Әдіснамалық түсініктемелер Методологические поясненияДата17.07.2016
өлшемі105.82 Kb.
Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер
Методологические пояснения .....………………………............................................................................................................................................


6

Аңдатпа
Аннотация. ……………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………………...


7

1. Шаруашылықтың санаттары бойынша негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік көлемі

Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств .……………….……………………...……….…

8

2. Негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқабы

Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур ……………..….……….……..………………………………………………….

10

3. Сақтандырылған егістік алқабы

Застрахованная посевная площадь …………………………..….……….……..………………………………………………….…………..………..

14

3.1. Жаздық дәнділердің (күрішті қоспағанда), бұршақтылардың және майлы дақылдардың сақтандырылған егістік алқабы

Застрахованная посевная площадь яровых зерновых (за исключением риса), бобовых и масличных культур ..………………….15

4. Бүкіл егістік алқабы

Вся посевная площадь ………………………………………………………………………………………………………………………………………

16

5. Дәнділер (күрішті қоспағанда), бұршақтылар және майлы дақылдардың егістік алқабы
Посевная площадь зерновых (за исключением риса), бобовых и масличных культур ……………………………...……………….……


17

5.1. Дәнді (күрішті қосқанда) және бұршақты дақылдардың егістік алқабы

Посевная площадь зерновых (включая рис) и бобовых культур ….…………………………………………………………………………18

5.2. Дәнділер (күрішті қоспағанда) және бұршақты дақылдардың егістік алқабы (күрішті қоспағанда)

Посевная площадь зерновых (за исключением риса) и бобовых культур ….……………………………………………………………19

5.3. Күздік дәнділердің егістік алқабы

Посевная площадь озимых зерновых …..…………...…………………………………………………………………………………………..20

5.4. Жаздық дәнділер (күрішті қоспағанда), бұршақтылар және майлы дақылдардың егістік алқабы

Посевная площадь яровых зерновых (за исключением риса), бобовых и масличных культур ….……………………...…………….21

5.5. Күздік және жаздық бидайдың егістік алқабы

Посевная площадь пшеницы озимой и яровой…………………………………………………………………………………………..…….22

5.5.1. Күздік бидайдың егістік алқабы

Посевная площадь пшеницы озимой……………………………………………………………………………………………..……23

5.5.2. Жаздық бидайдың егістік алқабы

Посевная площадь пшеницы яровой …………………………………………………………………………………….……………24

5.6. Күздік және жаздық арпаның егістік алқабы

Посевная площадь ячменя озимого и ярового ………………………………………………………………………………..……………….25

5.6.1. Күздік арпаның егістік алқабы

Посевная площадь ячменя озимого…………………………………………………………………………………..………………..26

5.6.2 Жаздық арпаның егістік алқабы

Посевная площадь ячменя ярового ……………………………………………………………………………………………….…..27

5.7. Сұлының егістік алқабы

Посевная площадь овса ……………………………………………………………………………………………………………..…………….28

5.8. Қарақұмықтың егістік алқабы

Посевная площадь гречихи …………………………………………………………………………………..……………………………………28

5.9. Тарының егістік алқабы

Посевная площадь просо ………………………………………………………………………………………………………………………….29

5.10 Масақ қоспасының егістік алқабы

Посевная площадь смеси колосовых ……………………………………………………………………………………………..…………….29

5.11. Жүгерінің егістік алқабы

Посевная площадь кукурузы …..………………………………………………………………………………………………………………….30

5.12. Күздік қара бидайдың егістік алқабы

Посевная площадь ржи озимой ……………………………………………………………………………………………………….…………30

6. Бұршақ дақылдардың егістік алқабы

Посевная площадь бобовых культур ……………………………………………………………………………………………..................…………

31

6.1. Бұршақтың егістік алқабы

Посевная площадь гороха ……………………………………………………………………………………………………….………………...32

6.2. Үрме бұршақтың егістік алқабы

Посевная площадь фасоли ……………………………………………………………………………………………………….……………….32

6.3. Нуттың егістік алқабы

Посевная площадь нута ……………………………………………………………………………………………………….…………………..33

6.4. Маштың егістік алқабы

Посевная площадь маша ……………………………………………………………………………………………………….…………………33

7. Майлы дақылдардың егістік алқабы

Посевная площадь масличных культур ……………………………………………………………………………………………………….……….

34

7.1. Cоя бұршақтың егістік алқабы

Посевная площадь бобов соевых ……………………………………………………………………………………………………….……….35

7.2. Күнбағыстың егістік алқабы

Посевная площадь подсолнечника ……………………………………………………………………………………………………….……..36

7.3. Мақсарының егістік алқабы

Посевная площадь сафлора ……………………………………………………………………………………………………….……………..37

7.4. Рапстың егістік алқабы

Посевная площадь рапса ……………………………………………………………………………………………………….………………….37

7.5. Қышаның егістік алқабы

Посевная площадь горчицы ……………………………………………………………………………………………………….………………38

7.6. Шашақты зығырдың егістік алқабы

Посевная площадь льна-кудряша ……………………………………………………………………………………………………….……….38

8. Күріштің егістік алқабы

Посевная площадь риса ………………………………………………………………………………………………………………………...…………

39

9. Көкөністер мен бақша дақылдарының, тамыр жемістілер мен түйнек жемістілердің егістік алқабы

Посевная площадь овощей и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов ………... ...…………………………………………………………

40

9.1. Ашық топырақта өсірілген көкөністердің егістік алқабы

Посевная площадь овощей открытого грунта .....………………………………………………………………………………………………41

9.1.1. Асханалық сәбіздің егістік алқабы

Посевная площадь моркови столовой ………………………….…………………………………………………………………..42

9.1.2. Асханалық қызылшаның егістік алқабы

Посевная площадь свеклы столовой ……………………………………………………………………………………………….43

9.1.3. Басты пияздың егістік алқабы

Посевная площадь лука репчатого ………………………………………………………………………………………………….44

9.1.4. Сарымсақтың егістік алқабы

Посевная площадь чеснока …………………………………………………………………………………………………….…….45

9.1.5. Қызанақтардың егістік алқабы

Посевная площадь помидоров …………………………………………………………………………………………………….…46

9.1.6. Қиярдың егістік алқабы

Посевная площадь огурцов …………………………………………………………………………………………………….…….47

9.1.7. Қырыққабаттың егістік алқабы

Посевная площадь капусты…………………………………………………………………………………………………….…….48

9.1.8. Баялдының егістік алқабы

Посевная площадь баклажанов ……………………………………………………………………………………………………..49

9.1.9. Бұрыштың егістік алқабы

Посевная площадь перца …………………………………………………………………………………………………….………50

9.1.10. Асқабақтың егістік алқабы

Посевная площадь тыквы …………………………………………………………………………………………………….……...51

9.2. Бақша дақылдарының егістік алқабы

Посевная площадь культур бахчевых …………………….................………………………………………………………………………..52

9.3. Картоптың егістік алқабы

Посевная площадь картофеля …….………………………………………...……………………………………………………….…………53

9.4. Қант қызылшасының егістік алқабы

Посевная площадь свеклы сахарной ............................……………..…...……………………………………………………….…………54

10. Темекінің егістік алқабы

Посевная площадь табака ………………………………………………………………………………...…………………………………….…………

54

11. Мақтаның егістік алқабы

Посевная площадь хлопчатника ........…………………………………………………………………………………………………….…………..…

55

12. Дәрі-дәрмектік өсімдіктердің егістік алқабы

Посевная площадь растений лекарственных ………………………………………………………………………………………………………..

55

13. Мал азықтық дақылдарының егістік алқабы

Посевная площадь кормовых культур ..……………………………………………………………………………….…………………..……56

13.1. Тамыр жемісті мал азықтық дақылдардың егістік алқабы

Посевная площадь кормовых корнеплодных культур ……………………………………………………………………………57

13.2. Сүрлемдік мал азықтық дақылдардың егістік алқабы (жүгерісіз)

Посевная площадь кормовых культур на силос (без кукурузы) …………………………………………………………………57

13.3. Дәнді мал азықтық дақылдардың егістік алқабы

Посевная площадь кормовых зерновых культур …………………………………………………………………………………..58

13.4. Азықтық жүгерінің егістік алқабы

Посевная площадь кукурузы на корм ………………………………………………………………………………………………..58

14. Өткен жылдары себілген көпжылдық шабылатын шөптің алқабы

Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет ………………………………………………………………………….……………

59

14.1. Таза жоңышқа және астық тұқымдас шөп араласқанының егістік алқабы

Посевная площадь люцерны чистой и в смеси со злаковыми травами ……………………………………………………………………60

14.2. Таза егістің астық тұқымдас шөптерінің егістік алқабы

Посевная площадь злаковых трав чистого посева ……………………………………………………………………………………………61

14.3. Жабындылы көп жылдық шөптердің егістік алқабы*

Посевная площадь подпокровных многолетних трав* ……………………………………………………………………………………….61

15. Өткен жылдың күзінде астыққа арналған күздік бидайдың және балауса азықтың себілгені

Посеяно озимых на зерно и зеленый корм осенью прошлого года ………………………………………………………………………….…

62

15.1. Өткен жылдың күзінде астыққа арналған күздік бидайдың және балауса азықтың себілгені

Посеяно пшеницы озимой на зерно и зеленый корм осенью прошлого года …………………………………………………………….63

15.2. Өткен жылдың күзінде астыққа арналған күздік арпаның және балауса азықтың себілгені

Посеяно ячменя озимого на зерно и зеленый корм осенью прошлого года ………………………………………………………………64

15.3. Өткен жылдың күзінде астыққа арналған күздік қара бидайдың және балауса азықтың себілгені

Посеяно ржи озимой на зерно и зеленый корм осенью прошлого года ……………………………………………………………………65

16. Жаздықтарды себуді аяқтағанға дейін күздіктердің бүлінгені

Погибло озимых до окончания сева яровых …………………………………………………………...………………………………….…………

66

16.1. Жаздықтарды себуді аяқтағанға дейін күздік бидайдың бүлінгені

Погибло пшеницы озимой до окончания сева яровых …………………….……………………………………………………….…………67

16.2. Жаздықтарды себуді аяқтағанға дейін күздік қара бидайдың бүлінгені

Погибло ржи озимой до окончания сева яровых ...………………………………………………………………………………….…………67

17. Жыртылған пішендіктер мен жайылымдардағы алдын-ала дақылдардың егістік алқабы

Посевная площадь предварительных культур на распаханных сенокосах и пастбищах ………………………...………………………

68Каталог: cms -> uploads
uploads -> Квалификационная характеристика бакалавра специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»
uploads -> Перечень лекарственных средств, отпускаемых бесплатно
uploads -> Жж басылып шыққан оқулықтар тізімі
uploads -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 4 қыркүйектегі n 1140 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы
uploads -> Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн мәдени-сауықтыру, рекреациялық, туристiк және спорттық мақсаттар үшін пайдалану ережесiн бекiту туралы
uploads -> Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 20 наурыздағы №253 қаулысы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»
uploads -> 2011 жылғы Тематикалық жоспар бойынша басылып шыққан оқулықтар тізімі
uploads -> Зоологиялық коллекциялар жинау және оларды мемлекеттiк есепке алу ережесiн бекiту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет