Исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествийДата07.07.2016
өлшемі36.25 Kb.
#183680
8.1 «Жол көлік оқиғасы жағдайларын сот - сараптамалық зерттеу»

«Судебно-экспертное исследование обстоятельств

дорожно-транспортных происшествий»
1. ЖКО жағдайларын сот-сараптамалық зерттеу пәні, объектілері мен міндеттері. Предмет, объекты и задачи судебно-экспертного исследования обстоятельств ДТП.

2. Жүргізушілердің әрекеттерінен туындайтын қозғалыс үшін қауіптің пайда болу сәті. Момент возникновения опасности для движения создаваемой действиями водителей.

3. ЖКО орнындағы іздерді саралап талдау. ЖКО орнындағы және көлік құралдарының өздеріндегі іздердерде болатын орын ауыстырудың сипаты туралы ақпарат. Дифференцирование следов на месте ДТП. Информация о характере перемещения, содержащаяся в следах на месте ДТП и на самих транспортных средств.

4. Жаяу жүргіншілердің әрекеттерінен туындайтын қозғалыс үшін қауіптің пайда болу сәті. Момент возникновения опасности для движения, создаваемой действиями пешеходов.

5. Жүргізушінің байқап қалуға шын мәнінде мүмкіндігі болған, қозғалыс үшін қауіптің пайда болу сәтін анықтаудағы сарапшы құзыретінің шектері. Пределы компетенции эксперта в установлении момента возникновения опасности для движения, которую водитель имел объективную возможность обнаружить.

6.Сарапшының есептеулерінде пайдаланылатын техникалық параметрлер мен коэффициенттер. Технические параметры и коэффициенты, используемые в расчетах эксперта.

7. ЖКО жағдайларын тергеудегі сот сараптамасының ролі мен мәні. Роль и значение судебной экспертизы в расследовании обстоятельств ДТП.

8. КҚ жаяу жүргіншіні басып кетуді сараптамалық зерттеу: басып кетудің себептері. Экспертное исследование наезда транспортного средства на пешехода: причина наезда.

9. Қозғалыс кезінде көлік құралына әсер ететін күштер мен моменттер. Көлік құралы қозғалысының теңдеуі. Силы и моменты, действующие при движении на транспортное средство. Уравнение движения транспортного средства.

10. Сараптамалық есептеулерде қолданылатын көлік құралының тежелу параметрлері, оларды саралап талдау. Параметры торможения транспортного средства, применямые в экспертных расчетах, их дифференциация.

11. ЖКО зерттеу кезіндегі сарапшының құзыреті. Компетенция эксперта при исследовании обстоятельств ДТП.

12. Тәуліктің қараңғы уақытында болған ЖКО тергеу кезіндегі сарапшылар қолданатын негізгі амал. Основной способ, применяемый экспертами при расследовании ДТП, совершенных в темное время суток.

13. ЖКО мен КҚ сот сараптамасының жалпы сипаттамасы мен ахуалы. Общая характеристика и состояние судбеной экспертизы ДТП и ТС.

14. КҚ орнықтылығы мен басқарылуын сараптамалық зерттеу: КҚ басқарылуын жоғалту.

Экспертное исследование устойчивости и управляемости транспортного средства: потеря управляемости транспортного средства.

15. ЖКО және КҚ саласында маманданушы сарапшының құқық бұзушылықтың алдын алудағы жұмысы. Деятельность эксперта, специализируещегося в области экспертизы ДТП и транспортного средства, в профилактике правонарушений.

16. КҚ тежеуіш динамикасы. Тормозная динамика транспортного средства.

17. Сарапшылық зерттеу мақсатына арналған ЖКО түрлерін жіктеу. Классификация видов ДТП для целей экспертного исследования.

18. Тәуліктің қараңғы уақытында болған ЖКО тергеу кезіндегі сарапшылар шешетін мәселелер. Вопросы, решаемые экспертом при расследовании ДТП, совершенных в темное время суток.

19. Сараптаманы тағайындау туралы қаулы және сараптамаға ұсынылатын материалдар. Постановление о назначении экспертизы и материалы, представляемые на экспертизу.

20. Бұрылуы артық және жеткіліксіз автомобильдердің сипаттамасы. Характеристика автомобилей с избыточной и недостаточной поворачиваемостью.

21. Сарапшы тұжырымдарының нысандары, олардың айырмашылықтары. Формы выводов судебного эксперта, из различия.

22. КҚ қозғалысының шамаларын – КҚ тежелу уақытын анықтау. Определение параметров движения транспортного средства – времени торможения транспортного средства.

23. Қорытынды берудің мүмкін еместігі туралы хабарламаны құрастырудың, сарапшының қойылған сұрақтарды шешудің мүмкін еместігі туралы тұжырым беруінің, іс материалдарын өндіріспен орындаусыз кері қайтарудың заңдық негіздемесі. Юридические основания составления сообщения о невозможности дать заключение, дачи экспертом выводов о невозможности решить поставленные вопросы, возвращение материалов дела без исполнения производством.

24. Қозғалыс жылдамдығының артуы мен ЖКО басталуы арасындағы себептік байланыстың техникалық құрамдас бөлігін сараптамалық зерттеудің жалпы принциптері. Общий принцип экспертного исследования технической составляющей причинной связи между превышением скорости движения и наступлением ДТП.

25. Сот сарапшысының зерттеуіндегі көлік құралы маневрінің түрлері. Виды маневра транспортного средства, исследуемых судебным экспертом. Коэффициент маневра, способы его определения.

26. Қорытынды беру кезінде сарапшы пайдаланатын бастапқы деректер. Исходные данные, используемые экспертом при даче заключения.

27. Комиссиялық және кешенді сараптамалар. Комиссионная и комплексная экспертизы.

28. Басып озуды (айналып өтуді) зерттеу. «Аяқталмаған басып озу» ұғымы. Исследование обгона (объезда). Понятие «незавершенный обгон».

29. Сарапшының жүргізушіде басып кетудің (қақтығысудың) алдын алу мүмкіндігі боғаны туралы мәселені шешуінің жалпы әдістемелік принципі. Общий методический принцип решения экспертом вопроса о наличии у водителя технической возможности предотвратить наезд (столкновение).30. ЖКО жағдайларын зерттеу нәтижелерін рәсімдеу. Оформление результатов исследования обстоятельств ДТП.

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет