Баға ұсыныстарын сауал тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2009 жылғыДата22.02.2016
өлшемі66 Kb.
Баға ұсыныстарын сауал тәсілімен мемлекеттік сатып алуды

жүзеге асыру туралы хабарландыру

2009 жылғы «02» маусым
«Мемсараптама» ЕМК мына мекен –жай бойынша орналасқан: 150000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Абай көшесі,15, лоттар бойынша шаруашылық тауарларды баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

Тауарды жеткізу орны: Петропавл қаласы,Абай көшесі,15, кабинет 309.

Сатып алынатын тауардың керекті көлемі және мінездемесі:


 1. Жинауға арналған ұнтақ, әмбебап, жуғыш, ағартқыш қасиеті бар, 400гр. – 10 дана, сатып алуға бөлінген сома – 2000 теңге,

 2. дезинфекциялы қасиеттері бар тазартқыш ұнтақ, 500гр. – 10 дана, сатып алуға бөлінген сома – 1500 теңге,

 3. Жууға және дезинфекцияға қарсы Ағартқыш қасиеті бар сұйық жуу құралы, 1 литр – 5 дана, сатып алуға бөлінген сома – 1000 теңге,

 4. Ыдыс жууға арналған жуу құралы, сұйықтық, 500 мл.- 1 дана, сатып алуға бөлінген сома – 150 теңге,

 5. Иіс сабын, 90гр. – 20 дана, сатып алуға бөлінген сома – 1000 теңге,

 6. Резина қолғаптары, қалың, 2 данадан – 10 орама, сатып алуға бөлінген сома – 1000 теңге,

 7. Еден жууға арналған мата – 10 метр, сатып алуға бөлінген сома – 1000 теңге,

 8. Дәретхана қағазы – 10 дана, сатып алуға бөлінген сома – 400 теңге,

 9. Қағаз салфеткалар, түрлі-түсті 100 данадан орамада -10 данадан, сатып алуға бөлінген сома – 1000 теңге,

 10. Металл ілмегі бар ағаштан жасалған киімдерге арналған иықағаш - сатып алуға бөлінген сома – 2000 теңге,

 11. Қоқысқа арналған қаптар 100 данадан орамада- 5 дана, сатып алуға бөлінген сома – 1000 теңге,

 12. Пластмассалы шелек, 12 литрлік – 1 дана, сатып алуға бөлінген сома – 800 теңге.

Тапсырысшы жеткізуші ұсынған төлемшотқа үш жұмыс күні мерзімінде Жеткізушінің есеп шотына 100% алдын ала соманы төлеуге міндеттенеді.

Жеткізуші алдын ала төлемді алған мерзімінен үш жұмыс күні аралығында тауардық барлық санын жеткізу шарт бойынша жүзеге асырылуы тиіс.

Шартқа қол қоюдың қажетті мерзімі: : Тапсырысшының шартқа қол қойғанынан бастап, әлеуетті жеңімпаз-жекізушіге берілген бес жұмыс күні мерзімі

Жабық конверттегі баға ұсыныстарын әлеуетті жеткізушілер 2009 жылдың «03» маусымынан мына мекен- жай бойынша тапсырады: 150000, Петропавл қаласы, Абай көшесі, 15, 309 кабинет. Баға ұсыныстары мынадай мазмұнда болу қажет:

1) Атауы, занды және деректі мекен- жайы (занды тұлғалар үшін), патентінің және жеке куәлігінің (төлқұжаттың) нөмірі, аты - жөні, мекен жайы (жеке тұлғалар үшін), әлеуетті жеткізушінің СТТН және банктік деректемелері, занды тұлғаның (жеке кәсіпкердің) тіркеу туралы куәлігінің берілген күні;

2) тауар атауы және мінездемесі;

3) тауардың орны және жеткізу мерзімі;

4) тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындар енген мәліметтер бағасы;

5) КБС бойынша есепке алу қойылыс туралы куәлігінің көшірмесі(КБС төлеушілерге).

Баға ұсынысы бар жабық конвертінің өң жағында келесі мағлұматтар көрсетілуі тиіс: 1. әлеуетті жеткізушінің толық атауы және пошталық мекен- жайы,

 2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының атауы және пошталық мекен- жайы,

 3. тауарды мемлекеттік сатып алудың атауы.

Әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысын тапсыруы мемлекеттік сатып алу туралы шарт

жобасында қарастырылған маңызды шараларды сақтаумен қызмет көрсету, жұмыстарды орындау, тауарларды жеткізуге келісімін беру болып табылады.

Баға ұсыныстары мен өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2009 жылғы «09»

маусымға дейін жергілікті уақыт бойынша 18 сағат 00 минөтке дейін.

Қосымша анықтама мен ақпаратты мына телефон бойынша алуға болады: 8(7152) 49-40-63.

Уәкілдік өкіл- есепші -маман Боева Людмила Михайловна,

тел.49-40-63. www.north.gosexpertiza.kz


Қосымша: мемлекеттік сатып алу туралы шартының жобасы.

Объявление об осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений

«02» июня 2009 года
ДГП «Севгосэкспертиза», расположенное по адресу: 150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Абая 15, объявляет о проведении государственных закупок хозяйственныхх товаров по лотам способом запроса ценовых предложений.

Место поставки товара: г. Петропавловск, ул. Абая 15, кабинет 309.

Характеристика и требуемый объем закупаемого товара:

1) порошок для уборки, универсальный, моющий, с отбеливателем, 400 гр.- 10 штук, сумма выделенная для закупки 2000 тенге,

2) порошок чистящий, с дезинфицирующими свойствами, 500 гр- 10 штук, сумма выделенная для закупки 1500 тенге,

3) жидкое моющее средство с белизной (или белизна) для мытья и дезинфекции, 1 литр – 5 штук, сумма выделенная для закупки 1000 тенге,

4) моющее средство для посуды,жидкость, 500 мл.-1 штука, сумма выделенная для закупки 150 тенге,


 1. мыло туалетное, 90 гр-20 штук , сумма выделенная для закупки 1000 тенге,

 2. перчатки резиновые, плотные по 2 штуки – 10 упаковок, сумма выделенная для закупки 1000 тенге,

 3. ткань для мытья пола – 10 метров, сумма выделенная для закупки 1000 тенге,

 4. туалетная бумага – 10 штук, сумма выделенная для закупки 400 тенге,

 5. салфетки бумажные, цветные по 100 шт. в упаковке – 10 штук, сумма выделенная для закупки 1000 тенге,

 6. вешалка для одежды из дерева с металлическим крючком – 10 штук, сумма выделенная для закупки 2000 тенге,

 7. Мешки для мусора по 100 шт в упаковке – 5 штук, сумма выделенная для закупки 1000 тенге,

 8. Ведро пластмассовое, 12 литров – 1 штука, сумма выделенная для закупки 800 тенге.

Заказчик обязуется произвести 100% предоплату перечислением на расчетный счет Поставщика в течении трех рабочих дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату.

Поставка всего колличества Товара по договору должна быть осуществлена в течении трех рабочих дней с момента получения предоплаты Поставщиком.

Требуемый срок подписания договора: в течении пяти рабочих дней с момента предоставления потенциальному поставщику-победителю, подписанного Заказчиком договора.

Ценовые предложения, запечатанные в конверты, предоставляются потенциальными поставщиками с 03 июня 2009 года по адресу: 150000 г. Петропавловск, ул. Абая 15, кабинет 309 и должны содержать:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика, номер и дата свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

2) наименование и характеристика товара;

3) место и сроки поставки товара;

4) цена, с указанием сведений о включенных в нее всех расходов, связанных с поставкой товаров;

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением необходимо указать:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика,

2) наименование и почтовый адрес заказчика государственных закупок,

3) наименование государственных закупок товара.

Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением существенных условий, предусмотренных в проекте договора о государственных закупках.

Окончательный срок предоставления заявок с ценовыми предложениями до 18 часов 00 минут местного времени 09 июня 2009 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7152) 49-40-63.

Уполномоченный представитель - специалист-бухгалтер - Боева Людмила Михайловна, тел. 49-40-63. www.north.gosexpertiza.kz


Приложение: - проект договора о государственных закупках.
Каталог: files -> gosexpertiza -> north -> upload -> contest
contest -> Баға ұсыныстарын сауал тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
contest -> Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жариялау 2009 жылдың «07» желтоқсанынан
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директор
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет