6 клас Сьогодні неділя. Марічка почала читати книжку, у якій 290 сторінок. Вона читає 4 сторінки щодня, крім неділі, коли вона прочитує 25 сторінок. Марічка читає кожного дня. За скільки днів вона прочитає книгу? ВказівкаДата16.07.2016
өлшемі85.04 Kb.
#202062
6 клас

1. Сьогодні неділя. Марічка почала читати книжку, у якій 290 сторінок. Вона читає 4 сторінки щодня, крім неділі, коли вона прочитує 25 сторінок. Марічка читає кожного дня. За скільки днів вона прочитає книгу?

Вказівка. За тиждень Марічка читає сторінок. За 6 тижнів вона б прочитала сторінки. Книжку Марічка закінчить на один день раніше. На день.

Відповідь. 41 день.
2. Розшифруйте числовий ребус (однаковими буквами позначені однакові цифри, різними – різні).

Відповідь.
3. Є сім зовні однакових монет, серед яких п‘ять справжніх (усі однакової маси) і дві фальшиві (однакової маси, але легші за справжні). Як за допомогою двох зважувань на шалькових терезах без гир виділити три справжні монети?

Вказівка. Занумеруємо монети числами 1, 2, 3, … , 7. Першим зважуванням порівняємо монети 1, 2, 3 з монетами 4, 5, 6. Якщо маси рівні, то в кожній трійці по одній фальшивій монеті, а монета 7 справжня. Тоді наступним зважуванням порівняємо монети 1 і 2. Якщо їхня маса однакова, то вони справжні, а якщо ж ні, то важча з монет 1, 2 монета 3 і монета 7 – справжні. Якщо під час першого – початкового – зважування переважила одна з груп, то всі її монети справжні.
4. На дошці записують послідовність чисел 1, 2, 4, 8, 16, 23, 28 і т. д. (кожне наступне число одержують із попереднього додаванням до нього його ж суми цифр). Чи буде записаним на дошці число 200120022003?

Вказівка. Прослідкуйте за остачами від ділення цих чисел на 3.

Відповідь: ні, не буде.
5. Одинадцять учнів відвідують п‘ять гуртків (учень не обов‘язково відвідує всі гуртки). Доведіть, що серед них є два учні, А і В, такі, що всі гуртки, які відвідує А, відвідує й В.

Вказівка. Пронумеруємо гуртки числами 1, 2, 3, 4, 5. Тоді розглянемо 10 груп множин гуртків: {1, 12, 123, 1234, 12345}, {2, 23, 234, 2345}, {3, 34, 345, 3451}, {4, 45, 451, 4512}, {5, 51, 512, 5123}, {13, 134}, {14, 124}, {24, 245}, {15, 135}, {235}. За принципом Діріхле, якісь два учні потраплять до однієї групи, це й будуть шукані учні А і В.
7 клас

1. Розв‘яжіть рівняння

Відповідь.
2. На моїй вулиці є 17 будинків. Я живу у будинку під номером 12, який є останнім на стороні вулиці з парними номерами будинків. Мій приятель живе в останньому будинку на стороні вулиці з непарними номерами будинків. Який номер його будинку?

Вказівка. На стороні вулиці з парними номерами є 12:2=6 будинків, а на стороні з непарними номерами 17−6=11 будинків, тому номер останнього будинку на цій стороні вулиці 11∙2–1=21.

Відповідь. 21.
3. У середині тупого кута АОВ провели три промені ОС, ОD і ОЕ, причому , ОD – бісектриса кута АОВ і ОЕ – бісектриса кута ВОС. Знайдіть величину кута DОЕ.

Вказівка. Нескладно переконатися, що промені розташовані в такому порядку: ОА, ОD, ОС, ОЕ, ОВ. Якщо , то , а тому

Відповідь. 45º.
4. У лісосмузі ростуть 18 дубів. На всіх них порівну жолудів. Подув вітер, і з деяких дубів посипалися жолуді: з деяких – рівно половина, з деяких – рівно третина, а з решти – жодного жолудя. При цьому з усіх дубів разом упала рівно частина всіх жолудів. Із скількох дубів жолуді не падали?

Вказівка. Нехай n – кількість дубів, з яких обсипалась рівно половина жолудів, m – кількість дубів, з яких обсипалась рівно третина жолудів, тоді 18–n–m – шукана кількість дубів. Якщо k – кількість жолудів на одному дубі, то з умови задачі одержуємо рівність Звідси , де n і m – натуральні числа. Легко бачити, що m=3, а n=2.

Відповідь: з 13 дубів.
5. Петрик вибрав три різні цифри і записав усі можливі різні тризначні натуральні числа, десятковий запис кожного з котрих містить усі три вибрані цифри, але не може починатися з нуля. З‘ясувалося, що сума всіх записаних чисел дорівнює 3376. Визначте, які саме цифри були вибрані, і доведіть, що інших варіантів немає.

Вказівка. Розглянемо спочатку випадок, коли серед обраних цифр немає нуля. Тоді має бути записано шість попарно різних тризначних чисел: Сума цих чисел становить , що неможливо, оскільки 3376 не ділиться без остачі на 222. Отже, серед обраних цифр має бути нуль. Нехай с=0 і записані числа мають вигляд Їхня сума дорівнює Тоді тобто Оскільки цифри a і b мають бути різними, то цими цифрами є 7 і 9.

Відповідь: було обрано цифри 0, 7 і 9.
8 клас

1. Остання цифра трицифрового числа дорівнює 2. Якщо переставити останню цифру на початок числа, то отримане число зменшиться на 36. Яка сума цифр цього числа?

Вказівка. Нехай задане число Тоді число після перестановки За умовою Звідси і сума цифр шуканого числа 2+2+6=10.

Відповідь._10._2.'>Відповідь. 10.
2. Знайдіть усі натуральні значення n, при яких є цілим числом значення виразу

Вказівка. Подамо даний дріб у вигляді Вираз набуває натурального значення при будь-якому натуральному n. Тому вираз набуває цілого значення, якщо значення виразу є цілим числом. Це можливо лише при натуральних значеннях n: 1, 2, 4, 8.

Відповідь. 1, 2, 4, 8.
3. Розв‘яжіть рівняння де p – середнє арифметичне чисел і

Вказівка. Отже,

Відповідь. х=5.
4. У рівнобічній трапеції ABCD (AB=CD, BC
Вказівка. Нехай Оскільки DB – бісектриса кута CDA, то , а враховуючи паралельність ВС і AD, маємо, що Отже, (бо трапеція рівнобічна). Тому , і
5. Є 40 зовні однакових монет, серед яких 2 фальшиві, причому вони легші від справжніх і важать однаково. Як за допомогою двох зважувань на шалькових терезах без гир відібрати 20 справжніх монет?

Вказівка. Розіб‘ємо монети на три купки: А, В і С, що містять по 10, 10 і 20 монет відповідно. Перше зважування: порівняємо вагу А і В. Можливі два випадки. Якщо А=В, то порівнюємо вагу А+В і С. Якщо A>B (другий випадок аналогічний), то розіб‘ємо С на дві купки по 10 монет і порівняємо їхню вагу.

9 клас

1. Одна сторона трикутника дорівнює 4 см, а сума двох інших – 8 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника, якщо довжина кожної з них дорівнює цілому числу сантиметрів.

Відповідь. 3 см, 5 см або 4 см, 4 см.
2. Доведіть, що для будь-яких додатних чисел a, b і с виконується нерівність

Вказівка.

бо за умовою а>0, b>0 і c>0.


3. Відомо, що х1 і х2 – корені рівняння Знайдіть значення а, при яких виконується рівність

Вказівка. За теоремою Вієта, Маємо системуВідповідь. а=1.
4. Сторони паралелограма дорівнюють a і b, а діагоналі d1 і d2. Відомо, що Доведіть, що гострий кут паралелограма дорівнює 45º.

Вказівка. Нехай у паралелограмі ABCD: АВ=а, AD=b, BD=d1, AC=d2, - гострий кут.

У :

У :

Перемножимо ліві та праві частини рівняння почленно:Але за умовою , тому

Оскільки φ – гострий, то , а тому φ=45º.
5. Розв‘яжіть в простих числах рівняння

Вказівка. Якщо , то х – непарне число, і ліва частина рівняння більша за 2 і є парним числом. У цьому випадку число z простим бути не може. Отже, х=2. Маємо Якщо у – непарне число, то можна розкласти на множники, кожний з яких більший за 1. В цьому випадку число z простим бути не може. Звідси у – парне просте число, тобто у=2. Тоді

Відповідь. х=2, у=2, z=5.

10 клас

1. Скільки коренів має рівняння залежно від значення параметра а?

Відповідь: якщо a<0, то рівняння не має коренів; якщо а=0, то рівняння має 3 корені; якщо , то рівняння має 6 коренів; якщо а=4, то рівняння має 4 корені; якщо a>4, то рівняння має 2 корені.
2. Члени арифметичної прогресії є цілими числами. Відомо, що і при діленні її дев‘ятого члена на четвертий член у частці отримуємо 2, а в остачі 6. Знайдіть перший член і різницю прогресії.

Вказівка. З урахуванням умови можна скласти систему рівнянь

Відповідь.
3. Доведіть, що для будь-яких додатних чисел a і b виконується нерівність

Вказівка. Оскільки a2 і b – числа додатні, то за нерівністю Коші для середнього арифметичного і середнього геометричного отримаємо: Аналогічно, застосувавши нерівність Коші до чисел і , які є додатні, отримаємо: Перемноживши почленно нерівності, маємо:
4. Сторона трикутника дорівнює 10 см, а медіани, проведені до двох інших сторін, – 9 см і 12 см. Знайдіть площу трикутника.

Вказівка.Відповідь. 72 см2.
5. Доведіть, що для будь-якого натурального n значення виразу кратне 9.

Вказівка. Використаємо метод математичної індукції. Якщо n=1, то - кратне 9. Припустимо, що для n=k умова задачі виконується, тобто - кратне 9. Доведемо для n=k+1, що - кратне 9. Маємо:

Число - кратне 9 (за припущенням). Оскільки , то 4k при будь-якому k при діленні на 3 дає остачу 1, а тому число при будь-якому k кратне 3, а отже, вираз при будь-якому k кратний 9. Тому - кратне 9.


11 клас

1. Побудуйте графік функції

Вказівка. Графік – парабола з вітками вгору і вершиною в точці
2. Знайдіть усі пари дійсних чисел , які задовольняють нерівність

Вказівка. Запишемо вираз, який стоїть у лівій частині рівності, так: Оскільки , а , то Тому рівність може виконуватися лише за умови

Відповідь.
3. При яких значеннях параметра а нерівність виконується при всіх дійсних значеннях х?

Вказівка. Виконуємо заміну Маємо: Числа і - корені тричлена Маємо: Умова задачі виконуватиметься у двох випадках: якщо або

Відповідь.
4. Бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює її меншій основі. Яким має бути кут при більшій основі трапеції, щоб її площа була найбільшою?

Вказівка. В трапеції ABCD проведемо , тоді У Розглянемо функцію та дослідимо її на екстремуми.

За умовою α – гострий кут. Екстремуму функція набуває при α=60º (). Розглянемо проміжки зростання (спадання) функції в залежності від кута α. Найбільшого значення функція набуває, коли α=60º.Відповідь. 60º.
5. Доведіть, що , якщо

Вказівка. При одержуємо , тобто - правильна нерівність. Отже, при задана нерівність виконується.

Припускаємо, що задана нерівність виконується при : , тобто

Доведемо, що задана нерівність виконується і при , тобто

Розглянемо різницю (оскільки вираз в дужках за нерівністю додатний і при вираз теж додатний). Отже,Таким чином, задана нерівність виконується при всіх натуральних

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет