Қазақстан Республикасының почта-жинақтау жүйесiн дамытудың 2005-2011бет2/3
Дата22.02.2016
өлшемі240 Kb.
1   2   3

Инвестиция бағыттары

 

                                                       млрд. теңге Іс-шаралар атауы

Қолданыстағы бюджеттік бағдарлама 2004 ж.

Жоспарланатын бюджеттік бағдарламалар, барлығы

Оның ішінде жылдар бойынша

2005ж.

2006ж.

2007ж.

2008ж.

2009ж.

2010ж.

2011ж.

1. Инфрақұрылымды дамыту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ауылдық жерлерде

0,4

6,83

0,73

1,10

 

2,00

1,00

1,00

1,00

қалаларда

 

2,04

0,33

0,61

1,10

 

 

 

 

2. Магистральды тасымалдау жүйесін жетілдіру

 

1,02

0,05

0,06

091

 

 

 

 

3. Почта-жинақтау қызметін дамыту

 

0,88

0,33

0,2

0,35

 

 

 

 

Жиыны:

0,4

10,77

1,44

1,97

2,36

2,00

1,00

1,00

1,00

 

 

ҚР Үкіметінің 2009.26.01. № 48 Қаулысымен 7- бөлім өзгертілді (бұр.ред.қара) 

7. Бағдарламаны жүзеге асырудан күтiлетiн нәтижелер

Жоспарланған бағдарламаның орындалуы қаржыландыру көздерiн қалыптастыру ауқымына тiкелей байланысты бұл Ұлттық почта операторына халықаралық стандарттау деңгейiндегi, елiмiздiң барлық аумақтарында почта-жинақтау жүйесінің қызметiн пайдалануға epiкті кiре алатындай дамыған өңiрлiк инфрақұрылымды жасауға мүмкiндiк бередi.

Ұлттық почта операторының материалдық-техникалық базасын жақсарту және қазiргі заманғы технологияларды енгізу почта-жинақтау қызметтерiн жоғары сапалы деңгейде көрсетуiне мүмкiндiк туғызады: облысаралық почта тасымалдау бағытының жиiлiгi аптасына 5 рет, ауданаралық бағытының жиiлiгi аптасына 4 ретке дейін, елiмiздiң барлық аумағында почтамен ақша аудару бiр күн iшiнде жүзеге асырылатын болады.

Почта тасымалдау жиілігін асыру облыс орталығы мен аудан (қала) орталығы аралығындағы почталық жөнелтiмдерiн жеткiзу мерзiмiн қысқартуға мүмкiндік бередi. Почта-жинақ жүйесiнің қызмет көрсету спектрiн түр-түрiмен қатар ажырауын бәсеңдету және қала мен ауыл арасына оны жеткiзу сапасы ауыл аумақтарының әлеуметтiк-экономикалық дамуына қолайлы жағдай туғызады.

Төлем карточкаларының ұлттық банкаралық жүйесінің дамуын, электрондық үкiметтi, тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесiн, қаржы секторын, шағын және орта бизнестi, әсiресе ауылдық жерлерде зейнетақы реформасын қоса алғанда, Ұлттық почта операторының инфрақұрылымын маңызды мемлекеттiк бағдарламалармен бiрiктiру мемлекеттiң экономикасының жедел дамуына септігін тигізедi.

Почта бөлiмшелерi арқылы кеңейтiлген ауқымдағы қаржылық қызметтер көрсетілетiн болады, терминал желiсi мен смарт-карталар технологиясы негiзiнде маңызды және өз шығынын ақтай алатын алдыңғы қатарлы өнiмдер енгiзiлген.

Почталық жинақтаудың арқасында қаржылық қызмет көрсету, табыс көлемi төмен және орта адамдардың барлығына бiрдей қол жетiмдi болады. Почта-жинақтау жүйесiнiң қызмет ауқымын жаңа сапалы көлемде кеңейту Ұлттық почта операторының өндiрiстiк-қаржылық қызметiнiң жақсаруына әсер етедi және оның қызметiнiң өркендеп, толықтай жетiлуiне қажеттi рентабельдiк деңгейiн қамтамасыз етедi.

Ұлттық почта операторының жетiстiктерiн ескере келе, 2003 жылмен салыстырғанда 2011 жылы мынадай нәтижелер күтiлуде:мерзімді басылымға жазылуды 1,7 есеге немесе жыл сайынғы өсуді орташа 5-10 % қамтамасыз етіп, қосымша 84,7 млн. данаға, хаттар мен бандерольдарды жеткізуді - 4 есеге немесе жыл сайын орташа есеппен 15% өсіріп, 48,1 млн. бірлікке, сәлемдемелер жіберуді - 3 есеге (жыл сайын орташа есеппен 11%) немесе 2,4 млн. бірлікке өсіру.

курьерлiк қызмет көрсету рыногының үлесiн 30% дейiн, зейнетақы мен жәрдемақыны - 60% дейiн, жалақы төлеу мен басқа да ақшалай төлемдердi - 15% дейiн, коммуналдық, салық және басқа төлемдердi - 10% дейiн, жедел почта аударымдарын - 22% дейiн көтеру;

таза табыс өсiмiн 4 есеге - 606,8 млн. теңгеге дейін, жеке орташа айлық еңбекақысын 4,2 есеге - 59,1 мың теңге жеткiзу.

почта байланысы бөлімшелерін салу есебінен өзінің почта байланысы желісін көбейту арқылы ауылдық жерлерде почта байланысы бөлімшелерін күрделі және техникалық жайластыру деңгейін 25,7 %-ға көтеру; ауылдық жерлерде Интернетке қоғамдық қолжеткізу пункттерінің желісін 142 бірлікке кеңейту; жоғары сапалы деңгейде көрсетілетін почта-қаржы қызметтерінің кеңейтілген түр-түрімен ауыл тұрғындарын қамтуды 2 есеге арттыру.

Почта-жинақтау жүйесiн дамытудың 2011 жылға көзделген ісшараларының iске асырылуы оның динамикалық дамуын қамтамасыз етедi және Ұлттық почта операторын 2007 жылдан дивиденд төлеу арқылы мемлекеттің қаржы төлемiн қайтаруға мүмкiндiк туғызады. Одан басқа, мемлекеттiк бюджетке салық төлеу едәуір өседi, 2011 жылы бiр жылға 3 млрд. теңгеге көтерiледi.

Тұрақты және нәтижелi жұмыс iстеген почта-жинақтау жүйесi Қазақстанның почта саласының дамуына септігін тигiзедi және елiмiздiң барлық аумағында сапалы, әмбебап почта қызметтерiн қалыптастырады.

ҚР Үкіметінің 2009.26.01. № 48 (бұр.ред.қара); 2009.15.05. № 730 (бұр.ред.қара) Қаулыларымен 8- бөлім өзгертілді 

8. Бағдарламаны Iске асыру жөнiндегi ic-шаралар жоспары

 

       

       


       

       


        

   Іс-шаралар  

               

               

               

               


 Аяқталу 

 нысаны  

         

         

         


Орындалуы-

на жауап- 

  тылар   

          

          


Орында-

  лу   


мерзiмi

       


       

Күтiле- 

  тiн   


шығындар

        


        

Қаржы- 

лан-   


дыру   

көзде- 


рi     

   1   

       2       

     3   

     4    

   5   

    6   

  7    

1 кезең. Ұлттық почта операторының материалдық-техникалық базасын    

жаңғырту және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу                 1.      Материалдық-техникалық базаны жаңғырту                       

1.1     Ұлттық опера-    АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  Талап         

        тордың           ақпарат  АҚ            І      етiл-         

        материалдық-     ұсыну    (келiсiм    тоқсан   мейдi         

        техникалық                бойынша)                           

        базасын жаң-                                                 

        ғырту үшiн                                                   

        негiзгi құрал-                                               

        дар мен актив-                                               

        тердi сатып                                                  

        алу жоспарын                                                 

        әзiрлеу                                                      


1.2     Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың       

        2004-2011 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске   

        асыру шеңберiнде ауылдық жерлерде почта-жинақтау жүйесiн     

        дамыту бойынша iс-шаралар                                    1.2.1   Почта-жинақтау   АШМ      "Қазпочта"  2005 ж.  Талап         

        жүйесiн дамыту   бұйрығы  АҚ, АБА,      І      етiл-         

        жоспарланып               АШМ         тоқсан   мейдi         

        отырған ауылдық                                              

        елдi мекенде-                                                

        рдiң тiзбесi                                                 

        әзiрленсiн және                                              

        Ауыл шаруашылы-                                              

        ғы министрлiгi-                                              

        мен келiсiлсiн                                               

1.2.2   ПБАБ 2005 жылы   АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  200,0 Респуб- 

        - 30 ғимараты-   ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        на,              ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        2006 жылы -               бойынша)    ______________         

        142 ғимаратына                        2006 ж.  295,7         

        күрделi жөндеу                        ІІІ-IV                 

        жүргiзу                               тоқсан                 

1.2.3   ПБАБ 2005 жылы   АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  91,5  Респуб- 

        - 582 комплект,  ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        2006 жылы -      ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        581 комплект              бойынша)    ______________         

        жиһазбен                              2006 ж.  91,6          

        қамтамасыз ету                        ІІІ-IV                 

                                              тоқсан                 

1.2.4   Ауылда ПББ       АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж. 139,2  Респуб- 

        жылжымалы желi-  ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        сiн 2005 жылы    ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        58 бiрлiкке               бойынша)                           

        ұлғайту                                                      

1.2.5   Почта вагондары  АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  285,5 Респуб- 

        паркiн 2005      ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        жылы - 5 бiр-    ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        лiкке, 2006 -             бойынша)    ______________         

        жылы - 15                             2006 ж.  712,5         

        бiрлiкке                              ІІІ-IV                 

        қалпына келтiру                       тоқсан                 

1.2.6   Ауылдық жерлерде АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  37,7  Респуб- 

        почта жәшiктерi  ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        желiлерiн 2005   ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        жылы 2000 бiр-            бойынша)                           

        лiкке кеңейту                                                

1.2.7   Ауылдық жерлерде АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  30,0  Респуб- 

        9 бiрлiк ғима-   ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        раттар мен       ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        жайларды сатып            бойынша)                           

        алу                                                           

1.2.8

142 АПББ жиһазбен қамтамасыз ету

АБА-ға ақпарат ұсыну

«Қазпочта» АҚ (келісім бойынша)

2008ж.

IV тоқсан

- 2009ж. III тоқсан

80,8

Республикалық бюджет

1.2.9

Құрылыс пен техникалық бекемдеуді қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау: 2008 жылы -

142 АПББ;

АБА-ға ақпарат ұсыну

«Қазпочта» АҚ (келісім бойынша)

 

 

  

 

  

 

2008 ж. IV тоқсан- 2009 ж.

III тоқсан

 

 

  

 

  

 

1 598,6Республикалық бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 жылы - 82 АПББ;

 

 

2010 ж.

II тоқсан

- 2011 ж. І тоқсан

1 000,0

 

 

2011 жылы - 82 АПББ

 

 

2011ж.

IV тоқсан

1 000,0

 

 

1.3     Қалаларда инфрақұрылымдарды дамыту бойынша iс-шаралар        1.3.1   Қалаларда        АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж. 120,0  Респуб- 

        2005 жылы - 1    ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        ғимаратқа,       ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        2006 жылы - 175           бойынша)    ______________         

        ғимаратқа                             2006 ж. 502,7          

                                              ІІІ-IV                 

                                              тоқсан                 

        2005 жылы - 201                       ______________         

        ғимаратқа                             2007 ж. 1025,5         

        күрделi жөндеу                        ІІІ-IV                 

        жүргiзу                               тоқсан                 

1.3.2   ОФ, ОА, ПБҚБ,    АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж. 151,9  Респуб- 

        ПБАБ қоса        ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        алғанда, 725     ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        объектiлерде              бойынша)    ______________         

        техникалық                            2006 ж. 66,0           

        қауiпсiздiк                           ІІІ-IV                 

        құралдарын орнату                     тоқсан                 

1.3.3   ПБҚБ 2005 жылы   АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  57,8  Респуб- 

        - 223 комплект,  ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        2006 жылы - 311  ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        комплект,                 бойынша)    ______________         

        2007 жылы - 425                       2006 ж.  45,2          

        комплект жиһаз-                       ІІІ-IV                 

        бен қамтамасыз                        тоқсан                 

        ету                                   ______________         

                                              2007 ж.  72,0          

                                              ІІІ-IV                 

                                              тоқсан                 


1.4   Магистральдық тасымалдау жүйесiн жетiлдiру бойынша iс-шаралар  

1.4.1   Брондалған авто- АБА-ға   "Қазпочта"  2006 ж.  56,1  Респуб- 

        көлiк паркiн     ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        2006 жылы - 17   ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        бiрлiкке,                 бойынша)    ______________         

        2007 жылы - 38                        2007 ж. 125,4          

        бiрлiкке ұлғайту                      ІІІ-IV                 

                                              тоқсан                 

1.4.2   2007 жылы авто-  АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  47,5  Респуб- 

        мобиль паркiн    ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        жалпы мақсаттағы ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        300 автомобильдi          бойынша)    ______________         

        қалпына келтiру                       2007 ж. 427,5          

                                              ІІІ-IV                 

                                              тоқсан                 

1.4.3   Почта вагондары  АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  47,5  Респуб- 

        паркiн 2005      ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        жылы - 1 бiрлiк. ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        ке,                        бойынша)   ______________         

        2006 жылы - 9                         2007 ж. 427,5          

        бiрлiкке қалпына                      ІІІ-IV                 

        келтiру                               тоқсан                 

1.4.4   2007 жылы 7      АБА-ға   "Қазпочта"  2007 ж.  63,0  Респуб- 

        вагонға күрделi- ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        қалпына келтiру  ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        жөндеу жұмыста-           бойынша)                           

        рын жүргiзу                                                  1.5     Почта-жинақтау қызметтерiн дамыту бойынша iс-шаралар         

1.5.1   Кассалық техни-  АБА-ға   "Қазпочта"  2005 ж.  86,7  Респуб- 

        калармен         ақпарат  АҚ          ІІІ-IV         ликалық 

        2005 жылы - 257  ұсыну    (келiсiм    тоқсан         бюджет  

        бiрлiкке,                 бойынша)   ______________          

        2006 жылы - 977                       2006 ж.  201,8         

        бiрлiкке,                             ІІІ-IV                 

        2007 жылы - 192                       тоқсан                 


Каталог: images -> stories -> contents
contents -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
contents -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
contents -> Есептеме №55259-kz
contents -> Қазақстан Республикасында 2010-2014 жылдарға арналған ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту бойынша бағдарламаны орындау жөніндегі 2010 жылға анықтама
contents -> Нормативтік құқұқтық актілерді мемлекеттік тіркеу ережесін бекіту туралы
contents -> Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында заң жобалау жұмыстарын ұйымдастыру ережесін бекіту туралы
contents -> «Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру»
contents -> «Авиация персоналына куәлiктер беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Авиация персоналына куәлiктер беру»
contents -> «Азаматтық әуе кемелерінің шет мемлекет берген ұшуға жарамдылығы сертификатын тану туралы шешім беру» мемлекеттік қызмет стандарты
contents -> «Азаматтық әуе кемесінің ұшуға жарамдылығы сертификатын беру» мемлекеттік қызмет стандарты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет