Министъра на околната среда и водитеДата16.06.2016
өлшемі61.76 Kb.
#139289
О Б Щ И Н А А Й Т О С

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

БУЛ. „ МАРИЯ ЛУИЗА” №22

ГР.СОФИЯ П.К.1000

С Т А Н О В И Щ Е
От: ВАСИЛ ЕДРЕВ – Кмет на Община Айтос
Относно: Проекто-заповед, за обявяване на защитена зона BG0000119 “Трите братя”, разположена в землищата на гр.Айтос, с. Лясково, община Айтос, област Бургас, публикувана на интернет адрес http://www.moew.government.bg/?show-top&cid-146

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Уведомяваме Ви, че за разлика от други общини, община Айтос не е получавала и до този момент никакъв писмен документ за готвените промени и ограничения за обявяване на защитена зона BG0000119 “Трите братя”, разположена в землищата на гр.Айтос, с. Лясково, община Айтос, област Бургас.

С настоящото писмо, изразяваме становище по отношение на проекто-заповед, за обявяване на защитена зона BG0000119 “Трите братя”, разположена в землищата на гр.Айтос, с. Лясково, община Айтос, област Бургас, публикувана на интернет адрес http://www.moew.government.bg/?show-top&cid-146, както следва:І.Община Айтос е инвестирала в изготвянето на технически проекти, за територии, които попадат в защитената зона, както следва:

1.Проект: “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо по битови отпадъци в землището на с. Лясково и в землището на гр. Айтос” – готов технически проект на стойност: 3 200 000 лв.

Очаква се през март месец депото да бъде закрито и да бъде извършена рекултивация. Проекта е с огромно значение, както за Община Айтос, така и като цяло за област Бургас. С оглед изграждането на депо за отпадъци, което ще поеме отпадъците на почти всички общини на територията на област Бургас е предвидено закриването и рекултивацията на съществуващите депа. В тази връзка в Община Айтос е извършена значителна по обем дейност, като в момента предстои началото на изпълнението, предвид скорошното откриване на депото за отпадъци. Предвидените забрани, реално ще доведат до невъзможност за реализация на проекта по “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо по битови отпадъци в землището на с. Лясково и в землището на гр. Айтос”, което ще обезмисли откриването на новото депо, от една страна, а от друга ще обезмисли и обявяването на защитената зона BG0000119 “Трите братя”, разположена в землищата на гр.Айтос, с. Лясково, община Айтос, област Бургас.2.Проект: “Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в Лесопарк „Славеева река”, град Айтос” – готов технически проект на стойност: 2 124 809 лв. Към настоящия момент тече процедура за избор на изпълнител на проекта. Проектът е с голямо обществено значение, предвид обстоятелството, че лесопарка е любимо място за отдих на жителите и гостите на град Айтос и общината.

3.Проект: “Основен ремонт, реконструкция и разширяване на Зоопарк в Лесопарк гр. Айтос” – I етап – готов технически проект на стойност: 1 000 000 лв. ( Втора и трета фаза на проекта са на етап идеен проект – стойността на проекта се очаква да бъде 2 000 000 лв.). Проекта е с голяма обществено значение, предвид обстоятелството, че лесопарка е любимо място за отдих на жителите и гостите на град Айтос и общината.

Лесопарк „Славеева река”, град Айтос се намира в землището на Община Айтос. Той представляващ крайградски парк с площ 1336,7 декара, от които 422 декара са горски фонд и 914,7 декара са земеделски фонд. Паркът изпълнява ролята на зона за отдих за жителите на град Айтос – място, където възрастни хора, млади родители и деца могат да отдъхнат, да се възстановят от стреса на напрегнатото ни ежедневие.

В лесопарка в категорията на защитените територии влизат:


  • Природна забележителност “Трите братя” – скални групи с площ 1 хектар;

  • Природна забележителност “Генгер” с площ 422 дка. – находище на защитеното растение бодливо сграбиче (айтоски клин, лат. астрагалос айтосиензис) – ендемит от Кримския полуостров.

В територията на лесопарка е построен и етнографски комплекс “Генгер”, представляващ административна сграда с кафене, механа, хлебарница, бръснарница и хотелска част, които функционират. Проектирането на комплекса, замислен като своеобразна алея на старите занаяти, е извършено през 1989-90 год. Част от сградите са построени и въведени в експлоатация до 1991 год. След това е прекратено изграждането на останалите обекти поради липса на средства.

В лесопарк “Славеева река” има изградена стена за алпинисти, която е в сравнително добро състояние и се използва от любители, построено е и закрито стрелбище, което в момента не функционира, но след обновяване ще бъде отлична база за провеждане на спортни игри и състезания. Има построен ресторант с паркинг с повече от 50 места за коли и с възможности за разширение с решетъчно-бетонови плочи. В близост, на голяма поляна е изградена лятна естрада, където в първите дни на месец юни ежегодно се провежда фолклорен фестивал “Славееви нощи” в памет на видния айтозлия Филип Кутев. Централната алея на лесопарка достига до язовир, който може да се зариби с видове, подходящи за любителски и състезателен риболов.

В лесопарка има изкуствено езеро, което се нуждае от възстановяване. До него се намира детска площадка. След обновяване на композиционните й елементи тя ще се превърне в привлекателен детски кът.

На територията на лесопарка се намира единственият за региона зоокът, който, макар че има остра нужда от основен ремонт, със своите редки и екзотични представители на фауната остава привлекателно място за децата. Непосредствено пред входа на зоокъта се намира най-голямата площ, организирана за детски отдих.

Забраните, които предлагате в проекто-заповедта за горепосочената защитена зона води до невъзможност Община Айтос да работи по вече изготвените проекти по европейски програми. Това ще доведе до невъзможност за изпълнението на заложените проекти, загуба на финансиране или невъзстановяване на вече извършени разходи по изпълнение на описаните проекти. Всичко това ще се отрази изключително неблагоприятно на икономическото положение в Община Айтос.
ІІ.Възразяваме срещу заложените ограничения, тъй като считаме, че са прекомерни и несъобразени с реалното положение. Не е отчетено например обстоятелството, че с налагането на забраните по т.5.8. от проекто-заповедта, може да доведе до неблагоприятни последици за цялото население на Община Айтос. Какво се има предвид ? Предвид обстоятелството, че защитената зона BG0000119 “Трите братя” граничи пряко с регулацията на гр. Айтос, всяка година Община Айтос със съдействието и по разпореждане на РЗИ – Бургас, извършва обработване на лесопарк “Славеева река” с препарати против кърлежи, комари, бяла американска пеперуда. Обработката на площите в парка се извършва, тъй като самият парк граничи непосредствено с града. Извършва се и маркиране с препарати против змии, т.е. да се ограничи достъпа им в посока населеното място. Пръскането и обработката на площите е с цел противоепидемиологична мярка по дезинфекция и обработка на пощите. Самото обработване с препарати е наложително, тъй като на територията на лесопарк “Славеева река” има големи количества застояли води, което налага предприемането на превантивни мерки. Ако бъде приета предложената забрана, то тя ще доведе до невъзможност за обработка с препарати и контрол по отношение на броя и числеността на насекоми и инсекти като комари, кърлежи и т.н. Това от своя страна ще доведе до неконтролируемото увеличени на броя им и съвсем реална опасност от възникване на болести и епидемични ситуации. За всеки вид насекомо има определен каламитет, т.е. прието, че увеличаването над определена численост се определя за напаст, епидемия. При положение, че бъде забранено да се използват продукти за контрол, върху числеността на насекомите и инсектите, ще се стигне до рязък скок и нарастване числеността на тези видове, а те са разпространители на болести, което, най-вероятно ще доведе до епидемиологични ситуации. При положение, че избора на препарати, както и допълнителни указания по време на извеждането на контрола, се извършва по указанията и ръководството на компетентния/ите контролен/ни орган/и, то не считам, че ще е налице опасност за видовете и ще се запази биоразнообразието, както това се е случвало и досега.

Безспорно е от изключителна важност да бъдат опазени защитените зони, но следва да се защитят и интересите на населението, както и да се вземат всички възможни, превантивни мерки за ограничаване на възможностите от възникване на болести и епидемиологични ситуации.

Така предвидените прекалени ограничения при ползването на териториите ще бъдат публично оповестени на всички собственици и на обществеността в община Айтос. Реакциите на заинтересованите страни към предлаганите ограничения не могат да бъдат предвидени, но ако бъдат заявени в общината, същата своевременно ще ги препрати към Министерството по компетентност.

Моля, като имате предвид изложеното в настоящото становище, да измените проекто-заповедта, като бъдат премахнати част от предвидените забрани и рестрикции.


 

ВАСИЛ ЕДРЕВКМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС:8500 Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50; 2-35-41

Факс: (0558) 2-21-33; E-mail: aetos @ infotel.bg

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет