«Компьютерлік желі» ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенібет1/4
Дата04.03.2016
өлшемі482 Kb.
  1   2   3   4
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті
«Бекітемін»

Педагогикалық институтының

Директоры Утегенова Қ.Т.

___________________

қолы аты-жөні

«__»__________ 200_ж.


Педагогикалық институт

Информатика кафедрасы

050111 «информатика (пед)»

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

«Компьютерлік желі»
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Курс –3

Семестр – 6

Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақтар – 15 сағат

СОӨБЖ – 30 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – 2-ші семестрде

Барлығы – 90 сағат

Орал, 2008 ж.


Пәннің оқу әдістемелік кешені __050602 «информатика» мамандығы бойынша
пәндердің типтік бағдарламасы, Астана, 2005

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)


типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.
Құрастырушы(лар) информатика кафедрасының ассистенті Химеденова З.М.
___________________кафедрасының отырысында бекітілді.
“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі қызметін атқарушы____________ Насс О.В.

(қолы) (аты-жөні)
Педагогикалық институтының оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Педагогикалық институтының

оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы ____________ Жангалиев Е.К.

(қолы) (аты-жөні)


2. «КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІ» КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

2007-2008 оқу жылының 2-семестрі 2 кредит


2.1. Оқытушы туралы мәлімет:

Аты-жөні: Химеденова З.М. ассистент

Офис: информатика кафедрасы

Мекен-жайы: Студенческая 1б, ғимарат № 8, 314-кабинет.
2.2. Пән туралы мәлімет:
Семестр 15 апта оқу үрдісі мен 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптаға 2 кредит сағаты жоспарланады, оның 1 сағаты дәріс, 1 сағаты практикалық сабақ. Сонымен бірге 2 сағаттан СОБӨЖ жүргізіледі.


сабақ

ұзақтығы

сабақ

ұзақтығы

1 дәріс

50 мин

СОБӨЖ

50 мин

1 практика

50 мин

СОБӨЖ

50 мин

Кредит саны-2

Өту орны: № 8 оқу ғимараты, 306-311 ауд., сабақ кестесі бойынша
Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит

саны


Дәрістер

Зертханалық

жұмыс


СӨБӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

3

6

2

15

15

30

30

90

емтихан


2.3. Курстың мақсаты мен міндеттері

Курс сипаттамасы:

Адамзат өркениетінің даму қарқынының негізгі сипаттамаларынын бірі қазіргі уақытта индустриалдық қоғамнан ақпараттық қауымға, ноосферадан инфосфераға өтуі болып отыр. Жаппай компьютерлендіру жаңа ақпараттық технологияларды оқыту саласында, бизнесте, өндірісте, ғылыми зерттеуде және әлеуметтік өмірде кеңінен қолдану дамудың жаңа денгейін жасайды.

Заман талабына сәйкес ақпараттандыру өмірдін талабы болып отыр. Электронды техникаларды және программалық жабдықтарды қолдана отырып, ақпараттарды ретгеп, жинақтап және талдайтын кадрлардың жетіспеушілігі ақпараттандыру үдерісін барынша тежеуде. Бұған дүние жүзі бойынша компьютерлік, телефондық, спутниктік, т.с.с. желілерді қолданылған тиімді. Соңғы жарты ғасыр ішінде ақпарат құны қашыктықтан тәуелсіз болады. Бұл көрсеткіш қоғамның дамуына едәуір септігін тигізері сөзсіз. Қазіргі уакытта ол көптүрлі бағытта жұмыс істеу үшін, алдымен компьютерлік желілер негіздерін меңгеру қажет.

«Компьютерлік желілер» пәні профильді пәндер блогына жатады да «Информатика» мамандығын игергенде кәсіби білім, іскерліктерін құрайды. Қазіргі қауымда қарқынды пайда болып жатқан жаңа технологиялардың барлығы комп’ютер желілерін жобалау, құру мәселелерімен ұштасып дамып жатыр. Адамның қызмет ету салаларында компьютер желілері әр түрлі мақсаттармен қолданады. Көбіне желіні шашырап жатқан ресурстарды бірже қолдану үшін қолданады. Компьютер желілері басқару процестерін жылдамдатады. Өйткені, орталықтан қашықтықта орналасқан аумақтардан деректерді тез жинап, тез өңдеп, тез шешім қабылдауға мүмкіндік береді.


Курс мақсаты:

Компьютерлік тораптардың ұйымдастырылуы мен жұмыс атқару негіздерін, дербес компьютерлердің торапта жұмыс істеу ерекшеліктерін үйрену, қазіргі кездегі тораптық технологиялармен танысу, жергілікті тораптардың жұмысын игеру.


Пәнді оқытудың міндеттері:

 • Қазіргі заманғы торпатық технологиялардың ерекшеліктерін, компьютерлік тораптардың классификациясын, компьютерлік тораптардың аппараттық және программалық қамтамаларын игерту;

 • Қазіргі кездегі операциялық жүйелерде тораптық-аппараттық және жабдықтарды орнатуды және олардың күйлерін өзгерту әдістерін қолдану жолдарын түсіндіру;

 • Жергілікті торапты жобалау, ақпаратты жеткізу, сақтау, іздеу, өңдеу және ұсыну үрдістерімен байланысты қазіргі кездегі тораптық технологиялардың даму тенденциялары туралы жүйелі білім беру.


Пререквизит:

Берілген курсты игеру үшін студенттер келесі пәндер бойынша білімдері болуы қажет: • Алгоритмдеу және бағдарламалау тілдері

 • Бағдарламалау технологиясы

 • Компьютерлік жүйелердің архитектурасы

 • Операциялық жүйелер

 • Программалар

 • Схемотехника негіздері

 • Дискреттік математика


Постреквизит:

Пәнді оқып үйрену негізінде студенттер төмендегілерді білулері керек: • Арнайы қажеттілік бойынша дұрыс топология мен хаттамаларды талдай алу

 • Желіге қажет болған ресурстарды табу

 • Тұтынеушылар арасында ресурстарға ие болу құқысын анықтап беру

 • Негізгі бағдарламаларды талдай алу

 • Компьютер желілерін дұрыс пайдалана білу


Оқыту әдістемесі:

Пәнді оқыту негізінен дәріс, зертханалық жұмыс, СОБӨЖ және өзіндік жұмыстар түрінде жүргізіледі. Оқу материалының мазмұны дәрісте беріліп, теориялық білім түсініледі.

Компьютерлік желі пәні бұрын оқытылған пәндер негізінде оқытылады:

Осы аталған пәндерде алынған білім компьютерлік желілерін құру, қолдану сауалдарын дұрыс түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, әртүрлі операциялық жүйелер желі арқылы ақпарат алмасуда әр түрлі интерфейстерді қолданады. Оны дұрыс қолдана білу үшін операциялық жүйе жайында бастапқы білім қажет. Компьютер желілерінің аппараттық құралодар жұмысын түсіну үшін «Схемотехника» пәнінен базистік білімдер керек. «Дискреттік математика» пәні желінің логикалық байланысын маршрутизация алгоритмдерін түсінуге мүмкіндік береді. Ал ақпараттарды кодтау, тасымалдау, қорғау сауалдарын дұрыс игеру үшін «Деректер құрылымы мен алгоритмдері» атты пәнде алынған білімдер қажет болады. Таралған жүйелерде тұтынушы мен қолданбалар жұмыстарын дұрыс баптай алу үшін студенттің программалау негіздерін білгені көмек етеді.«Компьютерлік желі» пәнін оқыту барысында «Жүйелік программалау», «Тиімділік әдістері мен операцияларды зерттеу» пәндері оқытылуы ортақ сауалдарды барлық жағынан талдап, дұрыс түсінуге көмек етеді. Оқытушы басшылығымен өткізілетін жұмыста оқу материалының теориялық қосымша сұрақтары талданады, қосымша берілген практикалық жұмыс тексеріледі және талқыланады. Зертханалық жұмыс бойынша бақылау сұрақтарының жауаптары тексеріледі. Студенттің үй жұмысында бұрын алған білімдерін бекітуге арналған тапсырмалар берледі. Студенттердің білімін тексеру практикалық жұмыс, өзіндік жұмыс тапсырмаларын орындауы, шығармашылық жұмыс, коллоквиум, тестілеу түрінде ұйымдастырылады.
Курс мазмұны


 • Байланыс жолдардың үлгілері және аспабы. Кабельдердің стандарттары.

 • Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация принциптері

 • Хаттама, интерфейс, коммуникациялық хаттамалардың стегі ұғымдары.

 • Коммуникациялы хаттамалардың стандартты стектері.

 • Үлестірілген желілер түсінігі мен түрлері

 • Желілі программалық қолданбаларды құру принциптері. Сервер. Желілер қызметі. Желіні топтастыру және негізгі мінездемелері.

 • Негізгі топологиялар. Желіде қолданылатын аттар мен адрес принциптері.

 • Байланыс жолдардың үлгілері және аспабы. Кабельдердің стандарттары.

 • Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация принциптері

 • Ethernet технологиясы

 • FDDI технологиясы

 • Желілі адаптерлердің функциялары, мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Қайталауыштар және концентраторлар.

 • Виртуальды жергілікті желінің технологиясы

 • Маршрутизация принциптері мен алгоритмдері. Маршрутизаторларды топтастыру және негізгі мінездемелері.

 • Функция және архитектурасы. Жергілікті және үлестірілген ресурстарды басқару

 • Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу.

 • UNIX операциялық жүйелер тобы.

 • IP протоколы. IP протоколының құрылымы. IP желідегі адрестер. IP адрес кластары.

 • Маска қолдану. Маскасыз доменді маршрутизация технологиясы.

 • Қолданбалы деңгейдің протоколдар және қызметтері.

 • Басқарушы функциялары және басқару құралдары. Желі архитектура деңгейлері және желі протоколдары. Пайдаланушыларды басқару.

 • Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура.

 • Мәліметтерді қорғау әдістері. Аутентификация әдістері және рұқсаттарды басқару.

 • Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы.

 • Компьютерлік тораптардың жіктелуі.

 • Жергілікті және ауқымды тораптар.

 • Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі.

 • Негізгі түсініктер: тораптар түйіндері, кабельді сегмент, тораптық сегмент, логикалық торап, бұлттар, активті және пассивті коммуникациялық құрылғылар.

 • Физикалық және логикалық топология. Бірлік ортасына қатынас құру әдістері.

 • Стандарттар көзі.

 • Ашық жүйелер қарым-қатынасын ұйымдастырудың базалық моделі.

 • «Ашық жүйе» түсінігі. Функцияналдық деңгей түсінігі.

 • Физикалық, каналдық, тораптық, транспорттық, сеанстық және қолданбалы деңгейдің негізгі функциялары.

 • OSI, TCP/IP, IPX/SPX, NETBIOS/SMB, SNA, DECnet IEEE802.х стектері.

 • Коммуникациялық құралдардың қазіргі компьютерлік тораптардағы ролі.

 • Коммуникациялық тораптардың негізгі түрлерінің функциональды аттары, байланыс желілері, тораптық адаптерлер, қайталағыштар мен конденсаторлар, көпірлер мен конденсаторлар, маршрутизаторлар, шлюздар.

 • Коммуникациялық құралдардың OSI модель деңгейіне сай келуі.

 • Серверге, жұмыс станциясына және торапқа жалпы қойылатын талаптар.

 • Ethernet технологиясы. CSMA/CD қатынас құру әдісі.

 • Ethernet кадр форматтарының сипаттамасы.

 • 10BASE-5,-2,-T,-F, Fast, Ethernet, Gigabit Ethernet стандарттары.

 • Жергілікті тораптардың басқа технологиялары.

 • Tolken Ring, FDDI, CDDI, 10VG-AnyLAN, ARChet, TolkenBus, Lokal Talk стандарттары.

 • Ауқымды тораптарды құру функциялары мен құралдарының жалпы сипаттамасы.

 • Ауқымды тораптардың жалпы құрылымы.

 • Ауқымды тораптардың түрлері: бөлініп алынған каналдар, каналдары коммутацияланған ауқымды тораптар, пакеттері коммутацияланған ауқымды тораптар.

 • Телефондық тораптар және оларды тасымалдау үшін қолдану.

 • Аналогтық коммутацияланған және бқлініп алынған желілер.

 • Тораптық технологиялардың даму тенденциялары мен перспективалары.

 • Біррангтық компьютерлік тораптардың операциялық жүйелері.

 • Бөлініп алынған сервердің тораптық операциялық жүйелері.

 • Тораптарды басқару және талдау құралдарына шолу.

 • Ақпаратты сақтау, іздеу, өңдеу және көрсетудің қазіргі кездегі технологиялары мен программалық құралдарына шолу.


2.4. Сабақ мазмұны мен кестесі.Апта

Тақырып

Мазмұны

СОБӨЖ мазмұны

1-апта

Компьютерлік желілерге кіріспе

1-кредит сағаты

(дәріс)


2-кредит сағаты

(практика)Компьютерлік желілерге кіріспе

Дискіенгізгішке жол ашу1.Үлестірілген желілер түсінігі мен түрлері

2. Сервер. Желілер қызметі. Желіні топтастыру және негізгі мінездемелері.

3. Негізгі топологиялар. Желіде қолданылатын аттар мен адрес принциптері.

Дискіенгізгішке жол ашуКомпьютерлік желі. Желі функциялары, компоненттері.

Желі топологиясы.

Базалық топология


2-апта

Ашық жүйелердің өзара әсер моделі.

1-кредит сағаты

(дәріс)Ашық жүйелердің өзара әсер моделі. Жергілікті компьютерлік желіге арналған өзара әсер моделі.


1.Хаттама,интерфейс, коммуникациялық хаттамаларының стегі ұғымдары.

2. Коммуникациялы хаттамалардың стандартты стектері.Активті концентраторлар

Пассисвті концентраторлар
2-кредит сағаты

(практика)Желілік принтер орнату.


Желілік принтер орнату.


Кабельдің негізгі типтері.

Сигнал берудің түрл-і3-апта

Мәліметтерді тасымалдау режимі

1-кредит сағаты

(дәріс)Мәліметтерді тасымалдау режимі


1. Мәліметтерді тасымалдау кодтары Мәліметтерді синхронизациялау типтері Кабельдердің стандарттары.

2. Желілік кабель - физикалык өткізу ортасы. Кабельдердің негізгі типтері.

Коннектор. Қысқыш.

3. Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация принциптеріСымсыз тораптың типтері

Ауқымды жергілікті желі

Мобильді желі


2-кредит сағаты

(практика)Желіге қосылуды тексеру. Желілік кабель физикалық өткізу ортасы. Кабельдердің негізгі типтері.

Коннектор. Қысқыш.Желіге қосылуды тексеру. Желілік кабель физикалық өткізу ортасы. Кабельдердің негізгі типтері.

Коннектор. Қысқыш.OSI модель деңгейі

Драйверлер. Олардың қызметі
4-апта

Жергілікті желілердің негізгі технологиялары.

1-кредит сағаты

(дәріс)Жергілікті желілердің негізгі технологиялары.


1. Ethernet технологиясы

2. FDDI технологиясыКоммутация дестесінің (пакетінің) әдістері, қызметтері

Десте құрылымы

Дестенің негізгі компоненттері


2-кредит сағаты

(практика)Автономиялық бума құру


Автономиялық бума құру


Модемді қолдану

Модем технологиясы

Модем түрлері


5-апта

Жергілікті желілердің коммуникациялы жабдықтауы.

1-кредит сағаты

(дәріс)Жергілікті желілердің коммуникациялы жабдықтауы.1.Желілі адаптерлердің функциялары, мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Қайталауыштар және концентраторлар.

2. Виртуальды жергілікті желінің технологиясы

3. Маршрутизация принциптері мен алгоритмдері. Маршрутизаторларды топтастыру және негізгі мінездемелері.


Асинхронды және синхронды байланыс

Байланыс желілері

Телефон желілері


2-кредит сағаты

(практика)Интернет желісіне қосылуға байланыс орнату


Интернет желісіне қосылуға байланыс орнату


Мосттар. Маршруттауыштар. Шлюздер.

Маршрутизация кестесін құру

Желілік трафиктің сегменті


6-апта

TCP/IP хаттамаларының стегі.

1-кредит сағаты

(дәріс)TCP/IP хаттамаларының стегі.


1. IP протоколы. IP хаттамаларының құрылымы.IPжелідегі

адрестер. IP адрес кластары.

2. Маска қолдану. Маскасыз доменді маршрутизация технологиясы.

3. Қолданбалы деңгейдің протоколдар және қызметтері.Хаттамалар

Көпдеңгейлі архитектурадағы хаттамалар
2-кредит сағаты

(практика)Microsoft Outlook Express көмегімен пошта жіберу және алу үшін есеп жазбасын орнату

Microsoft Outlook Express көмегімен пошта жіберу және алу үшін есеп жазбасын орнату


Желі құрудағы желі деңгейі

TCP/IPхаттамасының көпдеңгейлі құрылымы.7-апта

Желілі операциялық жүйелер.

1-кредит сағаты

(дәріс)Желілі операциялық жүйелер.


1.Функция және архитектурасы. Жергілікті және үлестірілген ресурстарды басқару

2.Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу.

3.UNIX операциялық жүйелер тобы.


Желідегі IP адрес

Маршрутталатын және маршрутталмайтын хаттамалар.

IP хаттамасы

IP хаттамасының негізгі қызметтері
2-кредит сағаты

(практика)Microsoft Outlook Express көмегімен хабар жасау және жіберу

Microsoft Outlook Express көмегімен хабар жасау және жіберу

Желі өнімділігін басқару.


8-апта

Компьютерлік желілерде басқару құралдарын қолдану

1-кредит сағаты

(дәріс)Компьютерлік желілерде басқару құралдарын қолдану1. Басқарушы функциялары және басқару құралдары. Желі архитектура деңгейлері және желі хаттамалары. Пайдаланушыларды басқару.

2.Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура.

3. Мәліметтерді қорғау әдістері. Аутентификация әдістері және рұқсаттарды басқару.


Желіні қорғаудың жоспары


2-кредит сағаты

(практика)Microsoft Outlook Express көмегімен тез жеткізілуі тиіс хабарламаларды жасау және жіберу

Microsoft Outlook Express көмегімен тез жеткізілуі тиіс хабарламаларды жасау және жіберу


Желі құжаттары.


9-апта

Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы

1-кредит сағаты

(дәріс)Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы


1.Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы

2.Компьютерлік тораптардың жіктелуі.

3. Жергілікті және ауқымды тораптар.


Ақпаратты қорғау


2-кредит сағаты

(практика)Mail.kz серверінен хабарламалар жіберу


Mail.kz серверінен хабарламалар жіберу


Өнімділік мониторингі.


10-апта

Компьютерлік тораптарды құру негіздері

1-кредит сағаты

(дәріс)Компьютерлік тораптарды құру негіздері1.Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі.

2.Негізгі түсініктер: тораптар түйіндері, кабельді сегмент, тораптық сегмент, логикалық торап, бұлттар, активті және пассивті коммуникациялық құрылғылар.

3.Физикалық және логикалық топология. Бірлік ортасына қатынас құру әдістері.


Аутентификация


2-кредит сағаты

(практика)Тораптардың түрі мен топологиясын таңдау


Тораптардың түрі мен топологиясын таңдау


Желіні қорғаудың әдістері мен тәсілдері. Аудит.

11-апта

Тораптық шешімдерді стандарттау

1-кредит сағаты

(дәріс)Тораптық шешімдерді стандарттау1.Стандарттар көзі.

2.Ашық жүйелер қарым-қатынасын ұйымдастырудың базалық моделі.

3.«Ашық жүйе» түсінігі. Функцияналдық деңгей түсінігі.

4.Физикалық, каналдық, тораптық, транспорттық, сеанстық және қолданбалы деңгейдің негізгі функциялары.Жергілікті есептеу торабының топологиясын зерттеу


2-кредит сағаты

(практика)Тораптарды жоспарлау мен іске асыру

Тораптарды жоспарлау мен іске асыру

Тораптық адаптерлерді орнату.


12-апта

Компьютерлік тораптардың аппараттық құралдары

1-кредит сағаты

(дәріс)Компьютерлік тораптардың аппараттық құралдары


1.Коммуникациялық құралдардың қазіргі компьютерлік тораптардағы ролі.

2.Коммуникациялық тораптардың негізгі түрлерінің функциональды аттары, байланыс желілері, 3.Коммуникациялық құралдардың OSI модель деңгейіне сай келуі.Windows-тың тораптық ресурстары

Тораптық адаптерлерді орнату.
2-кредит сағаты

(практика)Административтік тораптар


Административтік тораптар


Парамертлерді қалпына келтіру


13-апта

Жергілікті тораптарды құру және қолдану технологиялары

1-кредит сағаты

(дәріс)Жергілікті тораптарды құру және қолдану технологиялары


1.Жергілікті тораптарды құру мақстаында активті және пассивті құралдарды таңдау.

2.Серверге, жұмыс станциясына және торапқа жалпы қойылатын талаптар.Торап арқылы ақпаратты көшіру


2-кредит сағаты

(практика)Сымсыз тораптар


Сымсыз тораптар


Құрылғылар ресурстарын бөлу. Құжатты баспадан шығару

14-апта

Ауқымды тораптарды құру және қолдану технологиялары

1-кредит сағаты

(дәріс)Ауқымды тораптарды құру және қолдану технологиялары1.Ауқымды тораптарды құру функциялары мен құралдарының жалпы сипаттамасы.

2.Ауқымды тораптардың жалпы құрылымы.

3.Ауқымдытораптардың түрлері

4. Электрондық почтаТорап арқылы хабарламаларды жіберу


2-кредит сағаты

(практика)Тораптардағы ақпараттарды қорғау


Тораптардағы ақпараттарды қорғау


Тораптық утилиттердің жұмысын оқып үйрену

15-апта

Тораптық программалық қамтама

1-кредит сағаты

(дәріс)Тораптық программалық қамтама


1.Біррангтық компьютерлік тораптардың операциялық жүйелері.

2.Бөлініп алынған сервердің тораптық операциялық жүйелері.

3.Тораптарды басқару және талдау құралдарына шолу.

4.Ақпаратты сақтау, іздеу, өңдеу және көрсетудің қазіргі кездегі технологиялары мен программалық құралдарына шолу.Торапты модернизациялау


2-кредит сағаты

(практика)Тораптық проблемаларды шешу


Тораптық проблемаларды шешу


Тораптық хаттамаларды зерттеу


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Семинар -15 сағат Оқытушының жетекшілігімен магистранттың өзіндік жұмысы (ожмөЖ) 45 сағат МӨЖ 45 сағат
dmdocuments -> Мәдениет және өнер” институты “Көркем-қолданбалы өнер және кәсіби білім” кафедрасы 050120 «Кәсіптік оқыту»
dmdocuments -> Іс жүргізу туралы нұсқаулық смж. 04. 04
dmdocuments -> Пәндер кафедрасы 050114 –
dmdocuments -> Тарих және құқық
dmdocuments -> Т. З. Рысбеков М.Өтемісов ат. БҚму ректоры, т.ғ. д., академик
dmdocuments -> Марапаттау: Бахитова Ақмарал Сайлауқызы «Образцы изменчивых фантазий» халықаралық сәндік-қолданбалы өнер көрмесінде
dmdocuments -> А. А. Какимова Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер
dmdocuments -> Семинар сабақ 15 сағат ожсөЖ 21 сағат СӨЖ 45 сағат Рейтинг 2 Емтихан 2 Барлығы 70 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет