Білім беру бағдарламасы образовательная программа education programmeбет1/18
Дата01.10.2022
өлшемі223 Kb.
#461751
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
op-5В070100-biotehnologiyaЛ.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


БЕКІТІЛДІ
«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК
Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________,
хаттама №___ шешімімен
Ректор _________ Е. Сыдықов
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
EDUCATION PROGRAMME
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Level: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor programmeМамандық 5B070100 – «Биотехнология»

Специальность 5B070100 – «Биотехнология»

Specialty 5B070100 - «Biotechnology»

Стандартный срок обучения: 4 жыл
Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года
Standard period of study: 4 years


Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл
Периодичность пересмотра: 4 года
Review frequency: 4 years


Берілетін біліктілік / Присваиваемая квалификация / Qualification awarded *: Техника және технология бакалавры / Бакалавр техники и технологии / Bachelor of Technology sciences


Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF


Білім беру бағдарламасының паспорты
Паспорт образовательной программы
Passport of educational programҚолдану саласы/
Область применения /
Application area

ғылыми-зерттеу институттары үшін биотехнологтар-кадрларын оқытуға арналған; тамақ және қайта өңдеу, микробиологиялық, фармацевтикалық өндірістердің өнеркәсіптік кәсіпорындары мен зертханалары; ауыл шаруашылығы кәсіпорындары; ботаникалық бақтар және зоологиялық парктер; өсімдіктерді қорғау станциялары; таңдау станциялары; балық өсіру және көгалдандыру фабрикалары; экологиялық қызметтер мен ұйымдар; ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау және қауіпсіздік зертханасы; колледждер.
для научно-исследовательских институтов биотехнологического, биологического, медицинского, сельскохозяйственного профиля; производственные предприятия и лаборатории пищевой и перерабатывающей, микробиологической, фармацевтической промышленностей; сельскохозяйственные предприятия; ботанические сады и зоологические парки; станции защиты растений; селекционные станции; рыбоводческие и звероводческие заводы; экологические службы и организации; лаборатории по контролю за качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции; колледжи.
research institutes of biotechnological, biological, medical, agricultural profile; industrial enterprises and laboratories of food and processing, microbiological, pharmaceutical industries; agricultural enterprises; botanical gardens and zoological parks; plant protection stations; selection stations; fish breeding and fur farming factories; environmental services and organizations; laboratory for quality control and safety of agricultural products; gymnasiums, colleges.

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/Код и наименование образовательной программы / The code and name of education program

5B070100 «-Биотехнология»
5В070100 – «Биотехнология»
5B070100 - Biotechnology

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно-правовое обеспечение / The regulatory and legal support

«Білім туралы Заң»
Жоғары білім ГОСО-сы (23.08.2012, №1080, ТОБ 05.07.2016), ұлттық квалификациялар шеңбері, ҚР БҒМ нормативтік әдістемелік құжаттары.
Закон «Об образовании»
ГОСО высшего образования (23.08.2012, №1080), ТУП от 05.07.2016 г.); национальные рамки квалификаций, нормативно методические документы МОН РК.
Education Law
State Educational Establishment of Higher Education (23.08.2012, No. 1080), TUP of 05.07.2016); national qualification framework, normative methodological documents of MES RK.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет