7 клас Українська література I. Тестові завданняДата20.06.2016
өлшемі122.81 Kb.
2014

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови та літератури

7 клас

Українська література

I. Тестові завдання
1.У якому році Тараса Шевченка було звільнено з кріпацтва? 1б.

А у 1828 р.

Б у 1838 Р.

В у 1840 р.

Г у 1842 р.


 1. Визначте жанр твору Івана Франка «Захар Беркут» 1б.

А історична поема

Б історичний роман

В історична повість

Г історична балада
 1. З якого твору слова плоскінь, пай? 1б.

А «Захар Беркут»

Б «Мені тринадцятий минало»

В «Стоїть явір над водою»

Г «Тополя»ІІ. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем:

1. Коломийка ­- невід’ємний супутник буднів і свят українського народу.

2. «Лиш боротись – значить жить» (за твором І.Франка «Захар Беркут»).

3. «Щастя в повітрі не в’ється, воно в боротьбі дістається» (Нар. прислів’я).12 балів
ІІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

1. Твори якого письменника І.Франко вивчив напам’ять майже всі?

2. Кому з героїв твору «Захар Беркут» належать слова: «Прийде пора, іскра розгориться новим огнем!»?

3. Хто написав мелодію до вірша Т. Г. Шевченка «Заповіт»?

4. До якого роду художньої літератури належать поетичні твори?

5. Хто з письменників позитивно оцінив перші твори А. Чайковського?5 балів

IV. Дайте розгорнуту відповідь на одне з питань

1. Чому «Заповіт» Т.Шевченка називають твором, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє?

2. У чому полягає трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень?

3. Чому поезія Т.Шевченка «Мені тринадцятий минало» належить до автобіографічних творів?6 балів

Українська мова
І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).
Солов’їну барвінкову українську рідну мову в дар дали мені батьки.

8 балів
ІІ. Утворіть від іменників кличний відмінок.

Настя, вітер,Фрідріх, маляр, друг, читач, жнець, боєць, швець, українець.5 балів
ІІІ. Запишіть слова, знявши риску, поясніть їх правопис.

Полу/кіпок, на/пів/сон, пів/години, пів/яблука, пів/Ялти, пів/Європи.5 балів
Усього – 44 бали

2014

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови та літератури
8 клас

Українська література
І.Тестові завдання.

 1. До якого твору належить наведений фрагмент: 1б.

Там стояла темниця кам’яная,

Що у тій-то темниці пробувало сімсот козаків…

А) «Ой Морозе, Морозенку»

Б) «Слово про похід Ігоря»

В) «Дума про Марусю Богуславку»

Г) «За Сибіром сонце сходить»


 1. Укажіть знамення, яке віщувало князю Ігорю лихо: 1б.

А) пожежа

Б) землетрус

В) сонячне затемнення

Г) буря


 1. У якому з рядків правильно охоплено фольклорні жанри: 1б.

А) драма, повість, балада, загадка

Б) дума, пісня, казка, приказка, легенда

В) пісня, роман, прислів’я, притча

Г) повість, сонет, дума, новела, міф 1. Де жила легендарна поетеса і піснярка Маруся Чурай 1б.

А) у Полтаві

Б) у Києві

В) у Батурині

Г) у ЧигириніІІ. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем:

1. «…Бо хто матір забуває, того Бог карає» (за народною думою «Буря на Чорному морі»).

2. Громадянська позиція людини – вияв духовності (за вивченими творами Т. Шевченка).

3. «Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас» (Л. Костенко).12 балів
ІІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

1. Її називали українською Сапфо, про неї писали художні твори С.Руданський, В.Самійленко, М.Старицький, О.Кобилянська. Хто вона? 

2. З яким іспанським епосом перегукується «Слово про похід Ігорів»? 

3. В якому пісенному творі Марусі Чурай героїня розмірковує над власним щастям?

4. У чому полягає алегоричність поезії Т.Шевченка «Думи мої, думи мої…»? 

5. Які є види художніх образів? 5 балів
IV. Дайте розгорнуту відповідь на одне з питань

1. Спільне та відмінне між історичними піснями та народними думами. 1. Які події лягли в основу поеми «Слово про похід князя Ігоря»?

 2. Жанр медитації у творчості Тараса Шевченка.


5 балів
Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції, зробіть морфологічний розбір підкреслених слів).
Велична мелодія широко наростаючи і міцніючи розгорталась у могутнє гармонійне море.

8 балів
ІІ. Утворіть прикметники та запишіть їх складними словами:

Правий берег, дитячі ясла, 55 весел, 3 ядра, 1000000 голосів, 50 кілометрів, 100 років, важко хворіти, 12 тонн, народна поезія.5 балів
ІІІ. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм.

Різ...б...яр, рутв...яний, інтерв...ю, к...юре, міл...ярд, торф…яний, дон...чин, оболон…с…кий, без...язикий, пісен...ці, камін…чик, Лук...ян, св...ятковий, підв...язати, миш...як, Х…юстон, б...язевий, пот...м...яніти, Ул...янон...ці, ад…ютант.


5 балів
Усього – 44 бали

2014

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови та літератури
9 клас

Українська література

І.Тестові завдання

1.Прочитайте уривок:

Всякому місту – звичай і права,

Всяка тримає свій ум голова;

Всякому серцю – любов і тепло,

Всякеє горло свій смак віднайшло.

Укажіть віршовий розмір уривка 1б.

А дактиль

Б амфібрахій

В анапест

Г ямб


2.Якою книгою, виданою в Україні, Іван Федоров «друкування книг занедбане відновив»? 1б.

А «Апостол»(Львів, 1574р.)

Б Біблія (Острог)

В «Пересопницьке Євангеліє»

Г «Часослов»3.Назвіть автора пісні «Їхав козак за Дунай» 1б.

А І. Величковський

Б С. Климовський

В Л. Боровиковський

Г І. Вишенський

4.. Прийти до Бога, за переконанням Г. Сковороди, можна тільки: 1б.

А через релігійну службу

Б ставши священиком

В постригшись у ченці

Г через пізнання себе

ІІ. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем:

1. «Українська пісня – це справжня поезія серця і почуття» (В.Ягич).

2. «Історія русів» – адресований у віки змістовий та почуттєво-патріотичний заряд.

3. Тільки в «сродній праці» щастя людини (за творчістю Г. Сковороди).12 балів

ІІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

1. Характерною особливістю творів якого жанру є те, що в них історична доля народу

розкривається на прикладі драматичної історії конкретної людини?

2. Кого із сучасників Ф.Прокоповича уособлює князь Володимир в однойменній драмі? 

3. Який твір містить відтворення історичних подій від часів давніх до 1769 р.?

4. Які біблійні сюжети використав С. Величко під час написання свого літопису?

5. Що шукає ліричний герой поезії Г.С.Сковороди «Сад божественних пісень»? 

5 балів

IV. Дайте розгорнуту відповідь на одне з питань


 1. Ознаки бароко у поезіях І. Величковського.

 2. Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток української культури .

 3. Особливості українського Ренесансу.

8 балів
Українська мова
І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).
Місяць підіймався вище і краплі зриваючись з дерев мерехтять самоцвітами.

8 балів
ІІ. Утворіть від поданих власних назв іменники на позна​чення осіб чоловічої та жіночої статі за національною чи територіальною ознакою.

Афіни, Бразилія, Вінниця, Ірак, Камчатка.5 балів

ІІІ. Запишіть правильно слова, знімаючи скісну риску.

Кінець/кінцем, уві/сні, воєнно/морський, сама/самотою, суспільно/корисний, всесвітньо/історичний, віч/на/віч, десь/інде, військово/полонений, з/діда/прадіда.5 балів

Усього – 47 балів

2014

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови та літератури

10 клас

Українська література

І.Тестові завдання

 1. Який троп виражений у рядку:«Я ж не люблю її з надмірної любові»? 1б.

А) метафора

Б) синекдоха

В) оксиморон

Г) антитеза 1. Яке з понять випадає з логічного ряду? 1б.

А) лірика

Б) сонет


В) епос

Г) драма


 1. Назвіть автора драми «Глитай або ж Павук» 1б.

А) М.Старицький

Б) І.Карпенко-Карий

В) І. Франко

Г) М.Кропивницький 1. Укажіть твори Панаса Мирного 1б.

А) «Дві московки», «Хмари»

Б) «Лихий попутав», «Повія»

В) «Сава Чалий», «Мартин Боруля»

Г) «Не судилось», «Талан»ІІ. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем:

1. «Кайдашева сім’я» не оперетковий фарс зі сценками малоросійського побуту, а повість-трагікомедія…» (С. Процюк).

2. Дворянство як міф про краще життя (за твором «Мартин Боруля І.Карпенка-Карого).

3. «Справжній патріот той, хто говорить правду навіть своїй країні» (Ж. Жорес).12 балів

ІІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

1. Якою є авторська позиція в повісті «Кайдашева сім’я»

2. Які дві тенденції розвитку реалізму в українській літературі другої половини ХІХ століття поєдналися у творчості Панаса Мирного? 

3. До якого літературного напряму належить повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?

4. Хто з героїв твору І. Карпенка–Карого «Мартин Боруля» каже про себе: «Столоначальником буду, а потім, може, й секретарем, чин дадуть, женюсь на багатій»?

5. Яка робота Івана Франка мала назву «Варлаам та Йоасаф»?5 балів

IV. Дайте розгорнуту відповідь на одне з питань

1. Яке значення мало створення професійного театру для розвитку української культури?

 1. У чому полягає особливість композиції роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

 2. Чому І.Франко назвав І.Нечуя-Левицького «колосальним всеобіймаючим оком України»?

8 балів


Українська мова
І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).
Їй здавалося що в людській душі немає вузликів яких би не можна розв’язати.

8 балів

ІІ. Визначте рід поданих іменників.

Аташе, тріо, біль, путь, Міссісіпі, Токіо, кюре, кольрабі, авеню, тюль.5 балів
ІІІ. Запишіть правильно слова, знімаючи скісну риску.

Інженер/механік, відео/телефон, люби/мене(назва рослини), 125/річчя, напів/сон, стоп/кран, супер/дівчина, сліпо/глухо/німий, івано/франківець, Івано/Франківськ.


5 балів
Усього - 47 балів

2014

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови та літератури

11 клас

Українська література

І.Тестові завдання

 1. Яке літературне угрупування очолював Микола Хвильовий? 1б.

А)»Гарт»

Б) ВАПЛІТЕ

В)»Ланка»

Г) ВУСПП


 1. З якого твору рядки: 1б.

Настане день, настане час –

І розіллється знов медами

Земля, що освятив Тарас

Своїми муками – ділами.

А) М.Рильський «Шопен»

Б) В.Сосюра «Любіть Україну»

В) М.Рильський «Слово про рідну матір»

Г) П.Тичина «Золотий гомін»


 1. Із наведених творів П.Тичини назвіть тетраптих 1б.

А) «Скорбна мати»

Б) «Матері забуть не можу»

В) «Золотий гомін»

Г) «Хто ж це так із тебе насміяться смів? 1. Визначте віршовий розмір поетичного фрагмента: 1б.

Солодко плачуть в садах соловї,

Так, як і завжди, незмінно…

В тебе і губи, і брови твої,

Як у моєї Вкраїни…

А) шестистопний ямб; В) п’ятистопний хорей;

Б) різностопний дактиль; Г) різностопний амфібрахій.

ІІ. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем:

1. Спадщина «розстріляного відродження» - то важлива й цікава сторінка нашої культури.

2. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в ранній ліриці П. Тичини.

3. «О солодкий шлях життя, коли совість чиста!» (Г. Сковорода).12 балів

ІІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

1. Що символізують образи сонця та голуба в збірці П. Тичини «Сонячні кларнети»? 2. У якому сонеті М.Зеров згадує протилежних за світовідчуттям митців – футуристів («аспанфутів») і П.Тичину? 

3. З яким образом асоціюються ворожі сили у творі П. Тичини «Золотий гомін»?

4. Про кого з письменників Олесь Гончар сказав: «Поет людської чистоти»?

5. Кого Г. Косинка назвав своїм літературними вчителями і чому?5 балів

IV.Дайте розгорнуту відповідь на одне з питань

1.Чому Микола Хвильовий присвятив новелу «Я(Романтика)» творові М.Коцюбинського «Цвіт яблуні»?

2. У чому полягають особливості українського модернізму?

3.М.Куліш – комедіограф чи трагедіограф?8 балів
Українська мова
І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).

Сінокіс ніхто не міг поділити бо кожен боявсь що йому припаде та третина якраз на коліні Десни яку щороку ріже нещадно весняна вода.

8 балів
ІІ. Поставте іменники в родовому відмінку однини

Сибір, клуб, Зелений Гай, Париж, Алтай, портфель, Тетерів, дах, млин, грип.5 балів
ІІІ. Запишіть слова, вибравши відповідну літеру з дужок.

(К,к)узнецький (М,м)іст (вулиця); (К,к)онституційний (С,с)уд (У,у)країни; (Я,я)рославів (В,в)ал (вулиця); (К,к)озинські (Г,г)орби (урочище); (Д,д)ержавна (Д,д)ума; (К,к)арельська (А,а)втономна (Р,р)еспубліка; (З,з)бройні (С,с)или (У,у)країни; (К,к)абінет (М,м)іністрів (У,у)країни; (Н,н)ародна (П,п)алата (Р,р)еспубліки (І,і)ндії; (Д,д)ержава (Б,б)ахрейн.5 балів

Усього – 47 балів


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет