Избирателен списък за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Гбет1/10
Дата12.07.2016
өлшемі1.11 Mb.
#194937
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ ОБЩИНА: ДЕВНЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДЕВНЯ СЕКЦИЯ № 001

адрес на избирателна секция: кв. Река Девня, Читалище „Отец Паисий”

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АЙТЕН АЙШЕ МЕХМЕД

АЙШЕ ИСМАИЛОВА МУСТАФОВА

АЙШЕ РАШИДОВА ЮСЕИНОВА

АКИФ ЮСУФОВ РИЗОВ

АЛБЕНА АСЕНОВА АСЕНОВА

АЛБЕНА ДАНКОВА СТОЯНОВА

АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА БОЯНОВА

АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ ИВАНОВ

АЛИ АСЕНОВ АЛЬОШЕВ

АЛИ РАСИМОВ ИСМАИЛОВ

АЛИ САЛИЕВ ЮСЕИНОВ

АЛИЕ ЮМЕР НУРУЛА

АЛТАН АХМЕД АХМЕД

АНА ХРИСТОВА ЛЮБЧЕВА

АНАСТАСИЯ МАРИНОВА КАЗАКОВА

АНГЕЛ АЛЬОШЕВ АСЕНОВ

АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АСЕНОВ

АНГЕЛ МАНОЛОВ АЛЕКСИЕВ

АНГЕЛ МИНЧЕВ СТЕФАНОВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ РАЙКОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ РАЙНОВ ТОДОРОВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ МАРИНОВ

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА СЛАВЧЕВА СТЕФАНОВА

АНДРЕЙ АСЕНОВ АНГЕЛОВ

АНДРЕЙ РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ

АНДРЕЙ РАЙЧЕВ ИЛИЕВ

АНДРЕЙ РИЗОВ ИВАЙЛОВ

АНДРЕЙ РОСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА КОСТАДИНОВА

АНЕЛИЯ РОСЕНОВА ХРИСТОВА

АНЕЛИЯ СИМЕОНОВА РАШКОВА

АНЕЛИЯ ЮЛИЯНОВА ИВАНОВА

АНЕЛИЯ ЮРИЕВА ИВАНОВА

АНИ САШЕВА АНТОНОВА

АНИ ФАНКОВА ХРИСТОВА

АНИ ЮЛИЯНОВА МИТЕВА

АНКА АНГЕЛОВА ИВАЙЛОВА

АНКА АНГЕЛОВА ЮМЮГЮЛ

АНКА МИХАЙЛОВА АНТОНОВА

АНКА САВОВА АЛЕКСИЕВА

АНКА СИМЕОНОВА ВЪЛКОВА

АНКА СТЕФАНОВА ИВАЙЛОВА

АННА САШЕВА СТОЯНОВА

АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

АНТОАНЕТА РАДКОВА СИМЕОНОВА

АНТОН НИКОЛАЕВ ЕВТИМОВ

АНТОНИЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА

АПТАРАИМ САЛИ ЮСУФ

АСЕН АЛЬОШЕВ АСЕНОВ

АСЕН АНГЕЛИНОВ МОКАНОВ

АСЕН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

АСЕН АНГЕЛОВ КАРАНИЕВ

АСЕН АСЕНОВ ХРИСТОВ

АСЕН ГАЛЕВ ХРИСТОВ

АСЕН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ

АСЕН КРАСИМИРОВ МИНЧЕВ

АСЕН РАДКОВ КЮЧУКОВ

АСЕН ХРИСТОВ ВЪЛКОВ

АСЕН ХРИСТОВ НАСКОВ

АСЯ ГЮЛОВА АСЕНОВА

АСЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

АСЯ ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА

АТАНАС ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

АТАНАС ИВАНОВ ИВАНОВ

АТАНАС РИЗОВ АЛЕКСАНДРОВ

АТАНАС САШЕВ РАЧЕВ

АТАНАС ТОДОРОВ МИТЕВ

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА КОЙЧЕВА

АТАНАСКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

АТАНАСКА РАДКОВА СТАНЕВА

АФЕ ЯШАР АРНАУДОВА

АХМЕД АХМЕД ИСУФ

БАРИЕ САБРИ ИСУФ

БАХРИЕ ОРХАН АХМЕД

БЕЛЧО АСЕНОВ ИВАНОВ

БИСЕР НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ

БИСЕР ЮЛИЕВ АТАНАСОВ

БИСТРА МАРИНОВА ИЛИЕВА

БОГДАНА АЛЬОШЕВА АСЕНОВА

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ КЮЧУКОВ

ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

ВАСИЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ ДЕЧЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ МИНЕВ

ВАСИЛ ИЛИЕВ НЕДЯЛКОВ

ВАСИЛКА СТОЙЧЕВА СТАНЕВА

ВАСИЛКА ТОДОРОВА ЛЕЧЕВА

ВЕЛИКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

ВЕЛИЧКА ДАНЕВА ДАНЕВА

ВЕРГИНИЯ РАДКОВА ИЛИЕВА

ВЕРЖИНИЯ ДАНАИЛОВА ТОДОРОВА

ВЕРЖИНИЯ ЕМИЛОВА ДАНАИЛОВА

ВЕСЕЛИН САВОВ ДИМИТРОВ

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ НИКОЛОВ

ВИЛДАН СЕБАЙДИНОВА ХАСАНОВА

ВИОЛЕТА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА ПАВЛИНОВА ЮЛИЯНОВА

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ЖЕКОВ

ВЪЛКА ВЪЛЕВА КОЛЕВА

ВЪЛКО АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

ГАЛИН НЕДЕВ АНТОНОВ

ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ ПАВЛОВ

ГАЛИНА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА

ГАЛИНА ДАНКОВА СТОЯНОВА

ГАЛЯ АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

ГАЛЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

ГАЛЯ РОСИЦОВА ЖИВКОВА

ГАНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА

ГАНА ПАСКАЛЕВА ДИМИТРОВА

ГАНИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ГАНКА МИТКОВА НАСКОВА

ГАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ГЕНЧО КРАСИМИРОВ БОЯНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ТОПУЗОВ

ГЕОРГИ ЦОНЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА

ГЕРГАНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

ГИНКА БОНЕВА РАДЕВА

ГИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ГИНКА ЯНКОВА СТОЯНОВА

ГОРАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ГОРАНА ПАНАЙОТОВА АТАНАСОВА

ГРАЦИЕЛА ЙОСИФОВА ДАНКОВА

ГРЕТА САШЕВА ИВАЙЛОВА

ГЬОДЖЕН АСЕНОВ ИЛИЕВ

ГЮЛА АСЕНОВА АБАДЖИЕВА

ГЮЛА ЯНАКИЕВА АНГЕЛОВА

ГЮЛДАЛА НАЗИЕВА АНГЕЛОВА

ГЮЛДЖАН АСЕНОВА АЛЬОШЕВА

ГЮЛТЕН МУСТАФОВА КАБИЛОВА

ГЮЛЮМСЕР АРИФ САЛИ

ДАНАИЛ АСЕНОВ КЮЧУКОВ

ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ ТОДОРОВ

ДАНАИЛ ЕМИЛОВ ИЛИЕВ

ДАНКО ДАНКОВ СТОЯНОВ

ДАНКО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

ДАЧО БОЯНОВ МАНЕВ

ДЕМИР МАРИЕВ ЗАЙЧЕВ

ДЕМИР РИЗОВ ИВАЙЛОВ

ДЕМИР САШЕВ АНГЕЛОВ

ДЕМИР СТОЯНОВ ДЕМИРОВ

ДЕНИЦА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДЕЧО ВАСИЛЕВ ДЕЧЕВ

ДЖЕМИЛЕ САЛИЕВА ЮСЕИНОВА

ДИАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРА ИВАНОВА ПАВЛОВА

ДИМИТРА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА БОРИСОВА

ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИЧКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИЧКА СЕВДОВА ИЛИЕВА

ДИМИТРИЧКА СИМОВА ТОПЧЕВА

ДИМИТЪР ГОРАНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ЖИВКОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМОВ

ДИМИТЪР МИТКОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ПАСКОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР РАДЕВ ПЕРКОВ

ДИМО МОЧЕВ МАРИНОВ

ДИЯНА САШЕВА АНГЕЛОВА

ДИЯНА СТАНКОВА АСЕНОВА

ДИЯНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ДИЯНА ЮЛИЯНОВА ЧЕРНАЕВА

ДОБРИН ЕМИЛОВ ЧЕРНАЕВ

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА КРАЛЕВА

ДОБРИНКА РАДЕВА СТОЯНОВА

ДОБРИНКА СИМЕОНОВА ПРЕДОВА

ДОНКА ИВАНОВА АСЕНОВА

ДОНКА СОТИРОВА СТОИЛОВА

ЕВГЕНИЯ СЕВДАЛИНОВА СТОЕВА

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ЕВЕЛИНА КРЪСТИНКОВА ХРИСТОВА

ЕДИЯ НУРИЕВА МУСТАФОВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ПАРУШЕВА

ЕЛЕНА РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНКА ДЖЕНКОВА НЕДЕВА

ЕЛИЗА МИТКОВА РАДКОВА

ЕЛИЗАБЕТА ЮЛИЯНОВА ХРИСТОВА

ЕЛИСАВЕТА ИВАЙЛОВА СИДЕРОВА

ЕЛИСАВЕТА САЛТИРОВА ЯНКОВА

ЕЛИСАВЕТА СТОЯНОВА ИВАЙЛОВА

ЕМАНУЕЛА ЕМИЛОВА МАРИНОВА

ЕМИЛ ДАНАИЛОВ ТОДОРОВ

ЕМИЛ ДЕМИРОВ ЧЕРНАЕВ

ЕМИЛ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

ЕМИЛ САШЕВ АНГЕЛОВ

ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА ОГНЯНОВА

ЕМИЛИЯ РАДКОВА ТОДОРОВА

ЕРДИНЧ МЕХМЕД РАМАДАН

ЕФРАИМ АХМЕД АЛИ

ЖАНА БОГОМИЛОВА МИРЧЕВА

ЖАНА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА

ЖАСМИНА АЛЕКСИЕВА ИВАНОВА

ЖЕНЯ ХРИСТОВА СТАМАТОВА

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЖИВКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЖИВКО НЕДКОВ АСПАРУХОВ

ЖИВКО ПАВЛИНОВ ЮЛИЯНОВ

ЖУЛИЕТА ДАНАИЛОВА ТОДОРОВА

ЖУЛИЕТА САШЕВА СТАВРЕВА

ЗВЕЗДАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ГАНЧЕВА

ЗДРАВКА СТЕФАНОВА РАЙЧЕВА

ЗДРАВКО БОЯНОВ МАНЕВ

ЗДРАВКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ЗДРАВКО ХРИСТОВ ВЪЛКОВ

ЗЛАТКА НЯГОЛОВА КОЛЕВА

ЗЛАТКО ПЕТКОВ СТАМАТОВ

ЗЮЛЕЙХА ЮСЕИН ХАСАН

ЗЮМБЮЛКА ЙОСИФОВА НАСКОВА

ИБРЯМ АПТАРАИМ САЛИ

ИВАЙЛО ЕВГЕНИЕВ АНГЕЛОВ

ИВАЙЛО ЖЕЛЯЗКОВ ТОНЕВ

ИВАЙЛО СИДЕРОВ РИЗОВ

ИВАЛИНА КОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАН АСЕНОВ АНГЕЛОВ

ИВАН ВЪЛЕВ ДЕЧЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЮСКЮЛИЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМОВ

ИВАН ДОБРЕВ СТАНЕВ

ИВАН ИВАНОВ ПАВЛОВ

ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН КОСТОВ МИРЧЕВ

ИВАН МИНЧЕВ СТЕФАНОВ

ИВАН МОНЕВ ГОСПОДИНОВ

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ

ИВАН СНЕЖИНОВ ТОДОРОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ИВАН СТОЯНОВ КОПРИНКОВ

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

ИВАНКА ИЛКОВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА КИРИЛОВА ДИМОВА

ИВАНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ИВАНКА СТАНЕВА СТАНЕВА

ИВЕЛИН ЕМИЛОВ ЧЕРНАЕВ

ИВЕЛИН СТАНИСЛАВОВ ИВАНОВ

ИВЕЛИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВЕЛИНА РУМЕНОВА ВЪЛКОВА

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

ИЛИЯН СЕВДАЛИНОВ РАЧЕВ

ИЛИЯН ТОДОРОВ ПАВЛОВ

ИЛИЯНА ИВАНОВА РАЧЕВА

ИЛКО АСЕНОВ ОГНЯНОВ

ИРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ИСА ЗАИДОВ СЕИДОВ

ИСМАИЛ МЕХМЕД САЛИ

ИСУФ РИЗА ИСУФ

ИСУФ САЛИ АЛИ

ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МОНЕВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ЙОСИФ НАСКОВ ЦАНЕВ

КАДРИЕ АХМЕД ИСУФ

КАЙМЕТ ЕФРАИМ АХМЕД

КАЛОЯН ТОДОРОВ СТОЙКОВ

КАТЯ АЛЕКСИЕВА АЛЧИЧЕК

КАТЯ ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

КАТЯ ХРИСТОВА СПАНУ

КИНКА ДОНЧЕВА ИВАНОВА

КИРИЛ БОЯНОВ МАНЕВ

КИРИЛ НИКОЛАЕВ СТОЕВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

КОСТАДИН ХРИСТОВ КУРТЕВ

КРАСИМИР АСЕНОВ КАЗАКОВ

КРАСИМИР АТАНАСОВ КИМОНОВ

КРАСИМИР ГЕНЧЕВ БОЯНОВ

КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ КРАЛЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ КОСТОВ

КРАСИМИР МИНЧЕВ НИКОЛОВ

КРАСИМИРА ИВАНОВА ПАВЛОВА

КРЕМЕНА ОРЛИНОВА ОРЛИНОВА

КРЪСТАНА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА

КРЪСТИНКА ЖИВКОВА АСЕНОВА

КРЪСТИНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

КРЪСТИНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

КРЪСТИНКА ХРИСТОВА АСЕНОВА

КРЪСТИНКА ЯНКОВА БРЪСНАРОВА

ЛИЛИ ИЛИЕВА ТОДОРОВА

ЛИЛИ СТЕФАНОВА ДАНАИЛОВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЖИВКОВА

ЛИЛЯНА ЮЛИЯНОВА СТОЯНОВА

МАГДАЛЕНА АСЕНОВА УЛУДАГ

МАРА ПЕТРОВА КОЛЕВА

МАРГАРИТА ВАЛЕРИЕВА РАДЕВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

МАРИАНА ХРИСТОВА КАПЛАН

МАРИЙКА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА СТЕФАНОВА ДИМОВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

МАРИН ДИМОВ СТАНЕВ

МАРИЯ ГОСПОДИНОВА РАДЕВА

МАРИЯ ЕВТИМОВА БОЯНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЗАЙЧЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА ВАРДАНЛИЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА ТОДОРОВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА МАРИНОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ВЪЛКОВА

МАРИЯ ЯНЕВА АНГЕЛОВА

МАРИЯНА СИМОВА МАРИНОВА

МАТЮ ХРИСТОВ СТАМАТОВ

МАЯ БАНКОВА ВАСИЛЕВА

МЕЖНУР ГЮРСЕЛ МУСА

МЕРАНЗА КОСТОВА ПАНОВА

МЕТИН ОСМАН САЛИ

МЕХМЕД РАМАДАН АХМЕД

МЕХМЕД ШАБАН САБРИ

МИГЛЕНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

МИГЛЕНА МАРИЕВА ЗАЙЧЕВА

МИГЛЕНА РОСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

МИЙРЕМ ИБРЯМ САЛИМ

МИЙРЕМ МЕХМЕД ЧОБАН

МИЛЕН БОГОМИЛОВ АНГЕЛОВ

МИЛКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

МИЛКА САШЕВА РАЧЕВА

МИМИ СТЕФАНОВА РИЗОВА

МИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

МИНКА СТОЯНОВА ДЕМИРОВА

МИНЧО АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

МИНЧО СТЕФАНОВ МАРИНОВ

МИНЧО ХРИСТОВ РАДЕВ

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДИМОВ

МИТКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

МИТКО ДИМИТРОВ МИТКОВ

МИТКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

МИХАИЛ БЕЛЧЕВ ИВАНОВ

НАДЕЖДА АСПАРУХОВА ИВАНОВА

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ПЕЕВА

НАДЕЖДА ДОНЧЕВА СИМЕОНОВА

НАСКО АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ

НАТАЛИЯ ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА

НАТАЛИЯ РОСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

НАТАЛИЯ СИМЕОНОВА СЕИДОВА

НАТАША НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

НЕВЕНА ВЕРЖИНИЕВА ТОДОРОВА

НЕДЕЛЧО КОЛЕВ ПАВЛОВ

НЕДКА АСПАРУХОВА ИВАНОВА

НЕДКО АСЕНОВ ИВАНОВ

НЕДКО НИКОЛАЕВ КОСТАДИНОВ

НЕДЮ ЛЮЦКАНОВ ИВАНОВ

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА

НЕЛИ ЗЮМБЮЛКОВА НИКОЛОВА

НИКОЛА ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛА НЕДКОВ КОЛИЧЕВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАРИНОВ

НИКОЛАЙ БЕЛЧЕВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ЕМИЛИЕВ ОГНЯНОВ

НИКОЛАЙ ЕФТИМОВ СИМЕОНОВ

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ РАЙНОВ

НИКОЛАЙ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

НИКОЛАЙ РАЧЕВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ САВОВ НОЙКОВ

НИКОЛАЙ САШЕВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДЕМИРОВ

НИКОЛИНКА ВЪЛЕВА ЖЕКОВА

НУРДЖИХАН САЛИ МУСТАФА

НУРИ МУСТАФОВ ЗЮЛКЯРОВ

НЮЛГЮН ЕНВЕРОВА ХАСАНОВА

ОГНЯН ГАЛЕВ ХРИСТОВ

ОГНЯН СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ

ОГНЯН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ

ОРЛИН АНДРЕЕВ ИВАЙЛОВ

ОРЛИН САВОВ АЛЕКСИЕВ

ОСМАН САЛИ ИСУФ

ОСМАН САЛИЕВ ЮСЕИНОВ

ПАВЛИН АСЕНОВ КЮЧУКОВ

ПАВЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПАВЛИН ЮЛИЯНОВ СТЕФАНОВ

ПАВЛИНА АНГЕЛОВА КУРТЕВА

ПАВЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

ПАВЛИНА ДАНАИЛОВА ТОДОРОВА

ПЕНКА НАСКОВА ИЛИЕВА

ПЕТКО ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

ПЕТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН САШЕВ ДАНКОВ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ПОЛИНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

РАДА ТОДОРОВА СТОЕВА

РАДИ СТАНЕВ СТАНЕВ

РАДКА ЛЕФТЕРОВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА ТОДОРОВА ПЕРКОВА

РАДКО ПАВЛИНОВ ЮЛИЯНОВ

РАДОМИР ДИМИТРОВ РАДЕВ

РАДОСЛАВ ДИМОВ МОЧЕВ

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ИВАЙЛОВ

РАДОСЛАВ ТИХОМИРОВ НАЙДЕНОВ

РАДОСЛАВА ИВАНОВА БОЙЧЕВА

РАДОСТИН РИЗОВ АЛЕКСАНДРОВ

РАДОСТИН СИДЕРОВ РИЗОВ

РАДОСТИНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

РАЙКО АСЕНОВ КАЗАКОВ

РАЙКО МАГДАЛЕНОВ АСЕНОВ

РАЙЧО ИВАНОВ АСЕНОВ

РАЙЧО РАЙЧЕВ ИЛИЕВ

РАЙЧО СТЕФАНОВ РАЙЧЕВ

РАЧО СЕВДАЛИНОВ РАЧЕВ

РЕМЗИ ИСУФ АЛИ

РЕНГЕНАР ГЮЛОВА АСЕНОВА

РЕФИЕ САЛТЪКОВА МУСТАФОВА

РИЗА РАИМ ИСУФ

РИЗО АНЕВ ХРИСТОВ

РИЗО ДЕМИРОВ РИЗОВ

РИЗО РАЙЧЕВ ИЛИЕВ

РИЗО РИЗОВ АЛЕКСАНДРОВ

РОЗА ГАНЕВА БАЛКАНСКА

РОЗА ЮЛИЕВА АСЕНОВА

РОЗАЛИЯ РИЗОВА БРЕШ

РОМАН ФИЛИПОВ АНГЕЛОВ

РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ

РОСЕН ИВАНОВ РАДЕВ

РОСЕН МАРИЕВ ЗАЙЧЕВ

РОСЕН РИЗОВ АЛЕКСАНДРОВ

РОСИЦА ДРАГАНОВА ЖИВКОВА

РОСИЦА РОСЕНОВА ХРИСТОВА

РОСИЦА СТЕФАНОВА КАЗАКОВА

РУБИЯ ЮСЕИН АЛИ

РУЖДИ НАСЪФ САЛИ

РУЖКА ГЕОРГИЕВА ДЖЕЛЕБОВА

РУМЕН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

РУМЕН НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ

РУМЕН СТРАХИЛОВ СТЕФАНОВ

РУМЕН ФИДАНОВ ХРИСТОВ

РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА ВЪРБАНОВА

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

РУМЯНА ЖЕЛЕВА ДИМИТРОВА

РУМЯНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

РУМЯНА ХРИСТОВА ВЪЛКОВА

РУСИ АСЕНОВ КАЗАКОВ

РУСИ СТЕФАНОВ КАЗАКОВ

САБРИ НУРИЕВ МУСТАФОВ

САВА ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ

САЛИ АСАНОВ ЮСЕИНОВ

САЛИ ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ

САЛИ САЛИ АЛИ

САЛИ ЮСНИЯНОВ АХМЕДОВ

САНИЕ САЛИ АХМЕД

САШКА БАЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

САШКА НАСКОВА САНДОВА

САШО АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ

САШО ДАНКОВ СТОЯНОВ

САШО ЙОСИФОВ АРНАУДОВ

САШО НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

САШО РАДОСЛАВОВ ИВАНОВ

САШО РАЧЕВ ИЛИЕВ

САШО СТОЯНОВ СТЕФАНОВ

СВЕТЛА АНКОВА СТОЯНОВА

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

СВЕТЛА РАДЕВА ХАРИЗАНОВА

СВЕТЛА РОСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

СВЕТОСЛАВ ЯНКОВ СТОЯНОВ

СВОБОДА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА

СЕВДА АНКОВА ЛЮБЕНОВА

СЕВДА МАРИЕВА ВЪЛКОВА

СЕВДА МАРИНОВА ИЛИЕВА

СЕВДА ОГНЯНОВА АРНАУДОВА

СЕВДА САШЕВА АНГЕЛОВА

СЕВДА ЯНАКИЕВА ТОДОРОВА

СЕВДАЛИНА ЕВГЕНИЕВА СТОЕВА

СЕВДАЛИНА МИЛАНОВА СТЕФАНОВА

СЕВДАЛИНА РАЧЕВА ИЛИЕВА

СЕВДАЛИНА СЕРГЕЕВА СТЕФАНОВА

СЕВДЖАН СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

СЕВЕРИНА ЕМИЛОВА ДАНАИЛОВА

СЕВЕРИНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

СЕВЕРИНА ЮЛИЕВА ОГНЯНОВА

СЕВИЛДЖАН НУРИЕВ МУСТАФОВ

СЕВИНЧ АХМЕД АХМЕД

СЕВИНЧ ЛЯТИФОВА ЛЯТИФОВА

СЕВИНЧ САБРИЕВА ТАХИР

СЕЙХАН КАДРИЕ ИСУФ

СЕЛИХА ИСУФ АЛИ

СЕРГЕЙ АТАНАСОВ ИВАНОВ

СЕРГЕЙ СИДЕРОВ РИЗОВ

СИДЕР РАДОСТИНОВ РИЗОВ

СИДЕР РИЗОВ ИВАЙЛОВ

СИЛВИЯ АНГЕЛОВА МАРИНОВА

СИЛВИЯ АНКОВА АНГЕЛОВА

СИЛВИЯ ГАНЕВА ИВАНОВА

СИЛВИЯ ДАНКОВА СТОЯНОВА

СИЛВИЯ ЖЕКОВА СИМОВА

СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА ОГНЯНОВА

СИЛВИЯ ОГНЯНОВА БОРИСОВА

СИЛВИЯ СТОЯНОВА МИРЧЕВА

СИМЕОН БОЯНОВ МАНЕВ

СИМЕОН ВЕРГИНИЕВ РАДКОВ

СИМЕОН МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ

СИМЕОН РАШКОВ СИМЕОНОВ

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

СНЕЖАНА АСЕНОВА СТОИЛОВА

СНЕЖАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

СНЕЖАНА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА

СНЕЖАНА РОСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КЮЧУКОВА

СНЕЖАНА ХРИСТОВА ВЪЛКОВА

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

СНЕЖИНА ДАНАИЛОВА ВИЛЧЕК

СОФИЯ ДЕМИРОВА ИВАЙЛОВА

СОФКА СТЕФАНОВА ЗАХАРИЕВА

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ

СТАНКА ИВАНОВА АСЕНОВА

СТАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

СТАНКА МАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

СТАНКА СТОЯНОВА СТАНЕВА

СТАНКА СТРАХИЛОВА СТЕФАНОВА

СТАНКА ХРИСТОВА АСЕНОВА

СТАНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

СТАНЧО МАРИНОВ ПЕТРОВ

СТЕЛА ЮЛИЯНОВА СТОЯНОВА

СТЕФАН БОГОМИЛОВ АНГЕЛОВ

СТЕФАН ЗАХАРИЕВ РАДЕВ

СТЕФАН ИВАНОВ АТАНАСОВ

СТЕФАН МИЛЕНОВ БОРИСОВ

СТЕФАН ОГНЯНОВ ЧАКЪРОВ

СТЕФАН РАЙЧЕВ ИЛИЕВ

СТЕФАН РУМЕНОВ АСЕНОВ

СТЕФАН РУСЕВ КАЗАКОВ

СТЕФАН СЕВДАЛИНОВ АЛЕКОВ

СТЕФАН СНЕЖАНОВ ВЪЛКОВ

СТЕФАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАНКА КРУМОВА ВЕЛИКОВА

СТЕФКА РУСЕВА БУДАКОВА

СТОЙКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

СТОЯН ДЕМИРОВ ЙОРДАНОВ

СТОЯН СТЕФАНОВ РАЙЧЕВ

СТОЯН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

СТОЯНКА КОЛЕВА РАДЕВА

СТОЯНКА КОСТОВА СТЕФАНОВА

СТРАХИЛ СТЕФАНОВ АТАНАСОВ

СТРАЦИМИР СИДЕРОВ РИЗОВ

СУЗАНА СЛАВЧЕВА СТЕФАНОВА

СУНАЙ ИСУФ АЛИ

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ДИМОВА

ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛИНОВА

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ТЕОДОРА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

ТИХОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ТИХОМИР ХРИСТОВ НАСКОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ТОДОР ИВАНОВ ДОБРЕВ

ТОДОР НИКОЛОВ ИВАНОВ

ТОДОР РАШКОВ СИМЕОНОВ

ТОДОР СТОЯНОВ СТЕФАНОВ

ТОДОР ЩЕРЕВ ТОДОРОВ

ТОДОРКА ИВАНОВА ДИМОВА

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

ТОДОРКА НЕДЕЛЧЕВА МИХОВА

ТОШКО ГЕРГАНОВ КОСТОВ

ФАНИ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ФАНИ СИДЕРОВА РИЗОВА

ФАНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

ФАТМЕ САЛИЕВА ЮСЕИНОВА

ФЕИРИДЕ САЛИМОВА ЮСЕИНОВА

ФИДАНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ФИДАНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

ФИДАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ФИДАНКА АСЕНОВА ХРИСТОВА

ФИКРИЕ МЕХМЕД ИСУФ

ФИЛКА ГЕРГАНОВА КОСТОВА

ХАТИ САЛИМ АЛИ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ХРИСТО МАГДАЛЕНОВ АСЕНОВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ НАСКОВ

ЦАНКО ТОДОРОВ НИКОЛОВ

ЦВЕТАНКА СТРАХИЛОВА СТЕФАНОВА

ЦОНКО ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ

ЧАКЪР ИБРЯМ АПТАРАИМ

ЧАКЪР САЛИ САЛИ

ЮЛИЯ АНДРЕЕВА ХРИСТОВА

ЮЛИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ЮЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ХРИСТОВА

ЮЛИЯ ИВАНОВА АСЕНОВА

ЮЛИЯ ИЛИЯНОВА ИВАНОВА

ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА ОГНЯНОВА

ЮЛИЯ САШЕВА СТОЯНОВА

ЮЛИЯ СЛАВЧЕВА СТЕФАНОВА

ЮЛИЯ СТЕФАНОВА КАЗАКОВА

ЮЛИЯН ДАНКОВ СТОЯНОВ

ЮЛИЯН ДАНКОВ СТОЯНОВ

ЮЛИЯН САШЕВ ДАНКОВ

ЮЛИЯНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

ЮЛИЯНА ХРИСТОВА ЛЮБЧЕВА

ЮРКИЯ ИСУФ РИЗА

ЮРМИС РАИМ ИСУФ

ЮСЕИН ИСУФ АЛИ

ЮСМЮГЮЛ ЮСЕИН ХАСАН

ЯНКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ЯНКО СТОЯНОВ БУДАКОВ

ЯНЧО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ ОБЩИНА: ДЕВНЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ДЕВНЯ СЕКЦИЯ № 002

адрес на избирателна секция: кв. Химик, бивша сграда на зъботехническа лаборатория

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АЙЛИН ЮКСЕЛОВА РАФЕТОВА

АЙШЕ БАРИЕВА ИСМАИЛОВА

АЙШЕ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА

АЛИ САЛИ АЛИ

АЛИ ШАБАН АЛИ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АСЕНОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

АНГЕЛИНА МИРЧЕВА ИВАНОВА

АНКА АНГЕЛОВА ОБРЕТЕНОВА

АСЕН РАЧЕВ ИЛИЕВ

БАРИЯ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА

БАСРИ БЕЙЯМИНОВ ХАЛИЛОВ

БАХТИШАН БАСРИЕВА ХАЛИЛОВА

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДОБРЕВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ДЕНЕВ

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА МИРЧЕВА

ВАЛЕРИ РАДЕВ ЙОРДАНОВ

ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ИВАНОВ

ВАСИЛ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

ГАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ГАЛИН ИВАНОВ МАРИНОВ

ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА АТАНАСОВА

ГАЛЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ГИРГИНКА ДИМОВА МИХАЛЕВА

ГЮЛА МАНОЛОВА РУСЕВА

ГЮННАР ФАРДИНОВА ХАЛИЛОВА

ДАНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕНИСЛАВА КОСТОВА СТАНЕВА

ДИАНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ДИАНА ТОДОРОВА СТАНЕВА

ДИМИТРИЧКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАНЕВ

ДИМИТЪР ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ДИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОБРИ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

ДОБРИ ИВАНОВ ЯНКОВ

ДОБРИНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ДОБРИНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ДОНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА

ЕЛЕНКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА

ЕЛИСА ЛЕВЕНТОВА МАРТИНОВА

ЕЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ДИЧЕВ

ЕРДУАН МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

ЕРЖИХАН МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

ЖАСМИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ЖИВКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ЗЕЙНЕБ МЕХМЕД НИЯЗИР

ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

ИВАН ИВАНОВ ДОБРЕВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ГЕНОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ИВАН МАРИНОВ МИТЕВ

ИВАН РАЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН СТОЙЧЕВ ВАСИЛЕВ

ИВАНЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ДЕНЕВА СТАНЕВА

ЙОРДАН ДЕНЕВ ДИМОВ

ЙОРДАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ЯНКОВ СТОЯНОВ

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

КОСТА СТАНЕВ СТАНЕВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ГЕНОВ

КРАСИМИР МАРИНОВ КРЪСТЕВ

КРЕМЕН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

КРЪСТИНА ТОДОРОВА БАНЧЕВА

ЛИДИЯ ВЕЛИКОВА ДИМОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

МАРИЙКА ТОДОРОВА МИХАЛЕВА

МАРИЯНА ИВАНОВА МАРИНОВА

МАРТИН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ

МЕЙРЕМ САЛИ МУСТАФА

МЕЛИХА САБРИЕВА САЛИЕВА

МЕХМЕД ШАБАН АЛИ

МИГЛЕНА ПЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

МИЙРЕМ ОСМАН ХЮСЕИН

МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА ДИЧЕВА

МИТА КЪНЧЕВА ВАСИЛЕВА

МИТКА ИЛИЕВА СТАНЕВА

МИХАИЛ ЕМИЛОВ ДИЧЕВ

МИХАИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

НАСКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

НАСКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ГАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ДИЯНОВ ДИМИТРОВ

НУРСЕЛ АЛИЕВА САБЕТ

ОГНЯН ИВАНОВ ЦОНЕВ

ОРХАН АХМЕД АХМЕД

ОСМАН МЕХМЕД АЛИОСМАН

ПАВЛИН МАРЕВ ТОДОРОВ

ПЕНЧО СПАСОВ ПЕНЧЕВ

ПЕНЮ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

ПЕТРАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ КЛИМОВ

ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

РАДИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

РАДКА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

РАДКА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА

РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ РАЧЕВ

РЕМЗИ ОСМАНОВ АХМЕДОВ

РИЗА ЮМЕРОВ ЮМЕРОВ

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

РУМЕН ИВАНОВ РАЧЕВ

РУМЕН РАЧЕВ ИВАНОВ

САБРИ ЕФРАИМОВ САЛИЕВ

САНДЬО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

СЕМИХА ШАБАН ХАСАН

СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

СНЕЖАНА ГАЛИНОВА АТАНАСОВА

СТАНКА НАСКОВА ХРИСТОВА

СТАНКА ПЕНЧЕВА СПАСОВА

СТАНКА ТОДОРОВА ДИМОВА

СТЕФАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

СТЕФАН НАЙДЕНОВ ИВАНОВ

СТЕФАНА АНГЕЛОВА СТАНКОВА

СТИЛИЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

СТОЯН МИХАЙЛОВ АТАНАСОВ

ТАТЯНА ИРИНКОВА СТОЯНОВА

ТЕОДОРА ИЛИЕВА РАЧЕВА

ТОДОР СПАСОВ ПЕНЧЕВ

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ФАТМЕ МУСТАФА САЛИ

ХРИСТО ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

ШАБАН АЛИ АХМЕД

ЮКСЕЛ РАФЕТОВ САБЕТОВ

ЮЛИАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет