Докладна записка От Тодор Ташев общински съветник при Общински съвет Димитровград ОтносноДата21.07.2016
өлшемі56.36 Kb.
#214528
түріДоклад
ДО

Общински съвет - Димитровград
Докладна записка
От Тодор Ташев – общински съветник при Общински съвет – Димитровград
Относно: Поставено условие от страна на МРРБ връзка с предприета национална политика за повишение на цената но водата за гражданите на община Димитровград от 1.82 лв. на 3.60 лв.
Относно: Запазване цената на водата на сегашното равнище и запазване на работните места на служителите във „ВиК” - Димитровград .
Уважаеми Дами и господа общински съветници,
Обръщам Ви внимание на следният проблем: С писмо от 29.07.2015 г., изпратено до администрацията на Община Димитровград, сме уведомени за това, че на проведена среща на 15.07.2015 г. в сградата на МРРБ, без присъствието на представител на „ВиК” - Димитровград ООД, министерството е дало отговор на представени от мен въпроси:

 • Следва до края на 2015 г. „Вик” - Димитровград да се слее с „ВиК” - Хасково, като за целта общинските съвети следва да вземат такова решение .

 • След сливането Асоциацията трябва да вземе Решение за прекратяване на съществуването на „ВиК” - Димитровград и влизането като клиент на Община Димитровград на територията на „ВиК” - Хасково.

 • Твърди се, че общите правила са разработени за всички страни от ЕС и са задължителни – лъжа, та те цитират несъществуващи регулаторни органи у тези общи правила и проектодоговорите са изработени преди 4 години и вече са пълни с грешки.

 • Налице е промяна на изчисляване цената на водата, като след като се формира асоциацията, ще се издадат постфактум наредбите за определяне цената, която ще се повиши, като на всяка територия, където има заприходени нови активи /воден цикъл - Димитровград - 12 000 000 лв. и два квартала в Хасково - 10 000 000 лв./ новата стойност ще се акумулира в цената на основа 30 години, ведно с лихвите, като ще се определи и цена „пречистване” - нова за „ВиК” - Хасково .

 • Цената за цялата територия ще е една за всички, ведно с посоченото предстоящо повишение.

Какво следва от тези отговори, на територията на Област Хасково е предвидено да остане един оператор и той да бъде „ВиК” - Хасково, като Димитровград ще следва да премине на обслужване към него. Какви са резултатите? Цената на водата за Димитровград скача от 1.82 лв. автоматично на 3.00 лв. за кубичен метър. Служителите на „ВиК” - Димитровград (около 175 души постоянно заети и още около 40 на граждански договори) ще бъдат съкратени. Преназначение ще е налице за около 31 души като аварийни екипи.

До края на месец март , ако направим обединението, ще следва да се преизчисли цената на водата и към новата цена от 3.00 лв. Следва да се прибави стойност „пречистване” /реални разходи на „ВиК” - Хасково сума между 11 и 19 стотинки без ДДС, както и стойността на подобренията между 20 и 35 стотинки без ДДС. Краен резултат - есента на 2016 г. цена на водата на обособена територия „ВиК” - Хасково средно 3.60 лв.
Икономически ефект върху Община Димитровград: загуба на 200 пряко заети работни места, инфлация в сектор ВиК 100%, загуба на собственост на Община Димитровград около 16 000 000 и преминаване на тази собственост към „ВиК” - Хасково.
„Като не можем да открием и едно работно място нека поне да не зариваме „
Дали тези съкратени служители ще започнат работа във филмовата индустрия, като водомайстори при снимките на епични морски битки, заснемани в отдаденият на концесия басейн Марица, дали стандартът на живот ще скочи толкова бързо, че това повишение на стойността на кубик вода няма да се усети - не зная! Дали ще съм общински съветник и дали кметът ще е кмет - не е важно! Дали представителите на лявата идея отново няма да разберат къде е проблемът и ще подкрепят безумията на една непремерена и неприложима за интересите на гражданите на Община Димитровград политика?
От друга страна, доколкото представителят на Община Димитровград не е взел становище и не е защитил интересите на община Димитровград при проведената среща, считам че кметът на Община Димитровград не може да продължи да изпълнява представителните функции на общината в Общото събрание на Асоциация ВиК Димитровград . Липсата на категорична и незабавна реакция за избягване на освобождаването на служителите на „ВиК” - Димитровград, липсата на реакция и категорично противопоставяне на предлаганото безалтернативно повишение на цената, е предпоставка да се направи изводът, че липсва, както политическа, така и управленска воля за защита интересите на гражданите на община Димитровград .

Заплахата от страна на МРРБ е глупава и наивна. Тя граничи с наглост, която виждам ежедневно, но наглост, която се прикрива с просташкия аргумент: „Така казва Европа”. Европа не казва това. Търсената промяна е користна и в нито един аспект не защитава правата и интересите на гражданите на Община Димитровград, напротив, нанася ни само щети, с които аз не мога да се съглася, предвид което представям на вниманието Ви настоящият проект на


решение :
На основание чл. 21, ал.1, т.9 пред. 3- то /взема решение за прекратяване на търговско дружество вр. т.8 пред.2-ро/ решение за управление на общинско имущество/ и 3-то /решение за разпореждане с общинско имущество/ т.23 /взема решение за въпроси от местно значение/ от ЗМСМА, вр. чл. 198е ал.3 от Закона за водите, Общински съвет - Димитровград


 1. Не дава съгласие за прекратяване на дейността на „ВиК” - Димитровград ООД.

 2. Не дава съгласие за съкращение на служителите и работещите във „ВиК” - Димитровград .

 3. Не дава съгласие за вливане на активите на „ВиК” - Димитровград във „ВиК” - Хасково или Асоциация „ВиК” - Хасково.

 4. Не дава съгласие за прехвърляне на активите на Община Димитровград и на „ВиК” - Димитровград към Асоциацията по ВиК - Димитровград или Асоциация ВиК - Хасково.

 5. Не дава съгласие за повишение цената на водата за потребителите на обособената територия на „ВиК” - Димитровград ООД , от 1.82 на 3.00 лева.

 6. Изразява категорично несъгласие с готвените нови промени за изчисляване цената на водата, при които активи, изградени от европейски структурни фондове или кохизионни фондове, или вътрешни държавни резерви, ще участват в определянето стойността на водният ресурс. Считаме този метод за необоснован като критерии, определящ стойността на водата и ако бъде приет като такъв, той следва единствено да аргументира намаление на цената, съобразно намалените загуби, но не и за увеличение.

 7. Не дава съгласие обособената територия на „ВиК” - Димитровград ООД да премине като част от обособената територия на „ВиК” - Хасково или на Асоцияциата ВиК - Хасково .

 8. Не дава съгласие за участие на Община Димитровград в Асоциация Вик Хасково.

 9. Дава съгласие и препоръка за промяна на общите критерии за кандидатстване и оценка по оперативните програми за отпадане на изискването по програми да се допускат само Асоциации ВиК, които следват принципа „Една Област-един ВиК Оператор”. Даваме изрично съгласие, като изключение от изискването за участие в проекти на окрупнени, да се включи и „ВиК” - Димитровград; Община Димитровград и Асоциация по ВиК – Димитровград, като в последният случай, водеща структура при кандидатстването, контрола и изпълнението да е Община Димитровград.

 10. Категорично се противопоставяме на принудителното одържавяване на активи и собственост на Община Димитровград, както и от лишаването ни от възможността да осъществяваме контрол по бъдещи проекти, свързани с ВиК сектора на територията на Община Димитровград .

 11. Освобождава кмета на Община Димитровград от обязаностите му на представител на Община Димитровград в Асоциацията ВиК - Димитровград.

Определя за представител на Община Димитровград в общото събрание на асоциация по ВиК - Димитровград …………………………..

 1. Определяме квалифицирано мнозинство за приемане на промяна на настоящото решение .

 2. Настоящото решение влиза в сила незабавно, доколкото същото е от голям обществен интерес и обжалването му не спира неговото действие.

 3. Настоящото решение да бъде сведено до знанието на Министъра на МРРБ ; до Областния управител и председател на Асоциация по ВиК - Димитровград ; до Народното събрание на Република България; до Министерски съвет; до Европейската комисия; до Европейски парламент .

 4. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Председателя на Общински съвет - Димитровград и всеки един Общински съветник .


С уважение,
Тодор Ташев,

Общински съветник


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет