінің сапасы. Сызықтың АБЖ-ның өтпелі процесінің сапасы. Сызықтың АБЖ-ның өтпелі процесін тұрғызу. Сызықты емес АБЖ-ның орнықтылығын Ляпуновтың орнықтылығын зерттеу әдістері. Попопвтың абсолютті орнықтылығының критерийі. Сызықтық емес жүйелердегі өтпелі процестердің сапасын бағалаудың әдістері. Цифрлық АБЖ-ларБағдарламаның жетекшісі: Боранбаева Ажар Бейсеновна
Пәннің атауы: Тиімділік әдістері

Пәннің атауы: Оптимизациялау әдістері.

Пререквизиттер: Математикалық талдау, Алгебра және геометрия, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика.

Постреквизиттер: Жүйелік талдау, Компьютерлік моделдеу, Жүйелерді моделдеу.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Оптимизация. Параметрлер. Мақсаттық функция. Оптимизация есебі. Шартсыз оптимизация есебі. Шартты оптимизация есебі. Теңдіктер мен теңсіздіктер түріндегі шарттар. Оптимизация есебінің мысалы.Бір өлшемді оптимизация есебі. Вейерштрасс теоремасы. Дифференциалданатын мақсаттық функцияның экстремумын анықтау. Дифференциалданбайтын мақсаттық функцияның экстремумын анықтау әдістері туралы. Унимодалдық функция. Белгісіздік интервалы. Сұрыптау әдісі. Алтын қима әдісі. Алтын қима әдісінің блок-схемасы. Мысал. Көп өлшемді оптимизация есебі. Дифференциалданатын мақсаттық функцияның эктремумын анықтау. Дифференциалданбайтын мақсаттық функцияның эктремумын анықтау үшін сұрыптау әдісінің жарамайтындығы туралы. Көп өлшемді оптимизация есебін координаталар бойынша түсіру әдісімен шешу. Координаталар бойынша түсіру әдісінің блок-схемасы. Градиенттік түсіру әдісі. Ең жедел түсіру әдісі. Математикалық программалау есебін штрафтық функциялар әдісімен ше-шу. Әдістің блок-схемасы. Сызықтық программалау есебінің қойылымдары. Есептің мүмкін және тиімді шешулері. Мысал. Екі өлшемді сызықтық программалау есебін геометриялық әдіспен шешу. Шешулер жиыны. Тірек түзуі. Көп өлшемді сызықтық программалау есебін симплекс әдісімен шешу. Ресурстар туралы есеп. Функционалдар. Сызықтық функционал. Бірінші вариация. Экстремумның қажетті шарты.Вариациялық есептеудің есебі. Мысал. Лагранж есебі. Көп айнымалы функцияның функционалы. Эйлер теңдеу.Бағдарламаның жетекшісі: Абжанов Ералы Абжанұлы
Пәннің атауы: Тиімді басқару теориясы

Пререквизиттер: Математикалық анализ, Дифференциалдық теңдеулер

Постреквизиттер: Басқару теориясының негіздері

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Жай вариациалық есептеулер мен айнымалды басқару есептерін шешу. Максимум принципінің дәлелдемесі. Вариациялық есептеулер мен максимум принципінің арасындағы байланысты орнату. Динамикалық программалаудағы Беллманның айнымалдылық принципі. Оптималдаудың қасиет шарттарын қолдану. Л.С. Понтрянен принципі максимумын тез әсерлі сызықтың есептерін шешуге қолдану схепмасы. Отималдаудың жеткілікті шарттары. Кротов функциясы. Оптималды басқару есебі үшін шектеулі шарттар мен Лагранж функционалын құрастару.Бағдарламаның жетекшісі: Жалбырова Жайнаған Тастанбекқызы
Пәннің атауы: Жаратылыстану есептерін моделдеу

Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдеу және программалау тілдері. Программалу технологиясы.

Постреквизиттер: Компьютерлік моделдеу. Математикалық моделдеу.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер. Математикалық физиканың негізгі теңдеулері. Математикалық физика теңдеулеріне келтірілетін физикалық есептер. Коши есебі. Гиперболалық типті теңдеулер. Параболалық типті теңдеулер. Эллипс типті теңдеулер. Потенциалдар теориясы және оның қолданылуы.Бағдарламаның жетекшісі: Нұрова Гүлсара Жеткергенқызы
Пәннің атауы: Имитациялық модельдеу

Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдеу және программалау тілдері.

Постреквизиттер: Компьютерлік модельдеу.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Кездейсоқ процесстерді модельдеу тәсілі имитациялық моделдеу туралы жалпы түсінік болуы керек және қарапайым имитациялық модельдер құруды білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы: Параллель және үлестірілген имитациялық модельдеу. Модельдеу жүйесін тарату үшін алгоритм таңдау, үлестірілген имитациялық модельде онтологияны пайдалану. Агенттік модельдеу.

Бағдарламаның жетекшісі: Есіркепова Айжан Өмірзаққызы
Пәннің атауы: Динамикалық жүйелерді модельдеу

Пререквизиттер: Ақпараттану, Математикалық талдау

Постреквизиттер: Ақпараттық технология негіздері

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Кіріспе. Орнықтылық туралы тарихи мағлұматтар.Орнықтылықтың негізгі түсініктемелері мен анықтамалары. ОрнықтылықтыңЛяпунов анықтамасы. Қалыпты (ауытқымаған) және ауытқу қозғалысының дифференциал теңдеулері.Орнықтылық теориясы есептерін шешудің негізгі әдістері. Ляпуновтың тікелей әдісі. Ляпуновтың екінші (тікелей) тәсілінің негізгі идеясы.Ляпунов функциялары және олардың түрлері. Сильвестер критертийі (квадраттық форманың таңбасы анықталған оң функция болатындығының жеткілікті шарты). Ауытқу қозғалысының дифференциал теңдеулерін ескерке Ляпунов V функциясының V туындысын табу. Орнықтылық теориясының негізгі теоремасы. Асимптотты орнықтылық туралы Красовский теоремасы. Қозғалыстың орнықсыздығы туралы теоремалар. Бірінші жуықтау бойынша орнықтылықтың негізгі теоремалары. Ляпуновтың бірінші жуықтау бойынша орнықсыздығы туралы теоремасы.Бағдарламаның жетекшісі: Жалбырова Жайнаған Тастанбекқызы
Пәннің атауы: Тербеліс жүйелерінің орнықтылығы.

Пререквизиттер: Математикалық анализ.

Постреквизиттер: Басқару теориясының негіздері.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Тактикада жиі кездесетін ауытқу жүйелерінің орнықтылығы. А.М.Ляпуновтың орнықтылыққа зерттеу әдістері. В.М Поповтың абсолютті орнықтылық критерийі. Гармоникалық сызықтандыру әдістері. Гармоникалық сызықтандыру әдісінің көмегімен автотербелістерді зерттеу әдістері. Автономдық емес квазисызықтық жүйелер. Пуанкаре әдісі. Резонанстық тербеліс. Ван-дер-Поль теңдеуі. Ляпунов, Пуанкаре әдісі. Периоттық шешімнің бар болу шарты.Бағдарламаның жетекшісі: Жалбырова Жайнаған Тастанбекқызы
Пәннің атауы: Компьютерлік жүйелер интерфейстері

Пререквизиттер: Информатика. Программалау технологиясы,

Постреквизиттер: Компьютерлік жүйелер сәулеті. Компьютерлік тораптар

Құзыреттілігі: Әр түрлі қолданыстағы ақпараттық және есептеуіш жүйелердің қазіргі заманғы интерфейстерін құру тәсілдерін және архитектурасын білуі тиіс.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Кіріспе. Басқару мен ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелеріндегі адам-оператор ролі. Басқару мен ақпаратты өңдеудің жіктелуі. Нақты уақыттағы басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің негізгі этаптары. Жылдам басқару есептерін шешу. Өзара қарым-қатынас интерфейс түсінігі және оны жобалау принциптері. Өзара қарым-қатынас интерфейсін инженерлік-психологиялық жобалау. Оператор қателері. Жүйенің және басқару объектілерінің ақпараттық модельдері. Көрнекілік деңгейі бойынша ақпараттық модельдердің жіктелуі. Адам-оператордың ЭЕМ-мен сұхбатының басталуы ЭЕМ-мен жұмыс істеу режимі. Ақпараттық моделдерді құру тәсілдерін үйрену. Басқару мен ақпараттарды өңдеудің компьютерлік жүйелерін инженерлі-психологиялық және эргономикалық жобалау тәсілдерін оқып үйрену. Басқару жүйелері арасындағы ерекшеліктерді анықтау және оқып үйрену. Көру анализаторларының қасиетін зерттеу. Адам-оператордың психофизиологиялық қасиеттерін зерттеу. Дербес компьютер қорындағы автоматтандырылған жұмыс орнының негізгі компоненттерін оқып үйрену. Ақпараттық модельдерді құру. Ақпаратты өңдеудің техникалық жабдықтарын құру үшін адам-оператордың психофизиологиялық қасиеттерін зерттеу. Дербес компьютер қорындағы автоматтандырылған жұмыс орнының негізгі компоненттерін оқып үйрену. Дербес компьютер конфигурациясының тәсілдерін оқып үйрену. Сұхбаттасу жүйесін енгізу. Өңделген программаларды жүргізу. Сұхбаттық режимді алып жүрушілік. Сұхбаттасу перспективалары Көру анализаторларының қасиетін зерттеу. Графикалық ақпараттарды қағаз тасымалдаушыларына шығару принциптері. Есептеуіш жүйемен оператордың өзара іс-әрекет сұхбатын табиғи тілде оқып үйрену. Нақты уақыт жүйелерінің есептерін шешу. Сұхбатты қарапайым сұраныс түрінде өңдеу. Сұхбатты команда түрінде өңдеу. Өзара іс-әрекет сұхбатын табиғи тілде оқып үйрену. Сұхбат сценарийін өңдеу.Бағдарламаның жетекшісі: Есіркепова Айжан Өмірзаққызы
Пәннің атауы: Экономикадағы берілгендер қорлары және банкілері

Пререквизиттер: Информатика. Операциялық жүйелер. Жаңа ақпараттық технологиялар.Деректер базасының жүйелері.

Постреквизиттер: Автоматты басқару жүйелері.

Құзыреттілігі:

Деректер қорын басқару жүйесінің архитектурасын, деректер қорының реляциялық теориясын білуі тиіс. Деректер қорын құруға, деректер банкін жобалауға және құруға, дербес деректер қорын құруға және клиенттік бөлігін құруға дағдылану керек.Бағдарламаның қысқаша курсы

Мәліметтер базасына кіріспе. Мәліметтер базасы және ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйелердің архитектурасы. Мәліметтер базасын басқару жүйесі МББЖ (СУБД). Локальды ақпараттық жүйелер. Қосымшаларды дайындау және орындау әдістері. МБ-н жұмыс кезінде мәліметтермен алмасу схемасы. Мәліметтер базасын концептуалды жобалаудың принциптері. Мәліметтердің модельдері мен типтері. Иерархиялық модель. Желілік модель. Реляциялық модель. Постреляциялық модель. Көп өлшемді модель Объектілі-бағдарлы модель. Мәліметтердің типтері. Мәліметтер базасын жобалау және қолдану. Жобалау мәселелері. Қалыпты форма әдісі. Құрылымды дайындау бойынша ұсыныстар. Тұтастықты қамтамасыз ету. Мән-байланыс әдісі. Мәліметтер базасын қолдану. Қазіргі МББЖ және оларды қолдану. Access МББЖ. Базада мәліметтерді өңдеу. Қалыптар (формалар)-тұтынушының мәліметер базасымен жұмыс жасауына арналған диалогтық графикалық интерфейс. Есептерді (отчеттарды) дайындау.Бағдарламаның жетекшісі: Тоқсанова Света Көптілеуқызы
Пәннің атауы: Ақпараттық жүйелерді администрациялау

Пререквизиттер: Операциялық жүйелер. Деректер базасының жүйесі. ЭЕМ және есептеу жүйесінің сәулеті.

Постреквизиттер: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

Құзыреттілігі:

Желілік администрациялау негіздерін, желілік операциялық жүйелердің кемшіліктері мен жетістіктерін, Интернет желісінің функционалдық және архитектуралық ерекшеліктерін білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Администратордың функциялары. Ақпараттық есептеуіш желінің негізгі бөліктері. Операциялық жүйе. Желілік программалық қамсыздандыру. Операциялық жүйенің классификациясы. Серверлік операциялық жүйе. Ресурстарды бірігіп пайдаланудың қызметі. Файлдық жүйелер. NetWare версиясы және тарихы. NetWare басқаруымен сервердегі сыртқы жадыны ұйымдастыру. NetWare файлдық жүйесі. Файлдық жүйенің ресурстарына қойылатын шектеулер. NDS анықтама қызметі және NetWare негізіндегі желі. Іс жүзіндегі ену құқығы. Windows 2000 Server платформасы туралы мәліметтер. Windows NT-дің версиясына тәуелсіз ерекшеліктері. NTFS файлдық жүйесі. Шығару-енгізу диспетчерін ұйымдастыру.Windows 2000 желілік қызметі. Active Directory каталогының қызметі Windows NT Server администрациялау жабдығы. Microsoft Network желісінің клиенттік программалық қамсыздандыруын келтіру. Есепке алу жазбасының атрибуттары. Мәліметтер базасын басқару жүйесі. Мәліметтер базасын басқару жүйесі администраторының функциялары. Топтық жұмысты программалық қамсыздандыру. Өзара байланыс. Біріктірілген жұмыс. Координациялау. Microsoft Windows NT Workstation.Бағдарламаның жетекшісі: Бекмұратова Қадиша Қашқарқызы
2б.Пәннің атауы: Корпоративті ақпараттық жүйелер

Пререквизиттер: Информатика. Жаңа ақпараттық технологиялар. Ақпараттық жүйелер негіздері

Постреквизиттер: Компьютерлік тораптар. Басқаруды ұйымдастырудың ақпараттық жүйелері

Құзыреттілігі:

Корпоративті ақпараттық жүйелер құру негіздерін, архитектурасын, қазіргі заманғы өндірістік кәсіпорындағы корпоративті ақпараттық жүйелерді қолдануды білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Ақпараттың мөлшерлік сипаттамалары және оларды бағалау тәсілдері. Өңдеу процесінің моделі. Жіберу процесінің моделі. Жинау процесінің моделі. Білімді көрсету моделі. Жүйелік тәсіл басымдылығы. Ақпараттық процессті. Жүйелік тәсіл басымдылығы. Ақпараттық процессті ұйымдастыру негізі ретінде ашық жүйелердің өзара әрекетінің эталонды моделі. Физикалық деңгей. Модуляция-демодуляция негізінде сигналдарды түрлендіру. Ақпаратты кодтау-декодтау. Желілік деңгей. Ақпараттық ағымды ұйымдастыру. Ақпараттық технологиялар дамуының инновациялық бағыттары.Бағдарламаның жетекшісі: Бекмұратова Қадиша Қашқарқызы
050703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы

4-курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

КП

ABZh 4305
BT 4306

а)Автоматтандырылған жобалау жүйелері

б)Жобаларды талдауБекмұратова Қ.Қ.

2

7

2

КП

TPBAZh 4307

BUAZh 4308а)Технологиялық процестерді басқарудың ақпараттық жүйелері

б)Басқаруды ұйымдастырудың ақпараттық жүйелеріБоранбаева А.Б.
Есіркепова А.Ө.

3

7

3

КП

AOA 4309

Econ 4310а)Ақпаратты өңдеу әдістері

б)ЭконометрикаАйымбетова М.Т Остаева К.Ә.

3

7


Пәннің атауы: Автоматтандырылған жобалау жүйелері

Пререквизиттер: Жүйелік программалау

Программалау технологиясы, Ақпараттық технологияларПостреквизиттер: Жобаларды басқаруда бағдарламалық қамтамасыз ету, арнайы пәндер

Құзыреттілігі: Инженерлік есептеулерді автоматтандыру және талдауды игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Бұйымның геометриялық моделін жасау. Модель негізінде конструкторлық құжат дайындау. Автоматты жобалау жүйесінің системотехникасы, құрылымы және классификациясының негізгі ұғымдары, автоматты жобалау жүйесін қамсыздандыру түрлері, автоматты жобалау жүйесінің интеграцияланған жүйелердегі орны, автоматты жобалау жүйесі мен технологиялық жобалау жүйелерінің өзара байланысы.Бағдарламаның жетекшісі: Бекмұратова Қадиша Қашқарқызы
Пәннің атауы: Жобаларды талдау

Пререквизиттер: Мәліметтер қоры, Операциялық жүйелер, Жүйелік программалау

Программалау технологиясы, Ақпараттық технологияларПостреквизиттер: Жобаларды басқаруда бағдарламалық қамтамасыз ету, арнайы пәндер

Құзыреттілігі:

Жобаларды талдау әдістерін, жобаның тәуекелділік типтерін, жобаны, уақытты, қаражат құралдарын басқару әдістерін білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

MS Project бағдарламасымен жұмыс істеу принциптерімен, интерфейсімен танысу. Жобаны талдау әдістері. Жобаны басқару жолдары. Уақытты басқару. Қаражатты басқару. Төмен, орташа, күрделі жобалар жасау. Кәсіпорын моделін құруды және жүйені енгізу тиімділігін бағалай білу.Бағдарламаның жетекшісі: Бекмұратова Қадиша Қашқарқызы
Пәннің атауы: Технологиялық процестерді басқарудың ақпараттық жүйелері

Пререквизиттер: Информатика. Операциялық жүйелер. Жаңа ақпараттық технологиялар

Постреквизиттер: Деректер базасының жүйелері. Автоматты басқару жүйелері.

Құзыреттілігі:

Автоматтандырудың және техникалық объектілер мен технологиялық процестерді басқарудың қазіргі жүйелерін жобалауды білуі тиіс.Бағдарламаның қысқаша курсы:

“Ақпараттық жүйелердегі технологиялық процестерді басқару” пәні және оның мазмұны. Ақпараттық технологиялар туралы негізгі түсініктер, ұғымдар мен терминология.

Автоматтандырудың, ақпараттандырудың және басқарудың негізі. АЖ-ді модельдеу және сипаттау. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер және басқару технологиялары.

Ақпараттық жүйелердің тиімділігі және сапалық бағалау әдістері, модельдері, критерилері мен көрсеткіштері. Жобаларды басқаратын автоматтандырылған ақпараттық технологиялар және бизнес процестерді модельдеу. Мамандардың автоматтандырылған жұмыс орны және электронды офистің ақпараттандырылған технологиясы. Ақпараттық технологиялардың тиімділігі және компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі. Есептеуіш желілер және жүйелер. Ақпараттық жүйелердің құрылымдық ерекшеліктері. АЖ типтері, қасиеттері, құрастыру спецификалары. Компьютерлік жүйелердің және ақпараттық технологиялардың апараттық құралдары.Жобаларды басқару әдістері негізінде АЖ құрастыру. АЖ модельінің өмірлік циклі. АЖ құрастырудағы жаңаша әдіснамалар және технологиялар, стандарттар мен әдістемелер.Деректер қоры және деректер қоймасын басқару жүйесі. Берілгендердің реляциялық моделі құрылу принциптері. CASE технологиялар негізінде ДҚ құрылымын жобалау. Интернет: функциялары, принциптері, коммуникациялар. Интернеттегі сауда және қаржылық жүйелер.Бағдарламаның жетекшісі: Боранбаева Ажар Бейсенқызы
Пәннің атауы: Басқаруды ұйымдастырудың ақпараттық жүйелері

Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер негіздері

Постреквизиттер: Автоматты басқару жүйелері

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Ақпараттық жүйелерді жобалау технологиясы ұғымы. Программалық қамсыздандырудың өміршеңдік циклі. АЖ жасауды ұйымдастыру. АЖ канондық жобалау. АЖ типтік жобалау. АЖ енгізудің функционалдық облысын модельдеу және талдау. АЖ ақпараттық қамсыздандыру. Ақпарттық қамсыздандыруды модельдеу. Unified Modeling Language (UML) визуальды модельдеу тілі. UML тілін қолданып АЖ жобалау кезеңдері.Бағдарламаның жетекшісі: Есіркепова Айжан Өмірзаққызы
Пәннің атауы: Ақпаратты өңдеу әдістері

Пререквизиттер: Информатика. Прогаммалау технологиясы. Ақпараттық жүйелерді математикалық қамсыздандыру. Жобаларды басқаруды бағдарламалық қамсыздандыру.

Постреквизиттер: Эконометрика және арнайы пәндер

Құзыреттілігі:

Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелері. Деректердің оперативті құрылымдары. Ақпараттық массивті зерттеу әдістері. Деректерді ақпараттық массивтен іздеуді ұйымдастыру.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Ақпарат өңдеудің автоматтандырылған жүйелері. Мәліметтердің оперативтік құрылымдары. Сызықтық құрылымды мәліметтер,олардың ерекшеліктері, сақталу принциптері. Сызықты емес құрылымды мәліметтер. Олармен жұмыс ұйымдастыру. Сақталу тәсілдері. Сыртқы мәлімет тасымалдағыштарда ақпарат сақтау технологиялары. Ақпарат массивін реттеу тәсілдері мен әдістері. Ақпарат массивінен мәлімет іздеуді ұйымдастыру. Таратылым талдауды және жиілік кестелер. Таратылым параметрлері. Гистограммалар. Базалық айнымалылар және сипаттамалық

статистика. Ықтималдылық. Кездейсоқ айнымалылар және кездейсоқ таңдаулар. Регрессиялық талдау. Корреляциялық, коварияциялық талдау. Дисперсия. Екі таңдалымды мәліметтерге Т-тестін қолдану. Болжау әдістері. Сырғымалы орта әдісі. Тенденция функциясы. Экспоненталық терістеу әдісімен болжам жасауы.

Бағдарламаның жетекшісі: Айымбетова Мария Төлеуқызы
Пәннің атауы: Эконометрика

Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдеу және программалау тілдері, Программалау технологиясы. Жаңа ақпараттық технологиялар

Постреквизиттер: Жобаларды басқаруды бағдарламалық қамтамасыз ету, арнайы пәндер

Құзыреттілігі:

Экономикалық құбылыстарға эконометриялық зерттеулер жүргізе білу. Эконометриялық болжамдар жасай білу.Бағдарламаның қысқаша курсы:

Статистикалық сипаттамалар. Өлшеулердегі кездейсоқ қателер. Сызықтық регрессия алгебрасы. Теңдеулер жүйесі параметрлерін бағалау. Эконометрикалық моделдер. Регрессиялық және корреляциялық талдау. Ең кіші квадраттар әдісі. Фишер критериясы бойынша регрессия теңдеуі мәнділігін тексеру. Сызықтық емес және көптік регрессия. Стохастикалық айнымалылар. Уақыттық қатарлар моделдерінің ерекшеліктері. Регрессия моделдерінің қалдықтары. Автокорреляция.Бағдарламаның жетекшісі: Остаева Күлімхан Әуезханқызы
Каталог: Docs
Docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
Docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
Docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
Docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
Docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет