Жаратылыстану факультетібет1/14
Дата17.06.2016
өлшемі0.79 Mb.
#141474
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.
“Сырдария” университеті.Жаратылыстану факультеті

Биология кафедрасы


Оқу - әдістемелік кешен

Жалпы химия” пәні бойынша05 01 13 –“Биология” – 05 01 13 Биология”, 05 06 07 –“Биология”,

050112 -Химия мамандықтарының студенттері үшін.

СИЛЛАБУС

(№1, 2,- кредиттер)Жетісай 2006.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.
“Сырдария” университеті.
Жаратылыстану факультеті

Биология кафедрасы


“Жалпы химия” пәні бойынша 050113-“Биология”, 050607 – “Биология”,

05 01 12 –Химия” мамандықтарының студенттері үшін.

СИЛЛАБУС

(Кредит № 1,2 - кредиттер)


Оқу түрі күндізгі
Курс 1, 1- семестр, 2-кредит
Лекциялар – 15
Лабораториялық сабақтар – 15
СӨЖ – 30
ОБСӨЖ – 30
Барлық сағат саны 90 сағат
Қорытынды бақылау : Емтихан , 1- семестр
Аралық бақылау саны : (кредит бойынша) 2
Барлық балл саны : 100 (кредитке).

Жетісай 2006ж.

Құрастырған : доцент Ибраимов Ч.
Оқу-әдістемелік кешені
“Жалпы химия” пәні бойынша 05 01 13 –“Биология” 05 06 07 – “Биология”
050112 – “Химия” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген.
Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. Типтік
бағдарламаның индексі:
Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған
№ Хаттама _______ ______ 2006 ж.
Кафедр меңгерушісі: __________________
Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған
№ ______ Хаттама _____ ______ 2006ж.
Әдістемелік кеңесінің төрағасы _______________
Факультет кеңесінде мақұлданған
№ _______ Хаттама ______ ________ 2006ж.
Факультет кеңесінің төрағасы ____________

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.


“Сырдария” университеті.
Жаратылыстану факультеті

Биология кафедрасы


“Жалпы химия” пәні бойынша 05 01 13 –Биология, 050607- Биология”,

050112 –“Химия” мамандықтарының студенттері үшін.
СИЛЛАБУС

Кредит № 1, 2
Оқу түрі күндізгі
Курс 1, 1- семестр, 2-кредит
Лекциялар – 15
Лабораториялық сабақтар – 15
СӨЖ – 30
ОБСӨЖ – 30
Барлық сағат саны 90 сағат
Қорытынды бақылау : Емтихан , 1- семестр
Аралық бақылау саны : (кредит бойынша) 2
Барлық балл саны : 100 (кредитке).

Жетісай 2006ж.


Мазмұны.
1. Абстракт - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

2.Курстың мақсаты- - - - - - - - - - - - - - 6

3. Курстың міндеті - - - - - - - - - - - - - - 6

4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме - - 7

5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет - - - 7

6. Студентке арналған ережелер - - - - - - - - - - - - - - - 7

7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі 8

8. Лекция сабақтарының мазмұны ----------10

9. Лаборатория сабақтарының мазмұны-------46

10. СӨЖ – жоспары, мазмұны---------------------48

11. ОБСӨЖ – сабақтарының жоспары, мазмұны -----51

12. Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері----53

а) жазбаша бақылау жұмысы

б) коллоквиум

в) т.б.

13. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі----9314. Пән бойынша оқу процессінің картасы--------------------------------------94


  1. Абстракт.

“Жалпы химия” пәні бойынша дайындалған силлабус. “Сырдрия” университетінің

химия және биология мамандықтарының оқу бағдарламалары негізінде дайындалған.

“Жалпы химия” курсы жалпы теориялық мәселелерді қамтып, университеттердің биология, химия және химия - биология мамандықтары студенттеріне арналған.

Курс материалы 2 кредитке бөлінген. Әрбір кредит өзара логикалық түрде байланысты болған бірнеше тақырыптардан тұрады. Әрбір кредитте берілген

блок-схемалар курс материалының кезектесіп келуінің схематикалық түрдегі көрінісі

болып, кредиттің жеке элементтерінің маңызын, орнын және өзара байланыстылығын айқын көрсетіп, химияның теориялық негіздерін түсінуге және меңгеруге кіліт болып табылады.

Әрбір кредит соңында өте көкейтесті болған химиялық түсініктер сөздігі (глоссарисі) ұсынылған.

Силлабуспен жұмыс істеу 2 басқышта жүргізілуі ұсынылады. Силлабустың жеке кредиттерін бірінші оқығанда және блок схемаларды қарағанда оның мазмұны жайлы және қиын жерлері турасында түсінік пайда болады. Негізгі лекцияға қатнасқаннан кейін екінші рет силлабус оқылғанда тақырыптардың мазмұнын, теориялық тұжырымдарын, олардың қолданылуын, математикалық байланыстылығын, химиялық реакциялар теңдеулерін түсіну жеңілдейді, оңай болады.

Материалдардың меңгерілуін тексеру үшін.


Силлабустағы хабарлама тақырыптардың негізгі қағидаларын және оларға тиісті блок- схеманы ойдан өткізу пайдалы әсер етіп, одан кейін түсінбеген жерлерге қайта келу, оң нәтижелер береді. Силлабуспен өзіндік жұмыс жасау оқу материалдарының терең түсінілуіне және жақсы бекітілуіне жәрдемін тигізеді.
Пәннің міндеті.

Студенттерге “Жалпы химия” пәнінің түп мазмұндарын меңгерту. Бұл процессте химиялық заңдылықтарға, принцип ережелерге, тұжырым қорытындыларға ерекше назар аударту.


Пәннің мақсаты.

“ Жалпы химия” пәнін оқып болғаннан кейін студенттерді болашақ мамандарды осы пәнге тиісті болған көпшілік теориялық және практикалық мәселелерді өздігінше шеше алатын дәрежеге жеткізу.4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.


Кредит саны

жалпы сағат саны

Оның ішінде

семестр

қорытынды

Лекция

Лаборатория

СӨЖ

ОБСӨЖ2

90

15

15

30

30

1 сем


Емтихан


№1

кредит


№2

кредит
45
458
77
815
15

15
15


5. Оқу сабақтарының құрылымы:
Лекция Студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді. Пәнді

толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс

істеуі қажет.
Лаборатория сабақтарында – студент алған теориялық білімдерін эксперименттік, тәжірибелік жұмыстар арқылы бекітеді.
СӨЖ Студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен ізденіп тақырыптың сұрауларына жауаптар, шешімдер табады.
ОБСӨЖ оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы. Материалда сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.Оқытушы тақырыпқа сай студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.
6. Студентке арналған ережелер (Rules).


  1. Сабаққа кешікпеу керек.

  1. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

  1. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтіледі.

6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.
7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі.

4кредит.
Лекциялардың тақырыбы

Лекция сағаты

СӨЖ сағаты

ОБСӨЖ сағаты

1

Кредит №1

Кіріспе. Жалпы химия предметі. Атом молекулалық теория. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары.1

2

2

2

Химиялық реакциялар және олардың классификациясы

1

2

2

3

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі сыныптары. Күрделі заттардың құрам бойынша және функциональдық белгілері бойынша бөлінуі. Оксидтер, негіздер, қышқылдар тұздар.

1

2

2

4

Атом түзілісі. Корпускулярлық толқындық дуализм. Планк теңдеуі. Фотоэффект. Фотон. Атом спектрлері Де Броиль толқындары. Гейзенберг анықсыздық принципі.

1

2

2

5

Көп электронды атомдар. Паули Хунд, Клечковский ережелері. Ядро түзілісі. Атомдық радиустар. Иондану энергиялары. Электронға қажеттілік. Электротерістік.

1

2

2

6

Д.И. Менделеевтің элементтер үшін түзген периодтық жүйесі және периодтық заңы

1

2

2

7

Химиялық байланыстар.

1

2

2

8

Химиялық реакциялар жылдамдығы. Химиялық тепе – теңдік.

1

2

2

9

Кредит №2

Ерітінділер1

2

2

10

Электролиттік диссоциация теориясы

1

2

2

11

Судың электролиттік диссоциациясы. Судың иондық көбейтіндісі. Сутектік көрсеткіш. Индикаторлар. Тұздардың гидролизі.

1

2

2

12

Тотығу – тотықсыздану реакциялары. Тотығу дәрежесі. Тотықтырушылар, тотықсыздандырушылар. Тотығу – тотықсыздану реакцияларын теңдеу әдістері. 1

1

2

2

13

Аналитикалық химия мақсаты мен міндеттері. Анализдің химиялық физико – химиялық және физикалық методтары. Сапалы анализ.

1

2

2

14

Катиондардың қышқыл негіздік сапалы анализі. Иондарды ажрату және анықтау.

1

2

2

15

Мөлшерлі анализ. Гравиметрия. Титриметрия. Физика- химиялық анализ методтары.

1

2

2  1. Лектор : Ибраимов Шыназбек Ибраимұлы.

Биология кафедрасы : Биология факультеті корпусы. Кабинет №11.


Телефон 6-27-85.
Кафедрада болу уақыты 830 -1800.

  1. Курсты өткізу уақыты және орны.


Аты - жөні.

Курсты өткізу уақыты, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

ОБСӨЖ

Телефон

1

Ибраимов Ш.

Лекция

Уақыты

Ауд
Уақыты

Ауд


Тел :

Каб:


Корпус:

2

Ибраимов Ш.

Лаборатория

Уақыты

Ауд


Уақыты

Ауд


Тел :

Каб:


Корпус:  1. Пәннің басқа пәндермен байланыстылығы.
Р/с

Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер )

1

Орта мектеп химия курсы

  1. Органикалық химия

  2. Физ коллоидты химия

  3. Жоғары молекулалы қосылыстар

Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет