Қаныш Сәтбаев – ұлы тұлға, ғұлама ғалым КітаптарДата01.07.2016
өлшемі67.5 Kb.
#171812
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда Мемлекеттік Университеті
Ғылыми-техникалық кітапхана
Анықтама-библиографиялық бөлім

Қаныш Сәтбаев –ұлы тұлға, ғұлама ғалым

Библиографиялық ұсыныс тізім

Қызылорда, 2012 жылҚаныш Сәтбаев – ұлы тұлға, ғұлама ғалым
Кітаптар:
Толық атауы / Полное названия

1

Батырбеков Г.О. Академик К.И.Сатпаев и его современники/ Г.О. Батырбеков.- Алматы: Рауан, 1999.- 176 с.; 84х108.

2

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев.Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар.Қазақ ССР Ғылым академиясы.-Алматы: Қазақ ССР-нің Ғылым баспасы, 1989.-158б.

3

Савельева Л.Е. Геология. Методы реконструкции прошлого Земли. Основы геотектоники. Геологическая история: Учеб. пособие для вузов. В 2-х ч. Ч. 2 / Л.Е. Савельева, А.Е. Козаренко.- Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.- 255 с.; 60х90.

4

Сәрсеке М. Қаныш Сәтбаев: Роман-эссе. / М. Сәрсеке.- Астана: Фолиант, 2008.- 648 б.; 84х108.- ("Нартұлға" сериясы).

5

Сәрсекеев М. Қаныш Сәтбаев / М. Сәрсекеев.- Алматы: Жалын, 1988.- 528 б.; 84х108.

6

Сәтпаев пен Есенов «Ұлы тұлғалар туралы үзік сыр// Кітапта: Дәулетұлы А. Толымды тұлғалар.-Қызылорда:Полиграфия БҮ.-2011.-110б.

7

Сәтбаев Қаныш Имантайұлы // Кітапта: Қазақстан.Ұлттық энциклопедия 7 том./Бас ред.Б.Аяған.-Алматы:Қазақ энциклопедиясының бас редакциясы, 2005.-616-619б.

8

Сәтбаев Қаныш.//Кітапта:Елтұтқа. Ел тарихының әйгілі тұлғалары: оқу құралы/ Жолдасбекұлы М.,Салғараұлы Қ.,Сейдімбек А.-Астана:KUL TEGIN.-2001.-

8

Ер Едіге. Қаныш Сәтбаев нұсқасы// Кітапта: Едіге батыр жыры./Оқулыққа қосымша/Жинап құрастырған филология ғ.д.профессор Нұрмағамбетова О.Ә.-Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1999.-82б.


Баспасөз беттерінде жарияланған мақалалар

Толық атауы / Полное названия

1

Абсаттарова Гүлмира. Қазақтың Қанышы.=Қаныш Сәтбаев - 110 жас. /

Г. Абсаттарова // География және табиғат.- 2009-.№3.-3-5б.2

Алжанбай Мәди. Медеу Сәрсеке, жазушы: "Сәтбаев тақырыбы мені әрең босатты" / Алжанбай Мәди //Қазақ әдебиеті.- 2009.-23-29 қазан.-8б.

3

Алпертегі Ж. Қаныштың қоңыр домбырасы: Қаныш Сатбаев туралы. /

Ж. Алпертегі //Айқын.- 2009 - 30 сәуір - 28б.4

Арынұлы Сағат. Қазақтың Қанышы - адамзат арысы: Қаныш Сатбаев туралы. / С. Арынұлы//Айқын.- 2011.-11тамыз.-3б.

5

Ахметов Қамбар. Қаныш халқымен бірге биіктей береді: Ескерткіш . /

Қ. Ахметов //Айқын.- 2011.-25қазан.-1-6б.6

Аханов Ж. Академик Сәтбаевтың жүргізушісі Әлихан Бәйтереков айтқан сыр еді // Егемен Қазақстан.-2001.-20мамыр.-8б.

7

Әбділдаев Н. Қаныш ата-адамзат ғұламасы / Н. Әбділдаев//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2009.- N2.- 34-36б.

8

Әділов А. Қаныштай асыл ер де өткен [Академик Қ.И.Сәтбаевқа арналған естелік сұхбат] // Түркістан.-1995.-8 ақпан.-2б.

9

Әсіпұлы С. Шәмшиябанудың бақытты аңдауы: Қаныш Сәтбаевтың қызы Шәмшиябану туралы. / С. Әсіпұлы //Ақиқат.- 2009.-№3.- 59-61б.

10

Байтоғаева –Базарбаева Г. Қанышты сүйген сұлулар:зиялылар өмірінен// Қазақ әдебиеті.-2001.-22 маусым.-12б.

11

Батырбекұлы О. Сағыныштан сыздайды жүрегім...Шәмшиябану Қанышқызы Сәтбаева туралы естелік./Батырбекұлы Оразай.// Ана тілі.-2010.-22-28 шілде.-6-7б.

12

Батырбеков Г. Образ академика Сатбаева в живописи и скульптуре/Батырбеков Г.//Мысль.-2001.-№8.-С.69-70

13

Бәкенов М. Қаныш Сәтбаев сот та болған: Ал осы қызметінен ол қалай кетті? Естелік / М. Бәкенов//Түркістан.- 2008.17 сәуір.-7б.

14

Бөжен Бейбіт. Адамзаттың асылына еңселі ескерткіш қойылды: Қаныш Имантайұлы Сәтбаевқа ескертіш қойылды. / Бөжен Бейбіт //Айқын.- 2010.-14сәуір.-1-5б.

15

Даукеев С. Сәтбаев үмітін ақтау – парыз// Егемен Қазақстан.-2002.-12 сәуір.-3б.

16

Дәулетұлы А. Сәтбаев пен Есенов: Қаныш Сәтбаев пен Шахмардан Есенұлы. Тұлғалар тұрпаты / А. Дәулетұлы //Сыр бойы.- 2009.-24 қаңтар.-5б.

17

Ергөбек Құлбек. Қазақтың білімдар қызы Шәмшиябану Сәтбаева./Е.Құлбек//Айқын.-2009.-10қыркүйек.-10б.

18

Жақсыбаев Ахат. Жарқын тағдыр тауқыметі / А. Жақсыбаев//Егемен Қазақстан.- 2008.-7маусым.-5б.

19

Жанаева Ш.А. Семейдің мұғалімдер семинариясы және Сәтбаевтар әулетінің үш өкілі: Семейдің М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжіне 106 жыл / Ш.А. Жанаева//Қазақ әдебиеті.- 2009.- 10 сәуір.- 10б.

20

Жанаева Ш. Сәтбаевтар әулетінің үш өкілі: Ғибратты ғұмыр / Ш. Жанаева //Қазақ әдебиеті.- 2009.-10сәуір.-1,10 б.

21

Жанұлы Игілік. Тау тұлға: Қаныш Сәтбаев / И. Жанұлы//Дала мен қала.- 2009.-14 желтоқсан.-17 б.

22

Жұмағалиев Таумұш. Әлемге әйгілі Қаныш аға / Т. Жұмағалиев//Ана тілі.- 2009.-27 тамыз-2қыркүйек.-10 б.

23

Жұмасұлтанова Ғ.Ә. Сәтбаев және елуінші жылдардың басындағы Қазақстанда болған саяси зобалаң //Саясат.-2000.-№10-11.-115-118б.

24

Исабай Қ. Сәтбаевтың тағы бір ерлігі // Егемен Қазақстан.-2002.-24сәуір.

25

Кәкішұлы Т. Тегі жақсы тереңім: Шәмшиябану Сәтбаева Қанышқызы// Егемен Қазақстан.-2005.-23 шілде.-4б.

26

Құдайбергенова Н.Қ., Исаева Л.Д. Ғалымның мәңгілік мұрасы .[Сәтбаев Қ.И.-100 жыл]// Наука Казахстана.-1998.-№11.1-15июня.-С.4.

27

Нұрғожина Б. Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар: Қаныш Сәтбаевтың 110 жылдық мерейтойына. / Б. Нұрғожина//Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар.- 2009.-№11.- 24-25б.

28

Нарымбетов А. Сәтбаев және қазақ әдебиеті//ҚР ҒМ.ҒА хабарлары.Тіл.әдебиет сериясы.-1998.-№3.-42-46б.

29

Сағындықова С. Ғалым түсті металл өндірісін қалаушы туралы бір-жар ой: Сәтбаев Қ/С.Сағындықова//Ақтөбе педагогикалық институтының хабаршысы.-2006.-№1.-149-151б.

30

Салыков К. Чокан Валиханов и Каныш Сатпаев / К. Салыков//Казахстанская правда.- 2010.-10апреля.-С.8.

31

Салықов Кәкімбек. Қаныштың анасы : Қаныш Сәтбаевтың анасы Әлима /

К. Салықов // Егемен Қазақстан.- 2011.-29 маусым.-8б.32

Салықов Кәкімбек. Тұлпардың тұяғы: Қаныш Сәтбаевтың қызы Ханиса Қанышқызы Сәтбаева 90 жаста / К. Салықов//Егемен Қазақстан.- 2012.- 4 қаңтар.- 7б.

33

Сәтбаев Қ. "Ақыр заман түбінде судың бұзылуынан басталады..." /

Қ. Сәтбаев // Сыр бойы.- 2009. - 21 наурыз. - 7б.34

Сәтбаева Ш.Қ. Ұланғайыр қазына қыры.[Қ.И.Сәтбаевтың туғанына – 90жыл] //Қазақ ССР ҒА.Хабарлары.Филология сериясы.-1989.-№2.-3-12б.

35

Сәтбаева Ш. Сәтбай әулеті: [Қ.Сәтбаев туралы]// Ана тілі.-1993.-4ақпан.-4б.

36

Тілепов Ж. Ұлының ұрпағы –ғылымның тұлпары/Ж.Тілепов// Ана тілі.-2005.-21 шілде.-10б.

37

Тусупбаева Т.У. К.И.Сатбаеву - 100 лет/ Тусупбаева Т.У.// Вестник Семипалатинского государственного университета им.Шакарима.-2000.-№2-3.-С.267.

Каталог: ntb -> doc
doc -> Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан -2050 стратегиясы
doc -> Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан- 2050 стратегиясы
doc -> Исаак ньютон
doc -> -
doc -> ҚОРҚыт ата атындағы
doc -> Қалыптасқан қазақстан 2050 стратегиясы
doc -> Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан- 2050 стратегиясы
doc -> «ҚАЗақстан-2050» стратегиясы стратегия «Казахстан-2050»
doc -> Қалыптасқан қазақстан- 2050 стратегиясы нұрлан темірбеков, Д. Серікбаев атындағы ШҚмту ректоры, профессор. Айқын да жарқын бағдарлама
doc -> «ҚАЗақстан-2050» стратегиясы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет