«бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. ДорошенкоДата29.02.2016
өлшемі98.73 Kb.
«БЕКІТЕМІН»:

«Солтүстікмемсараптама» ЕМК директоры

________________ В.И. Дорошенко

«______» ________________ 2009жыл

Мемлекеттік сатып алуларды баға ұсыныстарын

сұрау тәсілі арқылы өткізу нәтижелері
Петропавл қаласы № 35 2009 жылдың «20» желтоқсанынан

Тапсырысшы және ұйымдастырушы – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық істері комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Солтүстікмемсараптама» ЕМК). Пошталық мекен-жайы: 150000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Абай көшесі, 15, тел. 49-40-63.

Мемлекеттік сатып алудың уәкілді өкілі – Боева Людмила Михайловна – бас маман.

Мемлекеттік сатып алудың мәні: лоттар бойынша канцеляр тауарлары.

Жабық конверттегі баға ұсыныстарын баға ұсыныстарды тапсырудың соңғы мерзіміне дейін келесі әлеуетті жеткізушілер тапсырды:

1) 08 желтоқсан 2009 жыл, 09 сағат. 58 мин. – ЖК Круглов С.В., Петропавл қаласы, Астана көшесі, 40,56- пәтер.

2) 09 желтоқсан 2009 жыл, 10 сағат. 15 мин. – ЖК Кудрявцев Д.А., Петропавл қаласы, Интернационал көшесі,3, 50 пәтер.

3) 15 желтоқсан 2009 жыл, 11 сағат 18 мин. – ПКФ «Глоб» ЖШС, Петропавл қаласы, Әуезов көшесі,161.Ло

ттауардың (лот) атауы, мінездемесі


Өлшем бірлігі

саны

ЖК Кудрявцев Д.А.

ЖК Круглов С.В.

ПКФ «Глоб» ЖШС

Бағасы

теңге


Құны,

теңге


Бағасы,

теңге


Құны,

теңге


Бағасы,

теңге


Құны,

теңге


1

Қысқа жазбаларға арналған жіңішке қағаз 45*12, 50 бет, әр түрлі түсті, өзі жабысатын

дана

20

180

3600

-

-

182

3640

2

Есепке алу кітабы, А4, 96 парақ, ақ парақтар, мұқабасы буливинилдан (қатты түптелген)

дана

30

500

15000

500

15000

500

15000

3

Есепке алу кітабы, А4, 192 парақ, тігілген, ақ парақтар, мұқабасы буливинилдан, (қатты түптелген)

дана

15

690

10350

-

-

690

10350

4

Грифельдер 0,7, ұзындығы 60мм, қаттылығы НВ, (орамада 12 данадан)

дана

30

150

4500

-

-

150

4500

5

Шарлы қалам, сиясы көк, сызық қалыңдығы 0,7мм, корпусы ашық түсті автоматикалық

дана

40

-

-

-

-

-

-

6

Ағаш жиектеме (сертификаттар мен дипломдар үшін) А4 формат, түсі-ашық қоңыр түсті, шынысымен
10

450

4500

523

5230

451

4510

БАРЛЫҒЫ:

37950

X

20230

Х

38000

Баға ұсыныстарын ұсынған әлеуетті жеткізушілерді қарастырған барысында келесі анықталды:

1. Қабылданбаға баға ұсыныстары болған жоқ.

2. №5 лот бойынша әлеуетті жеткізушілер баға ұсыныстарын ұсынбады.

3. Мемлекеттік сатып алудың жеңімпаздары болып мыналар танылды:

- №1 лот бойынша, қысқа жазбаларға арналған жіңішке қағаз 45*12, 50 бет, әр түрлі түсті, өзі жабысатын, ең кем баға ұсынысын сұраған әлеуетті жеткізуші ретінде ЖК Кудрявцев Д.А.,

- №2 лот бойынша, есепке алу кітабы, А4, 96 парақ, ақ парақтар, мұқабасы буливинилдан (қатты түптелген), ЖК Кудрявцев Д.А.-ның және «Глоб» ЖШС-нің баға ұсыныстарынан ерте түскен және ең кем баға ұсынысын сұраған әлеуетті жеткізуші ретінде ЖК Круглов С.В.,

- №3 лот бойынша, есепке алу кітабы, А4, 192 парақ, тігілген, ақ парақтар, мұқабасы буливинилдан, (қатты түптелген), «Глоб» ЖШС-нің баға ұсыныстарынан ерте түскен және ең кем баға ұсынысын сұраған әлеуетті жеткізуші ретінде ЖК Кудрявцев Д.А.,

- №4 лот бойынша, грифельдер 0,7, ұзындығы 60мм, қаттылығы НВ, (орамада 12 данадан), «Глоб» ЖШС-нің баға ұсыныстарынан ерте түскен және ең кем баға ұсынысын сұраған әлеуетті жеткізуші ретінде ЖК Кудрявцев Д.А.,

- №6 лот бойынша, ағаш жиектеме (сертификаттар мен дипломдар үшін) А4 формат, түсі-ашық қоңыр түсті, шынысымен, ең кем баға ұсынысын сұраған әлеуетті жеткізуші ретінде ЖК Кудрявцев Д.А.,

4. Жеңімпаз ұсынған бағадан ең кем болып табылатын әлеуетті жеткізушінің баға ұсыныстары:

№ 1,6 лоттар бойынша ПКФ «Глоб» ЖШС-нің баға ұсынысы.,

5. №2,3,4 лоттар бойынша ПФК «Глоб» ЖСШ-нің баға ұсынысы жеңімпазпен бірдей және №2 лот бойынша ЖК Круглов С.В.-нің баға ұсынысы жеңімпазмен бірдей.

Уәкілді өкіл Боева Л.М.


Итоги проведения государственных закупок

способом запроса ценовых предложений
г. Петропавловск № 35 от «20» декабря 2009 года
Заказчик и организатор - Дочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Республиканского государственного предприятия «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (ДГП «Севгосэкспертиза»). Почтовый адрес: 150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Абая 15, тел. 49-40-63.

Уполномоченный представитель государственных закупок – Боева Людмила Михайловна – главный специалист.

Предмет государственных закупок: канцелярские товары по лотам.

Ценовые предложения, запечатанные в конверты, представили следующие потенциальные поставщики до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:

1) 08 декабря 2009 года, 09 ч. 58 мин. – ИП Круглов С.В., г. Петропавловск, ул. ул. Астана 40, кв 56,

2) 09 декабря 2009 года, 10 ч. 15 мин. – ИП Кудрявцев Д.А., г. Петропавловск, Интернациональная 3, кв. 50,

3) 15 декабря 2009 года, 11 ч. 18 мин. – ТОО ПКФ «Глоб», г. Петропавловск, ул. Ауэзова 161.

Ло

таНаименование

Товара (лота),

характеристика


Ед.

измеренияКол-во

ИП Кудрявцев Д.А.

ИП Круглов С.В.

ТОО ПКФ «Глоб»

Цена,

тенге


Стоимость,

тенге


Цена,

тенге


Стоимость,

тенге


Цена,

тенге


Стоимость,

тенге


1

бумага для заметок, узкая 45*12, 50 листов, цвета разные, самоклеящаяся

штука

20

180

3600

-

-

182

3640

2

книга учета, А4, 96л,листы белые, клетка, обложка из бунивинила (в твердом переплете), на скобах с ярлычком

штука

30

500

15000

500

15000

500

15000

3

книга учета, А4, 192л,листы белые, клетка, обложка из бунивинила (в твердом переплете), на скобах с ярлычком

штука

15

690

10350

-

-

690

10350

4

грифели 0,7, длина 60мм, твердость НВ, (по 12 шт в упаковке)

штука

30

150

4500

-

-

150

4500

5

ручка шариковая, стержень синий, толщина линии 0,7мм, корпус прозрачный автоматическая

Штука

40

-

-

-

-

-

-

6

рамка деревянная (для сертификатов и дипломов) А4 формат, цвет-ольха, со стеклом
10

450

4500

523

5230

451

4510

ВСЕГО:

37950

X

20230

Х

38000

При рассмотрении, представленных потенциальными поставщиками ценовых предложений, установлено:

1. Отклоненных ценовых предложений нет.

2. Ценовые предложения по лоту №5 потенциальными поставщиками не предоставлены.

3. Победителем государственных закупок:

- по лоту №1 – бумага для заметок, узкая 45*12, 50 листов, цвета разные, самоклеящаяся, является ИП Кудрявцев Д.А, как поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение,

- по лоту №2 - книга учета, А4, 96л,листы белые, клетка, обложка из бунивинила (в твердом переплете), на скобах с ярлычком, является ИП Круглов С.В., как поставщик, предложивший ценовое предложение, которое поступило ранее ценовых предложений ИП Кудрявцева Д.А. и ТОО «Глоб»,

- по лоту №3 - книга учета, А4, 192 л,листы белые, клетка, обложка из бунивинила (в твердом переплете), на скобах с ярлычком, является ИП Кудрявцев Д.А., как поставщик, предложивший ценовое предложение, которое поступило ранее ценового предложения ТОО «Глоб»,

- по лоту №4 - грифели 0,7, длина 60мм, твердость НВ, (по 12 шт в упаковке), является ИП Кудрявцев Д.А., как поставщик, предложивший ценовое предложение, которое поступило ранее ценового предложения ТОО «Глоб»,

- по лоту №6 - рамка деревянная (для сертификатов и дипломов) А4 формат, цвет-ольха, со стеклом, является ИП Кудрявцев Д.А, как поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

4. Ценовое предложение потенциального поставщика, которое является наименьшим после цены, предложенной победителем:

- по лоту № 1,6 ценовое предложение ТОО ПКФ «Глоб».

5. Ценовое предложение ТОО ПФК «Глоб», по лотам № 2,3,4 такое же как у победителя и ценовое предложение ИП Круглов С.В. по лоту №2 такое же как у победителя.Уполномоченный представитель Боева Л.М.
Каталог: files -> gosexpertiza -> north -> upload -> contest
contest -> Баға ұсыныстарын сауал тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
contest -> Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жариялау 2009 жылдың «07» желтоқсанынан
contest -> Баға ұсыныстарын сауал тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2009 жылғы
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директор
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко
contest -> «бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет