Измене и допуне статута савеза пчеларских организација србијЕДата15.07.2016
өлшемі77.5 Kb.
#200132
На основу устава Републике Србије, Закона о удружењима грађана, чл. 12 и 33 (»Службени гласник РС«, бр. 51/09 од 14.07.2009. године) и чл. 82 Статута Савеза пчеларских организација Србије од 30.01.2010. године, Скупштина Савеза пчеларских организација Србије, на својој седници одржаној 26. марта 2011. године, доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА САВЕЗА ПЧЕЛАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

1) Члан 2, став 3, мења се и гласи: Седиште Савеза је у Београду, ул. Др Агостина Нета бр. 30A.

2) У члану 29, став 2, после речи "Савеза" брише се тачка и додају се речи "на почетку друге половине године, која претходи години у којој се спроводе избори за делегате".

3) У члану 30, став 3, трећа реченица, после речи "организације" додају се речи "са територије истог региона,".

4) У члану 39, став 1, бришу се речи: "Извршног и", а после речи "Скупштине,", додају се речи "врши верификацију кандидата за чланове Извршног одбора и верификује разрешавање чланова Извршног одбора,".

5) У члану 42, став 1 важећег Статута, брише се реч "две" и замењује речју "четири". У наставку овог става додаје се реченица "Члан Извршног одбора може бити биран на ову функцију највише два пута узастопно.".

6 ) У члану 42, став 2 важећег Статута брише се у потпуности, а уместо њега додају се нови ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7, који гласе:

Кандидат за члана Извршног одбора постаје члан Извршног одбора када Скупштина Савеза изврши верификацију листе кандидата за чланове Извршног одбора.

Изабрани члан Извршног одбора је координатор за територију региона.

Потребне координације између пчеларских организација на територији региона, као и између њих и органа Савеза, остварује координатор.

Улога координатора у поступку утврђивања предлога кандидата за члана Извршног одбора састоји се у томе да благовремено обавести, односно сазове изабране делегате за Скупштину са територије региона, да делегати на заједничком састанку, до одређеног рока, утврде за Скупштину Савеза коначан предлог једног кандидата за Извршни одбор и то од оних кандидата које су скупштине пчеларских организација кандидовале.

Извршни одбор ће донети Одлуку којом се обезбеђује да цео поступак утврђивања кандидата буде јединствен за територије свих региона.

Уколико из било којих разлога из неког региона не пристигне предлог кандидата за члана Извршног одбора по претходно утврђеном поступку, Извршни одбор ће Скупштини предложити једног кандидата од кандидата које су скупштине пчеларских организација предложиле за члана Извршног одбора, али по поступку који ће обезбедити да предложени кандидат одговара већини пчеларских организација са одређене територије региона.

- Ставови 3, 4 и 5 у члану 42 важећег Статута, после става 7 измена Статута, постају ставови 8, 9 и 10, с тим што се мењају тако што се:

- У ставу 3 (нови став 8), иза речи "оставком" брише запета, и уместо ње додаје реч "или", а иза речи "разрешењем" ставља се тачка и брише у потпуности остатак овог става до краја;

- У ставу 4 (нови став 9), брише се реч "разрешиће" и замењује речима "верификоваће разрешење". У наставку овог става додаје се реченица "Скупштина Савеза верификоваће разрешење члана Извршног одбора по поступку предвиђеном за избор чланова Извршног одбора.";

- У ставу 5 (нови став 10), брише се реч "бира", и замењује речју "верификује".

7) У члану 48, став 2, брише се тачка иза речи "Скупштина" и додаје се: "на начин утврђен за избор председника Савеза, члан 54 овог Статута.".

8) У члану 57, став 1, брише се реч "две" и замењује речју "четири".9) У члану 61, став 2, брише се тачка иза речи "Скупштина" и додаје се: "на начин утврђен за избор председника Савеза, члан 54 овог Статута.".


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет