ЖҰмыс оқу бағдарламасы павлодар Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной 1 Пәннің мақсатыДата16.06.2016
өлшемі222 Kb.
#139898

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ тілі кафедрасы

Кәсіби қазақ тілі пәнінен

барлық

мамандықтардың студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной

1 Пәннің мақсаты

Бұл элективті пәнді оқыту кәсіби қызметтің барлық түрлерін жетілдіруді болжайды. Кәсіби қазақ тілі пәні әлеуметтік - мәдени және кәсіби салалар мен адам қызметінің жағдайларындағы өзара қатынасты орнықтыруға қажетті білім, шеберлік және дағды жиынтығы болып табылатын, қабілет пен жеке тұлғаның бастамшылығы қамтылатын болашақ маманның тілдік кешенді құзыреттілігін қалыптастыруға және дамытуға бағытталады.

Қазіргі уақытта маманның құзыреттілігі кәсіби қызметтің шығармашылық деңгейін қамтамасыз ететін әлеуметтік-коммуникативті қабілетпен сипатталады.

Кәсіби тілдегі коммуникация - әлеуметтік және жағдайлы болып саналады. Өйткені, кез келген қарым-қатынасты маман белгілі бір әлеуметтік-демографиялық сипаттамада коммуникативті жағдай, кәсіби қарым-қатынас мақсаты, тақырып, үндестілік және т.б. компоненттерімен – сәйкес жағдайда кәсіби және әдеби тіл баламасы таңдалуы себепті немесе берілген сол және басқа функциональды тілдер стилінде жүзеге асырады.

Қажетті кәсіби сөйлеу стильді дұрыс таңдай білу тілді меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл шеберлік кәсібилік, прагматикалық болып саналады.

Пәннің міндеті

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- ауызша және жазбаша кәсіби сферасында сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтереді;

- кәсіби қызмет саласында қажетті стильдік, әлеуметтік кәсіби білім қалыптасады;

- кәсіби коммуникацияның әртүрлі формалары мен түрлері бойынша сөйлеу тәртібінің стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік икемі болады;.

- курс практикалық бағытта барлық мамандықтар бойынша студенттің кәсіби сөйлеу мәдениеті дағдысын қалыптастырады.2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: • практикалық қазақ тілі;

 • мектептегі қазақ тілі білімі «қанағаттанарлық» деген бағадан кем болмауы;

 • тіл мәдениеті.

3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтары келесі пәндерді билингвалды меңгеруі үшін қажет: • мамандыққа байланысты барлық пәндерді;

 • мамандық негіздері;

 • кәсіби саланы тану;

 • кәсіптің саясаты мен стратегиясы;

 • іскерилік қазақ тілі;

 • мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу;

 • офистік іс;

 • мамандыққа кіріспе.

Кәсіби қазақ тілі пәнінен алынған тілдік негіздердің икемділік және дағды-машықтары төмендегі қызметтерді атқару үшін қажет:

 • кәсіби салалар қызметінің жағдайларындағы өзара қатынасты орнықтыруға;

 • ресми-іскери қызметінде кәсібилік шеберлік мәденитін танытуда;

 • болашақ маманның тілдік кешенді құзыреттілігін қалыптастыруға;

 • қажетті кәсіби сөйлеу стильді дұрыс таңдай білуді дамытуға;

 • кәсіби білімді билингвалды түрде қолдану үшін.


4 Пәннің мазмұны


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


реті


Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

тәжіри

белік


СОӨЖСӨЖ

1

Кіріспе. Кәсіби мәтін


12

Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін


1

1

1

3

Семасиология. Сөз мағынасы. Сөз мағынасының кеңеюі мен таралуы. Кәсіби мәтін


1

1

1

4

Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары. Кәсіби сөздер туралы түсінік. Кәсіби қазақ тілінің мамандықты дамытудағы алатын рөлі. Кәсіби мәтін

1

1

1

5

Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Кәсіби мәтін


1

1

1

6

Кәсіби сала мамандары тілдерінің қатынасымдық қызметі. Кәсіби мәтін


1

1

1

7

Мамандықтың кәсіби қазақ тілінде сөйлеу мәдениеті мен этикеті. Кәсіби мәтін


1

1

1

8

Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтудегі кәсіби қазақ тілінің рөлі. Кәсіби тілдің құзыреті және қолданым жиілігі. Кәсіби мәтін

1

2

2

9

Кәсіби сала мамандығының ғылыми және кәсіби тілінің мазмұны мен құрамы. Кәсіби мәтін

1

1

1

10

Кәсіби тілдегі этномәдени айшықтары. Кәсіби мәтін


1

1

2

11

Кәсіби сала мамандығы бойынша қанатты сөздер, фразеологиялық тіркестер, мақал-мәтелдердің қазақша-орысша баламалары. Кәсіби мәтін

2

2

2

12

Кәсіби мәтін – тілдік бірлік. Кәсіби мәтін


1

1
13

Кәсіби тілдегі ұлттық реалия мәселелері. Кәсіби мәтін


1
1

14

Тілдік практикаға арналған жаттығулар, семинар-тренингілер, зертханалық жұмыс,семестрлік жұмыс. Кәсіби мәтін

1

2

2

Барлығы

15

15

15

Курс бойынша жалпылай

45сағ.


4.2 Пән тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. Кіріспе

1.1 Тіл және оның мақсат-міндеттері

1.2 Кәсіби қазақ тілінің негізгі ұғымдары: тіл, әдеби тіл, сөйлеу, кәсіби терминдер, мамандық тілі, мәтін, әдеби тіл нормасы, стиль

2 тақырып. Кәсіби қазақ тілінің негіздері

2.1 Тіл теориясындағы тілдік жүйе

2.2 Тіл теориясының салалары және олардың дамуы

2.3 Қазіргі қазақ тілінің ерекшеліктері және қалыптасуы3 тақырып. Семасиология

3.1 Семасиология және оның ерекшеліктері

3.2 Сөз мағынасы

3.3 Сөз мағынасының кенеюі мен таралуы4 тақырып. Кәсіби қазақ тілінің мәні

4.1 Кәсіби қазақ тілі және стиль нормасы

4.2 Кәсіби сөздер туралы түсінік

4.3 Кәсіби қазақ тілінің мамандықты дамытудағы алатын рөлі5 тақырып. Терминдік сөздер категориясы

5.1 Терминдік сөздер туралы ұғым

5.2 Мамандық саласындағы терминдер мен ұғымдар

6 тақырып. Кәсіби сала мамандығындағы тілдің қарым-қатынастық сипаты

6.1 Дұрыс сөйлеу қағидасы: нормаландыру (сөз дәлдігі, тіл тазалығы, сөз әсерлігі, сөз байлығы, сөз талғамы, сөз әдебі және кодка жіктелуі)

6.2 Сөз дәлдігі және оның қағидалары

6.3 Сөз талғамы

6.4Тілдің басқа салалармен байланыстарындағы ауытқушылықтары мен сәйкестіктері

6.5 Сөзді дұрыс айту нормалары7 тақырып. Кәсіби маманның сөйлеу әдебі

7.1 Сөйлеу әдебі: толеранттылық, айқын сөйлеу ұстанымы, әдептілік ұстанымы

7.2 Тілдесу мен әдептіліктің алмасуы

7.3 Қоғамдық орындарда тіл әдебін сақтаудың жолдары, тәртібі, этикеті8 тақырып. Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтудегі кәсіби тілдің рөлі

8.1 Мемлекеттік тілде қарым-қатынас және оның категориялары

8.2 Қарым-қатынас жасаудың түрлері

8.3 Қатынасымдағы тілдің құзыреті мен коммуникативтік қызметі9 тақырып. Мамандық тілінің мазмұны мен құрамы

  1. Ғылыми тілдің сипаты

  2. Кәсіби тілдің әдебі

  3. Іскери кәсіби тілдің әдебі

10-тақырып. Этномәдени айшықтары

10.1 Этномәдени айшықтары

10.2 Кәсіби мамандардың тілі мен сөйлеу мәдениеті

11 -тақырып. Кәсіби сала мамандарына көмек

11.1 Кәсіби сала тақырыбындағы қанатты сөздердің кәсіби тілдегі мәні мен рөлі

11.2 Қысқарған сөздердің орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздігі

11.3 Фразеологиялық тіркестердің қазақша-орысша, орысша-қазақша баламасы

11.4 Мақал-мәтелдерді кәсіби тілде қолдану

12 - тақырып. Кәсіби тілдегі мәтін - тілдік бірлік

12.1 Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері13 - тақырып. Кәсіби тілдегі ұлттық реалия мәселелері

14 - тақырып. Жаттығулар

4.3 Практикалық сабақтардың тізімі мен мазмұны


1) 1-тақырып

Сабақтың атауы. Кәсіби қазақ тілінің негізгі ұғымдары. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Тіл және оның мақсат-міндеттері. тіл, әдеби тіл, сөйлеу, кәсіби терминдер, мамандық тілі, мәтін, әдеби тіл нормасы, стиль. Кәсіби мәтінмен жұмыс

2) 2-тақырып

Сабақтың атауы. Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Тіл теориясындағы тілдік жүйе. Тіл теориясының салалары

және олардың дамуы. Қазіргі қазақ тілінің ерекшеліктері және қалыптасуы. Кәсіби мәтінмен жұмыс3) 3-тақырып

Сабақтың атауы. Семасиология туралы түсінік. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Семасиология және оның ерекшеліктері. Сөз мағынасы.Сөз мағынасының кенеюі мен таралуы. Кәсіби мәтінмен жұмыс

4) 4-тақырып

Сабақтың атауы. Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Кәсіби сөздер туралы түсінік. Кәсіби қазақ тілінің мамандықты дамытудағы алатын рөлі. Кәсіби мәтінмен жұмыс

5) 5-тақырып

Сабақтың атауы. Терминдік сөздер. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Терминдік сөздер туралы ұғым. Мамандық саласындағы терминдер мен ұғымдар. Кәсіби мәтінмен жұмыс

6) 6-тақырып

Сабақтың атауы. Кәсіби сала мамандары тілдерінің қатынасымдық қызметі. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Дұрыс сөйлеу қағидасы: нормаландыру (сөз дәлдігі, тіл тазалығы, сөз әсерлігі, сөз байлығы, сөз талғамы, сөз әдебі және кодка жіктелуі). Сөз дәлдігі және оның қағидалары. Сөз талғамы. Тілдің басқа салалармен байланыстарындағы ауытқушылықтары мен сәйкестіктері. Сөзді дұрыс айту нормалары. Кәсіби мәтінмен жұмыс

7) 7-тақырып

Сабақтың атауы. Мамандықтың кәсіби қазақ тілінде сөйлеу мәдениеті мен этикеті. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Сөйлеу әдебі: толеранттылық, айқын сөйлеу ұстанымы, әдептілік ұстанымы, алдын-алушылық. Тілдесу мен әдептіліктің алмасуы. Қоғамдық орындарында тіл әдебін сақтаудың жолдары, тәртібі, этикеті. Кәсіби мәтінмен жұмыс

8) 8-тақырып

Сабақтың атауы. Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтудегі кәсіби қазақ тілінің рөлі.

Сабақтың мазмұны. Кәсіби тілдің құзыреті және қолданым жиілігі. Мемлекеттік тілде қарым-қатынас және оның категориялары. Қарым-қатынас жасаудың түрлері. Қатынасымдағы тілдің құзыреті мен коммуникативтік қызметі. Кәсіби мәтінмен жұмыс

9) 9-тақырып

Сабақтың атауы. Мамандық тілінің мазмұны мен құрамы. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Ғылыми тілдің сипаты. Іскери кәсіби тілдің әдебі. Кәсіби мәтінмен жұмыс

10) 10-тақырып

Сабақтың атауы. Кәсіби тілдегі этномәдени айшықтары. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Этномәдени айшықтары.Кәсіби мамандардың тілі мен сөйлеу мәдениеті. Кәсіби мәтінмен жұмыс

11) 11 -тақырып

Сабақтың атауы. Кәсіби сала тақырыбындағы қанатты сөздердің кәсіби тілдегі мәні мен рөлі. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Кәсіби сала мамандығы бойынша қанатты сөздер, фразеологиялық тіркестер, мақал-мәтелдердің қазақша-орысша баламалары. Кәсіби сала тақырыбындағы қанатты сөздердің кәсіби тілдегі мәні мен рөлі Кәсіби сала мамандарына көмекші құралдар: орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктері, фразеологиялық тіркестердің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздіктері. Мақал-мәтелдерді кәсіби тілде қолдану. Кәсіби мәтінмен жұмыс

12) 12 -тақырып

Сабақтың атауы. Кәсіби мәтін – тілдік бірлік. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері. Мәтінмен жұмыс жүргізудің түрлері. Аударма. Кәсіби мәтінмен жұмыс

13) 13 -тақырып

Сабақтың атауы. Кәсіби тілдегі ұлттық реалия мәселелері. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Аударуға жатпайтын сөздер, мағыналары контекстік ұғымда қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері. Кәсіби мәтінмен жұмыс

14) 14 -тақырып

Сабақтың атауы. Жаттығулар орындау. Кәсіби мәтін

Сабақтың мазмұны. Тілдік практикаға арналған жаттығулар, семинар-тренингілер, зертханалық жұмыс,семестрлік жұмыс. Кәсіби мәтінмен жұмыс

15) 15 -тақырып

Сабақтың атауы. Қорытынды сабақ. Кәсіби лексиканы жинақтау

Сабақтың мазмұны. Тілдік практикаға арналған жаттығулар, семинар-тренингілер, зертханалық жұмыс, семестрлік жұмыс. Кәсіби мәтіндермен жұмыс
4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

 • 1 тақырып. Тілдің түйінді ұғымдары: сөйлеу, кәсіби терминдер, мамандық тілі, мәтін.

 • 2 тақырып. Тіл теориясының салалары және олардың дамуы.

 • 3 тақырып. Семасиология және оның ерекшеліктері.

 • 4 тақырып. Стиль нормасы.

 • 5 тақырып. Мамандық саласындағы терминдер мен ұғымдар

 • 6 тақырып. Дұрыс сөйлеу қағидасы: сөз дәлдігі, тіл тазалығы, сөз әсерлігі, сөз байлығы, сөз талғамы, сөз әдебі.Сөзді дұрыс айту нормалары

 • 7 тақырып. Қоғамдық орындарда тіл әдебін сақтаудың жолдары, тәртібі, этикеті

 • 8 тақырып. Қарым-қатынас жасаудың түрлері. Қатынасымдағы тілдің құзыреті мен коммуникативтік қызметі

 • 9 тақырып. Мамандық тілінің мазмұны мен құрамы.

 • 10-тақырып. Этномәдени айшықтары.

 • 11 -тақырып. Кәсіби сала тақырыбындағы қанатты сөздер, фразеологиялық

 • тіркестер, мақал-мәтелдер.

 • 12 - тақырып. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері.

 • 13 - тақырып. Кәсіби тілдегі ұлттық реалия мәселелері

 • 14 - тақырып. Жаттығулар


4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
Өздік жұмыстың түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Практикалық сабақтарға дайындық

жазбаша және ауызша

Өткен тақырыпқа байланысты жаттығулар орындату

9.5


2

Үй тапсырмасын дайындау

ауызша

Монолог, сұхбат, сөздік минимум

9.5


3

Тақырыптан тыс тапсырмалар

жазбаша,

ауызша


Ұқсас тақырыптарды талдау, шығармашылық жұмыс жазғызу

3


4

Аралық бақылауға дайындық
Тест, жатжазу жұмыстарын жүргізу

3


5

Жоспарға енгізілмеген тақырыптарды өз беттерінше оқу

жазбаша

Конспект, жоба

1

6

Бақылау жұмысын орындау

жазбаша

Бақылау жұмысы №1,2

4

Барлығы:

304.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі: • Кәсіби мәтіндер

 • Кәсіби салаға байланысты мақал-мәтелдер

 • Тілдік практикаға арналған жаттығулар, тренингілер

 • Кәсіби сала мамандығы бойынша қанатты сөздердің қазақша-орысша баламалары

 • Кәсіби сала мамандығы бойынша фразеологиялық тіркестердің қазақша-орысша баламалары

 • Кәсіби сала тақырыбындағы қанатты сөздердің қазақша-орысша баламалары5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі


 1. Жұмабаева З.Е. Мемлекеттік кәсіби қазақ тілі дидактикасы. (Құқықтану мамандықтарына арналған оқу құралы.). Павлодар, 2010 ж.

 2. Оразбаева Ф., т.б. Кәсіби қазақ тілі. (Дәрігер мамандарына арналған оқу құралы.). Алматы, 2007 ж.

 3. Қожабаева Қ. Кәсіби қазақ тілі.(Автомобильді жөндеу және оған техникалы қызмет көрсету мамандарына арналған оқу құралы.). Астана, 2010ж.

 4. Ақжанова А., Өтегенова Қ. Кәсіби қазақ тілі. (Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит мамандарына арналған оқу құралы.) Астана, 2010ж.

 5. Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. Алматы, 2005ж.

Қосымша
6 Дүйсенбекова Л. «Іс-қағаздарын жүргізу». Алматы, 2001ж.

7. Ақанова Д.Х. және т.б. «Ресми-іскери қазақ тілі». Алматы, 2006ж.

8. Зейнулина А. Ф., Балпанов Н.М.. Іскери- кәсіби қазақ тілі.- Павлодар,

2007ж.


 1. Сөз сарасы. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі бойын. әдістем. құрал. Астана, 2009ж.

 2. Өмірзақ Т., Сансызбай Ә. Қазақ тілі. IV деңгей. Астана, 2006ж.

 3. Зейнуллина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман А.П., ПазылӘ.Қ. Іскери-

кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау.

Павлодар, 2009ж. 1. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы Заңы» (2000 жылдың 13 наурызында шыққан Заң бойынша)

 2. Мұхамадиева Н.Қ. «Іскерлік қазақ тілі». Астана, 2007 ж.


Сөздіктер

 1. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. – Алматы: Қазақстан, 2001


 2. Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеолог.сөздігі. –Алматы: Ғылым, 1977

 3. Қазақша-орысша сөздік /50 мыңға жуық сөз /Редакциясын басқарған

Р.Ғ. Сыздықова және т.б.. – Алматы: Дайк – Пресс, 2002г.

 1. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі /10 томдық/. – Алматы, 1986


Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


Барлық

мамандықтардың жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы: Кәсіби қазақ тілі

Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде

1

45

15

30

1


1

1

15
15
30

15

Кафедра меңгерушісі ______ Зейнулина А.Ф. 2010ж. «___» ________(қолы) (аты-жөні)
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет