Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чес- ноков, С. И. Шварцбурд. Казан. " Мәгариф " нәшрияты, 2007бет1/8
Дата23.02.2016
өлшемі0.52 Mb.
#11364
  1   2   3   4   5   6   7   8
5 нче класста математика курсын өйрәнү буенча эш программасы
Аңлатма язуы
Эш программасы төзегәндә Универсаль белем бирүнең якынча укы-ту планы (профиль булмаган белем бирү ) I вариант исәпкә алынды . Программа гомуми белем бирүнең дәүләт стандартының федераль компоненты таләпләрен искә алып , “ Примерные программы по мате-матике “(составители : Э.Д.Днепров , А.Г.Аркадьев. М . : Дрофа , 2007 ) һәм Т. А. Лопатина , Г.С.Мещерякова . Математика . 5 - 6 классы .Развернутое тематическое планирование по учебникам Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова , А.С.Чеснокова , С.И.Шварцбурда . Волгоград . Издательство “Учитель “ нигезләнеп төзелде.

Эш программасы түбәндәге уку- методик комплектына нигезләнеп төзелде :

- Виленкин Н.Я. Математика . 5 сыйныф. Татар урта гомуми белем бирү мәктәбе өчен дәреслек / Н. Я. Виленкин , В. И. Жохов , А.С. Чес-

ноков , С. И. Шварцбурд . – Казан . “ Мәгариф “ нәшрияты , 2007  • Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 класса . / А.С.Чесноков , К. И. Нешков . – М., 2007

  • Т. А. Лопатина , Г.С.Мещерякова . Математика . 5 -6 классы.Развернутое тематическое планирование по учебникам Н.Я.Виленкина , В.И.Жохова , А.С.Чеснокова , С.И.Шварцбурда Волгоград . Издательство “Учитель “.

План буенча дәресләр саны :

барлыгы – 210 сәгать

атнага - 5 сәгать + 1 сәгать ( бер-дәм дәүләт имтиханнарына ныклап әзерләнү өчен мәктәп компонентын-нан бүлеп бирелде )

контроль эшләр – 14

тестлар - 7

Укучыларның белемнәрен тикшерү буенча аттестация контроль эшләр , математик диктантлар , тестлар , үзара контроль ярдәмендә үткәрелә ; йомгаклау аттестациясе гомумбелем оешмасының Уставы нигезендә башкарыла.

Мәҗбүри минимумны исәпкә алып , “ Натураль саннар “ бүлегендә “ Рим нумерациясе “ темасы кертелә . Шуны исәпкә алып һәм зур саннарны укуны , язуны укучыларның авырдан үзләштерүләрен истә тотып , “ Натураль саннарның тамгаланышы “ темасын өйрәнүгә 6 сәгать бирелде . “ Вакланмалы саннар “ бүлегендә мәҗбүри буларак вакланмага ике төрле типтагы мәсьәлә карала : санның вакланмасын табу һәм вакланмасы буенча санны табу.” Процентлар “ темасында түбәндәге мәсьәләләр карала : зурлыкның процентын табу һәм процент буенча зурлыкны табу . Зурлыкның өлешен процентларда күрсәтү мәҗбүри саналмый . Вакланмалы саннар белән эшләү кагыйдәләрен

мәйданнар һәм күләмнәр исәләгәндә куллана белү өчен “ Мәйданнар һәм күләмнәр “ бүлеге “ Вакланмалы саннар “ бүлеген өйрәнгәннән соң үтелә .

Мәктәп компонентыннан 1 сәгать өстәмә бирелү сәбәпле һәрбер кон-троль эштән соң контроль эшкә анализ дәресе куелды.” Шкалалар һәм координаталар “ темасын өйрәнүгә 4 сәг , “ Тигезләмә “ – 6 сәг , “ Сан-ның квадраты һәм кубы “ – 3 сәг , “ Әйләнә һәм түгәрәк “ – 3 сәг , “ Вак- ланмаларны чагыштыру “ – 3 сәг , “ Ялгыз һәм аралаш вакланмалар “ – 4 сәг , “ Ваклаучылары бертөрле булган вакланмаларны кушу һәм алу “ – 4 сәг , “ Катнаш саннар “ – 3 сәг , “ Катнаш саннарны кушу һәм алу “- 4 сәг , “Саннарның якынча кыйммәтләре . Саннарны түгәрәкләү “ – 4 сәг , “ Унарлы вакланмаларны натураль саннарга бүлү “ – 5 сәг , “Унар-лы вакланмаларны тапкырлау “ -5 сәг , “ Унарлы вакланмага бүлү “ – 7 сәг , “ Арифметик урта “ – 4 сәг, “ Статистика , комбинаторика һәм ихтималлылык теориясе элементлары белән беренче танышу “ – 6 сәг бүлеп бирелде .

5 нче класста математиканы өйрәнү математика буенча гомуми белем бирүнең Дәүләт стандартында әйтелгән максат һәм вазифаларны үтәүгә юнәлдерелә. 5 нче класста математика өйрәнүнең максаты сан төшенчәсен системалы үстерү , натураль һәм вакланмалы саннар өстен-нән телдән һәм язмача арифметик гамәлләр башкару күнекмәләрен булдыру , практик мәсьәләләрне математика теленә күчерә белүләренә ирешүдән гыйбарәт.

5 нче класста математика курсын өйрәнү нәтиҗәсендә укучылар түбәндәгеләрне белергә , аңларга тиеш :

- математик һәм практик мәсьәләләр чишкәндә математик формула-лар һәм тигезләмәләрнең ничек кулланылуын ;

- практика ихтыяҗларының математика фәнен саннар төшенчәсен киңәйтү кирәклегенә китерүен ;

- җир үлчәү буенча практик мәсьәләләрдән геометриянең килеп чыгуын ;белергә тиеш :

  • икеурынлы саннарны , ике тамгалы унарлы вакланмаларны телдән куша һәм ала , берурынлы саннарны тапкырлый , берурынлы санаучысы , ваклаучысы булган гади вакланмаларны куша һәм ала ;

  • санның бер формада язылышыннан икенчесенә күчә , унарлы вакланманы гади һәм җайлы очракларда гади вакланманы унарлы вакланмага , процент-ны вакланма һәм вакланманы процент рәвешендә яза ;

  • санлы аңлатмаларның кыйммәтләрен таба ;

  • натураль саннарны һәм унарлы вакланмаларны түгәрәкли , артыгы һәм киме белән якынча кыйммәтләрне таба ;

  • озынлык , масса , вакыт , тизлек , мәйдан , күләм үлчәүнең төп берәмлеклә-рен куллана , зур берәмлектән кечерәгенә һәм киресенчә күчә ;

  • арифметик юл белән текстлы мәсьәләләр , вакланмалар һәм процент белән бәйле мәсьәләләрне чишә , комбинаторика элементларын куллана

Т Е М А Т И К П Л А Н


Дәреснең темасы

Дәрес

саны


Дәрес

тибы


Укучылар эшчәнлегенә характерис-тика

Контроль

төрләре


Көтелгән

нәтиҗә


Өйгә эш

План буенча үткәрү вакыты

Фактта үткәрү вакыты

1

2

3


4

Башлангыч мәк-тәптә өйрәнгән математика курсын кабатлау. Кушу һәм алу

Башлангыч мәк-тәптә өйрәнгән математика курсын кабатлау. Тапкыр-лау һәм бүлү

Башлангыч мәк-тәптә өйрәнгән математика курсын кабатлау. Периметр
Башлангыч мәк-тәптә өйрәнгән математика курсын кабатлау. Мәйдан


1

1

1


1

Катнаш

Катнаш


Катнаш

Катнаш


Мисаллар ,

мәсьәләләр чишү

Мисаллар ,

мәсьәләләр чишү

Мисаллар ,

мәсьәләләр чишү

Мисаллар ,

мәсьәләләр чишүТелдән сорау , диктант

Диктант


Фронталь сорау , тест

Мөстәкыйль эшУкучылар нату-

раль саннар белән

гамәлләр башкара;

- линейка ярдәмен-

дә кисемтә ,өчпоч-

мак , турыпочмак-

лык сыза белергә тиеш

Укучылар нату-

раль саннар белән

гамәлләр башкара;

- линейка ярдәмен-

дә кисемтә ,өчпоч-

мак , турыпочмак-

лык сыза белергә тиеш

- формулалар кулланып , өчпочмакның , турыпочмаклыкның периметрын ,

турыпочмаклыкның

мәйданын таба белергә тиеш.
- формулалар кулланып , өчпочмакның , турыпочмаклыкның периметрын ,

турыпочмаклыкның

мәйданын таба белергә тиеш.


Тапкыр-лау таб-лицасын кабатлар-га

Тапкыр-лау таб-лицасын кабатлар-га

Тапкыр-лау таб-лицасын кабатлар-га

Тапкыр-лау таб-лицасын кабатлар-га

5

6


7

8


9

10


Натураль сан-

нарның тамгала-

нышы

Натураль сан-нарның тамгала-

нышы
Натураль сан-

нарның тамгала-

нышы
Натураль сан-

нарның тамгала-

нышы
Натураль сан-

нарның тамгала-

нышы


Натураль сан-

нарның тамгала-

нышы


1

1


1

1


1

1


ЯБФ

БКН

БКН

Катнаш

БКН

БКН
Мисаллар ,

мәсьәләләр чишү

Мисаллар ,

мәсьәләләр чишү


Мисаллар ,

мәсьәләләр чишү


Диктант язу

Мисаллар чишү


Мисаллар чишү
Телдән сорау

Телдән исәпләү

Телдән

сорау


Диктант

Телдән


исәпләү

Телдән


сорау

- Натураль саннар;

- унарлы санау системасы ;

- натураль саннарны уку ,язу

төшенчәләрен бе-

лергә

- Натураль саннар;- унарлы санау системасы ;

- натураль саннарны уку ,язу

төшенчәләрен бе-

лергә
- Натураль саннар;

- унарлы санау системасы ;

- натураль саннарны уку ,язу

төшенчәләрен бе-

лергә
- Натураль саннар;

- унарлы санау системасы ;

- натураль саннарны уку ,язу

төшенчәләрен бе-

лергә
Рим нумерациясен

уку , язу

төшенчәләрен бе-

лергә
Рим нумерациясен

уку , язу

төшенчәләрен бе-

лергә


№ 23-24,

п.1укырга

5-6 нчы бит
№ 25-26,

п.1укырга

5-6 нчы бит

№ 27,28,


п.1укырга 5-6 нчы бит

№29,30,


п.1укырга 5-6 нчы бит

Рим цифр ларын бе-лергә

Рим цифр ларын бе-лергә

11

12


13

Кисемтә.Кисемтә

нең озынлыгы. Өчпочмак.


Кисемтә.Кисемтә

нең озынлыгы. Өчпочмак.

Кисемтә.Кисемтә

нең озынлыгы. Өчпочмак.


1

1


1

ЯБФ

БКН

Катнаш


Линейка ,

циркуль белән эш


Линейка ,

циркуль белән эш

Линейка ,

циркуль белән эш


Телдән

сорау


Фронталь

сорау


Мөстәкыйль эш

- Кисемтәләрне сурәтли һәм тамгалый белергә ;

- линейка ярдәмен-

дә кисемтәләрне үлчи һәм бирелгән озынлыктагы ки-

семтәне төзи белер-

гә
- өчпочмакларны һәм күппочмаклар-

ны сурәтли һәм тамгалый белергә ;

- якларының озын -лыклары билгеле

булса , аларның периметрларын

исәпли белергә ;

- бирелгән фигураларныкы булган һәм булма ган нокталарны

таный белергә

- өчпочмакларны һәм күппочмаклар-

ны сурәтли һәм тамгалый белергә ;

- якларының озын -лыклары билгеле

булса , аларның периметрларын

исәпли белергә ;

- бирелгән фигураларныкы булган һәм булма ган нокталарны

таный белергә№ 65 ,66

п.2укырга 9-11 нче бит

№ 67,68

п.2укырга 9-11 нче бит№ 69,70

п.2укырга 9-11 нче бит

14

15


Яссылык .Туры . Нурга билгеләмә

Яссылык .Туры . Нур төзү1

1


ЯБФ

Катнаш


Циркуль ,ли-нейка белән эш

Циркуль ,ли-нейка белән эшТелдән

сорау


Диктант


Яссылыкны күзаллый белергә.

-Туры , нур , өстәмә

нурларны сурәтли һәм тамгалый ;

- әзер сызым буенча аларны таный ;

-әзер сызым буенча

аларның ничек урнашуларын тас-

вирлый белергә
Яссылыкны күзаллый белергә.

-Туры , нур , өстәмә

нурларны сурәтли һәм тамгалый ;

- әзер сызым буенча аларны таный ;

-әзер сызым буенча

аларның ничек урнашуларын тас-

вирлый белергә


№99,100

п.3укырга 16-17 нче бит

№101 102 п.3укырга 16-17 нче бит

16

17

1819

Шкалалар һәм координаталар

Шкалалар һәм координаталар

сурәтләү

Шкалалар һәм координаталар билгеләү

Шкалалар һәм координаталарны табу


1

1

11

ЯБФ

БКН


БКН

Катнаш
Термометр белән эш итү

Координаталар нуры белән эш итү

Координаталар

нуры белән эш итү

Координаталар

нуры белән эш итүТелдән сорау

Фронталь

сорау

Телдән


исәпләү

Мөстәкыйль

эш


Шкаланы күзалдына китерә алырга.

- координаталар нурын сурәтли ;

- нурда сурәтләнгән

нокталарның координаталарын

таба ;

бирелгән координаталары буенча нокталарны сурәтли белергә


Шкаланы күзалдына китерә алырга.

- координаталар нурын сурәтли ;

- нурда сурәтләнгән

нокталарның координаталарын

таба ;

бирелгән координаталары буенча нокталарны сурәтли белергә


Шкаланы күзалдына китерә алырга.

- координаталар нурын сурәтли ;

- нурда сурәтләнгән

нокталарның координаталарын

таба ;

бирелгән координаталары буенча нокталарны сурәтли белергә


Шкаланы күзалдына китерә алырга.

- координаталар нурын сурәтли ;

- нурда сурәтләнгән

нокталарның координаталарын

таба ;

бирелгән координаталары буенча нокталарны сурәтли белергә
№ 137,

138 , п.4

укырга , 21-22 нче бит

№139 ,


140 , п. 4

укырга , 21-22 нче бит

№141,

142 ,п.4


укырга , 21-22 нче бит

№143, 144 ,п.4

укырга , 21-22 нче бит
20

21


22

23
24Кечерәк һәм зур-рак билгеләре

Кечерәк һәм зур-рак

Кечерәк һәм зур-рак саннар
Кечерәк һәм зур-рак

Контроль эш №1

“ Натураль саннар һәм шкалалар “


1

1


1

1
1


ЯБФ

БКН

Катнаш

БКТ
Белем-нәрне ,

күнек-


мәләрне

тикшерү


( БКТ )

Кечерәк һәм зуррак тамга-лары белән эш итү
Кечерәк һәм зуррак тамга-лары белән эш итү

Кечерәк һәм зуррак тамга-лары белән эш итү


Кечерәк һәм зуррак тамга-лары белән эш итү

Линейка ярдәмендә сызымнар сызу


Телдән сорау

Үзара тикшерү

Диктант

Фронталь


сорау , тест

Язма эш- Натураль саннар-

ны чагыштыра ;

- чагыштыру тамгаларын кулла-

нып , чагыштыру

нәтиҗәсен яза белергә

- Натураль саннар-

ны чагыштыра ;

- чагыштыру тамгаларын кулла-

нып , чагыштыру

нәтиҗәсен яза белергә

- Натураль саннар-

ны чагыштыра ;

- чагыштыру тамгаларын кулла-

нып , чагыштыру

нәтиҗәсен яза белергә
- Натураль саннар-

ны чагыштыра ;

- чагыштыру

нәтиҗәсен яза белергә

-Линейка ярдәмен дә кисемтәләр төзи һәм үлчи ;

-бирелгән озынлык-тагы кисемтәне төзи ;

- үзара урнашуларын исәпкә алып,туры, нур, кисемтәне сурәтли ;

- координаталары бирелгән нокталарны санлы турыда сурәтли ;

- натураль саннар-

ны чагыштыра бе-

лергә


№ 168 ,

169 , п.5

укырга ,

27-28 нче бит

№170 ,

171 , п.5укырга , 27-28 нче бит

№172 ,


173 , п.5 укырга 27-28 нче бит

№174 ,


175, п . 5 укырга , 27-28 нче бит25

Контроль эшкә

анализ . “ Натураль саннар һәм шкалалар “

1

Белем -

нәрне ,


күнек-

мәләрне


ныгыту

( БКТ )


Мисаллар , мәсьәләләр чишү

Хаталар өс-

тендә эш


Укучылар күп хата

җибәргән эшләрне

анализлауКаталог: upload -> images -> files
files -> Выплата выходного пособия работающим пенсионерам при увольнении
files -> Рабочая программа по математике для обучающихся 6-х классов муниципального общеобразовательного учреждения
files -> Рабочая программа по математике мбоу кудашевская оош
files -> Рабочая программа по математике для 6 класса моу- большеметескинской средней общеобразовательной школы имени Фатиха Хусни
files -> Л. Ф. Хабирова Приказ №8/6 от 29. 08. 2015г. Положение
files -> Рабочая программа по математике для обучающихся 5 А, 5 Б, 5 в классов муниципального общеобразовательного учреждения
files -> Анализ тугр учитель истории моу куркульской сош Алексеевского муниципального района рт


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет