Н р. 7 клас українська моваДата21.07.2016
өлшемі123.5 Kb.
#212964
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

(2012-2013 н. р.)

7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Запишіть числівники словами, узгоджуючи їх з іменниками.

2 (кілограми), перед 50 (слоненята), з 2 (пара, чоботи), після 12 (година), з 7 (зайці), у 45 (солдати), близько 270 (антилопи), за 1,5 (метр).4 б.

ІІ. Визначте відміну і групу іменників. Зробіть фонетичний розбір підкресленого слова.

Снігур, олівець, п’ята, дощ, левада, прізвище, чиж, пальто, рій, сторож, Ігор, порося, маляр, кобзар, сталевар, секретар, школяр, сіль, ім’я, узбіччя.6 б.

ІІІ. Визначте слова, тлумачення яких подані нижче. Складіть із двома з них речення.

 1. Спеціальне приміщення, де зберігається книжковий фонд бібліотеки.

 2. Той, хто займається полюванням на диких звірів і птахів.

 3. Особа, що займає якесь приміщення як житло.

 4. Переміщення за допомогою транспорту або пішки далеко за межі постійного місцеперебування.

6 б.

ІV. Відредагуйте речення.

1. Я подзвоню в дев’ять годин.

2. Приймаючи участь у самому найважливішому міроприємстві, Олена дуже захопилася ним.

3. Хлопець вдруг упав в обморок.

4. Переможці Всеукраїнського конкурсу імені Тараса Шевченко поїхали до Черкасів.

5. Получити гроші можна в банку на протязі двох тижнів.5 б.

V. Використовуючи подані словосполучення, складіть по два речення, у першому з яких дієприкметник виступатиме означенням, а в другому – присудком. Підкресліть усі члени речень.

Підписаний наказ; виданий квиток; накреслений план; пошита сукня; затверджений розклад.10 б.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Відображення славних сторінок історії в козацьких піснях.

2. Провідні мотиви повісті І.Франка «Захар Беркут».12 б.

ІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. З якого твору ці слова:Туман поле покриває,

Мати сина прикликає:

«Вернись, синку, додомоньку,

Змию тобі головоньку!»?

2. Що таке коломийка?

3. Коли Захар Беркут назвав Мирославу «недоброю дівчиною»?

4. Ким назвали нащадки Т.Шевченка після виходу у світ його «Заповіту»?

5. Напишіть наступні три рядки вірша:

Все покину і полину

6. До якого «майстра живописних справ» був відданий Т.Шевченко в науку?6 б.
Максимальна кількість балів – 49

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

(2012-2013 н. р.)

8 клас

Українська мова

І. Спишіть, вставивши букви та знявши риску.

Медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, зовнішньо/політичний, теле/радіо/апаратура, народно/визвольний, з/діда/прадіда, термо/гідро/динаміка, нижче/підписаний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний, цінніс..ний, виїз..ний, заздріс..ний, кіс..лявий, тиж..невий, пристрас..ний, міжоблас..ний, зап’яс..ний, захис..ний, буревіс..ник, волос..ний, капос..ний.6 б.

ІІ. До поданих дієслів доберіть антоніми, з чотирма з них складіть речення.

Спростувати, погоджувати, починати, скорочувати, принижувати, відповідати, любити, переоцінювати, надолужувати, сприяти.5 б.

ІІІ. Відредагуйте словосполучення.

Дати вірну відповідь –

Згідно наказу –

У відповідності з положенням –

Опановувати мовою –

Навчати мові –

Три роки підряд –

3 б.

ІV. Перекладіть текст українською мовою й запишіть, розставивши розділові знаки там, де їх бракує. Підкресліть усі члени другого речення.

В огромном зале бушевали волны вальса. Маленький видимо раньше времени состарившийся мужчина стоя под высоким тополем видел, как за стеклянной дверью кружатся дамы и барышни, проносятся в мазурке и кадрили стройные гусары. И снова сердце его наполнялось острой болью, как и тогда, когда блуждая неисходимой заснеженной Сибирью вспоминал он и этот зал и этот вальс и ее, легкую и воздушную, в облаке белого шелка.10 б.

V. Запишіть іменники у формі родового відмінка однини.

Вівторок, грім, закон, колектив, Крим, мотор, пісок, предмет, Познань, сорт, Будапешт, вінець, гопак, полк, Миколаїв, Байкал, Лондон, гурток, плач, інститут.5 б.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

1. Образ України в історичних піснях нашого народу.

2. Ставлення автора «Слова…» до зображуваних подій і героїв. 12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Які з поданих пісень належать Марусі Чурай:

а) «Засвіт встали козаченьки»; б) « Зелененький барвіночку»; в) «Повій, вітре, на Вкраїну»; г) «Грицю, Грицю, до роботи»; ґ) «Ой не ходи, Грицю…»; д) «Віють вітри, віють буйні»; е) « Їхав козак за Дунай»; є) «Ой під вишнею, під черешнею»?

2. Як називали найвідомішого українського кобзаря Остапа Вересая?

Запишіть не менше 3-х перифраз.

3. Чим думи відрізняються від історичних пісень? Назвіть не менше 3-х відмінностей.

4. Назвіть князів з «Олегового хороброго гнізда» («Слово о полку Ігоревім»).

5. Назвіть прізвище письменника за псевдонімами:

Джеджалик, Марко, Руслан, Мирон, Мирон Ковалишин, Іван Живий.

6. Як називається двоскладова стопа без наголосу?6 б.

Максимальна кількість балів – 47

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

(2012-2013 н. р.)

9 клас

Українська мова

І. Спишіть слова, знявши риску чи вставивши знак або букву.

Пів/неба, пів/яблука, пів/Одеси, пів/язика, яскраво/лимонний, народно/пісенний, свіжо/спечений, п’яти/пелюстковий, поза/очі, не/сьогодні/завтра, з/року/в/рік/, у/сто/крат, казна/перед/ким, моркв..яний, Лук..ян, львів..янин, Сант..яго, піран..я, відшліфован..ий, приї..жати. 5 б.ІІ. Назвіть способи словотворення в українській мові. Доберіть по два слова, які б їх ілюстрували.

5 б.

ІІІ. Перекладіть речення українською мовою. Числівники запишіть словами, поставивши їх у потрібному відмінку.

1.Сечь состояла из 60 с лишком куреней. 2. В саженях 50 от нас, там, где ухабы, ямы и кучи сливались в сплошную с ночной мглой, мигал тусклый огонек. 3. Гроза продолжалась около 2 часов. 4. Живет Балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за 4, работает за 7.4 б.

ІV. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса ськ(ий).

Малевичі, Прилуки, чуваш, кумик, печеніг, якут, латиш, Волга, Гамбург, Париж, казах, Кривий Ріг, половці, угорці, волох, Черемош.4 б.

V. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всієї конструкції та еквівалентів простих речень), накресліть схему.

Осокори стоять під вікном і немов чубаті хлопці про щось перешіптуються з грайливим вітром а літня ніч уже засвітила в небі зоряні люстри. 8 б.VІ. Відредагуйте речення.

1.Тепер якість стане краще, а ціни – нижче. 2.Наш клас зайняв перше місце в конкурсі, бо ми самі кращі. 3.Хочу оформити підписку на любиму газету. 4.Позивач написав заяву по всіх правилах. 5. Важлива для нас подія відбудеться через неділю. 6. Усе найбільше туристів приїздять на Україну.6 б.

Українська література

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Біблія сильна не так історіями, що в ній розказані, як духовним змістом, що ті історії наповнює (Г.Сковорода).

2. Ідея праці за покликанням у байках Г.С.Сковороди.

12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Кому з князів («Повість минулих літ») належить відомий вислів «Іду на Ви!»?

2. Що Г.Сковорода називає «силою» у своїх байках?

3. Де і коли були надруковані три перші частини «Енеїди» І.Котляревського? Що вони ознаменували?

4. Дайте визначення термінів логаеди, епістола.

5. Назвіть прізвище письменника, який підписував свої твори псевдонімами Данило Мейнгардт, Григорій Варсава.

6. Кому в «Енеїді» І.Котляревського належать слова:

Де общеє добро в упадку,

Забудь отця, забудь і матку,

Лети повинность ісправлять…?

7. Що шукає ліричний герой поезії Г.С.Сковороди «Сад божественних пісень»?

8. Чим козацькі пісні відрізняються від історичних?

8 б.

Максимальна кількість балів – 51

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

(2012-2013 н. р.)

10 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Спишіть слова, вставивши, де потрібно, букви і знявши риску.

Інтермец…о, ан…али, лібрет…о, Марок…о, барок…о, бравіс…имо, гол…андець, фін…и, ім….іграція, ем…іграція, шас…і, віл…а; без/вісти, в/знаки, за/пані/брата, зі/споду, над/міру, віч/на/віч, з/дня/на/день, на/споді.5 б.

ІІ. Поясніть значення фразеологізмів. Уведіть кожен у речення.

Біла кістка; за комір не капає; обернути кругом пучки; нагнати дрижаків; масляні вишкварки; скакати цапа.6 б.

ІІІ. Поясніть, чому в слові смієшся немає шиплячих звуків, а в слові розширити – свистячих?

5 б.

ІV. Перекладіть текст українською мовою, записуючи числа й скорочення повними словами, поставивши числівники в потрібному відмінку.

Земля вместе с 8 другими планетами движется вокруг Солнца. Расстояние до него изменяется от 147,1 млн. километров в начале января до 152,1 млн. километров в начале июля. Период обращения Земли вокруг нашего светила равен 365,242 суток, а вокруг своей оси – 23 ч. 56 мин. 5 сек. Длина земного экватора измеряется 40075704 м. Вся поверхность Земли составляет 510 млн. квадратных километров, причём на 361,1 млн. квадратных километров её, то есть на 71 проценте, разлился Мировой океан.10 б.

V. Складіть і запишіть речення за такою схемою:

(яким), [ ], (якою).
Зробіть синтаксичний розбір цього речення (підкресліть головні й другорядні члени, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всієї конструкції та еквівалентів простих речень).

9 б.

VІ. Установіть відповідність. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідну букву.

1.

Член речення

Приклад

1. Підмет

А. Молодість здатна творити несподіване й неймовірне.

2. Присудок

Б. Як розбещує людину сама можливість принижувати інших!

3. Означення

В. Не дивиться їм грізно в очі «завтра».

4. Обставина

Г. На суші не навчишся плавати.
Д. Школярі йшли по два в колоні.

2 б.

2.

Односкладне речення

Приклад

1. Означено-особове

А. Уважніші будьмо до всього в природі!

2. Узагальнено-особове

Б. Щастя не шукають, а здобувають.

3. Безособове

В. Інтернетом називається всесвітня асоціація комп’ютерних мереж.

4. Неозначено-особове

Г. Часто оглядаючись, далеко не заїдеш.
Д. Не гнути нам шиї, козацької шиї під тяжким залізним ярмом.

2 б.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – «будинок з багатьма прибудовами і надбудовами».

2. Причини родинної трагедії у творі І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

3. Утвердження краси вірності Вітчизні, родові, коханій людині в повісті М.Старицького «Облога Буші».12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Кого Тарас Шевченко назвав «батьком української прози»?

2. Назвіть однойменні поетичні та малярські твори Т. Шевченка (не менше трьох).

3. Укажіть троп, яскраво виражений у рядках:Та темний бовван на козачій могилі

Про давнє минуле кричить мовчазливо.

П. Тичина

4. Хто назвав «Кайдашеву сім’ю «сміхом крізь сльози»?

5. До якої театральної родини належала актриса Марія Садовська-Барілотті?

6. Зі скількох частин та розділів складається роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

7. Хто став прообразом головного героя п’єси «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого?

8. Поясніть значення літературознавчих термінів полісиндетон, пірихій. 8 б.
Максимальна кількість балів – 59

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

(2012-2013 н. р.)

11 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Напишіть гумореску до шкільної газети з використанням сатири на основі одного з фразеологізмів. (Обсяг - 0,5 сторінки).

Своя сорочка ближче до тіла. Після нас – хоч потоп. Воювати з вітряками.10 б.

ІІ. Запишіть слова, знявши риски та вставивши букви.

Жан/жаківський, фон/дер/Гольц, О/Генрі, Р..о/де/Жанейро, акс..ома, х..рург, Горац..й, Н..ц..а, пен..і, лібрет..о, ім..іграц..я, фл..гмат..к, андор..ський, марок..анець, Лавуаз..є, Ла/Манш.4 б.

ІІІ. Відредагуйте речення й виправте наявні помилки.

1.Аудитор не повинен виявляти упередженного відношення до клієнта. 2. Переверни сторінку книги. 3. Прошу вашого дозволу на переведення мене на заочне навчання із-за сімейного положення. 4. Перед виборами місцеві власті заборонили проведення массових міроприємств. 5. Він діяв згідно розпорядженню. 6. Хто стукає тому й відкривають. 6 б.ІV. Складіть речення в публіцистичному стилі з поданими числівниками, записавши їх словами у формі орудного відмінка.

295, 3678, 142.6 б.

V. Складіть і запишіть речення за такою схемою:

(хто), (хто), [ ], (чому).

Зробіть синтаксичний розбір цього речення (підкресліть головні й другорядні члени, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всієї конструкції та еквівалентів простих речень).

9 б.

VІ. Установіть відповідність. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідну букву.

1.


Розряд займенника:

Приклад

1. Особовий

А. Я знаю все, що ти скажеш.

2. Відносний

Б. Мій син їх зустріне.

3. Неозначений

В. Що ти мені приніс?

4. Питальний

Г. У двері хтось постукав.
Д. Прийшли всі учні.

2 б.

2.


Смислові відношення в безсполучниковому складному реченні

Приклад (розділові знаки пропущені)

1. Причинові

А. Так знемігся неборака хоч продавай хату.

2. Наслідкові

Б. Прокинулась нема нічого.

3. Часові

В. Здобудеш освіту побачиш більше світу.

4. Умовні

Г. Не заздри багатому багатий не знає ні приязні ні любові.
Д. Я чув легенду Прометей здобув огонь для всіх людей.

2 б.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Утвердження любові як джерела високої духовності в повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».

2. Особливості індивідуального стилю Михайля Семенка.

3. Поетична майстерність українських «неокласиків».12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. З якими історичними постатями зустрічаємося на сторінках творів І.Нечуя-Левицького (назвіть не менше 3-х)?

 1. З якого нарису виросла повість Панаса Мирного «Чіпка»?

 2. Визначте жанр лірики за наведеним уривком:

Руче, руче, відірвана руче,

що без тебе я мушу робити?!

Не кидатись же головою з кручі,

а треба якось-то жити…

В.Голобородько

 1. Світоглядною основою цього стилю був принцип відносності людських знань. Тому його представники зосереджувалися на відтворенні миттєвих вражень від безпосереднього зіткнення з якимись явищами, на щонайтоншому фіксуванні сприйнятого в конкретний момент. Про який стиль ідеться?

 2. Назвіть перший вірш П.Тичини. Кому він був присвячений?

 3. Поясніть значення літературознавчих термінів варіант, варіація.

 4. Назвіть стилістичну фігуру, використану в даному уривку:

Собі ім’я свого народу

Навіки, як вона, Візьми.

Візьми не в тиху паспортину,

Відчуй його поміж легень,

Як мати відчува дитину.

Д. Павличко 1. Назвіть прізвище письменника, який підписував свої твори псевдонімами Баштовий, Глаголь, Криницький т. і.

8 б.
Максимальна кількість балів – 59

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет