Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека дніпропетровщина у полум’ї війнибет1/51
Дата12.07.2016
өлшемі4.14 Mb.
#195592
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


Дніпропетровська обласна універсальна

наукова бібліотека

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА У ПОЛУМ’Ї ВІЙНИ

1941-1945 РР.

Науково-допоміжний бібліографічний

покажчик


Дніпропетровськ

2005

Дніпропетровщина у полум’ї війни: Науково-допоміжний бібліографічний

покажчик / Упоряд. І.Голуб, Л.Задворна, К.Костіна.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, Дніпропетровськ, 2005.– 651 с.

Упорядники: Ірина Голуб, Людмила Задворна, Кіра Костіна,

Світлана Усенко

Редактор Олена Плотнікова

Відповідальна за випуск Тетяна Абраїмова

Підписано до друку 15.12.2005 р.

Формат 190х240 мм

Тираж 20 прим. Зам. № 399

Видавничий центр ДОУНБм. Дніпропетровськ, вул. Ю.Савченка, 10.

Від упорядників
Науково-допоміжний покажчик є своєрідним літописом літератури про Дніпропетровщину в роки Великої Вітчизняної війни. Він складений на основі краєзнавчого каталогу обласної наукової бібліотеки з метою інформації і якомога повнішого бібліографічного забезпечення істориків, вчителів, бібліотечних працівників, музеєзнавців, екскурсоводів та всіх, хто цікавиться цим періодом історії нашої області.

Робота над запропонованим виданням відбувалась у два етапи. 1991 року було підготовлено до друку покажчик „Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.” Відбір матеріалів було закінчено 9 травня 1990 року, кількість джерел становила понад 5700. Але покажчик не було видано через нестачу коштів. Напередодні 60-річчя Перемоги проведено додаткову роботу з відбору літератури, введено нові розділи та рубрики.

Покажчик містить відомості про книги радянських, українських і місцевих видавництв, статті зі збірників і періодичних видань. Література представлена різнопланова: наукові та науково-популярні праці, історико-краєзнавчі нариси, фотоальбоми, карти, публікації архівних матеріалів. Всі книги переглянуті “de visu”. З максимальною повнотою представлені місцеві видання та ті, які повністю присвячені даній темі. Загальні праці з історії Великої Вітчизняної війни та довідкові матеріали увійшли до покажчика вибірково. Посібник містить також перевидання однієї праці, якщо вона повністю присвячена даній темі. Бібліографічний опис документів при необхідності, супроводжується короткими довідковими анотаціями. Хронологічний період джерел – від 1945-го по кінець 2004 року.

Усі документи в посібнику систематизовано за історико-хронологічним та логічним принципом і згруповано в 9-ти основних розділах. У межах розділів при потребі виділені тематичні і топографічні рубрики.

Бібліографічні джерела мають суцільну нумерацію, на яку посилається довідковий допоміжний апарат: іменний та географічний покажчики.

Для запобігання дублювання документів з різнобічним змістом усі розділи зв’язані системою посилань типу “див. №...”.


Для більш зручного користування видання доповнене допоміжними покажчиками – іменним та географічним.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА В РОКИ


ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1941-1945рр.)


 1. Великий подвиг: КПРС – натхненник і організатор боротьби радянського народу проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: (На матеріалах УРСР).– К: Вища школа, 1975.– 311 с.

Дніпропетровщина – С. 20, 21, 25, 31, 32, 41, 42, 42, 48, 51, 54-56, 58-60, 62, 63, 100-102, 109, 113, 127, 128, 132, 143, 149, 155, 158, 167, 174, 189, 193, 195, 216, 244, 252-254, 258, 259, 262, 263, 265, 272, 275, 283, 286.


 1. Говорят погибшие герои: Предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941-1945 гг.).– Изд. 4-е, испр. и доп.– М.: Политиздат, 1973.– 496 с.

Дніпропетровщина – С. 99, 117, 180, 184-189, 226-230, 242, 254-256, 339, 340, 353.

Рец.: Нохонов В. Говорят герои // Днепров. правда.– 1987.– 1 февр.
 1. Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945): Сборник документов и материалов.– Днепропетровск: Кн. изд-во, 1962.– 361 с.
 1. История второй мировой войны 1939-1945: В 12-ти т.– М.: Воениздат, 1973 – 1981.

Т.6: Коренной перелом в войне.– 1976.– 520 с.

Дніпропетровщина – С. 129, 133–137, 181, 182, 430, 431.

Т.7: Завершение коренного перелома в войне.– 1976.– 551 с.Дніпропетровщина – С. 118, 122, 194, 216, 217, 256, 264–270, 278.

Т.8: Крушение оборонительной стратегии фашистского блока.– 1977.– 535 с.Дніпропетровщина – С. 43, 52, 63, 78, 79, 81, 373, 375, 378.


 1. История Украинской ССР. В 10 т. Т.8: Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945).– К.: Наук. думка, 1984.– 639 с.

Дніпропетровщина – С. 36, 37, 39, 40, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 91, 98, 99, 109, 110, 113, 117, 120, 123, 137, 148, 180–183, 195, 197, 199, 203, 235, 238, 245, 247, 248, 254, 256, 262–264, 268, 303, 317, 318, 320, 331, 332, 367, 369, 372, 379, 387–389, 404, 416, 445, 449, 452, 457, 469, 470, 475, 477, 478, 483, 485, 489, 496, 503, 506, 507, 514.


 1. Коваль М.Общественно-политическая деятельность трудящихся Украинской ССР в период Великой Отечественной войны.– К.: Наук. думка, 1977.– 264 с.

Дніпропетровщина – С. 9, 25, 40, 52, 57, 60, 69, 71, 78, 81, 85, 97, 100, 104, 106, 107, 110, 117, 130, 200, 202, 215, 216, 222, 223, 229, 250, 254.


 1. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны: Докум. и материалы. В 3-х т. Т.1 Украинская ССР в первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.– 18 ноября 1942 г.).– 2-е изд., доп.– К.: Наук. думка, 1985.– 505 с.

Дніпропетровщина – С. 14, 39, 61, 65, 71, 82, 84, 94, 198, 170, 178, 180, 181, 189, 218, 219, 220, 258, 260, 261, 266, 308, 345, 346, 350, 367, 377, 379, 389, 403, 408, 410, 432, 433, 434, 463.


 1. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны: Докум. и материалы в трех томах. Т.2 Украинская ССР в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (19 ноября 1942 г.– конец 1943 г.).– 2-е изд., доп.– К.: Наук. думка, 1985.– 494 с.

Дніпропетровщина – С. 42, 105, 118, 119, 128, 131, 146, 148, 149, 152, 153, 257, 282, 283, 286, 292, 304, 305, 306, 312, 318, 323, 327, 328, 331, 353, 359, 387, 395, 401.


 1. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны: Докум. и материалы в трех томах. Т.3 Украинская ССР в завершающий период Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.).– К.: Наук. думка, 1985.– 497 с.

Дніпропетровщина – С.75, 107, 185, 206, 216, 350, 353, 355, 356, 362, 369.


 1. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.– 2-е изд., испр., доп.– М.: Наука, 1985.– 710 с.

Дніпропетровщина – С. 64, 238, 369.


 1. Стецкевич В.В. К истории восстановления городских Советов депутатов трудящихся Днепропетровской области в годы Великой Отечественной войны // Сб. Науч. ст. аспирантов кафедр истории СССР и УССР и всеобщей истории.– Днепропетровск.– 1971.– С. 62–69.
 1. Тронько П. В боях за Вітчизну (1941-1945 рр.): Нариси з історії Ленінського комсомолу України.– К.: Молодь, 1960.– 147 с.

Дніпропетровськ – С. 15, 18, 22, 84, 85, 87, 136; Криворіжжя – С. 90, 91, 144; Петропавлів. р-н – С.117; Дем’яненко Г.– С. 117; Панікаха М.– С. 42; Шматько М.– С. 44.


 1. Тронько П.Т. Народу сила незборима: [З історії боротьби трудящих Радянської України проти німецько-фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни].– К.: Знання, 1969.– 64 с.

Дніпропетровщина – С. 6, 13, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 47.


 1. Тронько П. Подвиг твоих отцов: Из истории борьбы комсомольцев и молодежи Советской Украины против нем.-фашист. захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.– М.: Мол. гвардия, 1970.– 746 с.

Дніпропетровщина – С. 13, 14, 25, 33, 35, 40-42, 44-46, 49, 55-57, 65, 67, 92, 120, 142, 147, 150, 152, 162, 166-168, 178, 180, 183, 187, 199-201, 204, 251, 300, 302, 304, 320, 322, 332, 333, 350, 356, 360, 361, 370, 377, 386, 392-393, 397, 401, 402, 406, 409, 414-415, 418-421, 427, 439, 440.


 1. Цегельницький З.Б. Борьба трудящихся Днепропетровщины с гитлеровскими оккупантами в 1941-1944 гг.: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук.– К., 1955.– 16 с.
 1. Щербин И.Е. Партийные организации [Приднепровской] дороги во главе социалистического соревнования и трудового подъёма масс в годы Отечественной войны // Тр. Днепропетр. ин-та инж. ж.-д. транспорта.– Вып. 1.– 1957.– С. 187–210.

* * *


 1. Андреев Я.Ф. Борьба железнодорожников Сталинской железной дороги под руководством партийной организации против немецко-фашистских захватчиков.– Днепропетровск: ДГУ, 1951.– 57 с.
 1. В боях і труді [Дніпропетров. обл.] // Твій рідний край.– Дніпропетровськ, 1968.– С. 143-165.
 1. В войне народной // Кривому рогу – 200: Ист.-эконом. очерк.– Днепропетровск, 1975.– С. 82-108.
 1. В годину грозных испытаний // Никополю 200 / Г.И.Меньшиков, К.И.Позняков, А.И.Пятигорец.– Днепропетровск, 1980.– С.70-89.
 1. Во имя жизни: [Крупнейшие предприятия г. Днепропетровска в годы войны] // Кнышев И., Пронь В., Шак М. Зарево над Брянкой.– Днепропетровск, 1970.– С. 159-183.
 1. Вставай, страна огромная // Никополь: Путеводитель.– Днепропетровск, 1988.– С. 62-79.
 1. Выстояли и победили // Теселько М.П., Ефименко М.Г. Павлоград: Ист.-краевед. очерк.– Днепропетровск, 1983.– С.34-50.
 1. Глава 10. Глава 11. [Новомосковськ в Великой Отеч. войне] // Джусов А.Б. История Новомосковська.– Днепропетровск: Пороги, 2003.– С. 149-192.
 1. Годы мужества и испытаний: [Верхнеднепровск] // Поваров П.М. Верхнеднепровску – 200.– Днепропетровск, 1979.– С.48-65.
 1. Город-солдат // Днепропетровск: Путеводитель / В.Я.Белич, З.Г.Сумина.– Днепропетровск: Промінь, 1985.– С. 74-98.
 1. Гречко А.А. Годы войны.– М.: Воениздат, 1976.– 574 с.

Дніпропетровщина – С. 37-39, 45, 85, 87, 92-93, 99, 106, 107, 109.


 1. Грізний час: [с. Роздори Синельників. р-ну] // Педан І. Село на Терсі.– Дніпропетровськ, 1967.– С.90-110.
 1. Грозные версты: Днепропетровщина 1941-1945 гг. / Под науч. ред. К.И.Познякова.– Днепропетровск: Промінь, 1985.– 462 с.

Рец.: Ларін М. Зупинена мить подвигу // Прапор юності.– 1985.– 20 серп.;

Летопись грозных верст // Днепр вечерний.– 1985.– 2 авг.;Дикудинова У. – 29. Грозные версты // Днепров. правда.– 1985.– 9 июля.


 1. XX век – трагедии и триумфы // Старт в третье тысячелетие: Очерки о Приднепровье.– Днепропетровск: Проспект, 2002.– С. 70-95.
 1. Днепродзержинск // Старт в третье тысячелетие: Очерки о Приднепровье.–Днепропетровск: Проспект, 2002.– C. 150-154.
 1. Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого: Путеводитель.– Днепропетровск: Промінь, 1979.– 157 с.

Війна на Дніпропетровщині – С. 96-117.


 1. Днепропетровскому государственному университету – 70 лет: Учеб. пособие / Под общ. ред. Проф. В.Ф.Преснякова.– Днепропетровск: ДГУ, 1988.– 88 с.

У роки війни – С. 38–49.


 1. Дніпродзержинськ воює, відбудовується // Коцюбинський Т. Жовтнем народжений.– Дніпропетровськ: Промінь, 1969.– С.52-66.
 1. Дубина К.К., Буцько М.О. Немеркнучий подвиг: [Захист українським народом завоювань Жовтня в роки Великої Вітчизняної війни].– К.: Знання, 1963.– 48 с.

Дніпропетровщина – С. 9, 11, 13, 18, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 43, 45.


 1. И в смертный бой вести готов: Днепропетровск в годы войны // Шатров М. С вершины полувека.– Днепропетровск: Промінь.– 1968.– С. 215-316.
 1. І в грізні дні в покорі не схиливсь // Бурлаков С.Р. Криворізькі горизонти: Iсторико-краєзнавчий нарис до 225-рiччя мiста Кривого Рогу. – Дніпропетровськ: Пороги, 2000.– С. 37-46.
 1. Карпенко М., Шелест Д. Новомосковськ: Короткий іст.-краєзнав. нарис.– Дніпропетровськ: Промінь, 1969.– 55 с.

Велика Вітчизняна війна.– С. 32-39.


 1. Коваль В.С. Подвиг народний: Україна в роки Великої Вітчизняної війни.– К.: Політвидав України, 1971.– 135 с.

Дніпропетровщина – С. 18, 30, 43, 55–57, 63, 71, 76, 82, 85, 87, 98-100, 117, 121.


 1. Кузнецов А.В. Все для перемоги над ворогом (1941-1945 рр.).– Дніпропетровськ: Кн. вид-во, 1960.– 50 с.– [З історії Дніпропетр. обл. парт. організації. Вип.13].
 1. Кузнєцов В.А. В те суровые дни и ночи: Записки артразведчика.– Днепропетровск: Промінь, 1984.– 111 с.
 1. Лізавенко Г. Сьогодення. Війна // Дніпропетровськ: минуле і сучасне: Оповіді про пам'ятки культури Катеринослава-Дніпропетровська, їх творців і художників.– Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001.– С. 492-494.
 1. На фронті і в тилу: [Криворіжжя] // Варгатюк П., Дольчук А. Рудна скарбниця Півдня.– Дніпропетровськ, 1966.– С. 95-112.
 1. Немеркнуча пам'ять: Зб. нарисів.– Дніпропетровськ: Січ. 1991.– 120 с.
 1. Перкова А.І. Будинок академіка Д.І.Яворницького в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр. // Музей і місто: Музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідної міської культури (Матеріали обл. наук. конф., присвяченої 225-річчю м. Дніпропетровська).–Дніпропетровськ, 2003.– C. 85-88.
 1. По зову партии // Днепропетровску 200: Ист.-публ. очерк.– Днепропетровск, 1976.– С. 81-96.
 1. Сарана Н.А., Теселько М.П. В боях за Советскую Родину (Июнь 1941-1945 годы) // Очерки истории Днепропетровской областной комсомольской организации / К.И.Поздняков, В.К Брыгалова, Л.К.Дешко и др.– К.: Молодь, 1987.– С. 112-142.
 1. Снітко П. В ім’я перемоги.– К.: Політвидав України, 1967.– 88 с.

Дніпропетровщина – С. 40, 53, 57, 70, 72.


 1. Суворий літопис війни // Занудько М.А. Орджонікідзевський народний історико-краєзнавчий музей.– Дніпропетровськ, 1973.– С. 50-62.
 1. Тарасов К.К., Храпунов П.Ф. В те трудные годы: Днепропетровск, 1941-1945 гг.– 2-е изд.– Днепропетровск: Промінь, 1981.– 190 с.

Рец.: Ількович В. Тієї суворої пори // Друг читача.– 1981.– 29 жовт.


 1. У роки воєнних випробувань // Історія Дніпропетровського національного університету. 3-те вид., перероб і доп.– Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2003.– С. 74-93.
 1. Хвостенко С. В сувору добу Великої Вітчизняної війни // Комсомол Дніпропетровщини.– Дніпропетровськ.– 1958.– С. 146-178.
 1. Часи воєнного лихоліття (1941-1945 рр.) // Дніпропетровськ: віхи історії.– Дніпропетровськ: Грані, 2001.– С. 171-203.

* * *


 1. Агеев Э. Так это было: [Никопольщина] // Никопол. правда.– 1989.– 7 февр.
 1. Андрєєв О. Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизхняної війни // Блокнот агітатора.– 1961.– № 11.– С. 12-19.
 1. Артеменко І.Т. Зміцнення зв’язків армії та народу в період Великої Вітчизняної війни: [За матеріалами Кіровоград. та Дніпропетров. обл.] // Укр. іст. журн.– 1971.– № 2.– С. 92-94.
 1. Атаманюк Н. Розповідають експонати музею: [Васильків. р-н в роки війни] // Васильків. вісник.– 1998.– 12 трав.
 1. Білик М. Томаківчани в роки війни // Рад. життя.– 1987.– 11 серп.
 1. Булгакова Н. Свідчать архівні документи [Солонян. р-н] // Вперед.– 1984.– 1 груд.
 1. Бурбека В. Нікополь у передачах радіо у 1941-1945 рр. // Півден. зоря.– 1986.– 31 лип.
 1. Васильев А. Все для фронта, все для Победы над врагом: [О тружениках Приднепров. ж.д. в 1941-45 гг.] // Приднепров. магистраль.– 1996.– 6 мая.
 1. Вогневий рубіж. Дніпропетровщина в 1941-1943 роках: Документи / Підготували Є.Г.Щипіцина, Ф.П.Москалейчик // Зоря.– 1967.– 2 верес.
 1. В’язовська Н. Криворіжжя в роки війни: Сторінки історії // Сіл. трудівник.– 1980.– 30 груд.
 1. Ганжа П. Войной опаленный не сгорел: [О Никопол. краевед. музее во время ВОв] // Никопол. известия.– 1999.– 18 мая.
 1. Гордеев А. На трудовом фронте: [О вкладе молодежи Днепропетровска в укрепление тыла во время военных действий 1943-1945 гг.] // Днепров. панорама.– 1995.– 4 апр.
 1. Грушевой К.С. Годы военные: [Воспоминание бывшего секретаря Днепропетров. обкома] // Днепров. правда.– 1968.– 17, 24 ноября; 1, 8. 15, 22 дек.; 1969.– 12 янв.; 2, 9, 16 февр.; 15, 16, 30 марта.
 1. Днепродзержинск: хроника войны // Відомості.– 1995.– 5 трав
 1. Дніпропетровщина на захисті своїх рубежів: [ВВв] // Електротранспортник.– 2001.– 13 квіт.
 1. ДХТІ (УДХТУ) в роки Великої Вітчизняної війни // Слово хіміка.– 2000.– №7.– трав.
 1. Задніпровський В. Пам'ять подвигу і серця: [П'ятихат. р-н у війні] // Сіл. новини.– 1998.– 16 жовт.
 1. Єлисєєв А. Весна надії нашої: Хроніка боротьби одного села [с. Юр’ївка Павлоград. р-ну] // Прапор юності.– 1986.– 9 трав.
 1. Живі сторінки історії: [Дніпропетровщина в документах 1941-1945 рр.] // Прапор юності.– 1968.– 9 лип.
 1. Ішла війна народна... 1941-1945 [Павлоград] // Світло Жовтня.– 1967.– 21 жовт.
 1. Ішла війна священна: [Дніпродзержинськ] // Дзержинець.– 1996.– 25 жовт.
 1. Карапиш Б. Живу на вулиці Перемоги: [Спогади про фронтовий Дніпропетровськ] // Зоря.– 1983.– 22 трав.
 1. Ключник Г., Куриляк В. Не скоримося: [Дніпродзержинськ] // Дзержинець.– 1990.– 24 жовт.
 1. Кошара Д. І фронт і тил кували перемогу: [Васильківщина] // Шляхом комунізму.– 1984.– 15 верес.
 1. Крючков Є. В роки випробування: [Марганець] // Шахтар Марганця.– 1974.– 17, 24 січ.
 1. Ктитарев Н. Тридцать лет спустя: [Днепродзержинск] // Днепров. правда.– 1973.– 25 окт.
 1. Левит А. Неизвестные страницы Великой Отечественной в Приднепровье: [Кн. Рогова “Возвращайтесь живыми” о работе разведчиков] // Новый взгляд.– 1996.– № 3.– C. 5
 1. Лямина А. Поезд особого назначения: [А.Г.Смирнов в годы войны был машинистом] // Днепр вечерний.– 1996.– 25 окт.
 1. Манко О. Вношу уточнения: [До “Хроніки Великої Вітчизняної війни...”] // Зоря.– 1990.– 30 трав.
 1. Милявский М. Семь против 25: Герои романа В.С.Гроссмана “Жизнь и судьба начинали боевой путь в никопольском небе: [О 296-м авиаполке] // Никопол. правда.– 1991.– 3 янв.
 1. Мілявський М., Палкін М. Шлях довжиною 900 днів: [Істор. довідка “Нікопольщина в роки Великої Вітчизн. війни”] // Никопол. правда.– 1993.– 6 лют.
 1. Мосьпан Н.В. Новомосковськ у роки війни // Новомосков. правда.– 1995.– 11, 15, 19, 25 берез.
 1. Нарис-довідка про події Великої Вітчизняної війни в місті Синельникове і Синельниківському районі // Ленін. заповіти.– 1992.– 16, 21, 29 квіт.; 5 трав.
 1. Нездійминога М. У ті жахливі дні і ночі: Документальна повість [Царичан. р-н] // Приоріл. правда.– 1989.– 7, 10, 12, 14, 17, 24, 28 жовт.; 7 груд.
 1. Николаенко А. Время выбрало нас... // Афиша.– 1991.– 12 окт.
 1. Нікуляк О. Шляхами війни: [Новомосковськ] // Новомосков. правда..– 1966.– 25 січ.
 1. Омельченко С. День, який повік не забудеться: [Солонян. р-н] // Вперед.– 1971.– 22 черв.
 1. Остапчук Г. У борні і праці: [Кривий Ріг] // Прапор юності.– 1974.– 23 лют.
 1. Пам'ять серця: [Широків. р-н. Спогади] // Зоря. Наша земля.– 2003.– 19 верес.– C. 2
 1. Погорелий П. Героїзм підгороднянців у Великій Вітчизняній війні // Дніпров. зоря.– 1992.– 22, 29 лют.; 5, 12 березі.; 9, 16, 21, 23 трав.; 2, 9, 18 лип.
 1. Полевой Б. Днепровская эпопея: [Из летописи войны] // Зоря.– 1945.– 19 окт.; Днепров. правда.– 1945.– 18 окт.
 1. Прийменко В. Никополь в огне // Электрометаллург.– 2001.– 22 июня.
 1. Розплачуючись кров'ю: [Бої за Нікопол. плацдарм] // Півден. зоря.– 1991.– 23 лют.
 1. Рядок у безсмертя вписала Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизняної війни: [Добірка архів. документів і матеріалів] // Зоря.– 1987.– 25 жовт.
 1. Сакевич В. Великая Отечественная и Криворожье // Шахтар Кривбасу.– 1995.– 1 лип.
 1. Семченко М. Вони захищали батьківщину: [З історії Кривбасу] // Шахтар Кривбасу.– 1991.– 9 трав.
 1. Сініцина Г. Мужність народу // Дніпров. правда.– 1965.– 31 берез.
 1. Скірко С. Нива життя: [Широків р-н] // Прапор Леніна.– 1971.– 22 черв.
 1. Суворов Р. Дорога в безсмертя: [Документ. повесть] // Крила.– 1998.– № 1-2.– C. 8

 2. Сьомка В. Комісари: Нарис: [Про 41-у стріл. Криворіз. дивізію] // Сіл. трудівник.– 1991.– 26 берез.
 1. 1941-1945 роки на Томаківщині // Рад. життя.– 1971.– 24 черв.
 1. У тилу теж була війна: [Про Центр.-Міськ. р-н м. Кривий Ріг] // Новини р-ну.– 1996.– № 4, 5.– трав.
 1. Усенко К. Хай знають нащадки [Апостолівщина] // Вісник Апостолівщини.–1991.– 21 верес.
 1. Хроніка подій періоду Великої Вітчизняної війни на Дніпропетровщині // Зоря.– 1990.– 9 трав.
 1. Чеха М. Днів тих слава не змовкне: [Дніпропетров. р-н] // Дніпров. зоря.– 1969.– 9 жовт.
 1. Шевченко С. Незабутній подвиг: [Криворіз. р-н] // Сіл. трудівник.– 1990.– 20 берез.
 1. Юрченко Л. Єдиним фронтом: [Дніпропетровщина] // Зоря.– 1987.– 25 жовт.
 1. Яцуба В. Нас об'єднала велика Перемога: [Дніпропетровщина в роки війни: участь в війні, борні, виробництві і соціальний захист ветеранів сьогодні] // Наше місто.– 2004.– 8 трав.– C. 2.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет