Андрій Губський, Яна Ромашкевич, Катерина Мелкумян, Артем Савицький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»Дата09.06.2016
өлшемі122 Kb.
УДК 681.3.07

Андрій Губський, Яна Ромашкевич, Катерина Мелкумян, Артем Савицький

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»


ПІДСИСТЕМА ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННОГО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІНСТИТУТІВ І ФАКУЛЬТЕТІВ НТУУ «КПІ»

© Андрій Губський, Яна Ромашкевич, Катерина Мелкумян, Артем Савицький, 2012

У статті запропонований підхід до проведення обліку електронного методичного забезпечення навчального процесу всіх кафедр університету, що завантажене в інформаційно-аналітичну систему «Електронний кампус НТУУ «КПІ»». Авторами представлена структура підсистеми обліку та технологія отримання статистичних даних за обраними критеріями.

Ключові слова: кампус, кредитний модуль, методичне забезпечення, навчальний процес, статистика.

In the article the approach for accounting of the electronic methodical resources that are loaded into the the «Electronic campus of NTUU «KPI»» information-analytical system for providing of educational process of all departments of university is offered. Authors have presented the accounting subsystem structure and the statistical information receiption after select criteria technology.

Keywords: campus, credit module, methodical providing, educational process, statistics.
Вступ. Збір та обробка статистичних даних може бути нетривіальним завданням при великому обсязі даних. Інформаційно-аналітична система «Електронний кампус НТУУ «КПІ»» (Система «ЕК») акумулює інформацію від навчальних підрозділів університету (кафедра/факультет/інститут). Тому для зручності перегляду інформації і генерації спеціалізованих звітів була розроблена спеціальна підсистема обліку статистичних даних щодо забезпечення навчального процесу електронними методичними матеріалами (Підсистема).

Основні можливості та завдання Підсистеми. Дана Підсистема дозволяє мінімізувати використання обчислювальних ресурсів і час, необхідний на побудову запитів і взаємодію з системою зберігання даних.

Завдання Підсистеми:

 • Збір та обробка статистичної інформації.

 • Представлення обробленої статистики у вигляді веб-сторінок, з можливістю збереження результатів в форматі *.doc.

Етапи реалізації Підсистеми

 • Аналіз бізнес-процесів і потоків даних.

 • Розробка схеми інформаційних потоків між Системою «ЕК» і Підсистемою.

 • Розробка архітектури та визначення оптимального ступеня інтеграції і правил обміну даними.

 • Виконання необхідних налаштувань Підсистеми.

 • Забезпечення інформаційного обміну між Системою «ЕК» і Підсистемою.

Загальна архітектура Підсистеми. Було прийнято рішення реалізовувати інтеграцію Підсистеми з системою «ЕК» на рівні використання ізольованої бази даних. Це дозволяє забезпечити повний інформаційни розподіл задач збору та прорахунку статистики з основними задачами Системи «ЕК». Даний підхід дозволяє істотно знизити витрати на інтеграцію декількох підсистем, підвищити гнучкість і керованість Підсистеми, а також забезпечити незалежність функціоналу інтеграції від системи «ЕК» в цілому і основних процесів бізнес-логіки. Це, в свою чергу, дозволяє зберегти ресурси при необхідності розширення і модифікації як Системи «ЕК» в цілому, так і Підсистеми.

У загальному вигляді міжсистемна взаємодія виглядає наступним чином: 1. Система «ЕК» працює через внутрішнє API із базою даних MySQL.

 2. Під час планової синхронізації відбувається реплікація даних із серверу бази даних MySQL у внутрішню базу даних, яка не доступна зовнішнім службам під керуванням СУБД SQL Server.

 3. Після реплікації і підтвердження коректності даних користувачі Підсистеми можуть отримувати звіти.

Спрощена архітектура Підсистеми та її взаємодія з Системою «ЕК» представлена на рис. 1.Рис. 1 Спрощена архітектура Підсистеми та її взаємодія з системою «ЕК»

В якості базової платформи було прийнято рішення вибрати .NET Framework. В якості інструменту об'єктно-реляційного відображення використовується технологія Entity Framework. Це дозволило забезпечити розширюваність і гнучкість кінцевого продукту, а також знизити складність міжсистемної інтеграції.Функціонал та можливості системи. В системі «ЕК» передбачене розмежування функціональності в залежності від профілю користувачів: «Студент» (додаткові функції профілю: староста, профорг), «Викладач-науковець» (додаткові функції профілю: куратор), «Методист кафедри», «Завідувач кафедрою». Для обліку електронного методичного забезпечення, завантаженого в Систему «ЕК», був розроблений додатковий функціональний сервіс Підсистеми, доступний лише для профілю «Методист». Підсистема організована таким чином, що користувач з профілем «Методист» має змогу отримати статистичні дані по завантаженню електронного методичного забезпечення згідно свого рівня відповідальності:

 • методист кафедри - має доступ до статистичних даних лише своєї кафедри;

 • методист інституту/факультету - має доступ до статистичних даних всіх кафедр свого інституту/факультету;

 • методист університету - має доступ до статистичних даних до всіх кафедр всіх інститутів/факультетів.

Підсистема на рівні кафедри включає в себе п’ять розділів.

Перший розділ «Статистичні дані по кафедрі, що сама забезпечує власний навчальний процес, тобто сама собі викладає кредитні модулі дисциплін». В розділі наведена інформація лише по кредитним модулям, що читають викладачі-науковці навчальним групам даної кафедри.

Цей розділ показує наступні статистичні дані: • Загальна кількість кредитних модулів з РНП та скільки з них забезпечені електронними інформаційними ресурсами, тобто до скількох кредитних модулів в системі «ЕК» приєднані методичні матеріали.

 • Загальна кількість завантажених електронних інформаційних ресурсів за кредитними модулями, тобто скільки всього інформаційних ресурсів завантажені викладачами-науковцями.

 • Кількісна відомість завантажених електронних інформаційних ресурсів за видами по кредитним модулям, - вказується перелік видів інформаційних ресурсів (підручник, конспект лекцій тощо) та кількість завантажених ресурсів по кожному виду.

 • Список кредитних модулів, що забезпечені методичними матеріалами, - вказується перелік кредитних модулів та видів інформаційних ресурсів по кожному кредитному модулю з кількістю завантажених викладачами-науковцями ресурсів по кожному виду. Треба звернути увагу, що кредитний модуль вважається забезпеченим, якщо для нього завантажено методичне забезпечення з переліку обов’язкових видів: навчальна програма дисципліни, робоча навчальна програма кредитного модуля дисципліни (за всіма формами навчання), положення про рейтингову систему оцінювання кредитного модуля, методичні рекомендації до виконання: модульної контрольної роботи, державної контрольної роботи, курсового проекту, курсової роботи, розрахунково-графічної роботи, розрахункової роботи, графічної роботи та рефератів (в залежності від того, що саме вказано в контрольних заходах робочого навчального плану), питання та завдання до проведення контролю знань (список видів обов’язкового до завантаження методичного забезпечення можна корегувати).

 • Список кредитних модулів, для яких відсутнє методичне забезпечення (не завантажено жодного ресурсу).

 • Список кредитних модулів, які частково забезпечені методичним забезпеченням, (завантажено не всі види методичного забезпечення з переліку обов’язкових).

 • Список кредитних модулів, для яких відсутні завантажені файли або посилання, - тобто тут вказується перелік кредитних модулів для яких створено опис приєднуваного методичного забезпечення, але не прикріплені файли або посилання.

Другий розділ «Статистичні дані по кафедрі, для якої викладають кредитні модулі інші кафедри університету». В розділі наведена інформація лише по кредитним модулям, що читаються іншими кафедрами для даної кафедри.

Третій розділ «Статистичні дані по кафедрі, яка викладає кредитні модулі іншим кафедрам університету». В розділ попадуть лише ті кредитні модулі, що читають викладачі-науковці кафедри навчальним групам інших кафедр.

Другий та третій розділи мають ідентичну з першим розділом структуру але відрізняються лише тим, ким або для кого викладаються кредитні модулі.Четвертий розділ «Статистичні дані по співробітникам, яким надано доступ до методичного забезпечення даної кафедри». В розділі наведені ті викладачі-науковці, які не є співробітниками даної кафедри, але яким надано право завантажувати або переглядати методичне забезпечення, кредитні модулі та робочі навчальні плани даної кафедри.

П’ятий розділ «Статистичні дані по співробітникам, які завантажили методичне забезпечення для даної кафедри». В розділ попадуть ті викладачі-науковці, які не є співробітниками даної кафедри, але завантажили методичне забезпечення навчального процесу кафедри, тобто тут наводиться перелік співробітників, кредитних модулів, для яких кожен з них завантажив методичне забезпечення та види інформаційних ресурсів по кожному кредитному модулю з кількістю завантажених ресурсів по кожному виду.

Висновки. Згідно з наведених принців роботи Підсистеми можна сказати, що реалізована задача перевірки роботи викладачів-науковців по завантаженню інформаційних електронних ресурсів в Систему «ЕК» НТУУ «КПІ», використання яких студентами університету підвищує ефективність навчального процесу.

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет