Жұмыс бағдарламасын құрастырған аға оқытушы Грищенко Е. Г., қазақ тіліне аударған аға оқытушы Тоқтарбекова Қ. ТДата09.07.2016
өлшемі140.81 Kb.
#187347
түріЖұмыс бағдарламасы
С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Психология-педагогика факультеті

Психология кафедрасы


«Бекітілді»

Психология және педагогика факультеті

Деканы И.В. Ровнякова

« » 2013 ж.ІС-ТӘЖІРИБЕНІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Педагогикалық іс-тәжірибе бойынша5В050300 «Психология»

(күндізгі, сырттай)

(Шифр, мамандық атауы, оқу түрі)


Курс _4,5____, семестр __8,9,____, апта саны___5____
Сағат саны (кредит)_____________

Бақылау түрі____есеп_____________

Өскемен, 2013ж

Жұмыс бағдарламасын құрастырған аға оқытушы Грищенко Е.Г., қазақ тіліне аударған аға оқытушы Тоқтарбекова Қ.Т22.06.2006 ҚР БҒМ жоғары білім беру УӘК бекітілген педагогикалық іс-тәжірибенің типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалды.

Психология кафедрасы отырысында бекітілді

«____» _________2013__ж. Хаттама №__10____

Кафедра меңгерушісі м.а___________________________Р.Ж.Тюлюпергенева

Психология – педагогика факультетінің Әдістемелік Кеңесімен бекітілген

(хаттама №___ "__"__________2013 ж.)

Төрағасы ____________________ А.Н. Тыныбаева

Түсініктеме жазбалары.

Педагогикалық тәжірибе мүғалімдер мен практик психолог дайындап шығудағы жүйеде негізгі орын алады.

Педагогикалық тәжірибе теориялық алған білімдерді бекітуге көмектеседі, «психология» мамандығында оқу барысында және педагог-психологтың практикалық қызметін ұйымдастыруда. Педагогикалық тәжірибе барысында студент профессионалды дайындығын бекітеді, профессионалды шеберліктері мен дағдыларын қалыптастырып, маңызды тұлғалық қасиеттерді дамытады және педагогикалық-психологиялық қасиеттерін.

Педагогикалық тәжірибені өтудегі психологиялық базалық дисциплина және мамандандырылған дисциплиналар: жалпы психология, әлеуметтік психология, даму психологиясы, психодиагностика негізі, психологиялық консультация негізі, коррекциялық психология; психологияны жүргізудегі әдістемелер.

Педагогикалық іс-тәжірибені жүргізуде пререквизиттер негізгі психологиялық пәндер болып табылады: жалпы психология, әлеуметтік психология, даму психологиясы, тұлға психологиясы, психология бойынша практикум, педагогикалық психология, психодиагностика негіздері, психологиялық кеңес беру негіздері, коррекциялық психология, психологияны оқыту әдістемесі.

Бағдарлама 5В050300 «Психология» мамандығы бойынша төмендегі оқыту формаларына арналған:

- күндізгі, 4 жыл (8 семестр, 5 апта);

- сырттай, 5 жыл (9 семестр, 5 апта).

Тәжірибенің мақсаты, тапсырмалары, мазмұны студенттердің теориялық білімдерінің актуалды деңгейіне және олардың практикалық дағдыларын потенциалды даму деңгейіне негізделген.

Тәжірибенің мақсаты: Болашақ психологтардың профессионалды-педагогикалық дайындықтарын дамыту және студенттердің педагогикалық шеберліктерін қалыптастыру.

Педагогикалық шеберлік педагог-психологтың мамандығында маңызды орын алады, өз пәнін жетік білуі, психологиялық-педагогикалық теорияларды жақсы білу, оқу-тәрбиелік шеберліктер мен дағдылардың қалыптасуы, сонымен қатар профессионалды-педагогикалық тұлғалық қасиеттердің дамуы.

Тәжірибенің тапсырмалары:

1.Арнайы пәндерден алған теориялық білімді тәжірибемен байланыстыру;

2.Білім беретін мекемелердегі (мектеп, гимназия, колледж) қазіргі оқу-тәрбиелік жұмыстармен танысу;

3) оқушылардың таным процестерін белсендеттіруге арналған әр түрлі әдістерді қолдана отырып, психология бойынша сабақтарды жүргізу;

4) тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру – сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу;

5) ағартушылық жұмыстарды іске асыру – кәсіби бағдар беру жұмыстары аясында психология мамандығын;

6) Педагогикалық қабілетті жетілдіру, профессионалды-педагогикалық тұлғалық қасиеттедің дамуы.

Іс-тәжірибе мазмұны мен көлемі:

Педагогикалық іс-тәжірибе 5 апта көлемінде жүргізіледі. Іс-тәжірибе облыс пен қала бойынша жалпы білім беретін мектептер, лицей, және гимназиялардың 5-11 сыныптарына ұйымдастырылады. Студенттер «Адамтануға кіріспе», «Қарым-қатынас психологиясы», «Өзін-өзі тану» сияқты курстар мен басқа да арнайы және мектептегі психологиялық практикумы курстары оқылады.

Практикант-психолог бағдарламаға, жеке жоспарға және іс-тәжірибе өткен мекемедегі психолог-педагогтың кестесіне сәйкес жұмыс атқарады.

Іс-тәжірибе барысынды студент-практикант мекемедегі іс-тәжірибе жетекшісінің, өз курстастарының сабақтарына қатысып, 1 дайындық сабағын және 4 сынақ сабақтарын өткізеді. Бұл өткізген сабақтары мектептегі педагог-психолог және кафедра бойынша іс-тәжірибе жетекшісімен талданып, бағаланады. Сабаққа дайындау барысында студент педагог-психологтан, сондай-ақ, кафедра бойынша топтық іс-тәжірибе жетекшісінен кеңестер алады. Сонымен қатар, студент сабақтарды жоспарлауда, сабақ типтерін, әдістерін, оқыту құралдарын және оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіруде өзбеттілің танытуы шарт.

Студент-практикант тәрбиелік жұмыстарды жүзеге асырып, төмендегідей іс-шараларға қатыса алады:


 • жалпы мектептегі іс-шараларды ұйымдастыру, жүргізу;

 • сынып сағатын өткізу;

 • мектептегі психология аптасын ұйымдастыру, өткізу;

 • мектептегі педагогикалық кеңесте және консилиумда сөз сөйлеу.

Психологиялық ағартушылық жұмыстар мектептегі кәсіби бағдар беру жұмыстары аймағында жүзеге асырылады. Студент психологияны және психология мамандығы туралы 11 сынып түлектерін және түлектердің ата-аналар жиналысында ақпараттандырулары шарт.

Іс – тәжірибе барысында студент іс-тәжірибе күнделігі мен жұмыстарының индивидуалды жоспарын жазып, жүргізіп отырады. Күнделік пен жеке жоспарында барлық жүргізілген іс-шаралар тіркеліп, бағаланып отырады. Іс-тәжірибе барысында студент төмендегідей жұмыстарды атқаруы қажет: 1. Педагогикалық іс-тәжірибе бағдарламасын кафедра жетекшісі және педагог-психологпен бекіту;

 2. Оқу-әдістемелік жұмыс:

 • мектептегі педагог-психологтың бір сабағына қатысу;

 • 4 сынақ сабақтарын дайындау, өткізу. Оларды алдын-ала жоспарлау және мектептегі педагог-психологпен талқылау;

 • педагог-психолог жүргізге сабақтарына талдау жасау;

 • өз курстастарының сабақтарына қатысу, талдау (күндізгі бөлім үшін);

 1. Тәрбиелік жұмыс: сабақтан тыс іс-шараны ұйымдастыру, өткізу (жалпы мектептік немесе мектептегі, сыныптағы психология аптасы), оның талдамы;

 2. Психологиялық ағартушылық жұмыстары – психология туралы баяндау, жоғары сынып оқушыларымен кәсіби бағдар жұмыстарын жүргізу, оның талдамы;

 3. Іс-тәжірибе қорытындысы бойынша есеп жазу, өткізу, қорғау.

Педагогикалық іс-тәжірибе бойынша бақылау тапсырмалары:

 1. педагогикалық іс-тәжірибесі бойынша бағдарламаларды бекіту;

 2. 5 сабақ көлемінде сабақтар жүргізу;

 3. Іс-тәжірибе жетекшісімен өткізілетін сабақтарды талдау, талқылау;

 4. Сабақтарға өзара қатысу (курстастарының 2 сабағына қатысу), оларды талдау;

 5. Тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру: сыныптық және жалпы мектептік іс-шаралар, олардың талдамы. Өз іс-әрекетінің өзіндік талдамы;

 6. Психологиялық ағартушылық жұмыстарды ұйымдастыру – кәсіби бағдарлық жұмыстар формасында психология туралы ақпараттар тарату. Өз іс-әрекетінің талдамы.

 7. Іс-тәжірибе қорытындысы бойынша есепті жазу, қорытындылау.

Кесте 1.

Іс-тәжірибе мазмұны
Тақырып атауы және мазмұыны


Апта

1

Танысу

Іс-тәжірибе кіріспе

- іс-тәжірибе орынымен танысу (білім беру мекемелереі), мақсаты, міндеттері, функционалдау мен мектеп/лицей дамуының стратегияларымен танысу;

- мектептегі педагог-психологпен, педагогикалық ұжыммен танысу;

- педагог-психолог құжаттарымен танысу, зерттеу және мазмұндық тақырыптарының талдамы;

- педагог-психологтың сабақтарына қатысу;

- іс-тәжірибе бағдарламасын бекіту: жұмыстардың жеке жоспары мен іс-тәжірибе бағдарламасын құрастыру.


1 апта

2

Оқу - әдістемелік жұмыс: Сабақтарды дайындау және өткізу

 • Белсенсіз бақылау: мектептегі педагог-психологтың оқу-әдістемелік жұмыстарының жүйесімен танысу, зерттеу;

 • Психологиялық тақырыптағы өзін-өзі тану пәні бойынша сабақты дайындау, жүргізу; педагог-психологпен бірлесе отыра талдау, талқылау.

 • 2 сынақ сабақтарын жүргізу, сбаақтың психологиялық-педагогикалық талдамы;

 • 2 сынақ сабағын жүргізу, талдау;

 • өзара сабаққа қатысу және психологиялық-педагогикалық талдау, өз курстастарының сабағына қатысу (күндізгі бөлім үшін).

2-3апта
2 апта
3 апта

3 апта


3

Тәрбиелік жұмыс

 • сынып жетекшісінің жұмыс жүйесі, ерекшелігімен танысу; сынып сағаты бағдарламасын жасау, өткізу;

 • тәрбиелік сипаттағы жалпы мектептік іс-шараларды ұйымдастыруға қатысу.

4 апта

4

Психологиялық ағартушылық жұмыстар

 • жоғары сынып оқушыларымен кәсіби бағдарлық жұмыстарды ұйымдастыру, өткізу. Жоғары сынып оқушыларына ШҚМУ «психология» мамандығына келуге, осы мамандыққа оқыту ерекшеліктеріне арналған дәрістер мен кеңес беру.

5 апта

5

Іс-тәжірибе бойынша есеп жазу, қорғау:

 • атқарылған жұмыстардың талдамы, пайда болған қиыншылықтар. Өзіндік рефлексия. Іс-тәжірибе жетекшісіне іс-тәжірибе бойынша рәсімделген есепті өткізу, қорғау.

5апта
Қорытынды:

5 апта


Өту орындары: қала мен облысымыздың мектептері, лицей, гимназиялары. Соның ішінде, Өскемен қаласының №3 көпбейінді мектеп-гимназиясы.
Педагогикалық іс-тәжірибеден өткен студентке қойылатын талаптар:

1) Тәжірибеде көрсетілген барлық жұмыстарды студент атқарса, тәжірибе «өтілді» деп саналып, бағаланады.

2) орта буын бойынша білім беру мекемесі жағдайында студент практикалық-іскерліктер мен дағдыларды меңгерду;

3) білім беру аймағында теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана алады;

4) есеп беру схемасына сай, өзіндік рефлексиясы бар айқын көрінген іс-тәжірибенің болуы.
Практикант – студент міндеттері:

Педагогикалық іс-тәжірибе іс-тәжірибе барысында студент міндетті:

- педагогикалық тәжірибе бағдарламаларын жетекші мен алдын-ала тексеріп бекіту;

- педагогикалық шеберліктер мен дағдыларды үйрену;

- тәжірибе бағдарламаларында қаралған тапсырмаларды толығымен орындау, тәжірибеге байланысты күнделікті бастау;

- қауіпсіздік техникасын, тазалықты сақтау;

- ұйымдастыру қызметімен, мақсатымен, тапсырмаларымен, ерекшеліктерімен танысу;

- педагогикалық қызметпен, оқу процесімен, қызіргі кездегі жаңа әдістермен танысу;

- теориялық білімді бекітіп, педагог-психолог жұмысы бойынша жаңа ақпараттар алу, үйрену;

- мекеме жұмысына араласып, көмектесу;

- педагог жұмысы бойынша жаңа әдістерге, технологияларға үйрену,

- тапсырмаларды өз бетінше орындап, тәжірибеге шығармашылықпен қарау;

- университеттің имиджін көтеру;

- студенттің өткен тәжірибелерінің жетекшімен бекітілген барлық есеп қағазын тапсыруы шарт.
Есеп беру құжаттары:

1. Екі жақпен толтырылған келісм-шарт: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ және іс-тәжірибе орыны (орта жалпы білім беретін мектеп, гимназия, лицей);

2. Бағыттама;

3. Іс-тәжірибеден өткені туралы анықтама;

4. Жеке индивидуалды жұмыс жоспары;

5. Іс-тәжірибе орынының студентке берген мінездемесі;

6. Іс-тәжірибе өткендегі күнделігі;

7. Өзіндік есеп.

Есепке төмендегідей қосымшалар тіркеледі:

Қосымша 1. Бір сынақ сабағының толық дәрісі, талдамы және басқа өткізілетін сабақтардың жоспарлары;

Қосымша 2. Сынып сағаты немесе сыныптан тыс жүргізілген іс-шараның жазбасы;

Қосымша 3. Бір оқушыға немесе сыныпқа берілген психологиялық-педагогикалық мінездеме;

Қосымша 4. Жүргізілген психологиялық ағартушылық жұмыстардың жазбасы, талдамы.

Қосымша 5. Өз курстасының қатысқан сабағына немесе мекемедегі іс-тәжірибе жетекшісінің сабағына психологиялық-педагогикалық талдамы (күндізгі бөлім үшін).

Есепке мектептің «психология кафедрасының өкілі қатысуымен кәсіби бағдардық жұмыстарына қатысты» деген анықтама қағазы тіркеледі. Анықтамада писхолог, директор және мектеп мөрі болуы шарт.Есептің жалпы көлемі электронды басып шығарған формада 20-25 бет болуы тиіс (қосымшалар есептің жалпы көлемімен есептелмейді).
Негзігі әдебиеттер:

1. Воробьева Е.В. Учебно-методический комплекс дисциплины «Методика преподавания психологии». Ростов н/Д.: Институт управления, бизнеса и права, 2004 (Рецензенты: канд. псих. наук, доцент Масликова Ж.В., канд. псих. наук, доцент Габдулина Л.И.)

2. Игибаева А.К. Организация непрерывной педагогической практики в системе профессиональной подготовки будущего учителя. Методические указания / А.К. Игибаева. – Усть-Каменогорск: Изд – во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2007

3. Карандашев В. Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. — 250 с

4. Крылов А.А. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / А.А. Крылов. – СПб., 2004

5. Лызь Н. Методика преподавания психологии. – Росто н/Д.: Феникс, 2009

6. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / В.Я. Ляудис. – М, 2008

9. Пашкевич Г.Н. Педагогическая практика. Учебно-методическое пособие / Г.Н. Пашкевич, М.Е. Сысоева. – М., 2004

10. Сергеева В.П. Классный руководитель в современной школе / В.П. Сергеева. – М., 2003

11. Грищенко Е.Г. Организация педагогической практики на специальности «психология». Методические указания / Е.Г. Грищенко. – Усть-Каменогорск, 2011 – 44 с.


Студенттерге іс-тәжірибе бойынша берілетін тапсырмалар:

1) Педагогикалық іс-тәжірибе бойынша бағдарламаларды бекіту;

2) 4 сағат көлеміндегі сабақтарды жүргізу;


 1. Іс-тәжірибе жетекшісімен өткізілетін сабақтарды талөылау, талдау;

 2. Сабақтарға өзара қатысу (курстасының 2 сабағына қатысу), талдау;

5) Тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру: Сынып сағаты немесе сыныптан тыс жүргізілген іс-шара жүргізу, талдамы.

6) Психологиялық ағартушылық жұмыстары – психология туралы баяндау, жоғары сынып оқушыларымен кәсіби бағдар жұмыстарын жүргізу, оның талдамы;

7) Іс-тәжірибе қорытындысы бойынша есеп жазу, өткізу.
Іс-тәжірибе бойынша тапсырмаларды орындауға арналған ұсыныстар психология мамандығы студенттеріне арналған «Педагогикалық іс-тәжірибе бойынша әдістемелік нұсқаулар» оқу-әдістемелік құралында берілген. Авторы пс.ғ.к, психология және коррекциялық педагогика кафедрасының аға оқытушысы Грищенко Е.Г.
Курс саясаты

Педагогикалық іс-тәжірибеде қарастырылған жұмыс түрлерінің барлығын орындау. Күнделікті және басқа да іс-тәжірибе бойынша құжаттарды ұқыпты жүргізу. Педагогикалық іс-тәжірибе бойынша қажетті құжат болмаған жағдайда баға төмендетіледі.Рұқсат етілмейді:

 • Іс-тәжірибелерге шығу, қорытынды конференцияларына кешігу;

 • Келісімшарттың болмауы;

 • Сабақ жүргізуге дайындықсыз болуы;

 • Жалғандық пен плагиат;

 • Іс-тәжірибе бойынша есепті мерзімінен кешіктіру.


Бағалау критерийлері

Педагогикалық іс-тәжірибе бойынша қорытынды баға – 100%.Әр түрлі жұмыстарды бағалау шкаласы мен критерийлері
Студент сабақтары мен жұмыс түрлері

Ұпайлар %

Оқу-әдістемелік жұмыс

1.

Сабақтарды дайындау, өткізу:

- педагог-психолог сабақтарына қатысу

- 2 дайындық ретінде

- 5 бақылау


-
-


100 х 5

2.

Жүргзілген сабақтар талдамы

100

Тәрбиелік жұмыстар

3.

Сынып сағатын дайындау (талдамы)


100

Психологиялық ағартушылық іс-әрекет

4.

Мектеп түлектерімен «Қазіргі психологиялық тәжірибе» тақырыбында сынып сағатын өткізу

100

5.

Кәсіби бағдар және өзіндік анықталу мәселелері бойынша жоғары сыныптармен, ата-аналарымен жиналыс өткізу

100

Талдамдық

6

Іс-тәжірибе бойынша есепті жазу, өткізу

100

Студенттердің білім, іскерлі, дағдылары төмендегі жүйе бойынша бағаланады:


Дәстүрлі

в %

в баллах
Өте жақсы
А

95-100

4,0А -

90-94

3,67
Жақсы
В +

85-89

3,33В

80-84

3,0В -

75-79

2,67
Қанағаттанарлықтай

С +

70-74

2,33
С

65-69

2,0С -

60-64

1,67
Д +

55-59

1,33
Д

50-54

1,0
Қанағатсыз

F

0-49

0
Ф П ШҚМУ 027-13-02


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет