Директор школи / / А. П. Глобенко план виховноїро бо т и ставівської зош І ііі ступенів на 2012/2013 н рДата16.07.2016
өлшемі185.2 Kb.
#202732


«Погоджено»

Методист відділу освіти «Затверджую»

/ / Н.М.Візьонок Директор школи

/ / А.П.Глобенко
П Л А Н

В И Х О В Н О Ї Р О БО Т И

Ставівської ЗОШ І - ІІІ ступенів

на 2012/2013 н.р.


І. П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А
У 2012/2013 навчальному році виховна діяльність Ставівської ЗОШ І-ІІІ ст. спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», програми МОН України «Основні орієнтири виховання» учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, програма превентивного виховання «Діалог», державних національних програм.

Проблема, над якою працює колектив: «Формування сприятливого для дітей мікроклімату, морального і фізичного здоров»я». При розв’язанні цієї проблеми головна увага приділяється формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та особистісних інтересів, вихованню громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, формування належних навичок здорового способу життя, вихованню в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я.ІІ. А Н А Л І З

виховної роботи Ставівської ЗОШ І – ІІІ ст. у 2011/2012 н.р.
Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові: «Про соціальний паспорт школи», «Аналіз зайнятості учнів гуртковою роботою», «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах», «Про організацію роботи з важковиховуваними учнями», «Про результативність участі учнів у позакласних заходах», «Про організацію роботи з батьками»; на засіданнях ради школи, батьківських зборах, засіданнях методичного об’єднання класних керівників.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна роботи проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. Однак, колективу навчального закладу доцільно звернути увагу на:

1. Естетичне виховання учнів.

2. Участь учнів класу у проведенні відкритих заходів та поводження на сцені.

3. Виховання почуття відповідальності за довірену справу.

Спланована робота методичного об’єднання класоводів та класних керівників, проведено 4 засідання методоб’єднання.

У школі працювало 10 гуртків: «Юний волейболіст» (керівник – Ігнатович В.Й.), «Юний баскетболіст» (керівник - Ігнатович В.Й. ), «Патріот» (керівник – Шепелявенко М.М.), «Юний кресляр» (керівник – Глобенко А.П.), «Народні ремесла» (керівник Лисенко Л.В.), «Ансамбль української пісні» (керівник – Фундамент В.Я.), «Ансамбль шумових інструментів» (керівник – Фундамент В.Я.), «Бісероплетіння» (керівник Бурдик В.М.), «Художня праця» (керівник Бурдик В.М.), «Юний турист» (керівник – Порхун І.А.) У цих гуртках було задіяно 120 учнів, що становить відсотків від загальної кількості дітей. Результати роботи гуртківці представлено на шкільних святах та виставках: «Свято майстрів», «Свято Осені», «Свято Нового року», батьківські збори, «8 Березня» та у квітні на районних конкурсах: «Калиновий віночок», «Таланти твої, Кагарличчино!», «Дитинства пісня Великодня». У конкурсі _«Калиновий віночок» «Ансамбль шумових інструментів» зайняв 2 місце, Носач Владислав (7 кл.) – 2 місце, у конкурсі «Таланти твої, Кагарличчино!», секції «Робота з природним матеріалом», учениця 4 кл. Косяченко Влада зайняла 1 місце у секції «Робота з природним матеріалом». Робота учениці 7 кл. Сокол Юлії була відібрана на обласний конкурс «Таланти твої, Київщино!». До роботи гуртків залучаються учні, які стоять на внутрішкільному обліку.

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає учнівське самоврядування. Президентом школи у минулому році була Косяченко Олена. Структурою самоврядування визначено: Міністерство спорту та здорового способу життя (керівник Матюшок Владислав), Міністерство освіти і науки ( керівник Ступак Наталія), Міністерство культури та дозвілля ( керівник Ступак Юлія), Міністерство екології та краєзнавства ( керівник Піскун Руслана), Міністерство партнерства та толерантності (керівник Каплієнко Марина), Міністерство захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях (керівник Ступак Яна), Міністерство преси та інформації (керівник Лисенко Руслана), Міністерство з питань роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку (керівник Вітіннік Віта). Кожним Міністерством було розроблено плани роботи і згідно з ними проводилися ті чи інші заходи. Наприклад, Міністерство освіти і науки проводило рейди перевірки виконання домашніх завдань, Міністерство партнерства та толерантності відвідували підшефних ветеранів, одиноких громадян.

Міністерство культури та дозвілля здійснювало перевірку наявності шкільної форми, дотримання учнями правил поведінки, чергування учнів по школі.

Однією з основних проблем навчального закладу в минулому році було попередити злочинність серед учнів школи та домогтися кращого відвідування учнями школи. А відтак в нашій школі створено систему профілактичної роботи: • облік відвідування уроків класними керівниками в журналі;

 • профілактика правопорушень на годинах класного керівника («Шкідливість куріння та алкоголізму для підлітків», «Потреба вчитися», «Кримінальна відповідальність за злочини»);

 • контроль за відвідуванням уроків;

 • створення банку даних учнів, схильних до правопорушень та тих, які не відвідують школу. Спланована робота з ними;

 • робота з батьками;

 • охоплення учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку позакласною та позашкільною роботою;

 • індивідуальна робота з дітьми.

З метою покращення стану здоров’я учнів проводилися медичне обстеження дітей лікарями центральної районної лікарні, необхідні медичні щеплення, обстеження. Влітку в школі працював пришкільний оздоровчий табір з денним перебуванням «Барвінчата», в якому було задіяно 30 дітей.

На внутрішкільному обліку перебуває 3 учнів (Антонюк Олександр, Друченко Яна, Прокопенко Владислав), дітей-сиріт- немає, дітей – інвалідів - 2.
ІІІ. Мета та завдання виховної роботи школи на 2012/2013 н.р.
Мета виховної роботи у школи: набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.
Враховуючи результати аналізу виховної роботи Ставівської ЗОШ І-ІІІ ст. у 2011/2012 н.р. та виходячи з мети

у виховному плані роботи школи на наступний рік передбачено розв’язати такі завдання: • виховати свідоме ставлення до навчання, розвинути пізнавальну активність і культуру розумової праці;

 • реалізувати концепцію громадянського виховання в умовах розвитку української державності;

 • сформувати особистісні риси громадян України, сприяти розвитку духовної, фізичної досконалості; моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури;

 • створити умови для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучити учнів до різноманітної діяльності відповідно інтересів та потреб;

 • виховувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок;

 • зберігати національні родинні традиції, вивчати народні звичаї;

 • удосконалювати систему організації учнівського самоврядування.ІV. П Л А Н

ВИХОВНОЇ РОБОТИ

на І семестр 2012/2013 н.р.

Назва заходу

Дата

Клас

Відпові

дальний

Відмітка про виконання

1. Загальні заходи - Ціннісне ставлення до суспільства і держави


Свято Першого Дзвоника

01.09

Всі класи

Матюшок А.М

Бурдик В.М.


Проведення Тижня Пам’яті (до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників)

29.10 – 02.11

Всі класи

Матюшок А.М

Бурдик В.М., кл.кер., класоводи


Години спілкування: «Ваш світлий спогад незабутній»

29.10

Всі класи

Класоводи, кл.керівники
Проведення Дня української писемності та мови.

05.11 —

09.11


Всі класи

Ігнатович Л.В., Дмитренко О.М.
Години спілкування: «Люби і знай свій рідний край»

05.11

Всі класи

Класоводи, кл.керівники
День пам’яті жертв Голодомору «Колосок пам»яті» (24.11)

23.11

Всі класи

Шепелявенко Т.Г., Матюшок А.М.
Години спілкування: «Збройні сили України»

05.12

Всі класи

Класоводи, кл.керівники
Години спілкування: «Насильство, та як його уникнути»

08.10

Всі класи

Класоводи, кл.керівники
Підсумки конкурсу «Я – Київщини гордість і надія»

до 20.09

учні 1-11 кл.

Фундамент В.Я, Ігнатович Л.В., Матюшок А.М
2. Превентивне виховання – Ціннісне ставлення до життя та здоров’я


Поновлення списків учнів, які стоять на внутрішкільному обліку

до 09.09

Всі класи

Матюшок А.М.
Місячник профілактики правопорушень

жовтень

Всі класи

Матюшок А.М Бурдик В.М.
Година спілкування «Як я дбаю про своє здоров»я.

10.09

Всі класи

Класоводи, кл.керівникиГодина спілкування «Всесвітній день прав дитини» (20.11)

19.11

Всі класи

Класоводи, кл.керівникиВідвідування вдома учнів, які стоять на внутрішкільному обліку та складання актів обстеження

до 17.09

9,10,11 кл

Шевченко В.М

Глобенко О.В

Порхун І.А.

3. Громадянське виховання – Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави


Година спілкування: «День партизанської слави» (22.09)

24.09

Всі класи

Класоводи, кл.керівники
Конкурс малюнків «Право очима дітей»

до 25.09

Всі класи

Шепелявенко Т.Г.
Догляд за меморіалом Слави, пам»ятником загиблим визволителям села, могилами невідомих солдатів

постійно

5,6,10 кл.

Кармазин Л.В.,

Ігнатович Л.В.,

Глобенко О.В.

Година спілкування «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини»

01.10

Всі класи

Класоводи, кл.керівники
4. Учнівське самоврядування - Ціннісне ставлення до людей


Година спілкування «Вихована людина: яка вона?»

17.09

Всі класи

Класоводи, кл.керівники
Створення Міністерств та розподіл доручень

до 20.09

Всі класи

Матюшок А.М., радники
Проведення засідань Міністерств

Згідно плану

Всі класи

Матюшок А.М.
До Всесвітнього Дня людей похилого віку (відвідування вдома, привітання, посильна допомога)

01.10

Учні школи

Матюшок А.М., Міністерство

партнерства і толерантності


Проведення заходів до Дня інваліда

03.12

Всі класи

Матюшок А.М., Бурдик В.М.
Впорядкувати могили невідомих солдатів, меморіал Слави, пам’ятник загиблим визволителям села.

До 01.09

5,6,10 кл.

Ігнатович Л.В., Кармазин Л.В.,

Глобенко О.В.


Години спілкування: «Чому буває самотньо?»

12.11

Всі класи

Класоводи, кл.керівники
Години спілкування: «Будувати життя, чи пристосовуватись до обставин»

15.10

Всі класи

Класоводи, кл.керівники
Робота з учнями 1- 4 кл. (підготовка до прийому в Барвінчата)

вересень

Міністерство роботи з дітьми молодшого шкільного віку

Матюшок А.М

Бурдик В.М.
5. Робота з батьками – Ціннісне ставлення до сім’ї


День відкритих дверей

01.09.

Всі класи

Матюшок А.М., Бурдик В.М., кл.кер., класоводи
Батьківські збори

вересень

Всі класи

Дирекція школи
Підтримувати зв'язок з сім’ями, де виховуються учні, які перебувають на внутрішкільному обліку

постійно

9,10,11 кл

Бурдик В.М.

6. Художньо-естетичне виховання – Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Проведення свята до Дня Учителя

05.10

Всі класи

Матюшок А.М

Бурдик В.М.


Свято Осені

21.09

Всі класи

Матюшок А.М., Бурдик В.М., кл.кер., класоводи
Чарівний світ книги

30.09

5,6 кл.

Лісова О.В., Васильчук О.М.
Участь учнів школи в конкурсі малюнків «Барви рідного краю»

08.10 --

15.10


Всі класи

Фундамент В.Я.
Підготовка до Новорічних ранків та Карнавалу

грудень

Всі класи

Матюшок А.М., Бурдик В.М., кл.кер., класоводи
Робота майстерні Діда Мороза. Виготовлення новорічних прикрас для ялинки та залу.

До 14.12

1-5 кл.

Класоводи
Години спілкування: «Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)»

17.12

Всі класи

Класоводи, кл.керівники

7. Екологічне виховання - Ціннісне ставлення до природи


Підготовка композицій до Дня Осені «Казковий фруктово-овочевий бал»

До 20.09

Всі класи

Матюшок А.М., Бурдик В.М., кл.кер., класоводи
Виготовлення годівничок та розвішування їх на території школи.

19.11-

23.11


Всі класи

Глобенко А.П.
Участь учнів школи в акції «Збережи ялинку» та «Новорічний подарунок»

грудень

1-11 кл.

Класоводи, керівники гуртківГодина спілкування «Вітамінна скарбниця»

10.12

Всі класи

Класоводи, кл.керівникиРобота майстерні Діда Мороза «Замість ялинки – зимовий букет»

До 21.12

1-11 кл.

Класоводи, керівники гуртків
8.Виховання здорового способу життя – Ціннісне ставлення до життя та здоров’я


Випуск газет «Мій вільний час»

Вересень

Всі класи

Матюшок А.М Бурдик В.М.
Година спілкування: «Увага! Діти на дорозі!»

03.09

Всі класи

Класоводи, кл.керівники
Місячник здорового способу життя (за окремим планом)

жовтень

Всі класи

Матюшок А.М Бурдик В.М.Година інформації «Знайомимось з маловідомими професіями»

грудень

9,11 кл.

Матюшок А.М Бурдик В.М.
9. Фізичне і трудове виховання - Ціннісне ставлення до праці


Прибирання території школи

щоп’ятниці


Всі класи

Класоводи, кл.керівники
Проведення спортивного свята до Дня фізичної культури та спорту (08.09)

10.09 –

14.09


Всі класи

Ігнатович В.Й.

Порхун І.А.


Спортивний тиждень на період зимових канікул.

19.12 –

23.12


Всі класи

Ігнатович В.Й.

Порхун І.А.


Година спілкування «Ваш вибір: можу+хочу+треба»

03.12

Всі класи

Класоводи, кл.керівникиПоновлення стенду профорієнтаційної роботи

листопад
Матюшок А.М Бурдик В.М.


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет