Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи ПредседателДата15.07.2016
өлшемі0.62 Mb.
#199956BG


Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи
ПредседателБрюксел, 10 септември 2014 г.
На вниманието на членовете на Комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX)
Предмет: 25-то заседание на комисия CIVEX и семинар на тема „Ролята на местните и регионалните власти за бъдещето на ЕС“, 22 и 23 септември 2014 г., Бриндизи, Италия
Уважаеми колеги,
Приложено Ви изпращам известие за свикване на заседание и практическа информация за следващото заседание и семинар на комисия CIVEX, които ще се проведат на 22 и 23 септември 2014 г. в Бриндизи, Италия, по покана на г-н Mauro D'Attis (IT/EНП) и кмета на Бриндизи г-н Cosimo Consales.
Бих искал да Ви помоля:


 • да си резервирате хотел директно най-късно до 31 август 2014 г.;

 • да попълните формуляра за регистрация за проявите на адрес http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=n24Lm97 (survey ID: n24Lm97) най-късно до 10 септември 2014 г.;

 • да изпратите своето потвърждение за участие и уведомление за делегиране на правото на присъствие само чрез новия онлайн инструмент, достъпен чрез Портала на членовете на основния уебсайт на КР, като използвате личното си потребителско име и личната си парола (www.cor.europa.eu/members).

Ще се радвам да Ви видя във Бриндизи и очаквам отговора Ви възможно най-скоро.


С уважение,

António Costa

Приложение: приложения
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА


21 СЕПТЕМВРИ 2014 г., НЕДЕЛЯ
14,00 ч. – 18,30 ч.

Пристигане
Информационен пункт за посрещане на участниците на летището в Бриндизи. Совалкови автобуси/таксита от летището в Бриндизи до хотелите, в зависимост от часа на пристигане на участниците.


18,00 ч. – 19,30 ч.

Посещение/културна обиколка по избор

Сборен пункт: Palazzo Granafei-Nervegna, Via Duomo 20

22 СЕПТЕМВРИ 2014 г., ПОНЕДЕЛНИК (Nuovo Teatro Verdi, Via Santi 1, 72100 Бриндизи, Италия)
9,00 ч. – 9,30 ч.

Заседания на политическите групи, Palazzo Granafei-Nervegna


9,30 ч. – 10,00 ч.

Заседание на политическите координатори (при закрити врата), Nuovo Tetro Verdi


10,00 ч. – 13,30 ч.

Заседание на комисия CIVEX


13,30 ч. – 14,30 ч.

Обяд на блок-маса по покана на домакините на мястото на провеждане на заседанието, фоайе на Nuovo Teatro Verdi


15,00 ч. – 16,00 ч.

Представяне и дебат на тема „Управление на имиграционните потоци в рамките на италианската система“

Устен превод на: английски, френски, немски и италиански език (очаква се потвърждение)
17,00 ч. – 18,00 ч.

Откриване на "Knowledge Hub" (Център за обмен на знания) – Palazzo Guerriei, Via Guerrieri 1
Устен превод на английски език


20,00 ч. – 22,00 ч.

Официална вечеря, организирана от Община Бриндизи в Palazzo Granafei Nervegna


22,00 ч.

Спектакъл на открито, Scalinata Virgilio, Lungomare Regina Margherita
23 СЕПТЕМВРИ 2014 г., ВТОРНИК
9,30 ч. – 13,30 ч.

Семинар на Комисия CIVEX на тема „Ролята на местните и регионалните власти за бъдещето на ЕС“


13,30 ч. – 14,30 ч.

Обяд на блок-маса по покана на домакините във фоайето на мястото на провеждане на семинара


14,30 ч. – 18,30 ч.

Заминаване – совалкови автобуси/таксита от мястото на провеждане на семинара до летище Бриндизи

autoshape 4

Брюксел, 5 септември 2014 г.


ИЗВЕСТИЕ ЗА СВИКВАНЕ
КОМИСИЯ ПО ГРАЖДАНСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ И ВЪНШНИ РАБОТИ (CIVEX)


Заседание №

25

Председател

г-н António Costa (PT/ПЕС)

Място на провеждане

Nuovo Teatro Verdi, Via Santi 1, 1,72100 Бриндизи, Италия

Дата

22 септември 2014 г., от 10,00 ч. до 13,00 ч.

Краен срок за внасяне на изменения

най-късно до 15,00 ч. (брюкселско време) на 5 септември 2014 г., петък

Краен срок за изпращане на уведомление за делегиране на правото на присъствие

най-късно до 24,00 ч. (брюкселско време) на 21 септември 2014 г., неделя


9,30 ч. – 10,00 ч. Политическите координатори ще проведат заседание при закрити врата
Проект на дневен ред:
10,00 ч. – 16,00 ч.

Приемане на проекта на дневен ред (COR-2014-03988-00-00-CONVPOJ)
Приемане на протокола от 24-ото заседание (COR-2014-04067-00-00-PV-TRA), проведено на 16 юни 2014 г. в Брюксел
Изявление на председателя
Организация на бъдещата работа

За решение:1.1Становища въз основа на консултации (член 41, буква а) – определяне на докладчици

1.2Становища по собствена инициатива (член 41, буква б), подточка i)


– Решение за изготвяне на становище

– Определяне на докладчици


1.3Становища по собствена инициатива (член 41, буква б), подточка ii)


– Решение за внасяне на искане пред Бюрото за разрешение за изготвяне на становище

– Предварително определяне на докладчици1.4Решения за неизготвяне на становища
1.5Текуща работна програма и решение за разпределенията от страна на председателя (COR-2014-02725-00-01-TCD-TRA)
1.6Изнесени прояви през 2015 г. (COR-2014-04510-00-00-TCD-TRA)

За сведение:1.7Последващи действия във връзка със становища (COR-2014-04302-00-00-TCD-REF)
1.8Информация във връзка с дейностите на съвместните консултативни комитети (СКК) и работните групи (РГ) на КР (COR-2014-05014-00-00-TCD-REF)
Становища – първо обсъждане и приемане

5.1. Пакет за европейската политика за съседство
Документ на Комисията

JOIN(2014) 12 final

Документ

COR-2014-04459-00-00-PA-TRA

Вид на становището

Незадължително сезиране

Досие

CIVEX-V-048

Докладчик

г-н Olgierd Geblewicz (PL/ЕНП)

Планирано приемане на пленарна сесия

3 и 4 декември 2014 г.
5.2. Възстановяване на връзката между Европа и нейните граждани – повече и по-добра комуникация на местно равнище
Документ на Комисията

Не е приложимо

Документ

COR-2014-04460-00-00-PA-TRA

Вид на становището

Становище по собствена инициатива, (член 41, буква б), подточка ii)

Досие

CIVEX-V-049

Докладчик

Christophe Rouillon (FR/ПЕС)

Планирано приемане на пленарна сесия

3 и 4 декември 2014 г.

6. Становище – обмен на мнения
Местните и регионалните власти в многостепенната защита на принципите на правовата държава и основните права в ЕС
Документ на Комисията

COM(2014) 158 final

Документ

COR-2014-04527-00-00-DT-TRA

Вид на становището

Становище по собствена инициатива, (член 41, буква б), подточка i), в очакване на решение на Бюрото на 12 септември 2014 г.

Досие

CIVEX-V-050

Докладчик

г-н Luc Van den Brande (BE/ЕНП)

Първо обсъждане и приемане:

17 ноември 2014 г.

Планирано приемане на пленарна сесия

февруари 2015 г.7. Разни13,00 ч. – 15,00 ч. Обедна почивка
8. Представяне и дебат на тема „Управление на имиграционните потоци в рамките на италианската система“


 • г-н Cosimo Consales, кмет на Бриндизи

 • г-н Nichi Vendola (IT/ПЕС), президент на регион Apulia

 • г-н Nicola Prete, префект на Бриндизи9. Потвърждаване на датата на следващото заседание: 17 ноември 2014 г., понеделник, в Брюксел.16,00 ч. – Край на заседанието.


Работни езици:

23

BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/EN/FR/HR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV

Устен превод от:

(участниците могат да се изказват на)12

BG/ES/DE/EL/EN/FR/HU/IT/NL/PL/RO/SV (очаква се потвърждение)

(участниците могат да слушат на)

10

BG/ES/DE/EL/EN/FR/IT/NL/PL/RO (очаква се потвърждение)

Измененията трябва да бъдат внесени чрез онлайн инструмента за внасяне на изменения (достъпен чрез Портала на членовете на: http://www.cor.europa.eu/members).


NB: Ще бъдат възстановени транспортните разноски и изплатени дневните надбавки само на членовете на комисията и на изрично определените да присъстват на заседанието техни заместници.
Членовете се приканват да използват онлайн системата, за да потвърдят участието и правото си на глас в заседанието или да уведомят секретариата за делегирането на своето право на участие на друг член или на заместник, съгласно член 5, параграф 2 от Правилника за дейността. Онлайн системата може да се ползва чрез Портала на членовете на главния уебсайт на КР.
На Ваше разположение е и службата за поддръжка (+32 2 546 9697; електронен адрес:helpdesk@cor.europa.eu), която ще Ви оказва допълнително съдействие при необходимост.
_____________autoshape 6КОМИСИЯ ПО ГРАЖДАНСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ И ВЪНШНИ РАБОТИ
ПРОЕКТОПРОГРАМА
Семинар на Комисия CIVEX на тема
„Ролята на местните и регионалните власти за бъдещето на ЕС“

Nuovo Teatro Verdi, Via Santi 1, 72100 Бриндизи, Италия, 23 септември 2014 г.
В работната програма на комисия CIVEX за 2014 г. и политическите приоритети на КР за периода 2015-2020 г. се изтъква, че КР следва да гарантира че градовете и регионите ще участват в пълна степен в продължаващия дебат за бъдещите развития в ЕС и ще дадат своя принос за него. След изборите на Европейски парламент институционалните въпроси се обсъждат задълбочено не само от политическите заинтересовани страни, но се дискутират особено активно и в рамките на обществения дебат.
9,00 ч. Регистрация на участниците
9,30 ч. Откриване

Встъпително изказване на заместник-председателя на комисия CIVEX

Приветствие от г-н Consales, кмет на Бриндизи
10,00 ч. Сесия 1: Компетенции на ЕС, подновеният състав на европейските институции и специфичната роля на КР
На тази сесия на представителите на местните и регионалните власти ще бъде дадена възможност да заявят своята позиция във връзка със оценката и очакванията си по отношение на евентуални промени в институционалната рамка на ЕС и продължаващото развитие в посока на изграждане на задълбочен Европейски съюз, както и специфичната роля, която следва да играе КР. Представители на други институции и/или мозъчни тръстове ще представят своя поглед върху ситуацията.


 • г-н Jesús Gamallo Aller (КР, ES/EНП) – въведение от модератора

 • представители на Европейския парламент:

- г-жа Elena Gentile (IT/ПАСД)

- г-н Raffaele Fitto (IT/ЕНП) (очаква се потвърждение) • гледната точка на институциите и на мозъчните тръстове – Д-р Andrej Stuchlik, Фондация Bertelsmann

 • дебат с участниците

Дискусия с участниците
Сесия 2: Отговор на предизвикателствата – Как да бъде засилена обществената подкрепа за европейския проект на местно равнище?
На тази сесия участниците ще разгледат възможностите на представителите на местните и регионални власти и на институциите на ЕС да укрепят положителния образ на европейския проект.


 • г-жа Cécile Le Clercq, Европейска комисия, ГД „Комуникация“, Програма „Европа за гражданите“

 • г-н Christophe Rouillon (FR/ПЕС)

11,00 ч. Кафе пауза


11,15 ч. Сесия 3: Перспективи по места – развитие на структурата на управление и свързаните с нея правомощия в държавите членки/предизвикателства за новия програмен период
Важно е в законодателството на ЕС да се прилагат правилно принципите на субсидиарност и пропорционалност, по-специално като се гарантира, че действията на ЕС зачитат компетенциите на регионално и местно равнище. Тази сесия ще позволи на участниците да изразят своята загриженост, свързана с промените в управлението, и предизвикателствата на новия програмен период.


 • г-жа Maria Carmela Lanzetta, министър на регионалните въпроси на Италия

 • Гледната точка на институциите и на мозъчните тръстове (очаква се потвърждение)Предизвикателства в регионите – представители на КР (максимум 7 минути за всеки оратор):


 • г-н Mauro D'Attis (IT/ЕНП) – Италия

 • г-н Van den Brande (BE/EНП) – Белгия

 • член на КР (очаква се потвърждение)

 • г-н Nichi Vendola (IT/ПЕС) – Италия

 • член на КР (очаква се потвърждение)

Дискусия с участниците


13,15 ч. Заключенителни бележки
13,30 ч. Край на семинара
Устен превод

(езици, на които участниците ще могат да се изказват) – DE/EL/EN/ES/FR/IT (очаква се потвърждение)

(езици, на които ще бъдат превеждани разискванията) – DE/EL/EN/ES/FR/IT (очаква се потвърждение)
*
* *
ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
25-то заседание на комисия CIVEX и семинар на тема „Ролята на местните и регионалните власти за бъдещето на ЕС“, 22 и 23 септември 2014 г., Бриндизи, Италия
ТРАНСПОРТ
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
С местен автобус можете да стигнете до центъра на Бриндизи. Удобството е че графикът на автобусите е адаптиран към часовете на пристигане и заминаване от летището в Бриндизи. Билетът струва 3 евро. Автобусната линия се движи в кръг и нейният график може да бъде намерен на английски език на адрес http://www.stpbrindisi.it/images/pdf/linee-orari/urbano/brindisi/Brindisi-AirportENGLISH.pdf.
ТАКСИ
Стоянката за таксита се намира пред залата за пристигащи. На летището има пункт за посрещане, на който се предлагат намалени тарифи за такси. Ако се нуждаете от такси, можете да се обадите на телефон +39(0)831 597901.
СОВАЛКОВИ АВТОБУСИ
Ако желаете да използвате совалковите автобуси, предлагани от местните организатори, моля посочете номера на Вашия полет в формуляра за регистрация, споменат по-горе в поканата, или на адрес http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=n24Lm97 (survey ID: n24Lm97).
ПРИСТИГАНЕ │ 21 септември 2014 г., НЕДЕЛЯ

На 21 септември 2014 г., от ранния следобед нататък, ще бъде осигурен ограничен брой совалкови автобуси за превозване на членовете от летището в Бриндизи до хотела им в Бриндизи (6 км). Сборният пункт ще бъде ясно обозначен в залата за пристигащи пътници.


ОТПЪТУВАНЕ │ 23 септември 2014 г., ВТОРНИК

На 23 септември 2014 г., след семинара, местните организатори ще осигурят ограничен брой совалкови автобуси от мястото на провеждане до летище Бриндизи.


ХОТЕЛ
Участниците се умоляват да резервират хотел чрез един от приложените формуляри за резервация, като се свържат директно с избрания хотел. Предложените хотели са разположени в центъра на Бриндизи на пешеходно разстояние от мястото на провеждане на заседанието. Организаторите са договорили преференциални цени за участниците при резервация до 31 август 2014 г. След тази дата не може да бъдат гарантирани цените и наличието на свободни стаи. Крайният срок за анулиране на резервациите е 7 дни преди проявата.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Заседанието на комисия CIVEX и семинарът, както и обядът на 22 септември и обядът на 23 септември ще се проведат в:
Nuovo Teatro Verdi
Via Santi 1

72100 Brindisi


Вечерята на 22 септември ще се състои в 20,00 ч. в:

Salla di Capitello - Palazzo Granafei Nervegna
Via Duomo 20
72100 Brindisi
Обиколка на Бриндизи по избор с англоговорящ гид на 21 септември 2014 г.

Сборен пункт:Palazzo Granafei Nervegna

Via Duomo 20


Програма

Palazzo Granafei Nervegna – римски останки до Nuovo Teatro Verdi – църква „San Giovanni al Sepolcro“ – катедрала на Piazza Duomo – римските колони и къщата на Виргилий – пристанище на Бриндизи – Lungomare Regina Margherita


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
Моля имайте предвид, че дневни надбавки се изплащат единствено за присъствие на 22 и 23 септември 2014 г. В случай че сте заместник на член на КР, моля, уверете се, че разполагате с формуляр за делегиране на правото на присъствие от титулярен член на комисия CIVEX и за двата дни, 22 и 23 септември 2014 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Уебсайт на туристическия борд на Бриндизи: http://www.comune.brindisi.it/turismo/index.php?lang=en
*
* *


HOTEL RESERVATION FORM - CIVEX BRINDISI

PLEASE BOOK DIRECTLY WITH THE HOTEL
Deadline for reservations is 31 August 2014
Committee of the Regions and Brindisi, Italy 22-23 September 2014Surname:


Name:

Address:


Email address:


Telephone (incl. country code):


Fax (incl. country code):


HOTELS PROPOSED BY THE CO-ORGANISER


BARSOTTI ***

Via Cavour, 1

tel: +39 (0)831 560877

fax: +39 (0)831 563851

Web: www.hotelbarsotti.com

Email: info@hotelbarsotti.com

Rooms:

o Single room: €70

o Double room: €85
Breakfast, Wi-Fi and tax included
Deadline for booking 31/08/2014


COLONNA ****

Corso Roma, 83

tel: +39 (0)831562557
fax: +39 (0)831 563124
Web: www.albergocolonna.it


Email: info@albergocolonna.it

Rooms:

o Single room: €75

o Double room: €90
Breakfast, Wi-Fi and tax included
Deadline for booking 31/08/2014


INTERNAZIONALE ****

Lungomare Regina Margherita, 23

tel: +39 (0)831 523473
fax: +39 (0)831 523476
Web: www.albergointernazionale.it

Email: gh.internazionale@virgilio.it 

Rooms:

o Single room: €98

o Double room: €125
Breakfast, Wi-Fi and tax included
Deadline for booking 31/08/2014


ORIENTALE ****
Corso Garibaldi, 40


tel: +39 (0)831 568451
fax: +39 (0)831 568460

Web: www.hotelorientale.it

Email: direzione@hotelorientale.it

Rooms:

o Single room: €98

o Double room: €125
Breakfast, Wi-Fi and tax included
Deadline for booking 31/08/2014


PALAZZO VIRGILIO ****
Corso Umberto I, 149
tel: +39(0)831 597941
fax: +39 (0)831 524071
Web: www.palazzovirgilio.it


Email: info@palazzovirgilio.it

Rooms:

o Single room: €98

o Double room: €125
Breakfast, Wi-Fi and tax included
Deadline for booking 31/08/2014


ARRIVAL DATE: ………………………………………..


DEPARTURE DATE: …………………………………...


Total number of nights: …………………………………..


Name of the second person: ……………………………..

GUARANTEE FOR RESERVATION:


Card type: ....................................................................


Card holder: ................................................................


Number: .......................................................................


Expiry date: .................................................................


Date: .............................................................................


SIGNATURE: ..............................................................

The Committee of the Regions declines all responsibility for inaccuracies in the above information._____________

COR-2014-03988-00-00-CONVPOJ-TRA (EN/IT) /3


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет