Наказ Міністерства освіти і науки України 13 березня 2014 року №221Дата08.07.2016
өлшемі56.2 Kb.
#184918


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

13 березня 2014 року № 221

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми № 1 «Відомості організації – розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій» та форми № 2 «Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми № 1 «Відомості організації – розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій» (далі – форма № 1) та форми № 2 «Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій» (далі – форма № 2).

2. Форма № 1 заповнюється організацією – розробником технологій, розроблення яких здійснювалось за кошти державного бюджету, у разі коли майнові права на такі технології належать організації – розробнику.

Форма  № 2 заповнюється органом державної влади, Національною академією наук України та національною галузевою академією наук, що здійснював (здійснювала) фінансування розроблення технологій, на основі наданої йому (їй) організаціями – розробниками технологій інформації за формою № 1, а також Держінформнауки на основі наданої йому органами державної влади, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук інформації за формою № 2.

3. У формі № 1 зазначаються такі дані:

у рядку 110 «Укладені протягом звітного року договори про трансфер технологій» проставляється кількість укладених організацією – розробником договорів про трансфер технологій в одиницях та вказується загальна сума коштів, яку отримає організація – розробник після завершення дії договорів, у тисячах гривень;

у рядку 120 «Передані у звітному році технології, які раніше не передавались, усього» вказується загальна кількість уперше переданих технологій в одиницях та зазначається розподіл їх кількості за областю призначення згідно з КВЕД-2010 – Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457, із змінами (далі – КВЕД) (рядки 121-129). При визначенні коду необхідно виходити з галузевого призначення створених технологій (для розвитку яких галузей, видів діяльності і послуг створена технологія). Додатковими орієнтирами може бути віднесення організації, у якій передбачено впровадження технології чи сфера її застосування, до того чи іншого виду економічної діяльності за КВЕД;

у рядку 200 «Кошти, що надійшли за договорами про трансфер технологій» зазначається загальна сума коштів, яку отримала організація-розробник у звітному році за договорами про трансфер технологій, укладеними як у звітному році, так і в попередні роки, у тисячах гривень;

у рядках 210-310 розділу ІІ «Напрями використання коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій» у графі D зазначається сума коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій, яку організація-розробник витратила за кожним напрямом та розділом у звітному році;

у рядках 230-302 напряму 1 «розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій» у графі С наводяться дані у кількісному вимірі про здійснені у поточному році відповідні заходи;

у рядку 310 за напрямом 2 «виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій»: у графі А проставляється середня ставка винагороди авторам технологій, яка розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, отриманих організацією-розробником, що була виплачена авторам технологій протягом звітного року; у графі С проставляється кількість договорів про трансфер технологій, за якими була здійснена виплата.

4. У формі № 2 зазначаються такі дані:

у рядку 110 «Укладені протягом звітного року договори про трансфер технологій, усього» у графі С проставляється кількість укладених договорів про трансфер технологій, фінансування розроблення яких здійснювалось власником технологій, в одиницях та у графі D вказується загальна сума, яку отримає власник технологій – орган державної влади, Національна академія наук України та національна галузева академія наук або організація-розробник після завершення дії договорів, у тисячах гривень;

у рядку 120 «Передані технології, які раніше не передавались, усього» вказується загальна кількість уперше переданих технологій, фінансування розроблення яких здійснювалось органом державної влади, Національною академією наук України та національною галузевою академією наук, в одиницях;

у рядках 121-139 зазначається розподіл за областю призначення згідно з КВЕД уперше переданих технологій, власником яких є орган державної влади, Національна академія наук України та національна галузева академія наук. При визначенні коду необхідно виходити з галузевого призначення створених технологій (для розвитку яких галузей, видів діяльності і послуг створена технологія). Додатковими орієнтирами може бути віднесення організації, у якій передбачено впровадження технології чи сфера її застосування, до того чи іншого виду економічної діяльності за КВЕД;

у рядках 140-199 у графі C зазначається розподіл за областю призначення згідно з КВЕД кількості уперше переданих технологій, власниками яких є організації-розробники, а у графі F вказується найменування організації-розробника – власника майнових прав на технології/технологію;

у рядку 200 «Кошти, що надійшли за договорами про трансфер технологій» зазначається загальна сума коштів, яку отримали власники технологій у звітному році за договорами про трансфер технологій, укладеними як у звітному році, так і в попередні роки, у тисячах гривень;

у рядку 210 «Використання коштів, що надійшли за договорами про трансфер технологій» вказується загальна сума витрачених у звітному році коштів, що надійшли за договорами про трансфер технологій;

у рядках 220-302 у графі D зазначається сума коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій, яку власники технологій витратили за кожним напрямом та розділом напряму у звітному році;

у рядках 230-302 напряму 1 «розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій»: у графі С наводяться дані у кількісному вимірі про здійснені у поточному році заходи, зазначені у графі А, у графі F – найменування власників технологій, які їх здійснювали;

у рядку 310 за напрямом 2 «виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій»: у графі А проставляється середня ставка винагороди авторам технологій, яка розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, отриманих власниками технології, що була виплачена авторам технологій протягом звітного року; у графі С – кількість договорів про трансфер технологій, за якими була здійснена виплата винагороди; у графі D – загальний обсяг виплаченої винагороди; у графі F – найменування власників технологій, які здійснювали такі виплати у звітному році;

у рядку 311 проставляється відсоток, який становлять значення у графах С – F у звітному році стосовно попереднього. У випадку, коли в попередньому році значення показника було нульовим, у відповідній графі проставляється прочерк.Директор департаменту

наукової діяльності та ліцензування О. В. Якименко
Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет