Географски граници на Палестинабет1/4
Дата28.06.2016
өлшемі320 Kb.
#163512
  1   2   3   4
Историята на Израйл обхваща историята на Израйл

Въведение в Стария Завет – обхваща книгите на Стария завет


Въведение:

Географски граници на Палестина

Географията определя културни особености, начин на мислене, религиозни възгледи. Израйл в т.нар полумесец (плодороден) във времето на .... е бил цветът на цивилизацията. Палестина е м-у два много проспериращи района Египет и Шумерия (от там Изрнайл произлиза) от там са Асирия Вавилон... тези сили притискат Палестина. Тя е икономичскиикономически и културно по-изостанала. Двете големи сили са се борели и всеки поход на едните срещу другите и са минавали през Палестина и са я опустошавали. Палестина идва от името на филистимците, които идват от север малко преди Давид.

Теренът се определя от 2 основни географски компоненти . планинска верига 120 км север-юг. 600-700 м нв. Камениста неплодородна. Тя разделя страната на 2 от другия компонент – долината на река Йордан. Тя е широка около 50 км. Територията е недостъпна. Страната се разделя на 3 геогр части

Западно Йорданска област – от север започва с галилейските планини най-висок връх е Джебел Джармак 1208 м н.в. сравнително висока планина. Спуска се кам долна Галилея където има невисоки хълмове до 600 м. Долината Езраел разделя Галилея от Самария и там са се водили много битки. (магедонската долина) надолу към юдейската долина към Ерусалим. Освен това имаме бреговата ивица (сред море) която рядко е владяна от евреите. Там са живеели филистимците. Тя започва от Тир, прекъсната е от Кармил и продължава към Газа. От тук минава Виа Марес – древен пък, който е свързвал Египет с Дамаск. От Дамаск връзката е към сев част на плодородния полумесец

Втората голяма геогр ивица е Йорданската падина – 200 км дълга. Плодородна удобна за живот и дейност. Тя е мужду два големи планински масива. Река Йордан извира от планината Ермон (над 2000 м). Йордан озн спускаща се – извира от мн високо и се спуска под морското ниво. Генисаретското езеро е 200м под морското равн. Мъртво море е 392 м под морското ниво. Ерихон 250 м под м равн. Ерусалим е на 800 м н.в. и това е на разстояние 10-15 км. Затова са използвали магарета, а не коне

Източно Йорданска област (Трансйордания)

Плато, започващо като стена. Висока равнина. Минават 4 реки през нея Ярмук, Явок, Арнон и Зеред и те дават до изв степен възм за живот.

На север са Голан и Васан. Галаад... на юг от Явок е амонитската земя и след това са Моавците и там на изток от мъртво море се намира Моавското плато.


Климат:

Два основни сезона

Дъждовен – зимата

Сух – лятото

Дъждовен – не колкото в българия. Рядко пада сняг, 10-15 градуса.

Лятото – сух пустинен вятър, суша бедствия, това е водело и до глад.

Растителността в миналото е била повече от днес. Но след Христос римляните и арабите масово са изсичали гори и това е довело до обезлесяване и ерозия.

Но голите хребети са си били голи.

В северната част повече гористи масиви – дъб, кедър и бор. Около мъртво море – ситимово дърво – вид акация – в строителство и мебели – вечно зелено е. Житни, маслини, ядкови, смокини, грозде

Животни (диви) мечки, лъвове, пантери, крокодили, лисици вълци, орли, лешояди.

Питомни – по-рядко едър рогат добитък и то по-насевер. В останалата част – дребен рога добитък – кози и овце. Товарни животни – камили, магаре и по-рядко коне.
Исторически източници за историята на Израйл:

Най-големият за нас е Старият Завет,

Извън библейски източници

Тел Марди(у)к в гр. Ебла – тел = хълм. Този град е в днешна Сирия, неговият разцвет 2400-2200 г пр хр. Това е преди Авраам. Над 15 хил клинописни таблички с описание на живота в района. Езикът е западносимитски. Това е мн близо до евр. Основно административни, правни, иконом документи. Имената на градовете Салим, Мегидо Газа ......и др. Думата мелек – евр дума за цар. Един от царете в гр Ебла носи името Ебрун, което напомня библ име Евер. Б и в на еврейски се пишат с един и същ знак. Споменава се в битие 11:16,17 стих. Това е указание, което показва, че такъв тип име функционира. Сред боговете Даган Аштарта, Ашера Милик (Молох).


Доклади на Синукхе – висш египетски държавник (1991 – 1962 пр хр) изпада в немилост и бяга в Сирия и Палестина, после се връща и описва живот на хората в този район. (времето на патриарсите)

Текстовете на проклятие – египетски текстове писани на керамични съдове, по тях са писали имената на враговете и после са ги строшавали, както боговете ще ги строшат


Град Мари – на границата на Ирак -1800 г пр хр. Открит дворец 35 хил кв м. 25 хил клинописни таблички на акадски език. 5 хил са дипломат и админист писма. Съдържат инф за живота на номадите от 19 в пр хр. (шпионски). Това са единствените извън библ доклади за най-древните пророци (патриарси). Пише за бениамитите (битките с тях), номади, наследници на Б(В)ениамин. Отглеждали дребен рогат добитък.
Град Нузи в Ирак (гр Киркук). Над 4000 текста 1500-1400 г пр хр. Времето на Изхода. Описват обичаи практикувани по време на патриарсите. Например правото на съпруга да даде слугинята си за наложница на съпруга си и по-късно да изгони детето й. Жената се нуждае от разрешението на брат си за омъжване. Семейни идоли, които показват онаследяване (нотариален акт). (С тази цел Рахил ги е носела). Така можеш да докажеш, че си член на дадено семейство. (Затова са я преследвали, защото това са семейните документи).
Тел Ел Амарна – мястото на резиденцията на Технатон – ....-1347.. години. По-гол част са дипломат кореспонд на Аменофес 3ти и 4ти с царете от Вавилония Асирия и техните васали от Палестина, Сирия ....
Град Угарит Сирия – северна Финикия, над Сидон

15-14 в пр хр

Клод Шефер открива 1929-1930 множество архиви и библиотеки, храмове на Ваал и Дагон. (големият конфликт на Илия е навлизането на финикийски култова) описват ханаанската поезия, религия и култура. Поясняват много старозаветни текстове. Големият бог Ел събрал боговете на една трапеза, Ваал се напил и заспал. Трябвало много да викат, за да го събудят. Ваал и Ашера тази двойка са богове на плодородието. В половината година той умира, Ашера го съживява в началото на времето на плодородието – сексуални култове.

3 царе 19 глава – „викайте ... или може би спи”


Египетски писма на фараоните
Вен Амун – египетски чиновник 1075 пътешествие. Доклади и описания на пътуванията си.
Асирийски Вавилонски източници

Библиотеката в Ниневия на Ашур Банипал – 25 хил таблички


Папирусите от Елефантина. Ок 600 г пр хр (вавилонци и перси) остров в Нил около Асуан. Имало е военен гарнизон. Там са служели евр войници и там се обособила евр общност с религиозни практики. Има папируси на арамейски, правни и литерат текствове, описват живот и нрави около вавилонския плен и по-късно.
Кумранските ръкописи от мъртво море.

Те са публикувани и преведени.

Там има много спекулации, но това си е характерно за 20 век

Предистория:

Библейски източници – битие 12 -50 глави

Извън – мари и нузи

Понятието израилтяни – изх 1:9 за първи път

Преди това то е споменато като второто име на яков и по-късно бит 47 глава като неговите потомци но все още като сем название, а не като етническа категория. В изход обаче са етническа група, нараснала и опасна за фараона.

Бит 36:31 се говори за бъдещата държава Израйл.

Произходът на народа е исторически процес, а не събитие. Стотици години

За държава Израйл можем да говорим чак при Давид. Преди това е племе. А и великите сили го признават. Той извършва и много структурни реформи. Преди това бог структурира народа предимно религиозно, но и гражд закони, но няма админ структури. Преди това (по време на съдиите) са племенен съюз.

Авраам – излиза от Ур халдейски битие Неемия 9 глава. Ур е голям град център в Южен Вавилон – 2500 – 1950. Авраам излиза по време на залеза на Ур. Тогава пада династията. Нямаме 100 % сигурност кой е градът, защото има няколко града с това име, но големият град е това. Самото име Халдейски говори за голям град. Името е типично за Шумерите. Около 2000 г имаме полититически и икономически катаклизми. Свалена е династията. Иус нав 24:2,3,14,15 от онази страна на реката – не Йордан, а Ефрат.

На много места в петокнижието под Реката се разбира Ефрат.

Град Харан – битие 24:10 – Нахоровия град

Битие 28:2 – Падан Арам – название на местността около Харан

Бит 11:1

Днес е в Турция в Мала Азия

Разкопки 1951 открит

В документи от Мари се споменава градът и населени места около него и те отговарят на някои от имената на Авраамовите предтечи. Фалек, серух, Нахор, Тара.

Имената Аврам, Авраам, Нахор, Яков – са открити в извънбиблейски източници. (някои протестантски учени смятат, че петокнижието е писано по времето на Давид и Соломон и след плена някой свещеник ги е събрал наименувал и издал)
Датиране на периода на патриарсите:

Осн два типа ранно и късно

Ние сме представители на ранното

2000-1850 г пр хр.

По-късното е на либералните богослови

1600-1250 г пр хр. Имало е много номадски групи в района на Палестина в тях постепенно се пол племенна зависимост, обединение, монархия. 1250

Скъсяват времето – говорят за еврейска идентичност е не по време на изхода, а при Давид като силна личност – и петокнижието е от времето на Ездра. Евреите са видели как действа голяма религия, взели са я, вкл и съботата, и са я приложили. Това е голяма част от разбиранията на запад.

Това е т.нар. отрицателна критика

(православното богословие е по-умерено по въпроса, но Шиваров и Вълчанов започват да възприемат отрицателната критика)
Има няколко основни библ текста, които ни помагат да се ориентираме във времето

3Царе 6:1Соломон започва да строи храма 480 г от изхода

Изх 12:40 - 430 г робство

Битие 15:13 400 г робство

Битие 47:9

Битие 25:26

Битие 21:5

Тая поредица ни докарва до раждането на Авраам (имаме таблица за това)


Начин на живот на патриарсите:

Водели са номадски начин на живот, пътуващи извън територията на тогавашния цивилизован свят, не са се движели в района на крайбрежието, а повече са пасели стадата си в планинската верига, когато пашата не стига, Лот се спуска надолу от планинската верига. Вероятно са избягвали сблъсъците с народите от по-населените крайбрежни народи. Изхранвали са стадата си с оскъдната паша от планинските райони. Техните овце са кльощави, слаби с друго телосложение. Не дават много мляко, а и месо, по-скоро вълната е основна. През дъждовния период е имало повече паша. През лятото са търсели оазиси и места с паша.

Цикъла на живот на една номадска група е бил .... движели са се през лятото.... имали са цикли на движение, които са се засичали с други номадски групи, където веднъж или два пъти в годината са престоявали за известно време и са търгували (обмен с другите) там са избирали съпруги и съпрузи, религиозни празници – събор за около месец.

Мамриевите дъбове са били едно подобно място за среща

Ойаристос Мадер 1926-28 разкопки и ги открива. 3 км от град Хеврон и 500 м от главното шосе, която свързва Хеврон с северната част на страната.

Това е горичка с няколко дъба, кладенец.

Много пътешественици и от средновековието са описвали това място като средище.

Открита е керамика от различни периоди. Открити са останки от обредна дейност – светилища от различни поклонения. Общували са и на ниво религия. (различните номадски групи)

В номадските групи семейството играе основна роля. Не можеш да живееш без племето. Ставаш никой, не си легитимен, нямаш паспорт. Когато те видят сам, те мислят извън закона. Затова трябва да си намериш семейство.

Силно патриархален модел.

Там се възпитават децата и.... затова родословията имат такава важност в библията. От днешна гледна точка те са безсмислени, но показват, че еди кой си е легитимен – Авраам, Христос,... те идват от някъде.

Постоянното движение и невъзможността за притежание на жилища и имоти, позволява на номадите да развият щедростта. Затова семейството при проблем търси решение, ако не може търси близко роднинско семейство в околността. Когато видиш, че някой е в нужда, ти си готов да му помогнеш. А и когато имаш проблем, можеш винаги да разчиташ на някого, иначе си обречен. Там хората са били малко и са били значими и важни, и интересни. Щедростта е свързана и с гостоприемството. Прибирали са гостите без да питат кои са те. Първо ги нагостяват, а после ги разпитват. Лот посреща ангелите, защото не е гражданин по потекло.


Престоят на евреите в Египет и Изходът

Това е една много спорна тема в историята като датировки ....

Битие 37-50 глави

Изход 1-16 глави

Извънбиблейски източници

Египетски ръкописи

Папирус Анастазис 3,5,6

Историята на Йосиф:

Авторът в библията изглежда има добри познания за египетската действителност. Изглежда, че още от времето на Авраам има контакти с Египет. Причината е била глад. (Авраам, Йосиф). И днес от бедните страни хората бягат в богатите с цел да преживяват. Египтяните се стремели да отцепят със стена номадския приток. Около 2000 г пр хр (времето на Авраам – фараон Аменемфет І построява стената на управниците с цел да спира големи нахлувания на палестински номадски групи. Официалният път е бил много строго охраняван. През пустинята е било много трудно да се мине. Описано е в Папирус Анастазис 3. Синухий е единствения, за който се знае, че е успял да премине през тази стена. Официалният път върви покрай крайбрежието. В Папируса се пише и за племена от Едом, които са идвали да се спасят от глад.

Периодично е имало вълни на глад. Когато има 1-2 гладни години, това е било равносилно на катастрофа. И тогава са тръгвали да се спасяват.


Датирането на Йосиф

1870-1840 е вероятното му пребиваване в Египет

Има известни спорове под чие управление попада там

Йосиф Флавий пише, че е при ХИКСУСИТЕ

Хекау Хасут – управници на чужди земи. Това са азиатски племена, някои са със семитски произход. Те през 18 век превземат Египет. Първоначално по мирен път – преселения. Но после и чрез военна инвазия, и царуват. Няма много останали паметници, защото след като го изгонват унищожават всичко. Има само някои изказвания за тях от враговете им. Ако е дошъл тогава, като семит, е имал шанс да се издигне. И когато Хиксусите се изгонени. Йосиф е забравен и евреите изпадат в немилост.

Според други времето и културните особености не отговарят на описаното в библията. Египтяните не ядат с братята на Йосиф. Явно това са нормални египтяни. Ако са били хиксусите, които имат семитски примеси, е нямало да има отвращение.

Висшата критика датира пребиваването в Египет по време на 19 династия на новото царство и скъсяват този период – Сет І – 1305-1290 и Рамзес ІІ – 1290-1224 , Мернефта – 1224-1200 – тоест това са около 100 години. Няма го преходът и изгонването на народите. Това е периодът на съдиите. (1305-1200)

Извънбиблейски доклади за Йосиф и Мойсей няма.

Има някакви опипвания в тъмното, но това не са истински доказателства.

Ние възприемаме библейския доклад от по-ранната епоха.


Мойсей

По етимологията си типично египетско име – коренът му е в Тутмос, Рамзес

Исторически данни за него нямаме.

Най-вероятно е роден по времето на Тутмос І – 1506-1494 година (раждане), живее при Тутмос ІІ и

Хатшепсут 1490-1468 Тя е дъщеря на Тутмос І и съпруга на Тутмос ІІ. (вероятно не са брат и сестра). Тя е много вероятна осиновителка на Мойсей като време.

Следва Тутмос ІІІ – 1490 – 1436. той е много малък и реално Хатшепсут е регентка. Следва Аменофис ІІІ – 1436-1412 – той е фараонът при Изхода. (ще бъдете роби 400 години, но годините са закръглени, както и турско робство).


Изходът:

За язвите няма извън библейски данни, но ката клизми от подобен характер има описани в историята от това време.

Изходът е събитие от много определящо значение за религиозната вяра на евреите. Ние бяхме роби, бяхме забравени, бог ни изведе и ни направи народ. Това им дава идентичност. То е тълкувано и използвано по различен начин, за да се покажат определени връзки в ежедневието. Тогава е учредена пасха. Това е може би най-големият религиозен празник на евреите. Това е първият религиозен празник в календара им, а и в историята им.

Празниците са имали огромно влияние в преживяването на религията.

От момента на пасхата можем да говорим за евреите като народ. Това е празнуване на победа, която им дава самостоятелност. Избавя ги от робство.

За първи път Бог призовава един народ. Битие 15:1 – чак сега се изпълнява това пророчество. За Мойсей знаем, че той получава тази задача от Бога – изход 3,6 глави.

Консервативните приемат 1445 година при Аменофес ІІІ. Но пък той не управлявал тогава. Но пък ако вземем предвид закръглянията...

Либераните 1300-1200 г пр хр. Отричат чудния характер и пасхата. Това е просто завръщане на номадските племена в Палестина.


Сънят на Тутмос ІV. Разказва за един свой сън. В който вижда, че ще стане фараон. Но това ще стане, ако преди това очисти сфинкса от затрупалите го пясъци. Получава усещането, че боговете ще го наградят, ако направи нещо за тях.

Ако Тутмос ІV е бил наистина първороден син и е било нормално да стане фараон, то не е било необходимо да получава обещанието. Явно не е бил първородния син. Първородният син, ако е умрял при язвите. Убитият син от язвите може да е бил и голям мъж. И Тутмос ІV да е пожелал неговата бъдеща позиция.


Къде евреите преминават Червено море?

Изход 13:18 Ям Шуф – голяма водна площ (Ям) (Шуф) – тръстики – морето на тръстиките. Ям в Стария завет се използва и за големи езерни площи. Примерно за Генисаретското езеро. Не е непременно да се отнася за тръстики. Съществуват различни схеми за локализиране. Много изследователи считат, че евреите са вървели по главния път и някъде са прегазили до колене, имало е отлив и....

Но в Изход 13 глава 17 стих се казва изрично, че не са минали по Виа Марес. По околен път през пустинята. Библията изключва варианта за магистралата. На картата има няколко езера по трасето. И някои мислят, че става въпрос за тях, други смятат, че са минали през залива. Някои казват, че Сервонските езера – минават през тях. Днес някои от тях са в Суецкия канал.

Имаме ли извън библейски доказателства за такова минаване. Не. Но според някои има. Само че може да се намерят на много места такива находки. Само че не е лесно да докажем от кого са останали.

Събитието на изхода обаче е оставило много дълбока следа в мисленето на евреите. Не е възможно без да е историческо, да остави такива дири в съзнанието на един народ.
Пребиваването в пустинята:

Източничи

Изход 15:22 – второзаконие 34:12

Извънбиблейски имзточници

Навутейски скални надписи

Някои надписи от Синай- но те са по-спорни

Маршрути

Някои места могат да бъдат локализирани днес, а други – не

Синайският полуостров е пустинна част. Няма много населени места и културни останки.

Най-вероятно след морето се отправят към южната част на Синайския полуостров.


Къде се намира планината Хорив

Първата вероятност е

Връх Джебел Муса – това е един от най-високите върхове на Синай. Вт 2:1, числа 13 глава се говори за 11 дневен път от мястото на даване на закона до Кадис. Това е дълго предвижване. Има теории, според които Хорив е в Едом, но това е невъзможно според 11-те дни.

Вт 33 гл се говори за планината Фаран. Някои считат, че това е Хорив.

Най-добре се вписва южната част на Синай, където има много планини и могат лесно да се скрият.

После тръгват на север да завладеят страната. Началната идея е била да влязат от югозапад. След това ( числа 20 глава) говори се за Поном. Влизат от изток от Транс Йордания. Избират по-обиколен, но може би и по-лесен начин.01.10.2006 неделя

1963 е открит надпис в Солеб от 1406 пр хр. на египетски. В него се споменава името Шазо Яхве (Shasu Yahwe)– пастири на Яхве. Споменават се градове и местности от южната част на Палестина и Синайския полуостров. В други документи (не само в Солеб) се споменава за страната на Шазу Яхве. Това е времето, в което евреите завладяват Палестина. Това се покрива с библейския доклад. Либералните теолози приемат, че това са племена, които са вярвали в Бог Яхве, но това не е големият народ Израйл. Но пък поклонението на Яхве е датирано 1000 години преди вавилонския плен, (приемат, че поклонението идва след вавилон)

Общото название на бог в тези народи е ЕЛ или множествено ЕЛОХИМ. Среща се във всички околни народи. То не е типично еврейско, въведено от евреите. С него се обозн различни богове (ел Ваал).

Когато Авраам и патриарсите идва в Палестина те идват с убеждението, че те се покланят на истинския Бог. В битие от това време има вариации на това име. Ел Рой, Ел Гарит (бог на завета) ЕЛ Ветил, ЕЛ Шадай. Това показва, че когато една личност има особена опитност с Бога, нарича Бога по начин, свързан с тази опитност. Дават му някакво описание. Но това е все един и същ Бог. Това не е многобожие.

Мойсей – Изх 3:14 за първи път е използвано името Яхве.

На еврейски Яхве може да се срещне като тетраграма. Има разл теории от къде произлиза, но най-разпространената е за глагола СЪМ. JHWH – аз съм онзи който съм – ту се съдържат същите съгласни в същия ред. HJH (хайа – глаголът на евр)

Народът вече започва да

Изход 6??

Понеже има диалекти на еврейския, след вавилонския плен равини нанасят гласните радикали между съгласните носещи. За да може да се произнася името Яхве, някой нанася гласните от Адонай. И се получава Йехова. (Яхова). В еврейския има звуци, които трудно могат да бъдат произнесени. С и Ш се отбелязват с един и същ знак.

Когато се връщат и завладяват земята, вече твърдят, че вярват в Ел Яхве и това откроява Единния Бог. При Авраам тази разлика не е била толкова ясна. Той е вярвал просто в ЕЛ. Но и другите са вярвали в Ел.

След катаклизмите в Египет, Бог ясно се е легитимирал и са станали известни със своята религиозна принадлежност.
Завладяване на обетованата земя:

Библейски източници

Исус Навин

Съдии 1:1-2:5

Извън библейски източници

Плочки от Тел Марна, но несъществена информация

Исус Навин е основният източник

В съдии списък на останалите племена. Това явно е големият проблем от онова време.

В находките от Угарит, плочка 169 – от 1230 година по времето на съдиите се споменава лично име Израйл. Отделно фараон Мернефта провежда боен поход през палестина и взема пленници от Аскалон и Гезер. В египетски документи, описващи похода се среща името Израйл като за група от хора

В египетски и вавилонски документи намираме название на група от хора наречени Шапиру или Апиру (има вариации) Шабиру. Това се свързва от някои изследователи с названието евреи. Интересно е че еврейският глагол авар AWR, което означава странствам, преминавам в него се търси името евреи. Шапиру са описани като странстващи племена и групи. Намерени са в Тел ЕЛ Амарна от времено на АменофесІV (Ехнатон) 1364-1347.

Юда на юг и Симеон, но с течение на името Симеон се губи и остава само Юда.

Венеамин, Манасия и Ефрем са на север от Ерусалим.... може да се види на карта. Заселват само планинската верига, района на Йордан и района на изток от Йордан (Транс-Йордания).

(численост на народа – понятията невинаги означават едно и също, например хиляда може да означавало и отряд)
Времето на съдиите:

Източници

Библейски книгата съдии

Извън


Угарит и пътеписите на Амуд

Времето на съдиите не е много спокойно. Няколко стотин години между изхода и монархията. Трудно е от гл точка на обществено устройство. Има съдии. Народът не изпитва великите дела. Това води до отстъпничество, неверие и завладяване от др народи. Боз извиква съдии, който ги освобождават. Историята се развива по еднотипна схема. Отстъпничество Падение морално – завладяване от чужди племена – съдия – избавление – падение. (Разделянето на земята става за един човешки живот)

Външно политически проблеми в района. Те са два основи.

Първият Съседните ханаански времена, които от време навреме стават силни.

Вторият проблем са филистимците. Те ставам много силни икономически (на крайбрежието си). Това се изразява във военна сила. Те не владеят планинските народи постоянно, но правят инвазии, плячкосване и данъци. Притискат всички народи в района. Те се появяват около 13 в пр Хр. Идват от север, минават през Балканите. Стигат до Египет (преди това унищожават царството на хетите на Крит) египтяните ги отблъскват и се заселват в Палестина. Те не са семити. Те са от друга етническа група. Нямат нищо общо с евреите и другите семитски племена в района. По това време цивилизованият свят е определен. Когато една група излезе извън тези райони, трудно може да бъде определено къде са. Извън Балканите, не знаем от къде точно са дошли.
Понятието съдии на еврейски Шофетим (съдия) идва от глагола Шафат – управлявам, съдя. Това не е административна длъжност. Не са били с авторитет за цялата страна, а само за своето племе. Те са били нещо като старейшини. Има два вида съдии – големи – избавители във време на война, те са харизматични личности. Били са директно призовавани от бога или избирани от старейшините. Има и малки съдии, те са ръководели във време на мир. Може би съдията е бил нещо над градските старейшини. Нямаме една държава и във време на нужда се появява една личност, която изправя. Като изключим Варак и Авимелех, който е узурпатор, имаме 12 съдии. Почти всички съдии произхождат от западнойорданската област и са се борели против филистимците и от народите пръснати по платото на трансйордания.
Религиозни течения по времето на съдиите:

Свободен племенен съюз и от тук произтичат проблемите в религиозно отн. Племената отвъд реката... издигат свое място на поклонение, понеже са надалеко. Географската разделеност поражда конфликти в религиозната сфера. (и в България църквите в Добруджа са по-консервативни поради това, че са били част от Румъния, която си е по-консервативна). Южна Германия е по-консервативна, защото там католическата църква е по-силна, а тя е по-консервативна.

Така евреите приемат, че е издигнат друг бог и се поражда проблем.

Съществуват и проблеми от вярата във Ваал. Той за пръв път излиза на сцената като голяма заплаха за религиозната вяра на евреите. Вярата в Яхве не е била забравена, но се е стигало до един религиозен синкретизъм. В повечето случаи се покланят на Яхве, но си поставят и статуетка на Ваал. Или пък вярвят в Яхве, но нямат проблем да участват в религиозните обичаи и празници на околните народи. Това е основният проблем, поради който са отхвърлени и предадени в ръцете на Асирия и Вавилон. Имат си семейство, но и любовници в духовно отношение.

В миналото празниците не са били светски а религиозни. Празниците на Ваал и Ашера са свързани с ядене пиене и сексуални оргии. И това всичко е съчетано с религия.

Този проблем не е свързан само с Ваал (оргиите). Те са част от много езически религии. Има ги и в Гърция и Рим. Това си е било част от религията.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет