«Деректер базасының жүйесі» пәні бойынша оқу бағдарламасы ( силлабус)



бет1/36
Дата13.09.2022
өлшемі0.97 Mb.
#460666
түріБағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
инф дарис


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық- техникалық университеті


«Политехникалық » факультетінің 5B070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығының


3 курс студенттеріне арналған
«Деректер базасының жүйесі»
пәні бойынша оқу бағдарламасы ( силлабус)

Орал - 2011ж


Құрастырушы: аға оқытушы, п.ғ.к Давлетова А.Х.

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы


«Политехникалық» факультеті, 221- кабинет

Кредит саны – 3


СОӨЖ – 20 сағат

Кафедра отырысында талқыланды, «___» _________ 2011ж. № __ хаттама


СӨЖ тапсырмаларын орындау кестесі



Апта

Тақырып атауы

Тапсырма

Әдебиет(№)

Әдістемелік нұсқаулар

Тексерілу формасы

1

Деректер базаларын жобалау деңгейлері

Деректер базалары типтері.

негізгі: 1, 2,3,7

Пәнді оқыту барысында есептеу машинасының қолдану мүмкіндігі мен есептеу машинасын,мәліметтер базасын құрумен, жүйені сараптаумен, зерттеумен қатар басты компьютерлік программаны игеру.Деректер базасының негізгі мақсаты берілгендерді өңдеуде жүйені сараптау, ЕТҚ мен жүйенің ехникалық жадысында әліметтерді сараптады ұйымдастыру, қолдану мүмкіндігің жоғары игеру.Компьютердің жұмыс жасау принциптері, деректер базасының жұмыс жасау программасын, әр салаға байланысты сараптау әдістерін игеру,басқару жүйесінің құру принциптері.Оларды меңгерген студенттер компьютердің еректерді ұйымдастыру программасын әрмен қарай жол ашып, меңгеріп кетеді.



Компьютер

2

Деректер базалары типтері.
Деректер базаларын жобалауға арналған ДБ құрудың реляциялық тәсілі.

Деректер базаларын жобалау деңгейлері.

негізгі: 1, 2,3,7

Компьютер

3

Деректер базаларын жобалауға арналған

ДБ құрудың реляциялық тәсілі

қосымша: 1, 2,3,7
негізгі: 1, 2,3,7

Компьютер, ауызша.

4

Мәліметтер базасын басқару жүйелері.

Деректер банкінің өмірлік циклі және деректер қорын басқарушының негізгі функциялары.



негізгі: 1, 2,3,7,6

Компьютер, ауызша.

5

Microsoft Access мәліметтер базасын басқару жүйесімен жұмыс істеу негіздері.

Деректер моделдерінің сыныптамасы.

негізгі: 1, 2,3,7,6

Компьютер, ауызша.

6

Деректер қорын түзу

Реляциялық деректер моделі.Постреляциялық деректер моделі.

негізгі: 1, 2,3,7,6

Компьютер, ауызша.

7

Конструкторлық режимде сұраныстарды құру. Әр түрлі сұраныстар құру.

Көпмөлшерлі деректер моделі.Обьектілік-бағдарлау деректер моделі.

негізгі: 1, 2,3,7,6

Компьютер, ауызша.

8

Күрделі (иерархиялық)қалыптың (форманың) жасалуы.

Мәліметтер базасы өрістерінің қасиеттері.



негізгі: 1, 2,3,7,6

Компьютер, ауызша.

9

Формаға сурет және басқару батырмаларын қосу.

Мәліметтер типі.
Мәліметтер базасының объектілері.

негізгі: 1, 2,3,7,6

Компьютер, ауызша.

10

Айқастырылған сұратуды құру.

Microsoft Access мәліметтер базасын .Конструктор режімі.

негізгі: 1, 2,3,7

Компьютер, ауызша.

11

Есептер құру

Шебердің көмегімен Қарапайым объектілерді жасау.

қосымша: 1, 2,3,7
негізгі: 1, 2,3,7

Компьютер, ауызша.

12



Макростар





Форма Конструктор режимі. Мастер.



негізгі: 1, 2,3,7,6





Компьютер, ауызша.

Компьютер, ауызша.

13

ДҚ мен жұмыс істеу үшін экрандық формалар жасау

Жалпы тілге сипаттама.


SQL тілінде мәліметтердің түрлері.

негізгі: 1, 2,3,7,6

14

SQL тілі. Мәліметтер базасының сұрауын құру

Тілдің негізгі операторлары.

негізгі: 1, 2,3,7,6




Компьютер, ауызша.

15

Сұраныстарды пайдалану Отчеттарды құрастыру

Сұраныстың түрлері. Деректерді қосу,жою сұранысы.

негізгі: 1, 2,3,7,6

Компьютер, ауызша.




Барлығы

15










ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық- техникалық университеті


«Политехникалық » факультетінің 5B070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығының


3 курс студенттеріне арналған
«Деректер базасының жүйесі»
пәні бойынша оқу бағдарламасы ( силлабус)

Орал 2011ж


Құрастырушы: аға оқытушы, п.ғ.к Давлетова А.Х.

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы


«Политехникалық» факультеті, 221- кабинет

Кредит саны – 3


Практикалық – 15 сағат

Кафедра отырысында талқыланды, «___» _________ 2011ж. № __ хаттама



Практикалық сабақтар жоспары

Апта

Тақырып

Сабақ мазмұны

Сағат саны

1

Практикалық жұмыс №1
Жаңа мәліметтер базасын ҚҰРУ- Конструктор режимінде таблица құру,таблицаны мәліметтермен толтыру

Таблица мәліметтердің негізгі сацтаушысы — мәліметтер базасында болатын барлыц ацпарат сацталады. Мәліметтер жазбалар(жолдар) мен жазъщтыцтан (багандар) түрады. Әрбір таблица белгілі бір тацырыптагы ацпараттан түрады.

1

2

Практикалық жұмыс №2
Конструктор режимінде кесте құру. Енгізу қалқасы.

Мәліметтер базасы сұқбат терезесінде Таблица батырмасын, одан кейін Создать батырмасын шертіңіз. Ашылған сұқбат терезеде кестені бес түрлі жолмен құру көрсетілген:

1

3

Практикалық жұмыс№3 Жазбаларды сүзгілеу және іріктеу.



Мұнда келтірілген жаттығуларды орындағаннан кейін сіз жазбаны сүзгілеу,іріктеудің көмегімен топтастыруға машықтанасыз.

1

4

Практикалық жұмыс№4
Байланыстарды құру.



Бұл сабақта біз кестелер арасында байланыстар қүруды үйренеміз жэне байланыстарды орнату үшін қажет болатын қосымша кестелерді қүрамыз.

1

5

Практикалық жұмыс №5 Конструкторлық режимде сұраныстарды құру.



Сүраныс- бұл белгілі бір ақпарат алудыц цажеттілігі. Мысалы, мынадай "Қандай жинацтарды сатып алушылар жиі-жиі Ресейден тапсырыс береді? " немесе "Әрбір елден цанша тапсырыстарды орындау цажет? " Сүранымдар агымдагы есепті шешуге цажет ететін берілгендерге назар аудартады.

1

6

Практикалық жұмыс № 6.
Әр түрлі сүраныстар қүру.



Бүл жаттығулар орындалганнан кейін лабораториялық жүмыстан сіздер басқа да пайдалы сүраныстарды орындаға үйренесіздер. Сондай-ақ сұраныс параметрі және көп кестелі сүраныс. Сонымен қатар сіздер есептеулерді орындауға, сұранысты біріктіруге үйрену.

1

7

Практикалық жұмыс № 7 Қалыптар(формалар).

№7,8,9 лабораториялық жұмыстардың тапсырмаларының бәрін орындағаннан кейін, мәліметтерді енгізуді тездететін және олардың
дұрыстығын қамтамасыз ететін пайдалы формаларды құрып үйренесіз. Батырма мен басқару элементін формаға енгізуді үйренесіз, сонымен қатар, графикалық бейнелерді көруге
арналған элементтерді толықтыруды үйренесіз.

1

8

Практикалық жұмыс№8. Күрделі (иерархиялық)қалыптың (форманың) жасалуы

Иерархиялык қалыптар бір немесе бірнеше бағынатын қалыптарды құрайды.Бағынатын қалыптар таблицадағы мэліметтерді «бірдің көпке » қатынасымен көрсетуге арналған.

1

9

Практикалық жұмыс№9 . Формаға сурет және басқару батырмаларын қосу

Жемістер компаниясы өзінің мэліметтер базасын көрнектірек жасау, яғни мәліметтер базасына өз қызметкерлерінің фотоларын еңгізуді шешті. Қызметкерлердің фотолары сканерленіп, растрлық сурет ретінде сақталып, содан соң Қызметкерлер (Служащие) кестесіне еңгізіледі.

1

10

Практикалық жұмыс№10 Айқастырылған сұратуды құру.

Кездесетін деректерді тізім түрі арқылы қарауға ыңғайсыз, себебі олардың ақпараттар көлемі өте үлкен. Сіз бірінші жаттығуда көрсетілгендей айқастырылған сұратуды жасайсыз, эр бір теруде қанша жэне қандай жеміс-жидектер(фрукта) бар екендігін, терудің атауы (название наборов) жоғарыдан төмен қарай сол жағында орналасады, ал жеміс-жидектің (фрукта) атауы оң жақтан солға қарай жоғары орналасады. Осындай сұратудың түрін мастер арқылы құру жеңіл.



1

11

Практикалық жұмыс№11 . Макростар. Есептер құру



Макрос - бүл мәліметтер базасының екінші дәрежелі элементі, бұл онымен жұмыс жасауды жеңілдетеді және тездетеді. Access-me макростар барлъщ сізге цажетті нацты цадамдарды, барлыц батырмаларды басып жазуды және тышцанды түрту цажеттілігін орындайды.

1

12

Практикалық жұмыс№12 .
Мәліметтер базасы.рус

Создать таблицу в новой базе данных под именем 1.MDB со следующей структурой

1

13

Практикалық жұмыс№13 .
Форма.рус

Создать формы в базе 2.MDB:



1

14

Практикалық жұмыс№14 Сұраныс. Бірнеше кесте арасында байланыс орнату.Өріс енгізу.рус.



Запросы

1

15

Практикалық жұмыс№15 . Отчет.рус



Отчеты

1



Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36




©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет