Бекітемін «Қазпочта» АҚ «Астана қ. почта тасымалдау бөлімшесі» филиалының директорыДата25.02.2016
өлшемі56.92 Kb.
#23930
БЕКІТЕМІН

«Қазпочта» АҚ «Астана қ. почта

тасымалдау бөлімшесі»

филиалының директоры

_________________Т. Құрақбаев

«___» ____________ 2012 жыл.

Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы

хабарландыру жариялау мәтіні
«Қазпочта» АҚ (010000 Астана қ. Әуезов к. 13) атынан, 010000, Астана қ., 310 Гвардиялық дивизия алаңы 3/1 мекен-жайда орналасқан, «Қазпочта» АҚ «Астана қ. почта тасымалдау бөлімшесі» филиалының бұдан әрі (Филиал) директоры Т. Құрақбаев төмендегі қызметтерге баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу өткізілетіндігі туралы хабарлайды:


лот №

Қызметтің атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Қызметтің көрсетілу орны

Қызметтің көрсетілу мерзімі

Қызметтің қажетті мінездемесі

Сатып алуға жоспарланған сома тенге ҚҚС- сыз

1

Ғимаратқа сервистік қызмет көрсету (клининг)

м²

3989

Астана қ., 310 Гвардиялық дивизия алаңы 3/1

Шартка қол қойған күннен бастап 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін

Шарттың жобасына сәйкес

6 000 000

Әлеуетті өнім берушілер хатқалталарға салынған баға ұсыныстарын 2012 жылы 14 желтоқсан сағ. 09.00 бастап, 010000, Астана қ., 310 Гвардиялық дивизия алаңы 3/1, мекен-жайы бойынша орналасқан, Филиалдың 208 кабинетіне бере алады.

Баға ұсыныстарын қабылдаудың соңғы мерзімі 2012 жылы 24 желтоқсан сағ. 11.00-ге дейін.

Хатқалталардың ашылуы мына мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: 2012 жылы 24 желтоқсан сағ. 11.30 де, Астана қ., 310 Гвардиялық дивизия алаңы 3/1, 212 кабинетте.

Аталған баға ұсынысын сұрату тәсілімен өтетін сатып алуға қатысқысы келетін әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын, әлеуетті өнім берушінің қолы мен мөрі (өзінің қатысуымен), және де келесі мәліметтер мен құжаттар болуы тиіс:  • әлеуетті өнім берушінің атауы мен тұрғылықты мекен-жайы;

  • орындалатын қызметтің атауы, мінездемесі мен көлемі;

  • орындалатын қызметтің мерзімі мен орны;

  • орындалатын қызметтің, қызмет көрсетуін жеткізілуіне байланысты шығындарымен бірге, толық және жеке бағасын ҚҚС қоспағанда;

  • әлеуетті өнім берушінің мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәліктің көшірмесі;

  • лицензияның көшірмесі (сатып алу шарттары бойынша міндетті лицензияландыру әрекеттері топшыламаланса );

  • әлеуетті өнім беруші қол қойған техникалық спецификация.

Әлеуетті өнім беруші тек 1 (бір) ғана баға ұсынысын ұсына алады, оған өзгертулер мен толықтырулар енгізілуге рұқсат етілмейді. Баға ұсынысы жабық хатқалталарда ұсынылады және алдынғы бетіне келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс:

  • әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы;

  • ұйымдастырушының толық атауы мен почталық мекен-жайы, және ол хабарламадағы көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуі тиіс;

  • сатып алудың атауы, қатысу үшін сол әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысымен жіберіліп отырған.

Баға ұсынысында қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар көрсетілуі тиіс.

Сатып алуды ұйымдастырушы, қол қойған сатып алу туралы шарттың жобасын әлеуетті өнім берушіге берілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды төмендегі телефондар арқылы ала аласыздар: 8 (7172) 392-907, 302-888.

ҚҚжСС бастығы Р. Қозыбақов

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

«Отделение перевозки почты

г. Астана» АО «Казпочта»

_______________ Т. Куракбаев

« __ »_________________ 2012г.

Текст объявления о закупках

способом запроса ценовых предложений
АО «Казпочта», (010000 г. Астана, ул. Ауэзова 13), в лице директора Филиала «Отделение перевозки почты г. Астана» АО «Казпочта» (далее Филиал) Куракбаева Т.С., находящегося по адресу: 010000 г. Астана, пл. 310 Гвардейской дивизии 3/1, объявляет о проведении закупок способом запроса ценовых предложений следующих работ:


лота

Наименование услуг

Ед. измер.

Кол-во

Место оказания услуг

Срок оказания Услуг

Требуемаяхарактеристика услуги

Планируемая сумма закупа тенге, без учета НДС

1

Сервисное обслуживание здания (клининг)

м²

3989

г. Астана, Пл. 310 Гвардейской дивизии 3/1.

До 31 декабря 2013 г. с даты подписания договора

Согласно проекту договора

6 000 000
Ценовые предложения, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в Филиал по адресу: 010000 г. Астана, пл. 310 Гвардейской дивизии 3/1, кабинет 208, с 09.00 часов 14 декабря 2012 года.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 11.00 часов 24 декабря 2012 года.

Вскрытия конвертов осуществляются по адресу: г. Астана, пл. 310 Гвардейской дивизии 3/1, кабинет 212, в 11.30 часов 24 декабря 2012 года.

Ценовое предложение, должно включать все расходы, связанные с оказанием услуг.

Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений должен представить ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;

- наименование, характеристики и объем выполняемых услуг;

- место и сроки выполняемых услуг;

- цену за единицу и общую цену услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с оказания услуг;

- копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) потенциального поставщика;

- копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит лицензированию);

- техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком.

Потенциальный поставщик вправе представить только 1 (одно) ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается. Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого потенциальный поставщик должен указать следующее:

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

- наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении;

- наименование закупок для участия, в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Проект договора о закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, в течение пяти рабочих дней со дня представления ему организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (7172) 392-907, 302-888.
Начальник СПОиЗ Р. Козыбаков

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет