іздеу: Республики

қазақстан республикасында шағын кәсіпорындардың экономикалық тиімділігін арттыру жолдары
- 1. Нарықтық экономика жағдайында шағын кәсіпорындар қызметінің теориялық негіздері
Анализ социально-экономического развития Республики Адыгея
- Стратегия социально-экономического развития республики адыгея до 2025 года
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара»
знаменательные и памятные даты республики башкортостан
- Мероприятия ООН – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения
Доходы республиканского бюджета
- Закон республики хакасия о республиканском бюджете республики хакасия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов принят Верховным Советом Республики Хакасия 14 декабря 2011 года
Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерліктің қазіргі кездегі даму тенденциясы
- Дипломдық ЖҰмыс «ҚР нарық жағдайында шағын кәсіпкерлік дамуын жетілдіру» «Прогресс-см»
раздел 5. контроль за соблюдением трудового законодательства республики казахстан
- Кодекс республики казахстан
Ўзбекистон Республикасининг
- Кафедраси
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жүйесінің азаматтық
- Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы
«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің функционалдық мүмкіндіктері мен мүмкін тәуекелдер» деген бөлімі бойынша
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 2011 жылдарға арналған cтратегиялық жоспарының іске асырылу барысы туралы
Республиканың жалпы өңірлік өніміндегі Батыс Қазақстан облысының үлесі, %-бен
- Жылдарға арналған батыс қазақстан облысының аумағын дамыту бағдарламасы орал, 2010 мазмұНЫ
Республика Тыва
- Дата получения уведомления
Қазақстан Республикасының зейнетақы және әлеуметтік салымдарды есепке алудағы ақпараттық жүйені тұрғызудың мақсаты мен тағайындалуы
- Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен көлемдегі материалдық және шикізаттық қорларға негізделген индустриалды экономикадан ақпараттың негізгі қоры болып есептелетін "ақпараттық экономикаға" ауысу болып отыр
-бап. Республикалық бюджет туралы заңның жобасын әзірлеу
- Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі
Закон республики карелия о центральной избирательной комиссии Республики Карелия Принят Законодательным Собранием Республики Карелия 29 мая 2003 года в ред законов рк от 04. 02. 2004 №746-зркЗакон республики карелия о центральной избирательной комиссии Республики Карелия Принят Законодательным Собранием Республики Карелия 29 мая 2003 года в ред законов рк от 04. 02. 2004 №746-зрк
Федерации, подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия, выборов Главы Республики Карелия (далее также – выборы), голосования по отзыву Главы Республики Карелия
Закон 201.5 Kb. 3
оқу
Постановление Государственного Собрания Республики Марий Эл о комитетах Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва в соответствии с частью 4 статьи 72 Конституции РеспубликиПостановление Государственного Собрания Республики Марий Эл о комитетах Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва в соответствии с частью 4 статьи 72 Конституции Республики
Марий Эл, статьей 21 Закона Республики Марий Эл "о государственном Собрании Республики Марий Эл", статьями 1 и 6 Закона Республики
Постановление 43.5 Kb. 1
оқу
Отчет Федерации профсоюзов рб по проведению Общероссийских Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология-Безопасность-Жизнь» в 2011 годуОтчет Федерации профсоюзов рб по проведению Общероссийских Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология-Безопасность-Жизнь» в 2011 году
Республиканское Соглашение между Правительством Республики Башкортостан, объединениями работодателей республики и Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, отраслевые соглашения, коллективные договоры организаций республики
Отчет 116.5 Kb. 1
оқу
Закон республики Татарстан о границах судебных участков мировых судей Республики Татарстан по Елабужскому судебному району Республики Татарстан наименование в редакции Закона Республики ТатарстанЗакон республики Татарстан о границах судебных участков мировых судей Республики Татарстан по Елабужскому судебному району Республики Татарстан наименование в редакции Закона Республики Татарстан
Утвердить описание границ судебных участков мировых судей Республики Татарстан по Елабужскому судебному району Республики Татарстан согласно приложению к настоящему Закону
Закон 62.5 Kb. 1
оқу
Закон республики карелия о премиях Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы Принят Палатой Республики Законодательного Собрания Республики Карелия 24 декабря 1999 годаЗакон республики карелия о премиях Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы Принят Палатой Республики Законодательного Собрания Республики Карелия 24 декабря 1999 года
Настоящий Закон определяет порядок присуждения премий Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы
Закон 38.24 Kb. 1
оқу
Соглашение между Правительством Республики Австрия и Правительством Республики Казахстан о международных автомобильных перевозках грузовСоглашение между Правительством Республики Австрия и Правительством Республики Казахстан о международных автомобильных перевозках грузов
Правительство Республики Австрия и Правительство Республики Казахстан, в дальнейшем именуемые Сторонами
Статья 100.35 Kb. 1
оқу
Закон республики хакасия о республиканском бюджете республики хакасия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов принят Верховным Советом Республики Хакасия 14 декабря 2011 годаЗакон республики хакасия о республиканском бюджете республики хакасия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов принят Верховным Советом Республики Хакасия 14 декабря 2011 года
Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия (далее – республиканский бюджет) на 2012 год
Закон 5.16 Mb. 45
оқу
О районном бюджете на 2016-2018 годы в соответствии с кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»О районном бюджете на 2016-2018 годы в соответствии с кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
1.12 Mb. 15
оқу
Закон республики таджикистан о пенсионном обеспечении военнослужащих ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1994 г., №23-24, сЗакон республики таджикистан о пенсионном обеспечении военнослужащих ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1994 г., №23-24, с
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1996г., №4, ст. 62; 1998 г., №10, с
Закон 176 Kb. 3
оқу
Юридическое лицо Государственное учреждение Республики Коми «Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми» устранить следующие нарушенияЮридическое лицо Государственное учреждение Республики Коми «Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми» устранить следующие нарушения
Об итогах внеплановой выездной проверки в отношении Государственного учреждения Республики Коми «Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми»
58 Kb. 1
оқу
Правила выдачи виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия Общие положенияПравила выдачи виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия Общие положения
Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года №148, и определяют порядок выдачи виз Республики Казахстан иностранцам
Правила 213 Kb. 1
оқу
Исполнительный комитетИсполнительный комитет
Торговая политика Республики Армения строится на основе Конституции Республики Армения, законов и иных нормативных правовых актов Республики Армения, соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, а также обязательств
1.02 Mb. 8
оқу
Здравоохранения республики татарстанЗдравоохранения республики татарстан
Министерство здравоохранения Республики Татарстан направляет Вам предложения для включения в план работы Кабинета Министров Республики Татарстан на период с 1 по 8 марта 2010 года
90 Kb. 1
оқу
Государственное бюджетное учреждение республики дагестан национальная библиотека республики дагестанГосударственное бюджетное учреждение республики дагестан национальная библиотека республики дагестан
К 17. Календарь знаменательных и памятных дат Республики Дагестан на 2014 год / Сост. М. О. Дандамаева; Министерство культуры рд, нб рд им. Р. Гамзатова, Отдел краеведческой и национальной библиографии. – Махачкала, 2013. – 200с
1.12 Mb. 21
оқу
Закона Республики Беларусь «О санитарно -эпидемическом благополучии населения»Закона Республики Беларусь «О санитарно -эпидемическом благополучии населения»
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г, №52, 2/172, Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в редакции от 17 июля 2002 г
Закон 1.06 Mb. 9
оқу

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет