Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтеріДата22.02.2016
өлшемі245 Kb.
#493
ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН ҚЫЗМЕТ ТАРИФТЕРІ

I БӨЛІМ. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДА ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДА БАНКТІК ШОТТАР АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ

р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

1.1.

Шот ашу

0 теңге1.2.

Шотты жүргізу

0 теңге1.3.

Клиент немесе заңды өкілі шот бойынша соңғы рет операция жасаған күннен бастап 12 ай бойы кіріс /шығыс операция жүргізілмеген шотты жүргізу

Шоттағы қалдық мөлшерінде, бірақ көп дегенде жылына 500 теңге1.4.

Ұлттық валютадағы және шетел валютасындағы шотты жабу *

0 теңге1.5.

Банктік шоттар бойынша үзінді жазбалар беру (айына 1 рет)*

0 теңге1.6.

Банктік шоттар бойынша қосымша үзінді жазба беру (әр құжат үшін)*

500 теңге1.7.

Банктік шоттың болуы, ақша қозғалысы, шоттардағы қалдықтарды растау туралы ақпараттық анықтамалар /хаттар, салым шартының телнұсқасын беру:*


1.7.1.

банктік күн ішінде

1000 теңге1.7.2.

келесі күні

500 теңге1.8.

Эскроу-шот ашу (соның ішінде жылжымайтын мүлікті бұдан былай сатып алу-сату шартын жасау мақсатында құрылыс компаниясымен алдын ала шарт жасаған клиенттер үшін)

0 теңге1.9.

Эскроу-шот жүргізу

Алушыға ақша аударылғанда немесе Клиентке ақша қайтарылғанда Шарт сомасының 0,5% өндіріп алынады.

1 500 теңге
1.10.

Эскроу-шотты жүргізу (жылжымайтын мүлікті бұдан былай сатып алу-сату шартын жасау мақсатында құрылыс компаниясымен алдын ала шарт жасаған клиенттер үшін)

0 теңге1.11.

Эскроу-шотты жабу (соның ішінде жылжымайтын мүлікті бұдан былай сатып алу-сату шартын жасау мақсатында құрылыс компаниясымен алдын ала шарт жасаған клиенттер үшін)


0 теңге


II БӨЛІМ. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
Шоттан ұлттық валютада жүргізілетін операциялар


2.1.

Ағымдағы немесе жинақ шотқа енгізіп, қолма-қол ақша қабылдау және қайта есептеу:


0 теңге2.1.1.

Ақшаны жария ету мақсатында ашылған банктік шотқа енгізіп, қолма-қол ақша қабылдау және қайта есептеу

0 теңге2.1.2.

Ақшаны жария ету мақсатында ашылған банктік шоттан қолма-қол ақша беру:


2.1.2.1.

Қолма-қол ақшалай келіп түскенде

0 теңге2.1.2.2.

қолма-қол ақшалай емес жолмен келіп түскенде, бірақ ақша 7 (жеті) күнтізбелік күннен аз уақыт сақталса

соманың 0,1%2.1.2.3.

қолма-қол ақшалай емес жолмен келіп түскенде, бірақ ақша 7 (жеті) күнтізбелік күннен көп уақыт сақталса

0 теңге2.2.

Ағымдағы және жинақ шоттардан қолма-қол ақша беру:


2.2.1.

Бір филиал шеңберінде қолма-қол ақшалай жолмен келіп түскенде

0 теңге2.2.2.

қолма-қол ақшалай емес жолмен келіп түскенде, бірақ ақша 7 күнтізбелік күннен аз уақыт сақталса

соманың 0,5%2.2.2.1.

қолма-қол ақшалай емес жолмен келіп түскенде және ақша 7 (жеті) күнтізбелік күннен аз уақыт сақталса

(«Кез келген мақсаттарға несие» өнімі бойынша, «Ипотека» опциясы) алғашқы жарнаның болуын растау үшін ақша қаражаты келіп түскен жағдайда0 теңге2.2.3.

қолма-қол ақшалай емес жолмен келіп түскенде және ақша 7 күнтізбелік күннен көп уақыт сақталса

0 теңге2.3.

Өтпелі қызмет бойынша қолма-қол ақша беру:2.3.1.

Басқа филиалдағы ағымдағы/жинақ шоттардан қолма-қол ақша беру

0,5%2.3.2.

Басқа филиалда қолма-қол ақшалай енгізілген қолма-қол ақшаны ағымдағы/жинақ шоттардан беру, бірақ 7 (жеті) күнтізбелік күннен аз уақыт сақталса

0,5%2.3.3.

Басқа филиалда қолма-қол ақшалай енгізілген қолма-қол ақшаны ағымдағы/жинақ шоттардан беру, бірақ 7 (жеті) күнтізбелік күннен көп уақыт сақталса

0 теңге2.4

Банк қызметкерлеріне жалақы төлеу, Банк клиенттеріне қолма-қол ақшалай емес тәртіпте аударылған алименттер, зейнетақы, жәрдемақы төлеу

0 теңге2.5.

Банктік шотқа есепке қоспай қолма-қол ақшаны қайта есептеу *

соманың 1%

200 теңгеШоттан шетел валютасында жүргізілетін операциялар


2.6.

Ағымдағы немесе жинақ шотқа енгізіп, қолма-қол ақша қабылдау және қайта есептеу:

0 теңге2.6.1.

Ақшаны жария ету мақсатында ашылған банктік шотқа енгізіп, қолма-қол ақша қабылдау және қайта есептеу

0 теңге2.6.2.

Ақшаны жария ету мақсатында ашылған банктік шоттан қолма-қол ақша беру:


2.6.2.1.

Қолма-қол ақшалай жолмен келіп түскенде

0 теңге2.6.2.2.

қолма-қол ақшалай емес жолмен келіп түскенде, бірақ ақша 7 (жеті) күнтізбелік күннен аз уақыт сақталса

соманың 0,3%2.6.2.3.

қолма-қол ақшалай емес жолмен келіп түскенде, бірақ ақша 7 (жеті) күнтізбелік күннен көп уақыт сақталса

0 теңге2.7.

Бір филиал шеңберінде ағымдағы және жинақ шоттардан қолма-қол ақша беру:2.7.1.

Қолма-қол ақшалай келіп түскенде

0 теңге2.7.2.

қолма-қол ақшалай емес жолмен келіп түскенде, бірақ ақша 7 күнтізбелік күннен аз уақыт сақталса

соманың 1%2.7.2.1.

қолма-қол ақшалай емес жолмен келіп түскенде және ақша 7 (жеті) күнтізбелік күннен аз уақыт сақталса

(«Кез келген мақсаттарға несие» өнімі бойынша, «Ипотека» опциясы) алғашқы жарнаның болуын растау үшін ақша қаражаты келіп түскен жағдайда0 теңге2.7.3.

Қолма-қол ақшалай емес жолмен келіп түскенде және ақша 7 күнтізбелік күннен көп уақыт сақталса
0 теңге2.8.

Өтпелі қызмет бойынша қолма-қол ақша беру:2.8.1.

Басқа филиалдағы ағымдағы/жинақ шоттардан қолма-қол ақша беру


1%2.8.2.

Басқа филиалда қолма-қол ақшалай енгізілген қолма-қол ақшаны ағымдағы/жинақ шоттардан беру, бірақ 7 (жеті) күнтізбелік күннен аз уақыт сақталса


1%2.8.3.

Басқа филиалда қолма-қол ақшалай енгізілген қолма-қол ақшаны ағымдағы/жинақ шоттардан беру, бірақ 7 (жеті) күнтізбелік күннен көп уақыт сақталса


0 теңге2.9.

Банктік шотқа есепке қоспай қолма-қол ақшаны қайта есептеу *


соманың 1%

200 теңге
2.10.

Шетел валютасының қолдан жасалмағандығын тексеру *

1 банкнот үшін 15 теңге


Шот ашпай ұлттық валютада жүргізілетін операциялар


2.11.

Аудару бойынша келіп түскен қолма-қол ақшаны беру

соманың 0,5%2.12.

Банкноталар мен монеталарды ірілету немесе ұсақтау*

соманың 1%


Шот ашпай шетел валютасында жүргізілетін операциялар


2.13.

Аудару бойынша келіп түскен қолма-қол ақшаны беру

соманың 1%2.14.

Банкноталарды ірілету немесе ұсақтау *

соманың 1%


III БӨЛІМ. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Шоттан ұлттық валютадағы операциялар


3.1.

Басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ағымдағы валюталау күнімен аудару (төлем әр құжат үшін өндіріп алынады):


3.1.1.

- сағат 9.00 бастап сағат 13.30 дейін

300 теңге3.1.2.

- сағат 13.30 бастап сағат 16.00 дейін

500 теңге3.1.3.

- сағат 16.00 бастап сағат 18.00 дейін (техникалық мүмкіндік болса)

1000 теңге3.2.

1 сағаттың ішінде шұғыл аудару

1500 теңге3.3.

Банк (филиал) клиенттерінің жинақ / ағымдағы шоттарына ішкі банктік аударымдар:


3.3.1.

жеке тұлғаның шотынан жеке тұлғаның шотына

0 теңге3.3.2.

жеке тұлғаның шотынан заңды тұлғалардың, жеке кәсіпкерлердің, шаруа қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының, жеке нотариустардың және адвокаттардың шотына

0,15%

300 теңге

1500 теңге

3.4.

Болашақ валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлемдер) (төлем әр құжат үшін өндіріп алынады)

200 теңге3.5.

Банктің техникалық мүмкіндіктері болғанда операциялық күн ішінде ұлттық валютадағы төлемді жою:*


3.5.1

Ішкі банктік аударым (бенефициар акцепті болғанда)

500 теңге3.5.2.

Банк аралық аударым (әр құжат үшін)

1000 теңге


Шоттан шетел валютасындағы операциялар


3.6.

ЕАВ – шетел валютасындағы және CNY (Қытай юані) халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын сағат 17.00 дейін қабылдау)


3.6.1.

Бенефициардың есебінен (BEN)


3.6.1.1.

ОҚО бойынша Шымкент қ. филиалда

соманың 0,15%

3000 теңге

35000 теңге

3.6.1.2.

Басқа филиалдарда

соманың 0,2%

3000 теңге

35000 теңге

3.6.2.

Жіберушінің есебінен (OUR)

соманың 0,25%

3700 теңге

50000 теңге

3.7.

ТМД валютасындағы халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын сағат 16.00 дейін қабылдау)

соманың 0,1%

1500 теңге

20000 теңге

3.8.

Клиенттің тапсыруымен аударым (төлем) деректерін өзгерту *

8000 теңге3.9.

Банк орындауға қабылдағаннан кейін клиенттің аударымды жоюы (Банктің техникалық мүмкіндіктері болса)*

Үшінші тарап комиссия белгілесе, клиент комиссияны қосымша төлейді*8000 теңге3.10.

Клиенттің кінәсінен қате аударылған сомаларды қайтаруға көмектесу *

8000 теңге3.11.

Шығыс төлемдері бойынша тексеру (үшінші тарап комиссия белгілесе, клиент қосымша төлейді)*

8000 теңге3.12.

Банк (филиал) клиенттерінің жинақ / ағымдағы шоттарына ішкі банктік аударымдар


3.12.1.

жеке тұлғаның шотынан жеке тұлғаның шотына

0 теңге3.12.2.

жеке тұлғаның шотынан заңды тұлғалардың, жеке кәсіпкерлердің, шаруа қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының, жеке нотариустардың және адвокаттардың шотына

0,15%

300 теңге

1500 теңге
Шот ашпай ұлттық валютада жүргізілетін операциялар


3.13.

Ағымдағы валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлем әр құжат үшін өндіріп алынады):


3.13.1.

- сағат 9.00 бастап сағат 13.30 дейін

500 теңге3.13.2.

- сағат 13.30 бастап сағат 16.00 дейін

700 теңге3.13.3.

- сағат 16.00 бастап сағат 18.00 дейін (техникалық мүмкіндік болса)

1000 теңге3.14.

1 сағаттың ішінде шұғыл аудару

1500 теңге3.15.

Банк (филиал) клиенттерінің пайдасына ішкі банктік аударымдар

соманың 0,2%

200 теңге

1000 теңге
Шот ашпай шетел валютасында жүргізілетін операциялар


3.16.

ЕАВ – шетел валютасындағы және CNY (Қытай юані) халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын сағат 17.00 дейін қабылдау)


3.16.1.

Бенефициардың есебінен (BEN)

соманың 0,2%

3000 теңге

35000 теңге

3.16.2.

Жіберушінің есебінен (OUR)

соманың 0,25%

3700 теңге

50000 теңге

3.17.

ТМД валютасындағы халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын сағат 16.00 дейін қабылдау)

соманың 0,1%

1500 теңге

20000 теңге

3.18.

Клиенттің тапсыруымен аударым (төлем) деректерін өзгерту *

8000 теңге3.19.

Банк орындауға қабылдағаннан кейін клиенттің аударымды жоюы (Банктің техникалық мүмкіндіктері болса)*

Үшінші тарап комиссия белгілесе, клиент комиссияны қосымша төлейді*8000 теңге3.20.

Клиенттің кінәсінен қате аударылған сомаларды қайтаруға көмектесу*

8000 теңге3.21.

Шығыс төлемдері бойынша тексеру (үшінші тарап комиссия белгілесе, клиент қосымша төлейді)*

8000 теңге3.22.

Банк (филиал) клиенттерінің пайдасына ішкі банктік аударымдар

соманың 0,2%

200 теңге

1000 теңге
IV БӨЛІМ. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

4.1.

Клиенттің шетел валютасын сатып алуы

0 теңге4.2.

Клиенттің өтінім бойынша шетел валютасын сатуы

0 теңге4.3.

Банк белгілеген кросс бағам бойынша бір шетел валютасын басқасына айырбастау

0 теңге


V БӨЛІМ. АҚША АУДАРЫМДАРЫ

5.1.

Золотая Корона / Юнистрим / Western Union/ CONTACT

ақша аудару жүйелерінің тарифтеріне сәйкес5.2.

«Золотая Корона – Ақша Аударымдары» жүйесі арқылы Қытай Халық Республикасына ақша аударымдарын жібергенде жіберілімді қайтару /өзгерту/ нақтылау

120 АҚШ доллары


VI БӨЛІМ. ХАЛЫҚТАН ТӨЛЕМДЕР ҚАБЫЛДАУ

6.1.

Бюджеттен төлемдер (1 түбіртек үшін):


6.1.1.

- 500 теңгеге дейін

100 теңге6.1.2.

- 501 бастап 1 000 теңгеге дейін

150 теңге6.1.3.

- 1 001 бастап 10 000 теңгеге дейін

300 теңге6.1.4.

- 10 001 теңгеден бастап және одан жоғары

соманың 1,5%

500 теңге

10000 теңге

6.1.5.

Жамбыл облысы бойынша ХҚКО кассаларында

соманың 1%

100 теңге
6.1.6.

АҚФ №2 ФҚБ, №3 ФҚБ, №4 ФҚБ кассаларында

1 түбіртек үшін 200 теңге6.1.7.

Алматы облысы бойынша №2 ФҚБ (ХҚКО) кассаларында

1 түбіртек үшін 100 теңге6.1.8.

Қарағанды облысы бойынша филиал мен ФҚБ кассаларында


6.1.8.1.

- 5 000 теңгеге дейін

1 түбіртек үшін 100 теңге6.1.8.2.

- 5 001 бастап 10 000 теңгеге дейін

1 түбіртек үшін 200 теңге6.1.8.3.

- 10 001 теңгеден бастап және одан жоғары

соманың 1,5%

300 теңге
6.2.

Коммуналдық қызметтерді төлеу бойынша төлемдерді қабылдау (1 түбіртек үшін)


6.2.1.

Алматы, Астана, Қаскелең, Шымкент, Қарағанды қ.филиалдарда

100 теңге**6.2.2.

Ақтөбе, Тараз, Атырау қ. филиалда

60 теңге**6.3.

Ұялы байланыс, кабельді телевидение, интернет қызметтері үшін халықтан төлемдер қабылдау

100 теңге6.4.

Тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді төлеу мақсатында халықтан төлемдер қабылдау

200 теңге6.5.

«Қарағанды қ. медициналық колледж» РМҚК төлемдер


6.5.1.

- 2000 теңгеге дейін

100 теңге6.5.2.

- 2001 бастап 10 000 теңгеге дейін

200 теңге6.5.3.

- 10 001 бастап 50 000 теңгеге дейін

300 теңге6.5.4.

- 50 001 теңгеден бастап және одан жоғары

500 теңге6.6.

«Жылжымайтын мүлік орталығы» РМҚК төлемдер


6.6.1.

- 5 000 теңгеге дейін

100 теңге6.6.2.

- 5 001 бастап 10 000 теңгеге дейін

200 теңге6.6.3.

- 10 001 теңгеден бастап және одан жоғары

соманың 1,5%

300 теңге
6.7.

Жеке басты куәландыратын құжаттарды шұғыл әзірлеу үшін төлемдер

100 теңге6.8.

«С.Баишев ат. Ақтөбе университеті», «С.Баишев ат. Ақтөбе колледжі» мекемесінің пайдасына төлемдер қабылдау

50 теңге6.9.

Жеке тұлғалардың Банк кассасына қолма-қол ақша енгізуі арқылы қабылданған ақшаны заңды тұлғаның / жеке кәсіпкердің ағымдағы шотына коммуналдық қызметтерді / басқа қызметтерді төлеу ретінде есепке қосу

төлем сомасының 0% - 3% (шарт бойынша)***6.10.

«SAN Assessment» ЖШС пайдасына төлемдер қабылдау

0 теңге6.11.

«Алма ТВ» ЖШС пайдасына төлемдер қабылдау

0 теңге** Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары куәлігін көрсеткенде, сондай-ақ төлеу туралы түбіртекте төлем енгізетін төлеушінің деректері көрсетілсе, тегін төлем жүргізеді.

*** Мөлшер төлем қабылданатын өңірге, жеке тұлғалардан ұсталынатын тариф мөлшеріне, коммуналдық / басқа қызметтерді жеткізушінің талаптарына қарай анықталады.


VII БӨЛІМ. СЕЙФТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ - жойылды
VIII БӨЛІМ. БАНК ӨНІМДЕРІНЕ ЖАТПАЙТЫН КОМИССИЯЛАР

8.1.

Жал төлемінің ең көп сомасын (ЖТЕКС) есептеу жөнінде кеңес беру үшін комиссия*

9000 теңге


Ескерту:  1. * Қызмет тарифтері қосымша құн салығы есепке алынып көрсетілген.

  2. Ұсынылатын қызметтер тізімі мен комиссиялық сыйақыны өндіріп алу тәртібі ҚР заңнама талаптарына және ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес келеді.

  3. Банктік қызметтер саласының даму динамикасын, Банктің жаңа өнімдерді және технологияларды енгізуін есепке ала отырып, қызметтер тізімі өзгертілуі, толықтырылуы мүмкін.

  4. Банктің операциялық залында және Банк сайтында хабарлама орналастыру арқылы Клиентке міндетті түрде хабар беріліп, осы тарифтерге өзгерістер енгізілуі мүмкін.

  5. Комиссия Алматы уақыты бойынша сағат 11.00 жағдай бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ таңертеңгі (негізгі) сессиясында қалыптасқан соңғы орташа алынған биржа бағамы бойынша Клиенттің есеп айырысу немесе валюталық шотынан теңгеде өндіріп алынады.

Ескерту:


6.1.6 тармақшадағы тариф бойынша өзгерістер «Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 13.06.2014 ж. №47 хаттамасынан алынған үзінді жазбаға сәйкес 13.06.2014ж. бастап қолданылуда.
3.6.1.1. – 3.6.1.2 тармақшалардағы тарифтер бойынша өзгерістер 2015 жылғы 01 мамырдан бастап күшіне енеді және 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін, қоса есептегенде, қолданылады.
Каталог: data -> content -> files
files -> ЗАҢды тұЛҒаларғА, жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке сот орындаушыларына, жеке нотариустерге және адвокаттарға есептік-кассалық Қызмет көрсету бойынша тарифтер
files -> ЗАҢды тұЛҒалар мен жеке кәсіпкерлер үшін қызмет тарифтері
files -> «сенім-банк» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 22 қарашадағы №92 Шешімімен Бекітілген
files -> ЗАҢДЫ, жеке тұЛҒалар және жеке кәсіпкерлер үшін қызмет тарифтері
files -> «Qazaq Banki» АҚ Акционерлерінің 02 желтоқсан 2014 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы «Qazaq Banki»
files -> ЗАҢды тұЛҒалар мен жеке кәсіпкерлерге арналған қызметтерге белгіленген тарифтер1
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> ТӨлем карталары бойынша жеке тұЛҒаларға көрсетілетін қызметтерге арналған «qazaq banki»


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет