Ақпаратты басқару жүйесі пәнінен 2 мб сұрақтары тестік тапсырмаларДата07.07.2016
өлшемі68 Kb.
Ақпаратты басқару жүйесі пәнінен 2 МБ сұрақтары
ТЕСТІК ТАПСЫРМАЛАР

Пәннің атауы: Ақпараттық басқарушы жүйелер (Информационно-управляющие системы)

050702 «Автоматтандыру және басқару»,

Құрастырған Кожахметова Д.О..


@@@ Ақпараттық басқарушы жүйелер

$$$1


Қолданушының компьютерiн немесе локальдi желiсiн байланыс желiсiмен тiкелей байланыстыратын шекаралық жабдық?

A. Байланыс желiсiн қолданушының аппаратурасы

B. Мәлiметтердi жiберу аппаратурасы

C. Маршрутизаторлар

D. Принтерлер

E. Байланыс желiсi


$$$2

Мәлiметтердi беру аппаратурасы ненiң құрамына кiредi?

A. Байланыс желiсi

B. Локальдi желi

C. Аралық аппаратура

D. Интернет

E. Дұрыс жауабы жоқ
$$$3

Мәлiметтердi беру аппаратурасының құрамына не кiредi?

A. Модем

B. Локальдi желi

C. Аралық аппаратура

D. Интернет

E. Дұрыс жауабы жоқ
$$$4

Мәлiметтердi беру аппаратурасы қай деңгейде жұмыс iстейдi?

A. программалық

B. сеанстық

C. қолданушылық

D. транспорттық

E. физикалық
$$$5

Байланыс желiсiн қолданушының аппаратурасына не жатады?

A. Модемдер

B. Мәлiметтердi жiберу аппаратурасы

C. Маршрутизаторлар

D. Принтерлер

E. Байланыс желiсi
$$$6

Сигналдың сапасын жоғарылату үшiн … қолданылады?

A. Локальдi желi

B. Сканер

C. Аралық аппаратура

D. Маршрутизатор

E. Барлығы дұрыс
$$$7

Байланыс желiсiнiң негiзгi сипаттамасы?

A. Тұрақтылық

B. Үдеу


C. Жылдамдық

D. Амплитудалық жиiлiктiк сипаттама

E. Логарифмдiк сипаттама
$$$8

Байланыс желiсiнiң негiзгi сипаттамасы?

A. Тұрақтылық

B. Үдеу


C. Жылдамдық

D. Жiберу жолағы

E. Логарифмдiк сипаттама
$$$9

Байланыс желiсiнiң негiзгi сипаттамасы?

A. Тұрақтылық

B. Үдеу


C. Жылдамдық

D. Бөгеуге төзiмдiлiк

E. Логарифмдiк сипаттама
$$$10

Байланыс желiсiнiң негiзгi сипаттамасы?

A. Тұрақтылық

B. Үдеу


C. Жылдамдық

D. Жiберу жолағы

E. Логарифмдiк сипаттама
$$$11

Байланыс желiсiнiң негiзгi сипаттамасы?

A. Тұрақтылық

B. Үдеу


C. Жылдамдық

D. Жiберу жолағы

E. Логарифмдiк сипаттама
$$$12

Байланыс желiсiнiң негiзгi сипаттамасы?

A. Тұрақтылық

B. Үдеу


C. Жылдамдық

D. Ақпаратты беру сенiмдiлiгi

E. Дұрыс жауабы жоқ
$$$13

Бiзге қай шаманың мәнiн бiлу кiрiстiк сигналдың шығыстағы формасын анықтауға мүмкiндiк бередi?

A. бөгеу

B. жылдамдық

C. жiберу жолағы

D. фазалық жиiлiктiк сипаттама

E. амплитудалық жиiлiктiк сипаттама
$$$14

Синусоидалы сигналдың жиiлiк диапазонын анықтауға мүмкiндiк бередi?

A. бөгеу

B. жылдамдық

C. жiберу жолағы

D. фазалық жиiлiктiк сипаттама

E. амплитудалық жиiлiктiк сипаттама
$$$15

Бөгеудiң өлшем бiрлiгi?

A. Герц

B. метр


C. байт

D. бит


E. децибелл
$$$16

Байланыс желiсi бойынша мәлiметтердi жiберудiң максималды мүмкiн жылдамдығын сипаттайтын параметр?

A. Жiберу мүмкiндiгi

B. Бөгеуге төзiмдiлiк

C. Сенiмдiлiк

D. АЖС


E. В және С жауаптары дұрыс
$$$17

Жiберу мүмкiндiгi немен өлшенедi?

A. децибел

B. бит


C. байт

D. бит/с


E. децибел/с
$$$18

Байланыс желiсiне берiлетiн сигнал түрiндегi дискреттi ақпаратты көрсету түрi?

A. Шифрлау

B. Физикалық немесе сызықтық кодтау

C. Санау

D. Маршруттау

E. Спектрлеу
$$$19

Жиiлiк жолағы тар каналдар бойынша дискреттi ақпаратты жiберу үшiн … қолданылады?

A. Ендiк импульстiк модуляция

B. Аналогтық модуляция

C. Гармоникалық модуляция

D. Фазалық модуляция

E. Дұрысы жоқ
$$$20

Үзiлiссiз процестердi амплитуда және уақыт бойынша дискреттеуге негiзделген модуляция тәсiлi?

A. Амплитудалық тәсiл

B. Үзiлiссiз тәсiл

C. Дискреттi тәсiл

D. барлығы дұрыс

E. дұрыс жауабы жоқ
$$$21

Мәлiметтердi беру уақытын қысқарту ұшiн не iстейдi?

A. жылдамдығын жоғарылатады

B. тығыздайды

C. үдеуiн жоғарылатады

D. модем қолданады

E. сұрыптайды
$$$22

Мәлiметтердi тығыздаудың жалпы алгоритмiне не жатады?

A. Ондық тығыздау

B. Екiлiк тығыздау

C. Салыстырмалы кодтау

D. 1 және 3 жауаптар дұрыс

E. 2 және 3 жауаптар дұрыс
$$$23

Мәлiметтердi тығыздаудың жалпы алгоритмiне не жатады?

A. Екiлiк кодтау

B. Символдық басу

C. Сегiздiк кодтау

D. 1 және 3 жауаптар дұрыс

E. 2 және 3 жауаптар дұрыс
$$$24

Мәлiметтердi тығыздаудың жалпы алгоритмiне не жатады?

A. Ондық басу

B. Екiлiк кодтау

C. Айнымалы ұзындықты кодтар

D. 1 және 3 жауаптар дұрыс

E. 2 және 3 жауаптар дұрыс
$$$25

ASC I I кодының орнына ондық сандарды екiлiк кодтауды қолданады?

A. салыстырмалы кодтау

B. символдық басу

C. айнымалы ұзындықты код

D. статикалық кодтау

E. Ондық тығыздау
$$$26

Жiберiлетiн мәлiметтерi жиi қайталанатын байттар санынан тұрады

A. салыстырмалы кодтау

B. символдық басу

C. айнымалы ұзындықты код

D. статикалық кодтау

E. Ондық тығыздау
$$$27

Кадрларды қалпына келтiру үшiн … қолданылады?

A. қайта жiберу тәсiлi

B. қайта алу тәсiлi

C. синхронизациялау тәсiлi

D. дискреттеу тәсiлi

E. аналогтау тәсiлi
$$$28

Тығыздау коэффициентiнiң шегi … дейiн?

A. 1:2 ден 1:8

B. 1:3 тен 1:9

C. 1 ден 8

D. 1 ден 9

E. 1:2 ден 1:9
$$$29

Каналдарды коммутациялау қандай түрлерге бөлiнедi

A. статикалық және синхрондық

B. динамикалық және синхронды

C. динамикалық және сервистiк

D. статикалық және тұрақты

E. динамикалық және тұрақты
$$$30

Тұрақты коммутация режимiнде жұмыс iстейтiн технология?

A. TCP

B. DSH


C. SDH

D. IP


E. X.25
$$$31

Түйiндер арасында мәлiметтердi тiкелей беру үшiн тiзбектей жалғанған жекелеген каналдық бөлiмдерден тұратын үзiлiссiз құрамдас физикалық каналдың түзiлуi?

A. Каналдарды коммутациялау

B. Пакеттердi коммутациялау

C. Хабарламаларды коммутациялау

D. Желiлердi коммутациялау

E. Дұрысы жоқ
$$$32.

Желiнiң кез келген соңғы түйiнiмен байланыс орнатады?

A. маршрутизаторлар

B. дешифраторлар

C. шифраторлар

D. коммутаторлар

E. регистрлер
$$$33.

Жиiлiктiк мультиплексрлеу техникасы не үшiн қолданылады?

A. Абоненттiк каналдарды мультиплексрлеу үшiн

B. Желiлiк каналдарды мультиплексрлеу үшiн

C. Сеанстық каналдарды мультиплексрлеу үшiн

D. Деңгейлiк каналдарды мультиплексрлеу үшiн

E. Транспорттық каналдарды мультиплексрлеу үшiн
$$$34.

Уақытты бөлумен мультиплексрлеу техникасы не үшiн қолданылады?

A. Абоненттiк каналдарды мультиплексрлеу үшiн

B. Желiлiк каналдарды мультиплексрлеу үшiн

C. Сеанстық каналдарды мультиплексрлеу үшiн

D. Деңгейлiк каналдарды мультиплексрлеу үшiн

E. Транспорттық каналдарды мультиплексрлеу үшiн
$$$35

Каналдарды жиiлiктiк мультиплексрлеу қайда қолданылады?

A. Комьпютерлерде

B. Модемдерде

C. Кабельдiк теледидарда

D. Локальды желiлерде

E. Байланыс жолағында
$$$36.

Кең жолақты канал бойынша бiрнеше абоненттiк каналдардың сигналдарын үзiлiссiз беру мүмкiн бе?

A. кей кезде

B. әрқашан

C. мүмкiн

D. мүмкiн емес

E. беруге болмайды

$$$37


Мәлiметтердi беру бағытына байланысты байланыс желiлерiмен мәлiметтердi беру тәсiлдерi?

A. симплекстi, жарты дуплекстi, дуплекстi

B. симплекстi, толық дуплекстi, дуплекстi

C. толық симплекстi, толық дуплекстi, дуплекстi

D. толық симплекстi, жарты дуплекстi, дуплекстi

E. симплекстi, жарты дуплекстi, толық дуплекстi


$$$38.

Байланыс желiсiмен бiр бағытта ғана жiберу

A. толық симплекстi

B. жарты симплекстi

C. жарты дуплекстi

D. дуплекстi

E. симплекстi
$$$39.

Уақыт бойынша айнымалы, бiрақ қос бағытта жiберу

A. толық симплекстi

B. жарты симплекстi

C. жарты дуплекстi

D. дуплекстi

E. симплекстi
$$$40.

Бiр уақытта қос бағытта да жiберу

A. толық симплекстi

B. жарты симплекстi

C. жарты дуплекстi

D. дуплекстi

E. симплекстi
$$$41.

Мәлiметтердi жiберудiң симплекстi түрi не үшiн қолданылады?

A. Бiр уақытта қос бағытта да жiберу

B. Уақыт бойынша айнымалы, бiрақ қос бағытта жiберу

C. Байланыс желiсiмен бiр бағытта ғана жiберу

D. Бiр уақытта бiр бағытта жiберу

E. Уақыт бойынша айнымалы, бiрақ бiр бағытта жiберу

$$$42.


Мәлiметтердi жiберудiң дуплекстi түрi не үшiн қолданылады?

A. Бiр уақытта қос бағытта да жiберу

B. Уақыт бойынша айнымалы, бiрақ қос бағытта жiберу

C. Байланыс желiсiмен бiр бағытта ғана жiберу

D. Бiр уақытта бiр бағытта жiберу

E. Уақыт бойынша айнымалы, бiрақ бiр бағытта жiберу


$$$43.

Мәлiметтердi жiберудiң жарты дуплекстi түрi не үшiн қолданылады?

A. Бiр уақытта қос бағытта да жiберу

B. Уақыт бойынша айнымалы, бiрақ қос бағытта жiберу

C. Байланыс желiсiмен бiр бағытта ғана жiберу

D. Бiр уақытта бiр бағытта жiберу

E. Уақыт бойынша айнымалы, бiрақ бiр бағытта жiберу
$$$44.

Модемдер қос өткiзгiштi желiде дуплекстi режим ұйымдастыруы үшiн … техниканы қолданады

A. TDM

B. FDM


C. HDM

D. SDH


E. WDM
$$$45.

Қос өткiзгiштi желiде сандық кодтау кезiнде дуплекстi режим ұйымдастыруы үшiн … техниканы қолданады

A. TDM

B. FDM


C. HDM

D. SDH


E. WDM
$$$46.

Талшықты оптикалық өткiзгiштерде дуплекстi режим ұйымдастыруы үшiн … техниканы қолданады

A. TDM

B. FDM


C. HDM

D. SDH


E. WDM

$$$47.


Компьютерлiк трафиктi тиiмдi тасымалдау үшiн арнайы жасалған, абоненттердi коммутациялау техникасы

A. Каналдарды коммутациялау

B. Пакеттердi коммутациялау

C. Хабарламаларды коммутациялау

D. Желiлердi коммутациялау

E. Дұрысы жоқ


$$$48.

Тар жолақты желiлер дыбыстық сигналды беру үшiн қолданыла ма?

A. ия

B. жоқ


C. кей кезде

D. әрқашан

E. ондай желi жоқ
$$$49.

Сандық сигналды аналогтыққа түрлендiрушi құрал?

A. модулятор/демодулятор

B. модем


C. регистр

D. жады


E. 1 және 2 жауаптар дұрыс
$$$50.

Өткiзгiштерден, экранның және изоляцияның қабаттарынан тұратын өте күрделi бұйым?

A. өткiзгiш

B. желi


C. байланыс сызығы

D. кабельE. коммутатор 1. Тығыздау анықтамасы. Тығыздау алгоритмi

 2. Тығыздаудың Зив-Лемпель тәсiлi

 3. Байланыс желiлерi

 4. PDH иерархиясы

 5. Абоненттiк желiлер бойынша ақпаратты беру

 6. Импульстiк-модуляцияланған сигналдар. Ендiк-импульстiк модуляция. Уақытша импульстiк модуляция. Кодтық-импульстiк модуляция

 7. Символдық және кодтық мәлiметтердiң модуляциясы. Амплитудалық манипуляцияланған сигналдар. Бұрыштық манипуляция

 8. Ақпараттық-басқарушы жүйелердегi синхронизациялау тәсiлдерi және жабдықтар

 9. Мәлiметтердi беру жүйелерiндегi синхронизациялау тәсiлдерi және жабдықтар

 10. Тығыздаудың Хафман тәсiлi

 11. Тасымалдаудың сандық жүйелерi туралы жалпы түсiнiк

 12. Тығыздаудың Барроуз-Вилер және Шеннон-Фано тәсiлi

 13. SDH иерархиясы

Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет