Байқауы жөніндегіДата23.02.2016
өлшемі60.73 Kb.
«МИСС ЖӘНЕ МИСТЕР УНИВЕРСИТЕТ - 2013»

БАЙҚАУЫ ЖӨНІНДЕГІ

ЕРЕЖЕ


 1. Байқау 2013 жылдың 20 ақпанында Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың студенттер Сарайында өтеді.

 2. Байқаудың мақсаты – сұлулықты және салауатты өмір салтын насихаттау, жеке тұлғаның жан-жақты және үйлесімді дамуына ұмтылу, дарынды жастарды анықтап оларға қолдау көрсету, университет студенттерінің мәдени және шығармашылық қызметтерін ынталандыру, студенттер арасынан сыртқы және ішкі сұлулықтың бірлігін көрсететін «Мисс және Мистер Университет» жеңімпаздарын айқындау.

 3. Байқаудың құрылтайшылары – ректорат, кәсіподақ комитеті.

 4. Ұйымдастырушылар – студенттер Сарайы, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың жастар ісі жөніндегі комитеті.

 5. Байқауға – Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ факультеттері мен колледждерінің 1-3 курс студенттері, факультеттен (колледжден) 1 қыз бала және 1 бір бозбала қатысады.

 6. Байқау номинациялары:

 • Қатысушылар шеруі: визит карточкасы – іскер костюмде шығу; қазақ, орыс және ағылшын тілінде өзін-өзі таныстыру, уақыт өлшемі – 0,5 мин.; слайдтардың бір түсті фотосуреттері;

Бағаланады: жеке әсерлілігі; өзін-өзі сахнада ұстай білуі; сыртқы бейнесіндегі іскер стиль мен жастықтың үйлесімділігі, орындау бірегейлігі .

 • Шығармашылық байқау: қатысушылар ұсынылған бір бағыт бойынша өздерінің өнерлерін көрсетеді – көркем шығармашылық (би, ән, өлеңдер және т.б.); спорттық шығармашылық – көрнекі спорттық нөмірді көрсету (акробатика, гимнастика, атлетика, күш түрлері және т.б.); шешендік өнер – шешендік өнер жүйріктіліктерін көрсету (өзі таңдаған тақырыбы бойынша көпшіліктің алдында сөз сөйлеу). Бірлесіп орындаулары мүмкін (қыз, бозбала). Уақыт өлшемі2 минуттан аспау керек.

Бағаланады: шығармашылық қабілеттіліктің болуы; орындаудың мәнерлігі; бірегейлігі және көпшілікті таңқалдыра білу.

Бағаланады: әсерлілік; жастық пен әсемдік бейнесіндегі үйлесім.

 1. Байқауды өткізу кезеңі:

 • іріктеу айналымы – факультеттерде өткізіледі;

 • өтініштерді қабылдау – 2013 жылдың 11 ақпанына дейін, студенттер Сарайы;

 • жеребе салу – 2013 жылдың 12 ақпаны, студенттер Сарайы;

 • дайындық – 2013 жылдың 12, 13,14,15,18,19 ақпаны, студенттер Сарайы;

 • байқаудың соңғы айналымы – 2013 жылдың 20 ақпаны, студенттер Сарайы.

 1. Байқауға қатысушылардың өнерлерін ұйымдастырушылар белгілейтін әділ қазылар алқасы бағалайды.

 2. Қазылар алқасы байқау жеңімпаздарын анықтайды.

 • Мисс Университет

 • Вице Мисс Университет

 • Мисс Іскер стиль

 • Мисс Спорттық стиль

 • Мисс Дарын

 • Мисс кешкі стиль

 • Мистер Университет

 • Вице Мистер Университет

 • Мистер Іскер стиль

 • Мистер Спорт

 • Мистер Дарын

 • Мистер стиль

Байқауда қазылар алқасы мен байқау демеушілер тарапынан қосымша номинациялар енгізілуі мүмкін.

 1. Байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлері жыл бойы университеттік, сонымен бірге ЖОО арасындағы іс-шаралардың – акциялар мен форумдардың және т.б. қатысушылары болып табылады.

 2. Техникалық талаптар: орындауға арналған фотосуреттер мен аудио-материалдары MD мен CD ұсынылсын (флеш-ұстаушылар қабылданбайды); дискіде аты-жөні, факультеті және жеребе салу бойынша келген нөмір саны көрсетілуі қажет.

 3. Анықтама телефоны: 77-03-93 (ішкі 1097), Студенттер сарайы.


«МИСС ЖӘНЕ МИСТЕР УНИВЕРСИТЕТ - 2013»

байқауына қатысу

ӨТІНІШІ

Тегі, аты (толығымен)___________________________________________________


Факультеті ____________________________________________________________

Курсы, тобы ___________________________________________________________

Шығармашылық нөмір (таңдалған бағыт бойынша бір-бірден – Ереже қарау, п.3):

Бағыты – көркем шығармашылық:

ән (ән және мәтін авторын белгілеумен), би, көркемдік оқу, авторлық ән немесе өлеңдер және басқалары

_________________________________________________________________

Бағыт – спорттық шығармашылық:

көрнекі спорттық нөмірді көрсету (акробатика, гимнастика, атлетика, күш түрлері және т.б.(спорттың түрін және нөмірдің атауын көрсету) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Бағыты – шешендік өнер:көпшіліктің алдында сөз сөйлеуінің тақырыбы_________________________

______________________________________________________________________

Тұрғылықты жері ______________________________________________________


Телефон ______________________________________________________________

Қысқаша өмірбаян (өмір ұстанымын көрсету, өмірбаянның қызықты фактілері, жетістіктері және басқалары.) _______________________________________________________________________________________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ «МИСС И МИСТЕР УНИВЕРСИТЕТ - 2013»


 1. Конкурс состоится 20 февраля 2013 года во Дворце студентов КарГУ им. Е.А. Букетова.

 2. Цель конкурса – пропаганда красоты и здорового образа жизни, стремление к всестороннему и гармоничному развитию личности, выявление и поддержка талантливой молодежи, стимулирование культурной и творческой деятельности студентов университета, выявление «Мисс и Мистер Университет», символизирующих собой единство внутренней и внешней красоты.

 3. Учредители конкурса – ректорат, профсоюзный комитет.

 4. Организаторы Дворец студентов, Комитет по делам молодежи КарГУ им. Е.А. Букетова.

 5. В конкурсе принимают участие – студенты 1-3 курсов факультетов и колледжей КарГУ им. Е.А. Букетова, 1 девушка и 1 юноша от факультета (колледжа).

 6. Конкурсные номинации:

 • Парад участников: визитная карточка – выход в деловом костюме; представление себя на казахском, русском или английском языке, временной лимит – 0,5 мин.; фоновые фото-слайдов,);

Оценивается: личное обаяние; умение держать себя на сцене; сочетание во внешнем облике делового стиля и молодости; оригинальность выступления.

 • Творческий конкурс: участники демонстрируют свои таланты в одном из предложенных направлений – художественное творчество (танец, песня, стихи и др.); спортивное творчество – демонстрация показательного спортивного номера (акробатика, гимнастика, атлетика, силовые виды и др.); ораторское искусство – демонстрация ораторских способностей (публичная речь на самостоятельно выбранную тему). Возможно совместное выступление участников (девушка, юноша). Временной лимитне более 2 минут.

Оценивается: наличие творческих способностей; выразительность исполнения; оригинальность и способность удивить публику.

 • Вечерний стиль: дефиле в вечерних платьях и костюмах.

Оценивается: обаяние; сочетание в облике юности и грации.

 1. Этапы проведения конкурса:

 • отборочный тур – проводится на факультетах;

 • прием заявок – до 11 февраля 2013 года, Дворец студентов;

 • жеребьевка – 12 февраля 2013 года, Дворец студентов;

 • репетиции – 12, 13,14,15,18,19 февраля 2013 года, Дворец студентов;

 • финальный тур конкурса – 20 февраля 2013 года, Дворец студентов.

 1. Выступление конкурсантов оценивает жюри, состав которого определяется организаторами.

 2. Жюри определяет победителей конкурса.

 • Мисс Университет

 • Вице Мисс Университет

 • Мисс Деловой стиль

 • Мисс Спортивный стиль

 • Мисс Талант

 • Мисс вечерний стиль

 • Мистер Университет

 • Вице Мистер Университет

 • Мистер Деловой стиль

 • Мистер Спорт

 • Мистер Талант

 • Мистер стиль

Могут быть учреждены дополнительные номинации от жюри и спонсоров конкурса.

 1. Победители и призеры конкурса в течение года являются участниками университетских, а также межвузовских мероприятий – акций, форумов и т.п.

 2. Технические требования: фото- и аудио-материалы для выступления предоставлять на MD и CD (флеш-носители не принимаются); на диске указать фамилию, имя, факультет и номер выступления согласно жеребьевки.

 3. Справки по телефону: 77-03-93 (внутр.1097), Дворец студентов.


ЗАЯВКА

для участия в конкурсе

«МИСС И МИСТЕР УНИВЕРСИТЕТ - 2013»

Фамилия, имя (полностью)_______________________________________________


Факультет _____________________________________________________________

Курс, группа ___________________________________________________________

Творческий номер (по одному из выбранных направлений – см. Положение, п. 3):

Направление – художественное творчество:

песня (с указанием названия, авторов музыки и текста), танец, художественное чтение, авторская песня или стихи и пр.________________

_________________________________________________________________

Направление – спортивное творчество:

показательный спортивный номер – акробатика, гимнастика, атлетика, силовые виды и др. (указать вид спорта и название номера) _____________

_________________________________________________________________

Направление – ораторское искусство:

тема подготовленной публичной речи________________________________

_________________________________________________________________


Домашний адрес _______________________________________________________


Телефон ______________________________________________________________

Краткая биография (указать жизненный девиз, увеличения, интересные факты биографии, личные достижения и пр.) __________________________________________________________________________________________________________

Каталог: files -> DKS
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
files -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Спорттық разрядтар мен санаттар беру: спорт шеберлігіне үміткер, бірінші спорттық разряд, біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты нұсқаушы-спортшы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет