Кодексі (ары қарай Кодекс) «Delta Bank»бет1/3
Дата09.06.2016
өлшемі238.5 Kb.
#124600
түріКодекс
  1   2   3
«Delta Bank» АҚ

акционерлері Жалпы жиналысының шешімімен

БЕКІТІЛГЕН

20 қыркүйек 2010ж.хаттама №40

КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ КОДЕКСІ
1 Бөлім. Жалпы ережелер


 1. «Delta Bank» АҚ бұл корпоративті басқару Кодексі (ары қарай - Кодекс) «Delta Bank»

АҚ (ары қарай - Банк) корпоративті басқару үдерісінде қолданылатын, Банк Басқармасы мен директорлар Кеңесінің, сонымен қатар Банктің акционерлері мен лауазымды тұлғалар қарым-қатынасының ерекшеліктерін қосқандағы, негізгі стандарттары мен ұстанымдарын анықтайды.

 1. Корпоративті басқарудың стандарттарын қолданудың мақсаты Банк акционерлерінің

мүддесін қорғау болып табылады. Корпоративтік басқару, Банк акционерлерінің арасындағы, оның ұйымдары мен лауазымды қызметкерлері, сонымен қатар Банктің (оның ұйымдары, лауазымды тұлғалары және қызметкерлері) үшінші тұлғалармен қарым-қатынасының іскерлік әдебінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған.

 1. Бұл Кодекс Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне, ағымдағы даму

кезеңінде Банк қызметінің нақты шарттарына, әдептілік нормаларының, корпоративті басқарудың қалыптасқан халықаралық тәжірибесін ескере отырып, уәкілетті органның ұсынысына сәйкес жасалған.
2 Бөлім. Корпоративті басқарудың ұстанымдары


 1. Корпоративті басқарудың ұстанымдары - бұл өзінің корпоративті басқару жүйесін

қалыптастыру, қызмет атқаруы мен жетілдіру үдерісінде Банк басшылыққа алатын бастапқы беталысы. Банкті корпоративті басқару, ең алдымен, акционерлердің заңды мүдделері мен құқықтарын және Банктің өзінің беделін құрметтеуге негізделеді және Банк қызметінің тиімді өсуіне, сонымен қатар Банктің кіріс әкелетін активтерінің өсуіне, жұмыс орындарын құру мен Банктің қаржылық тұрақтылығы және табыстылығын қолдауға бағытталған. Осы бөлімде көрінген корпоративті басқару ұстанымдары Банкті басқаруға байланысты туындайтын қарым-қатынастардағы сенімді құруға бағытталады және Кодекстің келесі бөлімдеріндегі барлық тәртіптер мен кепілдемелердің негізі болып табылады.

 1. Бұл Кодекстің негізін қалаушы ұстанымдар болып:

 1. акционерлердің мүдделері мен құқықтарын қорғау ұстанымы;

 2. Банкті директорлар Кеңесі мен Басқарманың тиімді басқару ұстанымы;

 3. Банк қызметі жөнінде ақпаратты ашудың шынайылығы мен объективтілік ұстанымы;

 4. Заңдылық және әдеп ұстанымы;

 5. Тиімді дивиденттік саясат ұстанымы;

 6. Тиімді кадрлық саясат ұстанымы;

 7. Қоршаған ортананы қорғау ұстанымы;

 8. Корпоративті жанжалдарды реттеу саясаты.

 1. Акционерлердің мүдделері мен құқықтарын қорғау ұстанымы.

Банк акционерлердің келесі негізгі құқықтарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді:

 1. оларға тиесілі акцияларды иелену, пайдалану және меншік жүргізу құқығы;

 2. Банкке, оның жарғысымен белгіленген мерзімдерде Банктің қызметі жөнінде жазабаша

сұраумен жүгініп және дәлелді жауап алу құқығы;

 1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы;

 2. Басқару ұйымдарын сайлауға қатысу құқығы;

 3. Банктің үлестік кірісін (дивидендттер) алу құқығы.

Банк, акционерлердің директор Кеңесінің мүшелерін сайлау мен тағайындау сияқты корпоративті басқарудың негізгі шешімдерін қабылдауға тиімді қатысуды қамтамасыз етеді.

Акционерлердің, директорлар Кеңесінің мүшелері үшін сыйақы саясаты жөнінде өз пікірлерін білдіру мүмкіндігі болуы тиіс.

Банк өз акционерлеріне, Банк Жарғысымен көзделген тәртіпте, Банк акционерлерінің мүддесін қозғайтын, Банк қызметі жөнінде ақпаратты жеткізуі тиіс. Банк акционерлерді, оның қаржылық-шаруашылық нәтижесі жөніндегі шынайы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Банк Басқармасы Банк қызметіндегі жоспарлы өзгерістерді негіздеуге және акционерлер құқықтарының болашақта нақты қорғалуы мен сақталуына міндетті.

Акционерлер, өздерінің негізгі құқықтарының сақталу мәселелері бойынша бір-біріне ақыл-кеңес беруге құқылы.


 1. Банкті директорлар Кеңесі мен Банк Басқармасының тиімді басқару ұстанымы.

 1. Директорлар Кеңесі қызметінің ұстанымы.

Директорлар Кеңесінің қызметі акционерлер мүддесінің барынша сақталу ұстанымының негізіне құрылады.

Директорлар Кеңесі, акционерлерге, ағымдағы бизнестің жағдайын объективті қадағалау арқылы Банктің болашағы мен жеткен жетістіктерінің нақты және салмақталған бағасын береді және Банк активтері мен акционерлер инвестицияларын сақтау мақсатында тәуелсіз аудит пен ішкі бақылау сенімді жүйесінің қызмет атқаруы мен қолдауын қамтамасыз етеді.

Директорлар Кеңесі тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімді жұмысын қамтамасыз етеді, корпоративті жанжалдарды реттейді және бақылайды.

Директорлар Кеңесі Банктің қаржылық жағдайын қадағалауға мүмкіндік беретін қажетті ақпаратты алады, Банк қызметіне толықтай талдау жүргізеді және баға береді.

Директорлар Кеңесі тәуекелдерді басқару мен іштей бақылауды жақсарту бойынша сыртқы аудиторлардың қорытындыларын талдайды.

Директорлар Кеңесі Банктің басшылық қызметкерлерінің қызметтік міндеттері бойынша жыл сайынғы есеп беруді талдайды.

Директорлар Кеңесі, директорлар Кеңесі мүшелерін, басшылық қызметкерлерді, Банктің ірі қатысушысы болып табылатын тұлғаларды және Банктің басқа заемшыларына қызмет көрсетумен Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланысты тұлғаларды, сонымен қатар жеңілдік шарттарымен беру айғағын тексеру мақсатында, несиелеу талаптарын салыстырады.

Директорлар Кеңесі Банкпен ерекше қатынаспен байланысы бар тұлғалардың тізілімін бекітеді.

Директорлар Кеңесі Банкке бақылау жүргізетін тұлғалар жөнінде мәліметті талдайды.

Директорлар Кеңесі акционерлер алдындағы өз қызметінің толық шынайылығын қамтамасыз етеді.

Директорлар Кеңесі Банк қызметінің ақпараттық ашылуы мен ақпараттық мазмұндалуына жауапты болады және ақпараттардың саралануын негіздеуге және коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын басқа құпия болып табылатын ақпаратты сақтау мен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Директорлар Кеңесінің құрамында тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан аз болмауы тиіс. Банктің директорлар Кеңесі мүшелерінің үштен бірінен кем емес бөлігі тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Банк, заңнаманың базалық ережелеріне негізделген директорлардың тәуелсіздігінің өзіндік өлшемін анықтайды. Тәуелсіз директордың өзіндік сипаты, оның бақылаушы акционерден, Банк менеджментінен және мемлекеттен тәуелсіздігі болып табылады.

Директорлар Кеңесінің мүшелерін әділ сыйақылау және жұмысын бағалау жүйесі, Банк пен барлық акционерлердің мүддесіне сай, олардың жұмыстарын ынталандыруды қамтамасыз етуі тиіс.

Директорлар Кеңесі өз қызметі мен директорлар Кеңесі жекелеген мүшелерінің жұмысын бағалау механизмін жасайды, директорлар Кеңесі мүшелері және Басқарма қызметінің бағалау өлшемдері мен тәсілдерін жасайды және жиі қарастырады, сонымен қатар Банк Басқармасының қызметіне бақылау жүргізеді.

Директорлар Кеңесі жыл сайын Банк Басқармасының, ағымдық қаржылық жылға жоспарланған Банктің мақсаттарына жетуіндегі қызметін талдайды.

Директорлар Кеңесі Банк қызметінің нәтижелері ағымдық жылдың мақсатты көрсеткіштеріне сәйкессіздігі жағдайында, Басқарма мүшелеріне шара қолдана алады.

Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне кіріскен жағдайда, Банк алдындағы өз қызметіне қатысты мінддеттерді алады.

Директорлар Кеңесінің мүшесін істермен және қызмет үдерістерімен таныстыру тәртібі, мерзімінен бұрын және кезекті қайта сайлану жағдайында директорлар Кеңесі мүшесінің уәкілеттігін тоқтату тәртібі, уәкілеттігіні ерікті тоқтату тәртібі, артылған міндеттерді орындамағаны үшін жауапкершілік шегі, директорлар Кеңесінің отырысын шақыру мен өткізу тәртібі Банк акционерлерінің Жалпы жиналысында бекітілген Банктің ішкі нормативтік құжаттары және Жарғымен анықталады. 1. Банк Басқармасы қызметінің ұстанымдары.

Банк Басқармасы (Банктің коллегиалды атқарушы ұйымы) Банктің ағымдық қызметіне басшылық жүргізеді.

Басқарма қызметі акционерлер мүддесінің барынша сақталу ұстанымының негізіне құрылады және толықтай Банк акционерлері Жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдеріне есеп береді. 1. Банк қызметі жөнінде ақпаратты ашудың шынайылығы мен объективтілік

ұстанымы.

 1. Банк қызметі жөнінде ақпаратты ашу, Банктің жаңа акционерлерінің акционерлік

капиталға қатысу мен кіру жөніндегі шешімді қабылдауға көмектесуі, сонымен қатар Банк қызметін қаржыландыруға қатысу жөніндегі инвесторлардың жағымды шешіміне жәрдемдесуі тиіс.

Ақпараттық ашықтық Банкті басқарудағы барынша шынайылық пен дәйектілікті қамтамасыз етуге бағытталған.

Акционер немесе болашақ инвестор, тиісті шешім қабылдауға қажетті Банк жөніндегі ақпаратқа еркін және ауыртпалықсыз қол жеткізуге мүмкіндігі болуы тиіс.

Банк, акционерлердің мүліктік және басқа құқықтарына маңызды әсер етуі мүмкін, өз қызметінің болашағы және жоспарлары, негізгі нәтижелері жөніндегі ақпаратты дер кезінде ашады, сонымен қатар акционерлердің сұрауларына дер кезінде және толық көлемде жауап береді.

Банк, акционерлерге Банк қызметіндегі маңызды корпоративті оқиғалар жөнінде ақпаратты береді, сонымен қатар директорлар Кеңесімен анықталған ішкі (бұқаралық емес) ақпараттың құпиялық және ашылуының катаң және сенімді механизмін қолданады.


 1. Қаржылық есеп беру мен аудиттің тәртіптері мен реттері, Банк қызметіне

акционерлер мен инвесторлар тарапынан сенімді қамтамасыз етуге бағытталған.

Қаржылық есеп беруді жүргізу мен аудитті өткізу келесі ұстанымдарға құрылады: • толықтық және шынайылық;

 • біржақты емес және тәуелсіздік;

 • кәсібилік және біліктілік;

 • жүйелілік және тиімділік.

Банк Басқармасы акционер немесе болашақ инвесторға беретін қаржылық ақпараттың толықтығы мен шынайылығына жауапты.

Директорлар Кеңесі қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жүйесіне кіретін ұйымдар мен тұлғалардың, олардың, ішкі бақылау жүйесін жасау, бекіту, қолдану және бағалау үдерістеріне қатынасына байланысты құзіреттерін бөледі. 1. Заңдылық және әдеп ұстанымы.

Банк, Қазақстан Республикасының заңнамасына, іскерлік әдептің жалпы қабылданған ұстанымдарына (дәстүріне) және ішкі құжаттарына сәйкес қатаң әрекет етеді. Банктің ішкі нормативтік құжаттары заңнама талаптарының және корпоративті және іскерлік әдеп нормаларының негізінде жасалады.

Акционерлер, директорлар Кеңесінің мүшелері және Банк Басқармасы арасындағы қарым-қатынастар өзара сенім, құрмет, есеп берушілік және бақылауға құрылады. 1. Тиімді дивидендттік саясат ұстанымы.

Банк дивиденд төлеу барысында Банк Жарғысын басшылыққа алады.

Банк Жарғысы дивиденд мөлшерін анықтау механизмі мен оларды төлеу тәртібінің шынайылығын қамтамасыз етеді. Банк Жарғысы акционерлердің әл-ауқатын көтеру және Банк капиталдандыруының өсуін қамтамасыз ету бойынша Банктің жалпы міндеттерімен қатар, заңдық және заңнамалық актілерге негізделген, нақты дивидендттік саясат тәртіптерін тұжырымдайды.

Бұл тәртіптер, дивидендттерді төлеуге, оларды төлеу шарттарына, дивидендттер мөлшерін есептеу тәртібіне, дивидендттерді төлеу, сонымен қатар оларды төлеу мерзімдерінің, орнының және түрінің тәртіптеріне бағытталған табыс бөлігін анықтау мен таратылмаған табысты есептеу тәртібін реттеуге бағытталған.

Дивидендттерді төлеу, Банк бизнесінің шынайы жай-күйінің негізінде дивидендттерді төлеу мен есептеу үшін жағдайлардың барлығы жөніндегі дұрыс ақпаратқа құрылады. 1. Тиімді кадрлық саясат ұстанымы.

Банктағы корпоративті басқару, заңнамамен көзделген Банк қызметкерлерінің құқығын қорғау негізіне құрылады және әлеуметтік мәселелерді шешу мен еңбек талаптарын реттеудегі Банк пен оның қызметкерлері арасындағы серіктестік қарым-қатынастарды дамытуға бағытталуы тиіс.

Кадрлық саясаттың негізгі кезеңдерінің бірі болып, жұмыс орындарын сақтау, Банктағы еңбек талаптарын жақсарту және Банк қызметкерлерін әлеуметтік қорғаудың нормаларын сақтау, табылады.

Корпоративті басқару, еңбек ұжымындағы жағымды және шығармашылық ахуалды құру үдерістерін ынталандыруы, Банк қызметкерлерінің біліктілігін көтеруге көмектесуі тиіс.


 1. Қоршаған ортаны қорғау ұстанымы.

Банк, өз қызметінің үдерісінде қоршаған ортаға тиімді және ұқыпты қарым-қаынасты қамтамасыз етеді.

 1. Корпоративті жанжалдарды реттеу саясаты.

Директорлар Кеңесі мен Банк Басқармасының мүшелері, сондай-ақ Банк қызметкерлері, мүдделер жанжалын болдырмай, Банк пен оның акционерлерінің мүддесіне тиісті сақтық және көңіл бөлушілікпен, өздерінің кәсіби қызметтерін адал және қисынды орындайды. Олар, өз қызметтерінің Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына және осы Кодекстің ұстанымдарына ғана емес, іскерлік әдептің жалпы қабылданған нормалары мен әдептілік стандарттарына толық сәйкестілігін қамтамасыз етеді. Корпоративті жанжалдар туындаған жағдайда, қатысушылар, акционерлердің ғана емес, сондай-ақ Банктің іскерлік беделін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында, оларды келіссөздер жолымен шешуді қарастырады.

Корпоративті жанжалдарды келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасы заңнамасының қатаң сәйкестігінде шешілуі тиіс.3 Бөлім. Акционерлердің жалпы жиналысы
14. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі мен ұйымдастыру үдерістері келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:

1) барлық акционерлерге әділ және тең қарау;

2) барлық акционерлер үшін Жалпы жиналысқа қатысу қол жетімділігі;

3) акционерлерге шешім қабылдауға қажетті ақпаратты барынша көлемде беру;

4) акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің шынайылығы мен жеңілдігі.
§ 1. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізуді ұйымдастыру
15. Акционерлер алдағы өткізілетін Жалпы жиналыс жөнінде отыз күнтізбелік күн бұрын, сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналыс өткізу күніне дейін – қырық бес күнтізбелік күн бұрын хабарлануы тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу жөнінде хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе акционерлерге жазбаша хабарландыру жіберу арқылы жеткізілуі тиіс.

Осы тармақта белгіленген мерзімдерді санап шығару, акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу жөнінде хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау күнінен немесе оның акционерлерге жазбаша хабарландыру түрінде жіберілген күнінен бастап жүргізіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу жөніндегі хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және басқа тілдерде жариялау жағдайында, осы тармақта белгіленген мерзімдерді санап шығару, мемлекеттік тілде жариялау күнінен бастап жүргізіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты, оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың ең көп саны қатыса алатындай болуы тиіс.

16. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар Кеңесі құрады және ол, талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің түбегейлі тізімінен тұруы тиіс.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар Кеңесімен толықтырылуы мүмкін, Банк акционерлері мұндай толықтырулар жөнінде Жалпы жиналыс өткізу күніне дейін он бес күн бұрын хабарлануы тиіс. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында, директорлар Кеңесі күн тәртібінің өзгеруі бойынша алған ұсыныстары жөнінде баяндауы тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан, көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар, егер олардың енгізілуіне акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушы және Банктің дауыс беруші акцияларының жиынтығы тоқсан бестен кем емес пайызын иеленуші акционерлердің (немесе олардың өкілдері) көпшілігі дауыс берген жағдайда, енгізілуі мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімін қабылдау барысында акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмеуі және (немесе) толықтырылмауы мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысы, оның күн тәртібіне кірмеген мәселелерді қарастыруға және ол бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

17. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар, аталған мәселелер бойынша дәйекті шешім қабылдауға қажетті толық ақпараттан тұруы тиіс. Банк ұйымдарын сайлау мәселелері бойынша материалдар, ұсынылатын кандидаттар жөніндегі келесі ақпараттан тұруы тиіс:

1) тегі, аты, сондай-ақ еркімен - әкесінің аты;

2) білімі жөнінде мәліметтер;

3) Банкке аффилиирленгені жөнінде мәліметтер;

4) соңғы үш жылда істеген қызметтері мен болған лауазымдары жөнінде мәліметтер;

5) кандидаттардың жұмыс тәжірибесін, біліктілігін растайтын мәліметтер.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарға:


 1. Банктің жылдық қаржылық есеп беруі;

 2. Жылдық қаржылық есеп беруге аудиторлық есеп беруі;

 3. өткен қаржылық жыл үшін Банктің таза табысын тарату тәртібі және Банктің бір

қарапайым акциясы есебінде бір жылға дивиденд мөлшері жөнінде директорлар Кеңесінің ұсынысы;

 1. акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу бастамашысының қарастыруы бойынша

басқа құжаттар кіреді.

18. Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау мен қарастыруға, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеудің соңында, оған қатысу және дауыс беру құқығы бар, Банктің дауыс беруші акцияларының жиынтығында елу және одан көп пайызын иеленуші, акционерлер тізіміне кіретін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, құқылы.

Болмаған орнына өткізілетін акционерлердің екінші Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастырып, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:


 1. кворумның қатыспау себебінен акционерлердің болмаған Жалпы жиналысын

шақыру тәртібі сақталса;

 1. оған қатысу үшін тіркеу соңында, Банктің дауыс беруші акцияларының қырық

және одан көп пайызын иеленуші акционерлер (немесе олардың өкілдері), сонымен қатар сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелген болса.

Сырттай дауыс беру жолымен, акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысындағы кворум қатыспаған жағдайда, акционерлердің екінші Жалпы жиналысы өткізілмейді.

19. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысындағы дауыс беруге қорытынды жасау мен дауыстарды санау, акционерлердің Жалпы жиналысымен анықталатын мерзімге Жалпы жиналыста акционерлермен сайланатын есеп комиссиясымен жүзеге асырылады.

Есеп комиссиясы келесі қызметтерді жүзеге асырады: 1. акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға келген тұлғалардың уәкілеттігін

тексеру;

 1. акционерлердің Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркейді және оларға

акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;

 1. сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің шынайылығын анықтайды

және шынайы бюллетеньдердің саны мен күн тәртібінің әр мәселесі бойынша онда көрсетілген дауыстарды санайды;

 1. акционерлердің Жалпы жиналысында кворумның, сонымен қатар жиналысты

өткізудің барлық уақытында болуын анықтайды және кворумның бар немесе жоғы жөнінде хабарлайды;

 1. акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын жүзеге асыру

мәселелерін түсіндіреді;

 1. акционерлердің Жалпы жиналысымен қарастырылған мәселелер бойынша

дауыстарды санайды және дауыс беру қорытындысын жасайды;

 1. акционерлердің Жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары бойынша

хаттама жасайды;

 1. дауыс беру үшін бюллетеньдер мен дауыс беру қорытындысы жөніндегі

хаттаманы Банк мұрағатына өткізеді.

Есеп комиссиясы акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.

20. Жалпы жиналысты өткізу тәртібі дауыс беру қорытындысын жүргізу барысында жиналысқа қатысушы барлық акционерлердің құқықтарын сақтауды қамтамасыз етеді.

Банк акционерлері күн тәртібі мәселелері бойынша дауыстарды санау тәртібімен таныса алады. Банктің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызын иеленуші акционерлер, есеп комиссиясы мүшелерінің дауыстарға санақ жүргізуді бақылауға құқығы бар.

21. Дауыс беру қорытындысы Жалпы жиналыста жүргізіледі және жарияланады. Дауыс беру қорытындысы бойынша есеп комиссиясымен, акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасына қосылатын дауыс беру қорытындысы жөнінде хаттама құрастырылады.

22. Жалпы жиналысты өткізгеннен кейін дауыс беру қорытындысы жөнінде хабарлама, заңнамамен белгіленген тәртіпте Банк Жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

23. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі Банк акцияларын ұстаушылар тізілімінің аталған жүйесіне негізделген Банк тіркеушісімен құрылады. Аталған тізімді жасау күні акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу жөніндегі қабылданатын шешім күнінен бұрын белгіленбеуі тиіс.

24. Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге кірген тұлға, өзіне тиесілі Банктің дауыс беруші акциясын мүлігінен шығарса, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар берілуі тиіс.

25. Акционерлердің кезектен тыс жиналысы:

1) директорлар Кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру жөніндегі ірі акционердің талабы, Банк Басқармасының тұрған орны бойынша директорлар Кеңесіне, мұндай жиналыстың күн тәртібінен тұратын тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы қойылады.

Қоғамның директорлар Кеңесі, күн тәртібі мәселелерінінің тұжырымдамасына өзгерту енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқығы жоқ.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу барысында қойылған талапқа сәйкес директорлар Кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өздігінше кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Директорлар Кеңесі аталған талапты алған күннен он күн ішінде шешім қабылдап және акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы немесе оны шақыртудан бас тартқаны жөнінде хабарламаны осы талапты қойған тұлғаға жіберуге міндетті.

Ірі акционердің талабы бойынша, акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыртудан бас тартқаны жөнінде қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі қабылдануы мүмкін, егер: 1. осы тармақпен белгіленген акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын

шақыру жөнінде қойылатын талап тәртібі сақталмаса;

 1. акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін

ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту жөніндегі қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі сотта даулануы мүмкін.


§ 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі
26. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банк Жарғысына және Банктің ішкі қызметін реттейтін Банктің басқа құжаттарына немесе тікелей акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес анықталады.

27. Акционерлердің Жалпы жиналысы Банк Басқармасының тұрған орны бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс.

28. Акционер, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша өзі немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Банк ұйымдарының мүшелері, сонымен қатар Банктің өзге қызметкерлері акционерлердің Жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде шығуына құқығы жоқ.

Акционер өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет ету және оның мүддесін білдіру құқығы бар тұлғадан сенімхат талап етілмейді.

Банк акцияларының жиынтығы он және одан көп пайызын құрайтын акционерлердің және (немесе) ірі акционердің өкілі акционерлердің Жалпы жиналысында, сенімхатта көрсетілген акционердің (акционерлердің) шешіміне сәйкес Жалпы жиналыстың әр мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқамасының болғанында ғана дауыс беруге құқылы.

29. Акционерлердің Жалпы жиналысын ашуға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционер өкілі акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу мен дауыс беру уәкілеттігін растайтын сенімхатты беруі тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау барысында есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Егер басқасы, көзбе-көз тәртіпте өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленбесе, оған, шақырусыз, басқа тұлғалар қатыса алады. Мұндай тұлғалардың акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

Акционерлердің Жалпы жиналысы кворумның болуында хабарланған уақытта ашылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы, барлық акционерлер (олардың өкілдері) жиналыстың ашылу уақытының өзгеруі туралы хабарланған және қарсы болмаған, тіркелген жағдайды қоспағанда, хабарланған уақыттан бұрын ашылуы мүмкін емес.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасы (төралқа) мен хатшысын сайлауды өткізеді.

Акционерлердің Жалпы жиналысы дауыс берудің – ашық немесе жасырын (бюллетень бойынша) үлгісін анықтайды. Егер қоғам жарғысымен басқасы көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысы төрағасы (төралқа) мен хатшысын саулау жөніндегі мәселе бойынша дауыс беру барысында әр акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылар санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

Атқарушы ұйымның мүшелері, жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер атқарушы ұйымға кіретін жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып жатқан мәселе бойынша жарыссөздерді тоқтату жөніндегі, сонымен қатар ол бойынша дауыс беру тәсілінің өзгеруі жөнінде ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төраға, күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысу құқығы бар тұлғалардың сөйлеуіне, мұндай сөйлеулер акционерлердің Жалпы жиналысының уақыт тәртібін бұзатын немесе аталған мәселе бойынша жарыссөздер тоқтаған жағдайын қоспағанда, кедергі келтіруге құқығы жоқ.

Акционерлердің Жалпы жиналысы өз жұмысының үзілісі жөнінде және жұмысының мерзімін ұзарту жөнінде, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарастыруды келесі күнге ауыстыру жөнінде шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің Жалпы жиналысында шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банк Жарғысымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып болғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін жабық деп жариялануы мүмкін.


4 Бөлім. Директорлар Кеңесі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет