Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»Дата22.02.2016
өлшемі194.5 Kb.
#29
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық бетіФ
Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


жұмыс ОҚУ бағдарламасы

Пән Ақпаратты өңдеу әдістері


050703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығында оқитын студенттер үшін


Павлодар

БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

«__»_____________2010 ж.
Мамандық бойынша

элективтік пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің

жұмыс бағдарламасын

бекіту парағы


Ф Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

Құрастырушы: аға оқытушы Нургазина Б.Қ.


Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасыЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Ақпаратты өңдеу әдістері пәні бойынша

050703- « Ақпараттық жүйелер» мамандығының

Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген. С. Торайгыров атындағы ПМУ-нің Ғылыми кеңесінде бекітілген. «___» ____20___ ж. №____ хаттама.

Кафедраның отырысында қарастырылған «_28»_ 06_2010ж. №_11_ хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________________________ А.Ж.Асаинова
Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған «_28_»_06_2010__ж. №11___ хаттама
ӘК төрайымы _______________________________ Ж.Г.Муканова

КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ____________ Ж.К.Нурбекова «___»_______________ 2010 ж.


ОӘҚжЖБ КЕЛІСІЛГЕН

ОӘҚжЖБ бастығы _______________ А.А.Варакута «____»_____________2010 ж.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған

«______»______2010__ж. №______ хаттама

Пәннің мақсаты - студенттердің сандық емес алгоритмдерді анықтау және ондай алгоритмдерді құру білімдері мен дағдыларын қалыптастыру; алгоритмдерді күрделілік тұрғысынан талдау әдістерін меңгеру.

Пәннің міндеті - - массивтердегі іздеу мен сұрыптау әдістерін және оларды жүзеге асыру алгоритмдерін қарастыру, талдау;

- ақпаратты құрылымдау: ағаштар мен граф түрінде бейнелеу әдістерін сипаттау және талдау;

- сыртқы файлдардағы ақпаратты пайдалану әдістерін арастыру.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

білуі керек:

- массивтерді өңдеуге байланысты анықтамалар мен ұғымдарды, массивтегі ең үлкен, ең кіші мәндерді анықтау, элементті іздеу мен массивті сұрыптау әдістерін;

- бинарлық ағаштарға қолданылатын операцияларды

меңгеру керек:

- рекурсивті алгоритмдерді жүзеге асыру;
2 Пререквизиттер

Аталған пәнді меңгеру үшін мына пәндерден білім болуы тиіс:

- Информатика

Информатика; Алгоритмдеу мен программалау тілдері.


3 Постреквизиттер

Аталған пәннен алынған білімдері келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

- Мультимелиалық жүйелерді жобалау және құрастыру.
4 Пән мазмұны

4.1 Тақырыптық жоспар жалпы орта білім базасындағы сырттай оқу түрі, 2007ж
№ т/н

Мазмұны


Сағат саны

Дәрістер

Тәжір

СӨЖ«Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

0,5

1

10Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу.

0,5

2

15Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу.

0,5

2

15Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау.

0,5

1

15Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар

1

2

15Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу.

1

1

17Графтарды қолдану әдістері.

1

1

10Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері.

0,5

1

10Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу..

0,5

1

10
Барлығы

6

12

117

4.2 Пән тақырыптарының мазмұны


Тақырып №1 «Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

Тақырып №2 Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу.

Тақырып №3 Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу.

Тақырып №4 Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау. Алгоритмдердің тиімділігін өлшеу. сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

Тақырып №5 Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар

Тақырып №6 Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу.

Тақырып №7 Графтарды қолдану әдістері.

Тақырып №8 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы файлда мәліметтерді өңдеу

Тақырып №9 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу. Сыртқы хэштеу. В-тоғайлар. Айналып өту алгоритмі. Көптік индекстеу.

4.3 Практикалық сабақтардың тізімі мен мазмұны

Тақырып №1 «Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

Тақырып №2 Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу.

Тақырып №3 Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу.

Тақырып №4 Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау. Алгоритмдердің тиімділігін өлшеу. сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

Тақырып №5 Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар

Тақырып №6 Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу.

Тақырып №7 Графтарды қолдану әдістері.

Тақырып №8 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы файлда мәліметтерді өңдеу

Тақырып №9 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу. Сыртқы хэштеу. В-тоғайлар. Айналып өту алгоритмі. Көптік индекстеу.

4.4 Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны


4.4.1 СӨЖ түрлері
СӨЖ түрі

Есеп беру

Бақылау түрі

Сағат саны
1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

17
2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

30
3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

50
5

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1,МБ2

20
Барлығы:

117117

4.4.2 Студенттің өзіндік жұмыстарының тақырыптарыТақырып №1 «Ақпаратты өңдеу әдістері» пәніне кіріспе. Ақпараттық массивтерді өңдеудің қарапайым алгоритмдері

Тақырып №2 Ақпараттық массивте элемент іздеу. Қарапайым іздеу. Бинарлық іздеу. Ақпараттық массивте ең үлкен және ең кіші элементті іздеу.

Тақырып №3 Рекурсия. Рекурсивтік шешімдер. Заттарды тізу. Ақпараттық массивте рекурсивті іздеу.

Тақырып №4 Алгоритмдердің тиімділігі және сұрыптау. Алгоритмдердің тиімділігін өлшеу. сұрыптау алгоритмдерін салыстыру

Тақырып №5 Тоғайлар. Абстрактілік бинарлық тоғай. Іздеудің абстрактілік бинарлық тоғайы. Жалпы түрдегі тоғайлар

Тақырып №6 Кестелерді тиімді жасау. Іздеудің теңдестірілген тоғайлары. Хэштеу.

Тақырып №7 Графтарды қолдану әдістері.

Тақырып №8 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы файлда мәліметтерді өңдеу

Тақырып №9 Сыртқы файлда ақпараты өңдеу әдістері. Сыртқы кестелер. Сыртқы файлды индекстеу. Сыртқы хэштеу. В-тоғайлар. Айналып өту алгоритмі. Көптік индекстеу.

5 Әдебиеттер тізіміНегізгі:

1) Каррано Ф.М., Причард Дж.Дж. Абстракция данных и решение задач на С++.- М., 2003. -843 с.

2) Дюсембаев А.Е. Информатика. Мәліметтер құрылымы, іздеу, сұрыптау. –Алматы, 2008. -144 б.

3) Кнут Д.. Искусство программирования, Т.1. -1967.


Қосымша:
4)Я.Н.Глинский, В.Е.Анохин, В.А.Ряжская. TURBO PASCAL 7.0 и DELPHI.Учебное пособие. Москва-Санкт-Петербург-Киев. 2001.

5)А.Абрамов., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по программированию. Москва. Наука, 1988.

6)Б.Д.Сыдықов Алгоритмдеу жэне Бағдарламалау негіздерін оқыту. Алматы,2002.

7)Н.И.Культин. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi/ -СПб.: БХВ-


Санкт-Петербург, 1999.

Мамандықтың оқу жоспарынан үзінді көшірме


Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/32
«Ақпаратты өңдеу әдістері» пәні бойынша

050703 “Ақпараттық жүйелер” мамандығының оқу жұмыс бабындағыоқу жоспарынан үзінді көшірме

Оқу түрі

Пәннің

Семестр бойынша бақылау түрі

семестр

Семестрлер бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кредит

академ. сағат

кредит

аудиторлық сағаттар (ак.сағ)

СӨЖ (ак. сағ)

барлығы

ауд

СӨЖ

емтиханбарлығы

дәріс

тәж
барлығы

СОӨЖ

ЖОБ негізіндегі сырттай оқу

3

135

18

117

9

8

0

6
6


9

3

12

6

6
117

18

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет