Данни за Физически факултет, за периода 20. 07. 2006 01. 06. 2011 гбет1/49
Дата25.04.2016
өлшемі7.03 Mb.
#91025
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Данни за Физически факултет, за периода 20.07.2006 - 01.06.2011 г.
(1.5.6) Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите

катедра

Брой

Общ брой

%

АФ
65
Астр.

24

30

80

ФКМ


ФТТ и МЕ
21
КЕ


УЦКИТ


ЛФТП


МГ

30

34

89%

МОФ


ОФ


ОС

13

13

100

ФП
15
РФЕ

8

9

89%

ЯТЯЕ


(2.1.1) Научни лаборатории

име

стая

Площ

2)Ръководител

Преподаватели и студенти, използващи лабораторията

БройМоделиране на физични процеси

Б25

20

проф. дфн Ана Йовкова Пройкова

проф. дфн Ана Пройкова

гл. ас.д-р Стоян Писов

д-р Христо Илиев

ас. Евгения Дайкова

Добрина Борисова – студент-магистър, ФМИ

Николай Тодоровски - студент-магистър, ФМИ

гл.ас. д-р Владислав Антонов – ИЯИЯЕ, БАН

Владимир Трифонов – студент-магистър, ФзФ

Николай Бойчев - студент-магистър, ФзФ

Калин Арсов – специалист10Ядрена структура

А316

20

доц. д-р Г. Райновски

гл. ас. д-р К. Гладнишкидоц. д-р Г. Райновски

доц. д-р М. Данчев

гл. ас. д-р К. Гладнишки

Ангел Гивечев – докторант

Дойчо Карагьозов – студент, бакалавърска програма

Росица Топчииска – студент, бакалавърска програма

Антоанета Дамянова – студент, бакалавърска програма

Павел Ташев – студент, бакалавърска програма

Лилия Атанасова – докторант (ръководител Д. Балабански)

Павел Детистов – физик, докторант (ръководител Д. Балабански)

Галя Деянова – физик, докторант (ръководител А. Минкова


11Ядрена структура

В27

20

гл.ас.д-р Стефан Лалковски

гл.ас.д-р Стефан Лалковски

Станимир Кисьов – студент

Мая Жекова – студент

Красимир Кръстев – студент

Динко Атанасов – студент

Ася Дикова - студент6Дозиметрия и лъчезащита

В10

110

доц. д-р Добромир Стефанов Пресиянов

доц. д-р Добромир Пресиянов

ас. Красимир Митев,

физик Татяна Бошкова,

инж. химик Петко Узунов,

физик Страхил Георгиев,

физик Ивелина Димитрова,

студент Георги Герганов,

студент Владимир Куванджиев,

студент Генко Маринов


9Експериментална ядрена физика

В33

55

доц. д-р Венцислав Янков Русанов

доц. д-р Венцислав Русанов

физик Страхил Бойчев Георгиев
2Физика на елементарните частици

В36

20

доц. д-р Леандър Борисов Литов

доц. д-р Леандър Литов,

гл. ас. д-р Борислав Павлов,

гл. ас. д-р Венелин Кожухаров,,

физ. д-р Пейчо Петков,

физ. д-р Антон Димитров,

докт. Румяна Хаджийска,

докторант Милена Дюлендарова

докторант Евелина Маринова

докторант Мартин Макариев

студент Пламен Хопчев

студент Савина Савина

студент Здравка Спасова

студент Петя Бамбова

студент Анелия Караджинова,

студент Снежана Ташева,

студент Георги Георгиев16Физика на елементарните частици и GRID технологии

В30

40

доц. д-р Леандър Борисов Литов

доц. д-р Леандър Литов,

гл. ас. д-р Борислав Павлов,

гл. ас. д-р Венелин Кожухаров,

физ. д-р Пейчо Петков,

физ. д-р Антон Димитров,

докт. Румяна Хаджийска,

докт. Елена Лилкова,

докт. Дамян Грънчаров,

студент Анелия Караджинова,

студент Снежана Ташева,

студент Гари Каспарян


11Биосензори

В28, а

16

гл. ас. д-р Валери Костадинов Кочев

гл. ас. д-р Валери Костадинов Кочев

гл. ас. д-р Елица Павлова

физик д-р Лилия Владимирова


3Биофизика на биомембраните

В28, б

16

д-р Лилия Страхилова Владимирова

гл. ас. д-р Валери Костадинов Кочев

гл. ас. д-р Елица Павлова

физик д-р Лилия Владимирова


3Медицинска физика, Биофизика, Патология на биомембраните

В 23

20

Гл. ас. Елица Любомирова Павлова

гл. ас. д-р Валери Костадинов Кочев

гл. ас. д-р Елица Павлова

физик д-р Лилия Владимирова


3Астрономическа обсерватория

на Университетав Борисовата

градина


4500 общо

(250 от тях в сгради)доц. д-р Валери Костадинов Голев

доц. д-р Валери Голев,

доц. д-р Петко Недялков,

доц. д-р Таню Бонев (ИА БАН),

гл.ас. д-р Тодор Велчев,

гл.ас. д-р Евгени Овчаров,

гл.ас. д-р Антоанета Антонова,

гл.ас. д-р Антония Вълчева,

ас. Орлин Станчев,

физик Георги Петров,

физик Ивайло Станев,

бакалаври и магистри (12 души всяка година)


22Спектроскопия на твърдото тяло

Б228

48

доц. д-р Митра Иванова Балева

доц. д-р Митра Балева,

ст.н.с ІІ ст. д-р Екатерина Горанова (ЦЛСЕНЕИ),

доц. д-р Евгения Вълчева,

гл. ас. д-р Геновева Златева (Мед. ф-т)

физик Илия Вергилов (ГГФ),

докт. Нено Тодоров6Спектроскопия на кристали

Б10

48

доц. д-р Мирослав Вергилов Абрашев

доц. д-р Мирослав Абрашев

доц. д-р Митра Балева,

доц. д-р Атанаска Андреева,

ст.н.с ІІ ст. д-р Марушка Сендова (ЦЛСЕНЕИ),

доц. д-р Виктор Иванов,

доц. д-р Евгения Вълчева,

физик д-р Кирил Кирилов,

доц. д-р Петър Рафаилов (ИФТТ-БАН),

доц. д-р Теодор Миленов (ИФТТ-БАН),

доц. д-р Геновева Златева (Мед. ф-т)

физик Илия Вергилов (ГГФ),

гл. ас. д-р Катерина Стоичкова,

докт. Александър Атанасов,

докт. Мая Маринова

физик Илия Вергилов (ГГФ),

гл. ас. д-р Катерина Стоичкова,

докт. Нено Тодоров

студент Илиян Караджов15Фотоелектрични явления

Б338

48

доц. д-р Дочка Съева Георгиева

доц. д-р Дочка Съева Георгиева

ст.н.с ІІ ст. д-р Стефан Георгиев (ИФТТ),

ст.н.с ІІ ст. д-р Атанаска Тонева (ЦЛСЕНЕИ),

гл. ас. д-р Жельо Бънзаров

гл. ас. д-р Любомир Илиев


5Лаборатория по Биофизика

Б313

24

доц. д-р Атанаска Спасова Андреева

доц. д-р Атанаска Андреева,

доц. д-р Антоанета Попова (ИББМИ_БАН)

доц. Мая Величкова (ИББМИ_БАН)

доц. д-р Мира Бушева (ИББМИ_БАН)

гл. ас. д-р Катерина Стоичкова,

докт. Силвия Абарова

докт. Светозар Стойчев (ИББМИ_БАН)

дипл. Биляна Вапирова

дипл. Инна Апостолова

дипл. Андрей Атанасов

студент Илиян Караджов


11Лаборатория по полупроводникови детектори на лъчения

Б218

24

гл. ас. д-р Йордан Е. Кърмаков

ст. ас. д-р Йордан Енчев Кърмаков


1Магнетизъм

Б214

48

доц. д-р Михаил Тодоров Михов

доц. д-р р Михаил Михов,

доц. д-р Нора Шелудко,

доц. д-р Величка Машева,

гл.ас. д-р. Димитър Цанков,

гл.ас. д-р Гошо Гоев,

дипл. Руси Георгиев,

техн. Васил Костадинов,

студенти от бакалавърски и магистърски програми12Израстване и изследване на кристали

Б340 и Опто-механич-на работ.

35

гл. ас. д-р Желю Иванов Бънзаров

гл. ас. д-р Желю Бънзаров

доц. д-р Руслан Бездушний

гл. ас. д-р Камен Недев

гл. ас. Юри Цукровски

физик Румен Баев

доц. д-р Илия Илиев (Шум. у-т)

гл. ас. д-р Людмил Лютов (Хим. Ф-т)

доц. д-р Цаньо Ковачев (пенсионер)

студент магистрант Димитър Цветков


9Технология на материалите

мазе на сграда А

100

доц. д-р Стоян Христов Русев

доц. д-р Стоян Русев

гл.ас. д-р Гичка Цуцуманова

проф. дфзн Веселин Страшилов

доц. д-р Цветан Велинов

доц. д-р Евгения Вълчева

ас. Атанас Цонев

ас. Гергана Алексиева

физик д-р Кирил Кирилов

докт. Александър Найденов

студенти: Димитър Лютов, Калоян Генков, Антон Зяпков, Станислав Хаджийски13Електронни и фононни свойства на твърдотелни материали и структури

Б220

Б222


A206

24

24

24доц. д-р Евгения Петрова Вълчева

доц. д-р Евгения Вълчева

физик д-р Кирил Кирилов

доц. д-р Веселин Дончев

гл.ас. д-р Цветан Иванов

докт. Славчо Димитров

докт. Иглика Асенова6Рентгеноструктурен анализ № 1

Б208-210

53

проф. дфзн Иванка Александрова Йорданова

проф. дфзн Иванка Йорданова

доц. дфн Диана Нешева (ИФТТ-БАН)

доц. д-р Марина Бурова

физик д-р Андреана Андреева

д-р Владислав Антонов (ИЯИЯЕ-БАН)

суденти: Александър Петровски, Боряна Стефанова, Галя Петрова, Стефан Вълков9Рентгеноструктурен анализ № 2

А124

А126


24

24


доц. д-р Руслан Василевич Бездушний

доц. д-р Руслан Василевич Бездушний


1Фотоакустични и фототермични явления

Б346

30

доц. д-р Цветан Стаменов Велинов

доц. д-р Цветан Велинов

доц. д-р Климент Брънзалов

доц. д-р Стоян Русев

доц. Любов Йотова (ВХТМУ)

доц. Стоянка Стоицова (ИМБ-БАН)

гл.ас. д-р Гичка Цуцуманова

физик д-р Мария Биволарска

докт. Николай Александров

физик Яна Асеновска

студенти: Васко Полизоев, Любомир Ахтаподов, Никола Владов, Димитър Цонов13Акустични вълни

Б344

24

проф. дфзн Веселин Любомиров Страшилов

проф. дфзн Веселин Страшилов

доц. д-р Цветан Велинов

ас. Гергана Алексиева

физик д-р Мария Биволарска

докт. Иван Трайков,

студент Константин Ловчинов6Елипсометрия

A204

24

доц. д-р Стоян Христов Русев

доц. д-р Стоян Русев

гл.ас. д-р Гичка Цуцуманова

ас. Атанас Цонев

ас. Гергана Алексиева

докт. Александър Найденов

студенти: Деница Денкова, Калоян Генков, Антон Зяпков, Станислав Хаджийски9Магнетизъм

Б24

24

доц. д-р Руслан Василевич Бездушний


доц. д-р Руслан Василевич Бездушний

1Електроакустични взаимодействия

Б205

24

доц. д-р Николай Стоянов Танковски

доц. д-р Николай Танковски

ас. Николай Зографов2Компютърна техника

Б221

24

доц. д-р Руслан Василевич Бездушний

доц. д-р Руслан Бездушний

доц. д-р Стоян Русев

доц. д-р Цветан Велинов

доц. д-р Николай Танковски

доц. д-р Веселин Дончев

ст.н.с. II ст. Любен Козлев

ас. Гергана Алексиева

ас. Атанас Цонев8Нелинейно разпространение на снопове и импулси

Б403

24

Проф. дфн Александър Александров

Драйшу


проф. дфн Александър Драйшу

докт. Николай Димитров

докт. Горги Малешков


3Лаборатория по фемтосекундна фотоника

ЛЛТ 103

100

Доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов

проф. дфн Иван Христов

проф. дфн Александър Драйшу

доц. д-р Иван Стефанов

доц. д-р Иван Халтъков

доц. д-р Християн Стоянов

доц. д-р Иван Бъчваров

доц. д-р Стоян Куртев

асп. Николай Димитров

асп. Елица Петрова


9Лазерна спектроскопия

ЛЛТ 308

24

Доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов

Доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов

студент Любомр Стоянов

студент Георги Кангалов

студент Георги Янков

студент Наталия Берберова

студент Любомир Сигридов6Ексимерни лазери

ЛЛТ 203

49

Доц. д-р Иван Владимиров Хълтъков

Доц. д-р Иван Владимиров Хълтъков

Николай Цанков – студент, бакалавърска степен2Лазерна интерферометрия

ЛЛТ 310

14

Доц. д-р Християн Юлий Стоянов


Доц. д-р Християн Юлий Стоянов

физ. Наско Горунски, докторант

ст. Мария Ладжова, дипломант


3Нелинейна оптика и твърдотелни лазери

Б405, Б407

ЛЛТ 102,20250+

50


доц. д-р Иван Христов Бъчваров

доц. д-р Иван Христов Бъчваров

д-р Антон Александров Трифонов

д-р Димитър Тинков Драганов

ас. Александър Георгиев Гайдарджиев

Христо Любомиров Илиев

Данаил Владимиров Чучумушев

Мартин Великов Кадънков

Съби Теодосиев Теодосиев

Божидар Николов Орешков

Веселин Станимиров Александров

Филип Илиев Рашев

Цветомир Георгиев Георгиев

Галина Живкова ИвановаДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет