Жұмыс бағдарламасы «Машина жасау технологиясы»Дата14.06.2016
өлшемі305.22 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3-деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘКПОӘК 042 – 18 – 8.1.60/02- 2013

ПОӘК

Пәннің жұмыс бағдарламасы

«Машина жасау технологиясы»

оқытушыға арналған


№1 басылымПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Машина жасау технологиясы» пәнінен

5В072400 – Технологиялық машина және жабдықтар

мамандығына арналған

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАРСемей 2013

М А З М Ұ Н Ы
1.

Қолданылу саласы……………………………………………………….......

4

2.

Нормативтік сілтемелер………………………………………………..........

4

3.

Жалпы ережелер………………………………………………………..........

4

4.

Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы......................….........

6

5.

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі……….........

9

6.

Пән бойынша оқу-әдістемелік карта………………………………….........

11

7.

Оқу- әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы……..............

15

8.

Әдебиеттер……………………………………………………………...........

16


1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
« Машина жасау технологиясы » пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В073200 мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұны, оның маңыздылығы мен қажеттілігі және курс саясатымен таныстырып, оқу процесінде іскерлік пен дағдыны қалыптастырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып-үйрену барысында негізгі жетекші құжат болып табылады.
2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
« Машина жасау технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені төменде келтірілген құжаттың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес жасалды және пәннің оқу процесін ұйымдастыру тәртібін осы негізде белгілейді:


3.3. Пән мазмұнының қысқаша сипаты
«Машина жасау технологиясы» – қазіргі заманғы конструкциялық және аспаптық материалдардың құрлысын, құрылымын, қасиеттерін және олардың беріктендірілу тәсілдерін; сонымен бірге машина бөлшектері мен бұйымдар жасаудың өндірістегі прогрессивті технологиялық тәсілдерін оқытады. Олар: әртүрлі құю тәсілдері және қысыммен өңдеу, пісіру, механикалық кесу сияқты дайындамалардың пішінін қалыптастыру технологиясы.

Болашақ маман технологиялық машиналар мен қондырғылардың эксплуатациялық техникалық сипаттамаларын және машиналар мен олардың тораптарының жұмыс сенімділігін қамтамасыз етуді, сонымен бірге оларды жасап шығарудың экономикалық тиімділігін білуі керек.
3.4. Курстың мақсаты
Аталған курстың мақсаты – студенттерге, келешекте арнаулы пәндерді оқып-үйренуге және мамандық бойынша практикалық қызметіне қажетті, материалдардың құрлысы мен қасиеттері, машина бөлшектері мен дайындамалар жасаудың негізгі технологиялық әдістері туралы білім беру; қазіргі заманғы өндірістің мүмкіншіліктерімен, өңдеудің әртүрлі технологиялық әдістерінің даму және жетілдірілу перспективаларымен, сондай-ақ конструкциялық материалдарды өңдеу және беріктендіру тәсілдерімен таныстыру.
3.5. Курстың негізгі міндеті
Курсты оқытудың негізгі міндеті – студенттерге:

 конструкциялық материалдардың құрлысы мен қасиеттерінің негізгі заңдылықтарын;

 термиялық және химия-термиялық өндеу режимдерін белгілеуді;

 көміртекті және қосындылы болаттар мен шойындар, түсті металл қорытпаларын топтастыру мен маркалауды; металл және металл емес материалдарды дұрыс таңдап, қолдана білуді және сонымен бірге, аталған курстың негізгі міндеті студенттерге белгілі мәліметтер (анықтамалар, заңдылықтар, есептерді шешу тәсілдері) қорын ғана беру емес, оларды қолдана білуді үйрету.

3.6. Пәнді оқыту нәтижесінде студент:
5В072400 – мамандығының бакалаврі жоғары базалы білімнің (бакалавриат) мемлекеттік жалпы міндетті стандартына сәйкес:

  • технологиялық машиналар мен қондырғылардың қажетті эксплуатациялық қасиеттерін қамтамасыз ететін материал, оның құрлысы, қасиеттері сонымен бірге бастапқы және соңғы термиялық өңдеу режимдері туралы түсінігі болуы керек;

  • өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ететін машина бөлшектері мен дайындамаларын алу мен өңдеудің технологиялық тәсілдерін білуі керек;

  • конструкциялық материалды дұрыс таңдап, қажетті қасиет мен құрылым алу мақсатында өңдеу тәсілдерін белгілеуді меңгеруі керек;

  • материал құрылымын металлографиялық талдауды; әртүрлі өңдеу тәсілдерінен кейінгі дайындаманың механикалық қасиеттерін; қалып, өзекше, поковка және пісірілген конструкциялар жасауға практика жүзінде дағдылану керек;

  • конструкциялық және аспаптық материалдар, олардың құрлысы мен қасиеттері, металл және металл емес материалдардан машина бөлшектері мен бұйымдар жасау технологиясына, термиялық өңдеудің әртүрлі тәсілдерінің технологиясына компетентті болу керек.


3.7. Курстың басты деректемелері:


  • Физика;

  • Химия;


3.8. Курстың деректемелері:


  • Машина жасау технологиясы;

  • Машина бөлшектері және құрастырмалау негіздері.4. ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасында дәріс сабақтарының тақырыптары мен мазмұны, машықтану жұмыстардың тізімі бойынша ұсынылатын әдебиеттер және оларға бөлінген сағаттар саны келтірілген (4.1-кесте).
Кесте 4.1 – Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағаттар саны

Әдебиеттер

1

2

3

Дәріс сабақтары

1-тақырып. Металдарды кесу арқылы өңдеуді топтастыру

Механикалық өңдеу. Кесіп өңдеудің технологиялық мүмкіндіктері. Кесіп өңдеудің жалпы сипаттамалары. Кесу режимдері, бет кедір-бұдырлығы. Кесіп өңдеуге арналған станоктар.

еталдарды зерттеудің физикалық және структуралық тәсілдері. Кристалдық тордың түрлері. Кристалды тордың негізгі сипаттамалары. Металдар анизотропиясы. Металдардың нақты құрлысы. Металдардағы ақаулар түрлері және олардың металл қасиеттеріне әсері.

1

8.1.1. – (бет. 7-24);

8.2.1. – (бет. 81-88);

8.2.5. – (бет. 62-64);

8.2.6. – (бет. 58-62);

8.2.8. – (бет. 20-42).

2-тақырып. Металдар мен қорытпалардың кристалдануы

Кристалданудың энергетикалық шарттары. Кристалдану процесінің механизмі. Кристалл өскіндерінің түзілуі мен өсуі. Кристалдану кезіндегі суынудың термиялық қисықтары. Сұйық металды модификациялау. Металл кесегінің құрлысы. Металдардағы полиморфты және магнитті түрленулер.

1

8.1.1. – (бет. 24-37);

8.2.1. – (бет. 88-102);

8.2.5. – (бет. 64-66);

8.2.6. – (бет. 58-65);

8.2.8. – (бет. 42-53).


3-тақырып. Қорытпалар теориясы

Қорытпа. Металл қорытпасы. Жүйе. Компонент. Фаза. Қатты ерітінділер және оның түрлері. Механикалық қоспа. Химиялық қосылыс. Қорытпалар күйі диаграммасының түрлері. Гиббс заңы немесе фазалар ережесі мен кесінділер ережесін қолдану. Еркіндік дәрежесі саны немесе жүйе варианттылығы. Темір көміртекті қорытпалардың фазалары мен компоненттері. Темір-цементит жүйесі күй диаграммасы. Темір-графит жүйесі күй диаграммасы. Көміртегілі болаттар мен шойындар, олардың топтастырылуы, қасиеттері мен қолданылуы және маркалануы.

1

8.1.1. – (бет. 37-67);

8.2.1. – (бет. 106-124);

8.2.5. – (бет. 66-78);

8.2.6. – (бет. 83-93);

8.2.8. – (бет. 54-72).4-тақырып. Металдардың пластикалық деформациясы мен механикалық қасиеттері

Металдар деформациясының физикалық табиғаты. Серпімді және пластикалық деформация. Сыңарлану. Поликристалдардың пластикалық деформациясы. Беріктік пен пластикалық қасиеттердің сипаттамалары. Қаттылық ұғымы. Металдардың қирауы. Металдардың пластикалық және морттық күйіне әсер ететін факторлар. Металдардың қажуы. Деформацияланған металдардың құрылымы мен қасиеттеріне қыздырудың әсері. Қайту және полигонизация. Рекристализация. Суық және ыстық деформациялар.

1

8.1.1. – (бет. 68-117);

8.2.1. – (бет. 125-153);

8.2.5. – (бет. 113-124);

8.2.6. – (бет. 65-83);

8.2.8. – (бет. 74-106).

5-тақырып. Термиялық өңдеу теориясының негіздері

Болатты қыздыру кезінде болатын өзгерістер. Аустенит түйіршігінің өсуі. Түйіршік өлшемінің болаттың механикалық және технологиялық қасиеттеріне әсері. Асыра суыту және асыра күйдіру. Аустенит түйіршігінің өсуі. Асыра суытылған аустениттің изотермиялық ыдырау диаграммасы. Перлитті түрлену. Мартенсит, оның құрлысы мен қасиеті. Мартенситтік түрлену және оның ерекшеліктері. Аралық түрлену. Асыра суытылған аустениттің термокинетикалық өзгеру диаграммасы. Шынықтырылған болатты қыздыру кезіндегі болатын өзгерістер (болаттарды жұмсарту).

1

8.1.1. – (бет.156-191);

8.2.1. – (бет. 169-188);

8.2.5. – (бет. 88-92);

8.2.6. – (бет. 109-113);

8.2.8. – (бет. 120-125).


6-тақырып. Термиялық және химия-термиялық өңдеу технологиясы

Болаттарды термиялық өңдеудің жалпы сипаттамалары. Бірінші ретті жасыту. Екінші ретті жасыту. Болаттарды қалыпты күйге жасыту (нормализация). Болаттарды шынықтыру. Шынықтыру тәсілдері. Болаттардың шынықтырылғыштығы және оған әсер ететін факторлар. Болаттардың шынықтырылғыштық тереңдігі. Болаттарды жұмсарту. Химия-термиялық өңдеу. Цементациялау. Нитроцементациялау. Азоттау және циандау. Диффузиялық металдау.

1

8.1.1. – (бет.191-249);

8.2.1. – (бет. 191-217);

8.2.5. – (бет. 92-98);

8.2.6. – (бет. 114-128);

8.2.8. – (бет. 128-171).

7-тақырып. Конструкциялық және аспаптық болаттар мен қорытпалар

Көміртекті және легірленген болаттарды классифи-кациялау және маркалау. Конструкциялық болаттар, олардың топтастырылуы, маркалануы және қолданылу облысы. Көміртегілі конструкциялық болаттар. Төмен легірленген құрлыс болаттары. Жақсартылатын және цементтелетін легірленген болаттар. Конструкциялық шарикподшипниктік болаттар.

1

8.1.1. – (бет.252-352);

8.2.1. – (бет. 249-268);

8.2.5. – (бет. 83-83; 98-107);

8.2.6. – (бет. 128-136);

8.2.8. – (бет. 171-204).

8-тақырып. Түсті металдар мен қорытпалар

Түсті металдар мен қорытпаларды маркалау. Мыс пен оның қорытпалары, олардың топтастырылуы, маркалануы және қолданылу облысы. Алюминий мен оның қорытпалары, олардың топтастырылуы, маркалануы және қолданылу облысы. Магний және оның қорытпалары. Титан және оның қорытпалары.

1

8.1.1. – (бет.384-417);

8.2.1. – (бет. 308-323);

8.2.5. – (бет. 107-113);

8.2.6. – (бет. 143-151);

8.2.8. – (бет. 273-313).

9-тақырып Құю өндірісінің негізі

Құю өндірісі туралы жалпы мәліметтер. Құйылған дайындамалардың классификациясы. Қорытпалардың құйылғыштық қасиеттері. Құйылатын қорытпалар. Құйылмаларды құмды қалыптарға құю. Құюдың арнаулы тәсілдері.

1

8.2.1. – (бет. 329-402);

8.2.5. – (бет. 125-148);

8.2.6. – (бет. 161-186);

8.2.8. – (бет. 372-427).

10-тақырып Металдарды қысыммен өңдеу

Қысыммен өңдеу технологиясы. Жалпы мәліметтер. Прокат және прокат өндірісі. Прокат өндірісінің өнімдері. Пресстеу. Волочение. Еркін соғу. Ыстық көлемдік штамптау. Ыстық көлемдік штамптауға арналған қондырғылар. Суық штамптау. Ұнтақ материалдардан дайындамалар алу.

1

8.2.1. – (бет. 406-502);

8.2.5. – (бет. 149-171);

8.2.6. – (бет. 186-217);

8.2.8. – (бет. 327-458).

11-тақырып Пісіру мен дәнекерлеу

Пісіру өндірісі. Балқытып пісіру. Доғалық пісіру. Плазмалы пісіру. Электршлакты пісіру. Газды пісіру. Қысыммен пісіру. Дәнекерлеу. Түйістіріп пісіру. Диффузиялық пісіру. Үйкеліспен пісіру. Қопарылыспен пісіру. Пісірілген қосылыстардың түрлері. Пісіру өндірісіндегі арнаулы термиялық процесстер. Қаптамалау.

1

8.2.1. – (бет. 505-588);

8.2.5. – (бет. 172-210);

8.2.6. – (бет. 217-239);

8.2.8. – (бет. 458-549).

12-тақырып Металдар өңдеуді топтастыру

еталдарды зерттеудің физикалық және структуралық тәсілдері. Кристалдық тордың түрлері. Кристалды тордың негізгі сипаттамалары. Металдар анизотропиясы. Металдардың нақты құрлысы. Металдардағы ақаулар түрлері және олардың металл қасиеттеріне әсері1

8.2.1. – (бет. 600-641);

8.2.5. – (бет. 211-231);

8.2.6. – (бет. 253-272);

8.2.8. – (бет. 549-567).

13-тақырып Металдарды токарь және бұрғылау станоктарында өңдеу

Металкесу станоктарының классификациясы. Токарь станоктары туралы жалпы мәліметтер. Токарь кескіштерінің түрлері. Бұрғылап өңдеу тәсілінің сипаттамасы. Кесу аспаптарының түрлері. Спиральді бұрғының элементтері мен геометриясы.

1

8.2.1. – (бет. 641-658);

8.2.5. – (бет. 231-251);

8.2.6. – (бет. 272-292; 310-320);

8.2.8. – (бет. 567-581).

14-тақырып Фрезерлеу, сүргілеу, протяждау және соғу

Фрезер станоктарында өңдеу. Фрезер станоктарының түрлері. Фрезалардың түрлері, олардың геометриясы мен элементтері. Сүргілеп өңдеу түрлері. Протяждау станоктарында өңдеу. Соғу станоктарында өңдеудің ерекшеліктері.

1

8.2.1. – (бет. 658-669);

8.2.5. – (бет. 251-260);

8.2.6. – (бет. 292-310);

4.2.8. – (бет. 581-595).

15-тақырып. Машина бөлшектерінің беттерін әрлеп өңдеу тәсілдері

Дайындамаларды ажарлау және әрлеу станоктарында өңдеу. Ажарлау тастары. Ажарлау станоктарының типтері. Машина бөлшектерінің беттерін әрлеп өңдеу тәсілдері. Хонингтеу. Суперфиништеу. Жылтырату. Абразивті-сұйықты өңдеу.

1

8.2.1. – (бет. 676-688);

8.2.5. – (бет. 259-267);

8.2.6. – (бет. 320-324);

8.2.8. – (бет. 595-604).

Зерханалық жұмыстар

1. Қорытпаларды микроскоптық талдау.

1

8.1.2.

2. Қорытпалардың қаттылығын Бринель тәсілімен анықтау

1

8.1.2.

3. Қорытпалардың қаттылығын Роквелл және Виккерс тәсілдерімен анықтау

1

8.1.2.

4. Суық пластикалық деформацияның болат қасиеттеріне әсері

1

8.1.2.

5. Деформацияланған металл қасиеттеріне қыздырудың әсері

1
6. Көміртекті болаттардың құрылымы мен қасиеттері

1

8.1.2.

7. Шойындардың құрылымы мен қасиеттері.

1

8.1.2.

8. Көміртекті болаттарды жасыту

1

8.1.2.

9. Көміртекті болаттарды шынықтыру және жұмсарту

1

8.1.2.

10. Мыс және оның қорытпалары.

1

8.1.2.

11. Алюминий және оның қорытпалары.

1

8.1.2.

12. Қолмен электр доғалық пісіру.

1

8.1.2.

13. Газбен пісіру технологиясы

1

8.1.2.

14. Токарь станоктарында дайындамаларды өңдеу

1

8.1.2.

15. Бұрғылау станоктарында тесіктерді өңдеу

1

8.1.2.

Барлығы

30

5. СУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
Курста екі реферат қарастырылған. Бірінші реферат 2,5 баллмен бағаланады. Тапсыру мерзімі бірінші межелік бақылау. Екінші реферат 2,5 баллмен бағаланады. Тапсыру мерзімі екінші межелік бақылау. Мезгілінде тапсырылмаған рефераттар 0,5 баллмен бағаланады.
5.1. Рефераттар тақырыптары

1. Төмен қосындылы құрлыс болаттары.

2. Арматуралық болаттар.

3. Суық штамптауға арналған болаттар.

4. Конструкциялық цементтелетін қосындылы болаттар.

5. Конструкциялық жақсартылатын қосындылы болаттар.

6. Мартенситті-ескіруші беріктігі жоғары болаттар.

7. Берік жоғары созымтал болаттар (ТРИП немесе ПНП болаттар).

8. Жалпы мақсаттағы рессор-серіппелік болаттар.

9. Шарикоподшипниктік болаттар.

10. Криогенді болаттар.

11. Ыстыққа төзімді болаттар мен қорытпалар.

12. Кесу аспабына арналған болаттар.

13. Өлшеу аспабына арналған болаттар.

14. Суық деформациялау штамптарына арналған болаттар.

15. Ыстық деформациялау штамптарына арналған болаттар.

16. Қатты қорытпалар.

17. Магнитті болаттар мен қорытпалар.

18. Формасын еске сақтау  қасиеті бар қорытпалар.

19. Титан және оның қорытпалары.

20. Магний және оның қорытпалары.

21. Конструкциялық порошокты материалдар.

22. Композициялық материалдар.

23. Термопластикалық пластмассалар.

24. Термоактивті пластмассалар.

25. Газбен толықтырылған пластмассалар.

26. Карбовлокниттер.

27. Боровлокниттер.

28. Органовлокниттер.

29. Жалпы мақсатқа арналған резиналар.

30. Арнайы мақсатқа арналған резиналар.

31. Конструкциялық шайырлы және резиналы желімдер.

32. Неорганикалық материалдар.

33. Герметиктер.

34. Графит.

35. Неорганикалық әйнек.

36. Ситаллдар ( стеклокристалды материалдар).

37. Керамикалық материалдар.

38. Мыс және оның қорытпалары.

39. Алюминий және оның қорытпалары.

40. Металл әйнектер (аморфты материалдар).

41. Алюминий, мырыш, қорғасын және қалайы негізіндегі антифрикциялық (подшипниктік) қорытпалар.

42. Металды матрицалы композициялық материалдар.

43. Конструкциялық ұнтақ материалдар.

45. Қыздыру элементтеріне арналған жоғары электр кедергілі болаттар мен қорытпалар.

46. Тозуға төзімді және коррозияға төзімді қаптамалар.

47. Беттік пластикалық деформациялау арқылы беріктендіру.

48. Тозуға төзімді және коррозияға төзімді қаптамалар.

49. Конструкциялық жақсартылатын қосындылы болаттар.

50.Мартенситті-ескіруші беріктігі жоғары болаттар.

6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
Оқу-әдістемелік картасында дәріс сабақтары мен зертханалық жұмыстардың тақырыптары бойынша көрнекілік құралдар, ТСО, плакаттар, лабораторялық стендтер мен студенттердің өз беттерімен дербес оқуына арналған сұрақтардың тізімі және бақылау формасы көрсетіліп, 6.1-кестеге енгізілген.
Кесте 6.1 – Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы


Тақырып

Көрнекілік құрал, ТСО, плакаттар, лабораторялық стенд

Дербес оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

дәріс сабақтары

Практикалық (зертханалық) сабақтар

1

3

4

5

6

1-тақырып. Металдардың атомдық-кристалдық құрлысы

Металдардың атомдық-кристалдық құрлысы

-

Плакат «Атомно-кристаллическое строение металлов»

Металдарды зерттеудің физикалық және структуралық тәсілдері

Тест, блиц сұрақтар

-

Қорытпаларды микроскоптық талдау

Микроскоп МИМ-7, ажарлау-жылтырату станогы, қорытпалар үлгілері

Әдістемелік нұсқау

Жұмысты қорғау

2-тақырып. Металдардың кристалдануы

Кристалдану кезіндегі металл құрылымының қалыптасуы

-

Плакат «Кристализация металлов»

Металл кесегінің құрлысы. Полиморфты түрленулер

Тест, блиц сұрақтар

3-тақырып. Қорытпалар теориясы

Қорытпалар теориясы

-

Плакаттар «Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния»; «Компоненты и фазы в системе железо – углерод»;

Қорытпалар күйі диаграммасының түрлері. Қосындылы болаттардың структуралық кластары

Тест, блиц сұрақтар

-

Темір – цементит күй диаграммасы

Микроскоп МИМ-7, шойын және көміртегілі болат микрошлифтері ; плакат «Диаграмма железо – цементит»

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

-

Көміртегілі болаттардың құрылымы мен қасиеттері

Микроскоп, көміртегілі болат микрошлифтері

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

-

Шойындардың құрылымы мен қасиеттері.

Микроскоп МИМ-7, шойындардың әртүрлі микрошлифтері

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

4-тақырып. Металдардың пластикалық деформациясы мен механикалық қасиеттері

Металдардың пластикалық деформациясы мен механикалық қасиеттері

-

Плакаттар «Механические испытания металлов»; «Виды напряжений»; «Упругая и пластическая деформация»

Полигонизация және қайту. Суық және ыстық деформациялар. Рекристализация. Тозуға сынау тәсілдері

Тест, блиц сұрақтар

-

Қорытпалардың қаттылығын Роквелл, Виккерс және Бринель тәсілдерімен анықтау

Бринель, Роквелл приборы, ажарлау-жылтырату станогы, санағыш микроскоп, болаттан, түсті металдан және олардың қорытпаларының үлгілері

Әдістемелік нұсқау

Жұмысты қорғау

5-тақырып. Термиялық өңдеу теориясының негіздері

Термиялық өңдеу теориясының негіздері

-

Плакаттар «Фазовые превращения в сплавах железа»; «Диаграмма изотермического превращения аустенита»

Қосындылы болаттардағы аутениттің изотермиялық түрленуі

Тест, блиц сұрақтар

-

Көміртегілі болаттарды жасыту

Муфельдік пештер, Роквелл приборы, микроскоп МИМ-7, ажарлау- жылтырату станогы, көміртегілі болат микрошлифтері

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

6-тақырып. Термиялық өңдеу технологиясы

Термиялық өңдеу технологиясы

-

Плакаттар «Схема полного отжига и изотермическая диаграмма распада аустенита»; «Схема закалки и термомеханической обработки стали»

Беттік шынықтыру, оның түрлері мен қолданылу аймағы

Тест, блиц сұрақтар

-

Көміртегілі болаттарды шынықтыру және жұмсарту

Муфельдік пештер, Роквелл приборы, микроскоп МИМ-7, ажарлау- жылт. станогы, суыту багы, көміртегілі болат микрошлифтері

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

7-тақырып. Конструкциялық болаттар мен қорытпалар

Конструкциялық болаттар мен қорытпалар

-

Плакат «Классификация и маркировка углеродистых и легированных сталей»

Криогенді болаттар. Ыстыққа берік болаттар мен қорытпалар

Тест, блиц сұрақтар

8-тақырып Түсті металдар мен олардың қорытпалары

Түсті металдар мен олардың қорытпалары

-

Плакат «Классификация и термическая обработка алюминиевых медных сплавов»

Магний және оның қорытпалары. Титан және оның қорытпалары.

Тест, блиц сұрақтар

-

Мыс және оның қорытпалары

Микроскоп МИМ-7, ажарлау- жылт. станогы, мыс қорытпа- ларының микрошлифтері, микроқұрылым фотосуреттері

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

-

Алюминий және оның қорытпалары

Микроскоп МИМ-7, ажарлау- жылт. станогы, алюминий қорытпаларының микрошлифтері, микроқұрылым фотосуреттері

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

9-тақырып. Құю өндірісінің негізі

Құю өндірісінің негізі

-

Плакаттар « Ручная формовка»; «Технология ручной формовки в песчаные формы»

Балқығыш үлгілер бойынша құю. Металл қалыптарға құю. Қысыммен құю..

Тест, блиц сұрақтар

10-тақырып Металдарды қысыммен өңдеу

Металдарды қысыммен өңдеу

-

Плакаттар «Молоты»; «Штамповка»; «Пресс»; «Листовая штамповка»; «Прокатка»

Ұнтақ материалдардан дайындамалар алу

Тест, блиц сұрақтар

-

Пневматикалық балғамен соғылма әзірлеу технологиялық процесін жобалау

Пневматикалық балға, дайындамалар, .

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

11-тақырып Пісіру мен дәнекерлеу

Пісіру мен дәнекерлеу

-

Плакаттар «Ручная электродуговая сварка»; «Газовая сварка»

Пісіру өндірісіндегі арнаулы термиялық процесстер. Қаптамалау

Тест, блиц сұрақтар

-

Қолмен электр доғалық пісіру

Пісіру аппараты, жұмыс столы, арнайы киім, құрастыру-пісіру құрылғылары, әртүрлі қалыңдықтағы төмен көміртегілі болат пластиналар

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

12-тақырып Металдарды кесу арқылы өңдеуді топтастыру

Металдарды кесу арқылы өңдеуді топтастыру

-

Плакаттар «Обработка деталей на токарно – винторезных станках»; «Виды токарных станков»; «Токарно-винторезный станок»

Кесіп өңдеуге арналған станоктар

Тест, блиц сұрақтар

-

Токарь винт-кескіш станогында дайындамаларды өңдеу

1К62 – токарь-винт кесу станогы; әртүрлі кескіштер, метчиктер, плашкалар; бұрыш өлшегіш шаблондар

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

13-тақырып Металдарды токарь және бұрғылау станоктарында өңдеу

Металдарды токарь және бұрғылау станоктарында өңдеу

-

Плакаттар «Виды токарных станков»; «Токарно-винторезный станок»;

«Обработка деталей на сверлильных станках»

Кесу аспаптарының түрлері. Спиральді бұрғының элементтері мен геометриясы

Тест, блиц сұрақтар

-

Тік бұрғылау станоктарында дайындамаларды өңдеу

2Н125 – тік бұрғылау станогы; әртүрлі бұрғылар, зенкерлер және ұңғылар; станок тискасы, бұрыш өлшегіш шаблондар

Методикалық нұсқау

Жұмысты қорғау

14-тақырып Фрезерлеу, сүргілеу, протяждау және соғу

Фрезерлеу, сүргілеу, протяждау және соғу

-

Плакаттар «Обработка деталей на фрезерных станках»; «Обработка деталей на строгальных станках»

Соғу станоктарында өңдеудің ерекшеліктері

Тест, блиц сұрақтар

15-тақырып. Машина бөлшектерінің беттерін әрлеп өңдеудің технологиялық тәсілдері

Машина бөлшектерінің беттерін әрлеп өңдеудің технологиялық тәсілдері

-

Плакаттар «Виды шлифовальных станков»; «Газовая сварка»

Хонингтеу. Суперфиништеу. Жылтырату. Абразивті-сұйықты өңдеу.

Тест, блиц сұрақтар7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
Кесте 7.1 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етілу картасы

Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Экземплярлар саны

Студенттер саны

Қамтылу проценті

Материаловедение и технология металлов: Учеб. для вузов /Под ред. Г.П.Фетисова. -4-е изд., испр. –М., 2006. – 862

3

7

30%

Пейсахов А. М. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учеб. для вузов .-3-е изд. –СПб., 2005. – 410

2

7

20%

Материаловедение/ Под ред. Б.Н. Арзамаева. – М., 1986

100

7

100%

Гуляев А.П. Материаловедение. – М., 1986

90

7

100%

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М., 1990

40

7

100%

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М., 1980

140

7

100%

Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. – М., 1980

150

7

100%

Технология конструкционных материалов/Под ред. А.М. Дальского. – М., 1985

60

7

100%

Технология металлов и материаловедение / Под ред. Л.Усовой. – М., 1987

20

7

100%

Казаков Н.Ф., др. Технология металлов и других конструкционных материалов. – М., 1975

55

7

100%

Дриц М.Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и материаловедение. – М., 1990

100

7

100%

Гун Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением ( теория пластичности). – М., 1980

3

7

30%

Шишмарев, В.Ю. Машиностроительное производство: Учеб. - М.,2004.

1

7

10%

Никифоров, А.Д. Современные проблемы науки в области технологии машиностроения: Учеб. пособие для вузов.-М., –2006.

1

7

10%

Ржевская С.В. Материаловедение.-М.,2000

1

7

10%

Феоктистов Г.П., Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология металлов. – М.: Высшая школа, 1980. 360с

3

7

30%

8. ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: Учебник для ВУЗов. – М.: Машиностроение, 1990. – 528с.: ил.

8.1.2. Сулейменов Е.Б. Материалтану пәнінен лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған методикалық нұсқау.

8.2. Қосымша әдебиеттер:

8.2.1. Технология металлов и материаловедение. Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В. и др. М.: Металлургия.

8.2.2. Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. М.: Металлургия, 1986. 544 с.

8.2.3. Гринберг Б.Г., Иващенко Т.М. Лабораторный практикум по металловедению и термической обработке.-М.: Высшая школа,1978

8.2.4. Б. Н. Арзамасов и др. Материаловедение. Учебник для втузов.- М.: Машиностроение,1986.-384с., ил.

8.2.5. Омаров А.К. Металдармен конструкциялық материалдар технологиясы- Алматы: Мектеп, 1972.-307 б.

8.2.6. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционных материалов.- М.: Высшая школа, 1980. 360с.

8.2.7. Феоктистов Г.П., Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология металлов.- М.: Высшая школа, 1980. 360с.

8.2.8. Материаловедение и технология металлов: Учеб. для вузов /Под ред. П.Фетисова. -4-е изд., испр. –М., 2006. – 862

8.2.9. Сыздықов О., Оразбаев Б., Нысанбаев Ғ. Конструкциялық материалдар технологиясы – Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1993.-290 б.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет