Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығыДата09.06.2016
өлшемі58.5 Kb.
#125267
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы
2013 жылғы 24 сәуір №150 Астана қаласы
Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу

жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы
(Жалғасы. Басы 2013 жылғы 252, 255, 257, 272, 275, 277, 279, 282, 284, 285

2014 жылғы 4, 11, 14, 20, 22, 27, 29, 32, 37, 42, 45, 48, 49, 51,67-нөмірлерде).

Біліктілігі:112002 2 – Пісіру және газоплазма кесетін жабдықтарды іске қосушы

АП.02

Слесарлық және слесарлық-құрастыру жұмыстары

Слесарлық жұмыстарды орындау. Слесарлық жұмыстарды орындау. Қаңылтыр (жайма, лист) мен сортты илекті (прокатты) қол және механикаландырылған слесарлық аспаптармен таңбалау бойынша дайындамаларға (заготовкаларға) бөлу. Түзету мен ию. Дәлдік шегі мен қондырма жүйелері. Байланыстарды құрастыру технологиясы: құрастыру әдістері, қолданылатын аспаптар, құрылғылар, материалдар. Жинау сапасын бақылаудың әдістері мен құралдары. Түрлендіру қозғалысының механизмдері және айналдыру қозғалысының берілістері. Айналдыру және түрлендіру қозғалысының беріліс механизмі жалғағыштарын (алмалы-салмалысыз) құрастыру.

Электрмонтаждық жұмыстары

Электрқұрастыру жұмыстарының негізгі операциялары. Өткізгіштер және дәнекерлеу кабелдері. Оқшаулағыш бұйымдар. Электрлік арматуралар. Электр арматурасын бөлшектеу және құрастыру. Электр монтаждық жұмыстарды орындау. Электрмонтаждық жұмыстар сапасын тексеру. Өлшемдер қателіктері.

Пісіру мен кесудің жабдықтары, техникасы мен технологиясы

Металды оттекпен кесу үшін аппаратураларды дайындау. Қолмен оттекпен кесу. Оттегілік-флюстік кесу. Кесуге арналған флюстер. Пісіру үшін бұйымдарды құрастыру. Пісіргіш жанарғылар. Көміртекті болаттан пластинаны пісіру және газбен ерітіп балқыту. Дәнекерлеудің күзет орны. Флюспен ерітіп балқыту және механикалық пісіру.

Ұнтақты және өзін-өзі қорғайтын сымдарды, қорғаныш газымен дәнекерлеуді механикаландыру. Түйіспелі дәнекерлеу. Дәнекерлеу доғасының қоректену көздері. Дәнекерлеу өндірісін автоматтандыру және механикаландыру. Пісірілген бұйымдар дайындаудағы ағынды желілер. Пісіру және газплазмалық кескіш жабдықтарды іске қосуға дайындау Металдарды оттегілік және оттегілік-флюстік кесуге арналған кескіштерді техникалық күту мен іске қосуға дайындау. Кескіштерді бөлшектеу. Кескіштерді іске қосуға дайындау, реттеу және сынау. Доғалық пісіру үшін жартылай автоматтарды іске қосуға дайындау. Іске қосуға дайындаудың дәлдігі. Түйіспелі пісіруге арналған жартылай автоматтарды іске қосуға дайындау. Механикаландырылған түйіспелі пісіруге арналған жабдықтардың сипаттамаларын өлшеу тәсілдері. Жұмыс орнын даярлау және түйіспелі пісіру үшін жартылай автоматтарды іске қосуға дайындау кезіндегі еңбек қауіпсіздігіне қойылатын талаптар. Металдарды кесу мен дәнекерлеуге арналған құрылғыларды іске қосу. Жоғары жиілікті машиналарды іске қосу.


Білімдер:

- типтік слесарлық операцияларды;

- бақылаудың әдістері мен құралдарын;

- дәлдік шегі мен қондырманың түрлерін;

- оттегімен кесу технология­сын: режимдерін, кесудің негізгі параметрлерін және олардың кесілу бетінің сапасына әсерін;

- құрастыру-пісіру құрылғыларын;

- оттекті газбен доғалық дәнекерлеуге арналған материалдарды;

Іскерліктер:

- қолмен істелетін бөлгіш ацетилен-оттегілік кесу және оттегіні алмастырғыш газдармен кесуді орындау;

- бөлшектерді өлшеммен өңдеуді (егеулеу,бұрғылап тесу, ішкі және сыртқы бұранданы кесуді ) жүзеге асыру;

- электр құрастыру жұмыстарын орындау;

- металдарды оттегімен кесуге арналған аппаратураны дайындау;

- балқыма қаптау (наплавка) мен пісірудің режимдерін белгілеу және реттеу;

- пісіру өндірісін механикаландыру мен автоматтандырудың негіздерін атау;

- бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің ақауларын және оларды қалпына келтіруге олардың жарамдылығын анықтау;

- тозған бөлшектерді қалпына келтіру және ауыстыру;

- іске қосуға дайындау үшін пайдаланылатын аспаптарды,құралдарды және құрылғыларды пайдалану;

- оптимальдық режимді таңдау және технологиялық үлгілерді пісіру арқылы түйіспелі пісірудің жартылай автоматтарының пайдалануға жарамдылығы мен жалпы жұмыс қабілеттілігіне баға беру.
БҚ 1,3
1120022

КҚ

2.2.42.2.5.

2.2.7.
112003 2

КҚ

2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.7.Біліктілігі: 112003 2 – Құрастырылатын автоматтарды, жартылай автоматтарды және автоматты желілерді реттеуші
АП. 03

Пневматикалық және гидромеханикалық жетектер жөнінде негізгі мәліметтер

Металкескіш станогінің электр жабдықтары

Гидро- және пневматикалық жетектер. Гидравликадан мәліметтер. Гидравликалық машиналар және гидравликалық жүйелер.

Пневмомеханикалық жетектер. Құрылғылар мен аппаратураны бөлшектеу және құрастыру. Гидромеханикалық жетек. Құрылғылар мен аппаратурасын бөлшектеу және жинау. Берілген режим жұмысындағы атқарушы механизмінің түсетін және айналдыратын әрекетін жөнге келтіріп қолданысымен алуан жүйедегі гидромеханикалық жетегін реттеу. Металкескіш станоктар мен автоматты желілердің электр жабдықтары. Басқару және қорғаныс, автоматика аппаратурасы. Электр жабдықтарын техникалық күту.

Фрезерлеу станоктары және оларда орындалатын жұмыстар

Жонғыш станоктар. Станокты басқару құралдары. Бөлшектерді жонып өңдеу. Жонғыштар (фрездер). Жонғыш станоктарында жұмыс істеу процесінде қолданылатын құрылғылар мен жабдықтар. Жонып өңдеу кезіндегі кесу процестері. Жазық беттерді фрезермен өңдеу. Көп қырлы тісті доңғалақты және бұрандалы канавокты фрезермен өңдеу. Паз бен канавокты фрезермен өңдеу. Сапаны бақылау. Өңдеудің ақаулары.

Бұрғылау және жону (расточные) станоктары және оларда орындалатын жұмыстар

Бұрғылау станоктары. Бұрғылау станогінің негізгі түйіндері мен механизмдері. Станокты басқару органдары. Бөлшектерді бұрғылау арқылы өңдеу. Бұрғылар. Бұрғылап өңдеу кезіндегі кесу процестері. Тесіп өтетін және саңылаусыз тесіктерді бұрғылау, тесіктерді зенкерлеу және бұрап босату. Бұранданы кесіп тастау. Жонғыш станоктар. Цилиндрлі канавокты қайрау, бір және бірнеше жазықтықтағы әртүрлі орналасқан цилиндрлік және конусты беттерді қашап тегістеу және бұрап босату. Сапаны бақылау. Өңдеудің ақаулары. Іске қосуға дайындау жөнінде жалпы мәліметтер

Іске қосуға дайындау. Технологиялық процестерді іске қосу. Бөлшектерді сынап өңдеу. Жабдықтар механизмі мен жүйелері үстінен бақылау. Жабдықтардың құрылғылары мен түйіндерінің жұмысындағы ақаулар. Жұмыс процесіндегі құрылғылары мен жабдық механизмдерін жөнге келтіру және жою. Іске қосумен байланысты қажетті есептемелерді орындайды. Іске қосуға арналған техникалық құжатнамаларды рәсімдеу.


Білімдер:

- гидравликалық және пневмомехникалық жетектердің артықшылықтары мен кемшіліктерін;

- элементтер мен аппаратураның түрлерін, пневмомеханикалық жетектің міндеттері мен құрылымын;

- басқару, қорғаныс және автоматика аппаратурасының міндеттерін;

- негізгі түйіндер мен механизмдерді;

- станоктарды басқару жұмысының принципін;

Іскерліктер:

- бір және екі жақты әрекетті цилиндрлері бар пневмомеханикалық жетектің түрлі жүйелерін берілген режимде жұмыс істеу үшін реттеу;

- электр жабдықтарын техникалық күту, негізгі шараларды жүргізу;

- өңдеу режимдерін сақтай отырып, кескіш аспаптармен бұранда кесуді орындау;

- жонып өңдеудің барлық түрлеріне арналған тиімді режимдерді таңдау;

- өңдеу ақауларын табу;

- түйіндері мен бос жүрістегі станокты іске қосуға дайындау мен автоматтық режимдерде тексеру және іске қосуға дайындауды орындау;

- іске қосуға дайындауға байланысты қажетті есептеу жүргізу;

- автоматтық циклде толық жүктемемен және тапсырылған өнімділікті қамтамасыз ете отырып, бөлшектердің сынама партиясына өңдеу жүргізу;

- іске қосуға дайындау жұмыстарына техникалық құжаттарды рәсімдеу;

- бақылау-өлшеу аспаптарын, құрылғыларды пайдалану;

- бөлшектерді автоматтарда және жартылай автоматтарда өңдеу, операциялық-технологиялық карта режимі бойынша негізгі операцияларды жүргізу;БҚ 1,2,
112002 2

КҚ

2.2.1.2.2.6.
1120032

КҚ

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8.
Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет