ЖҰмабекова гүлбақыттың халықаралық конференцияларда жарық КӨрген мақалалар тізіміДата22.02.2016
өлшемі81 Kb.
#14
ЖҰМАБЕКОВА ГҮЛБАҚЫТТЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН МАҚАЛАЛАР ТІЗІМІ

Мақаланың тақырыбы


Жинақтың аты, мерзімі

Баспа табақ

Автормен бірге

1

2

3

4

5

1

ХІХ ғасырдағы дәстүрлі айтыс поэзиясын зерттеу мәселелері

«ХІХ ғасыр әдебиетін оқыту мен зерттеудің өзекті мәселелрі және Шернияз Жарылғасынұлының әдеби мұрасы» атты халықаралық конференция. 22 ақпан, 2007, Алматы.

257-262 беттер.

2

«Қазақ әдебиетіндегі айтыс өнерінің өзіндік өрнегі»

«Жас Ғалым-2007» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Vтом, 18-19 сәуір, 2007, Тараз. 46-49 беттер.

0,2
3

«Ә. Нұршайықовтың «Махаббат қызық, мол жылдар» романындағы кейіпкердің сезім шынайылығы»

«Жас Ғалым-2007» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.Vтом, 18-19 сәуір, 2007, Тараз. 49-51 беттер.

0,2
4

«М.Әуезов әңгімелеріндегі психологизм»

«Жас Ғалым-2007» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Vтом, 18-19 сәуір, 2007, Тараз. 51-57 беттер.

0,2
5

«Оқыту процесін технологияландыру арқылы оқушылардың өзіндік білім алу қызметін қалыптастыру»

«Жас Ғалым-2007» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. VІІІтом, 18-19 сәуір, 2007, Тараз. 59-61 беттер.

0,2
6

Ғабит Мүсіреповтың «Оянған өлке» романы творчестволық жолындағы улкен асуы

«Жаңа тұрпатты мұғалім дайындаудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. І том, 25 қараша, 2010ж. Тараз. 28-31 беттер.

0,2
7

Құрамнбет пен Жамбыл айтыстарының көркемдік қуаты

«Білім беруді реформалау: ұлттық басымдылықтар және олардың шешімін табу жолдары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 10 желтоқсан, 2008, Тараз.

62-65 беттер0,3
8

Шешендік өнер хақында

«Қазіргі Қазақстандағы инновациялық даму және ғылымның қажеттілігі» атты ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 12 желтоқсан, 2008, Алматы. 175-177 беттер.

0,2
9

Шөже Қаржаубайұлының шығармашылық мұрасын зерттеу мәселелері

«Жас Ғалым-2009» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. VІ том, 16-17 сәуір, 2009, Тараз. 120-122 беттер.

0,2
10

Жастарды ұлтжандылыққа тәрбиелеуде мақал-мәтелдердің алатын орны

«Жастардың патриотизмі мен азаматтылығын қалыптастыруда тәрбие жүйесін іске асыру: тәжірибе, проблемалар, перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. ІІІ том, 22 қазан, 2009, Тараз. 111-113 беттер.

0,2
11

Ә.Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романындағы адамгершілік тәрбиесі

«ХХІ ғасырда интеллектуалды ұлтжанды тұлға даярлау проблемасы: қазіргі жайы мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Тараз. 22-23 сәуір, 2010 ж. 108-110 беттер

0,2
12

Абыройы асқақтаған ұлт батыры

Б.Момышұлының 100 жылдық мерейтойына арналған «Бауыржан Момышұлының өмірі мен өнегесі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Тараз. 24 қыркүйек, 2010 ж. 108-110 беттер13

Дулат хақында бірер сөз

«Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты ІІ республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. Талдықорған. Сәуір, 2010 ж. 199-201 беттер

0,2
14

Ақтандық әдебиет мәселелері

«Жаңа тұрпатты мұғалім дайындаудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. І том, 25 қараша, 2010ж. Тараз. 189-191 беттер.

0,2
15

Внедрение инновационных технологий в процеес обучения

«Қазіргі Қазақстандағы инновациялық даму және ғылымның қажеттілігі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 26-27 қараша, 2010 ж. Алматы. 33-37 беттер.

0,4
16

Әйелдер бейнесі Ж. Аймауытов шығармасында

«Казахстан в ХХІ веке: образование, наука, общество» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Алматы, 30 сәуір, 2011 ж.

0,2
17

Алаштың ардақты азаматы

«ХІ Сәтбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Павлодар, 4-6 сәуір, 2011 ж.

0,2
18

Дамудың жаңаша биігіне шыққан тәуелсіз қазақстан:міндеттері мен мақсаттары

«Қазақстан Тәуелсіздігі: жаhандық даму және парадигмасы» тақырыбы аясындағы «Жас Ғалым-2011» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Тараз. 8-9 сәуір, 2011 ж.

беттер


0,3

Пленарлық баяндама

19

Табиғат тақырыбына қалам тартқан ақындар мен жазушылар

«Қазақстан Тәуелсіздігі: жаhандық даму және парадигмасы» тақырыбы аясындағы «Жас Ғалым-2011» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Тараз. 8-9 сәуір, 2011 ж.

беттер


0,2
20

Шешендік өнер-рухани құндылық

«Қазақстан Тәуелсіздігі: жаhандық даму және парадигмасы» тақырыбы аясындағы «Жас Ғалым-2011» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Тараз. 8-9 сәуір, 2011 ж.

беттер


0,2
21

Ата-аналар мен мұғалімдердің ынтымақтастығы

«Қазақстан Тәуелсіздігі: жаhандық даму және парадигмасы» тақырыбы аясындағы «Жас Ғалым-2011» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Тараз. 8-9 сәуір, 2011 ж.

0,2

Серкебаева Л.

22

Шөже мұрасын танудың маңызы

«Социальная модернизация и индустриально-инновационное развитие Казахстан» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Алматы, 27 сәуір, 2011 ж.

0,2
23

Интеграция науки и образования в Казахстане

Международный форум «Постиндустриальный мир: наука в диалоге Востока и Запада». г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова. 23-24 июня 2011 года

0,2
24

Реализация этнокультурных интересов посредством образования

Международный форум «Постиндустриальный мир: наука в диалоге Востока и Запада». Г

. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова. 23-24 июня 2011 года0,3

Б.Ескельдиева

25

Орыс аудиториясында қазақ тілін тиімді откізу әдістері

«Қазіргі білім беру жүйесінде педагогтың кәсіби біліктілігінің дамуы: халықаралық тәжірибе, міндеттер және перспективалар» атты халықаралық форум. Тараз, 24-25 қараша, 2011 жыл.

0,3
26

27Автор Жұмабекова Г.А.

ЖҰМАБЕКОВА ГҮЛБАҚЫТТЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН МАҚАЛАЛАР ТІЗІМІ

Мақаланың тақырыбы


Жинақтың аты, мерзімі

Баспа табақ

Автормен бірге

1

2

3

4

5

1

Орта ғасыр ойшылдары шығармаларына ортақ дидактикалық сарын

«Баласағұн оқулары» атты ІІ Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. 22 қазан, 2008, Тараз. 104-405 беттер.2

Дулат хақында бірер сөз

«Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты ІІ республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. Талдықорған. Сәуір, 2010 ж. 199-201 беттер

0,2
3

Шөже Қаржаубайұлының ақындық әлемі

«Қазақстан Республикасындағы білім мен ғылым интеграциясы: проблемалары мен болашағы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. Тараз, 15 желтоқсан, 2011 ж.4

Шөже Қаржаубайұлының ақындық әлемі


«Қазақстан Республикасындағы білім мен ғылым интеграциясы: проблемалары мен болашағы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. 15 желтоқсан, 2011 ж.

0,2
5

Культурно - эстетические особенности рецепции русской классики в наследии акына Шакарима.....

30 марта 2012 г.

0,2

Акбергенова А.М.

6

Наука и образование

«ҚР 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру барысындағы жоғары педагогикалық білім беру» атты Республикалық семинар. 30 мамыр 2012 ж.

0,2


Автор Жұмабекова Г.А.
Каталог: download -> Sovet molodix uchen
Sovet molodix uchen -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институты ф 02/12-1009
Sovet molodix uchen -> Мақала ix-международная конференция Актуальные проблемы развития сельскохозяйства Казахстана, Сибири и Монголий. Алмалыбак-2006. 0,25
Sovet molodix uchen -> Ахметов Серік Тұрсынұлы
Sovet molodix uchen -> Дүйсенбеков Еркебұлан Бақытжанұлы Туған жылы: 11. 10. 1983 ж. Қызметі: «Педагогика және этнопедагогика»
Sovet molodix uchen -> CҰлтанаев ердос бахытұлы 30. 04. 1984 ж. Қызметі: «Биология және боә»
Sovet molodix uchen -> Тармпи талантты жас ғалымдары «Ғылым жұлдызы»


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет