Международно правно сътрудничествоДата19.07.2016
өлшемі33 Kb.
#209633
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ “МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” ЗА ПЕРИОДА 3.10.2007 г. – 29.01.2008 г.
В периода 3.10.2007 г. – 18.12.2007 г. Комисия “Международно правно сътрудничество” е извършила следните дейности:
- Участие на г-жа Сребрина Христова и г-жа Галина Захарова в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в Хага на 5.11.2007 г. Предоставяне на пълномощно от страна на ВСС, като съучредител, за регистрация на мрежата като юридическо лице с нестопанска цел съгласно белгийското право. Подписване на проектоустава на мрежата. Запознаване с дейността на работните групи.
- Провеждане на първото заседание на Комисията на 12.11.2007 г. Избор на председател на Комисията. Приемане на вътрешните правила за организация на дейността й.
- Подаване на проектно предложение по оперативна програма “Административен капацитет” на 23.11.2007 г. Наименование на проектното предложение: Укрепване капацитета на структурите на ВСС и съдебната администрация за ефикасно управление на съдебната система.
- Участие на председателя на Комисията – г-н Иван Димов в среща с представители на Европейската комисия на 6.12.2007 г. в рамките на посещение по механизма за сътрудничество и оценка.
- Участие на г-н Иван Димов в семинар на тема “Защита на финансовите интереси на ЕС и Швейцария: Предизвикателства за правоохраняването и финансовата индустрия, (Базел – Швейцария, 10 – 11 декември, Швейцария), организирана от Академията по европейско право – Трир и Базелския институт по управление.
- Гостуване на г-н Люк Барбие, член на Висшия съвет на магистратурата на Франция, във ВСС по линия на обмена на членове на съдебните съвети в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение, 10 – 13 декември 2007 г. Запознаване на г-н Люк Барбие с работата на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и Комисията по международно правно сътрудничество, обяд с членове на ВСС и среща с председателя на Апелативен съд София – г-н Евгени Стайков.
-Участие на г-н Иван Димов, председател на Комисия “Международно правно сътрудничество”, г-н Георги Шопов, член на Комисия “Международно правно сътрудничество”, г-жа Вероника Николова, съдия в СГС и национално лице за контакт в Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, г-жа Богдана Желявска, съдия в СГС и член на националната съдебна мрежа за международно сътрудничество, в шестата среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Брюксел, 13-16 януари 2008 г.
-Гостуване на г-жа Мириам Ван Варенберг, член на Висшия съвет на правосъдието на Белгия. по линия на обмена на членове на съдебните съвети в рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение, 21 – 25 януари 2008 г. Запознаване на г-жа Мириам Ван Варенберг с работата на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, Комисията по международно правно сътрудничество, Комисия “Борба с корупцията и професионална етика, присъствие на пленарно заседание на ВСС, обяд с членове на ВСС и среща с председателя на Апелативен съд София – г-н Евгени Стайков.
- Предстоящо участие на г-н Иван Димов в семинар в Берлин, 4 – 6 декември 2008 г., посветен на спазването на правилата и нормите в публичния сектор, икономиката и държавната администрация и насочен към държавните институции и неправителствения сектор.
Участие по проекти:
- През 2007 г. Европейската комисия е одобрила, проект на ВСС в рамките на преходния финансов инструмент по програма PHARE “Укрепване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация”. Предстои избор на туининг партньор.
- На 26 ноември 2007 г. на Министерство на държавната администрация и административната реформа е изпратена проектна идея на ВСС “Развитие на информационните технологии в съдебната власт за откритост, достъпност и въвеждане на принципите на електронно управление” по оперативна програма “Административен капацитет” за 2008 г.

Председател на Комисия “Международно правно сътрудничество”:


Иван Димов

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет