О. В. Захарова, О. О. Шумаєва, В.І. Мозговийбет1/13
Дата29.06.2016
өлшемі1.33 Mb.
#166372
түріНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Організація діяльності

державного службовця

міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет”Магістратура державного управління

О.В. Захарова,

О.О. Шумаєва,

В.І. Мозговий,

Л.Г. Вергазова,

О.П. Соловцова,

Л.М. Василишина

Організація діяльності

державного службовця

Навчальний посібник

Донецьк-2012

ДонНТУ

УДК


ББК

З

Рецензенти:


Рекомендовано до друку вченою радою

ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”

(протокол №7 від 22 жовтня 2012 р.)

З Організація діяльності державного службовця : навчальний посібник / О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина. – Донецьк : ТОВ „ДРУК-ІНФО”, 2012. – .


ISBN

Навчальний посібник з організації праці державного службовця побудований на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України і містить три змістовні модулі: «Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного службовця», «Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків» та «Ділова українська мова». Зміст кожного модуля розкривається нормативно визначеними темами, до яких включено практичні додатки, перелік літератури та ілюстративний матеріал. Навчальний посібник призначено для магістрів спеціальності 8.150101 „Державна служба” напряму підготовки 8.150000 „Державне управління” кваліфікації 2419.3 – «Спеціаліст державної служби» у межах дисципліни „Організація праці державного службовця”. Проте він може бути корисним для посадовців, керівників різного рівня, а також широкого кола читачів, яких цікавлять соціально-правові аспекти державної чи громадської діяльності та проблеми організації праці державних службовців в Україні.
УДК

ББК


ISBN ©, 2012

ЗМІСТ

Передмова...............................................................................................................

Змістовний модуль 2.08.01.

Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного службовця

Тема 1. Мета й особливості діяльності державного службовця.........................

  1. Сутність, мета та принципи державної служби України........................

  2. Управління державною службою України...............................................

  3. Статус, права та обов’язки державного службовця України..................

  4. Стратегічні напрями діяльності державної служби України..................


Тема 2. Сутність і зміст організації діяльності......................................................

2.1. Класифікація посадових рівнів державних службовців...........................

2.2. Просування по службі державного службовця.........................................

2.3. Особливості організації праці державного службовця.............................


Тема 3. Вимоги до кандидатів на посади державних службовців......................

3.1. Організація конкурсного відбору на посаду державного службовця.....

3.2. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної

посади державного службовця.....................................................................

3.3. Вимоги до якостей кандидатів на заміщення вакантної посади державного службовця..................................................................................
Тема 4. Методи професійного підбору на вакантні посади..................................

4.1. Особливості набору кандидатів та їхнього відбору в системі

державної служби України.........................................................................

4.2. Формування кадрового резерву для державної служби............................

4.3. Інформаційні технології в управлінні людськими ресурсами на державній службі...........................................................................................
Тема 5. Імідж та його значення в діяльності державного службовця...............

5.1. Сутність і складові іміджу державного службовця..................................

5.2. Професіоналізм як головна складова ділового іміджу.............................

5.3. Засоби формування позитивного іміджу державної служби...................

5.4. Специфіка формування іміджу керівника державного органу................
Тема 6. Поділ і кооперування праці.........................................................................

6.1. Специфіка праці державних службовців....................................................

6.2. Сутність, види і критерії поділу праці на державній службі....................

6.3. Делегування повноважень в органах державної влади та

місцевого самоврядування............................................................................

6.4. Кооперування праці державних службовців..............................................


Тема 7. Регламентування посадових обов’язків....................................................

7.1. Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців.....................................................................................................

7.2. Посадові інструкцій державних службовців.............................................

7.3. Типові завдання, обов’язки та повноваження працюючих на

державній службі........................................................................................
Тема 8. Організація робочого місця.........................................................................

8.1. Організація індивідуального робочого місця державного службовця......................................................................................................

8.2. Принципи раціональної організації робочого місця державного службовця.......................................................................................................

8.3. Опис робочого місця державного службовця............................................


Тема 9. Обслуговування робочого місця.................................................................

9.1. Основи раціонального обслуговування робочого місця державного службовця.......................................................................................................

9.2. Умови праці та естетичне оформлення робочого місця державного службовця.......................................................................................................
Тема 10. Гігієна і культура праці. Режим праці й відпочинку............................

10.1. Особливості гігієни праці державного службовця..................................

10.2. Культура праці державного службовця....................................................

10.3. Використання робочого часу державного службовця.............................

10.4. Надання щорічних та додаткових відпусток державним

службовцям..................................................................................................


Контрольні запитання................................................................................................
Література....................................................................................................................
Ілюстративний матеріал...........................................................................................
Додатки..........................................................................................................................

Змістовний модуль 2.08.02.

Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків

Тема 1. Планування роботи.......................................................................................

  1. Особисте планування діяльності державного службовця.......................

  2. Види та принципи планування у сфері державного управління............


Тема 2. Професійне спілкування..............................................................................

2.1. Мовна культура державного службовця....................................................

2.2. Практичні поради державним службовцям щодо професійного спілкування...................................................................................................

Тема 3. Службові документи і діловодство............................................................

3.1. Документ, його роль та місце в державному управлінні та

місцевому самоврядуванні...........................................................................

3.2. Види документів та їхня класифікація...........................................................

3.3. Стандартизація, уніфікація та трафаретизація управлінських

документів.....................................................................................................

3.4. Системи електронного документообігу....................................................
Тема 4. Підготовка нарад та офіційних зустрічей...................................................

4.1. Сутність та класифікація нарад..................................................................

4.2. Організація і проведення наради................................................................

4.3. Організація і проведення офіційних зустрічей.........................................


Тема 5. Розгляд звернень і прийом громадян........................................................

5.1. Правові засади розгляду звернень і прийому громадян...........................

5.2. Класифікація звернень та вимоги до їхнього подання.............................

5.3. Процедура розгляду звернень.....................................................................

5.4. Організація особистого прийому громадян...............................................

5.5. Діловодство за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування...........................................................................


Тема 6. Контроль якості роботи...............................................................................

6.1. Загальні організаційно-методологічні засади оцінювання

діяльності в державному секторі..................................................................

6.2. Щорічне оцінювання та атестація державних службовців.......................

6.3. Порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.....................................................................................................
Тема 7. Стимулювання діяльності державних службовців.................................

7.1. Оплата праці державних службовців.........................................................

7.2. Підвищення кваліфікації як один з видів мотивації державних службовців.....................................................................................................

7.3. Зарубіжний досвід оплати та стимулювання праці державних службовців.....................................................................................................


Контрольні запитання...............................................................................................
Література....................................................................................................................

Ілюстративний матеріал...........................................................................................

Додатки...........................................................................................

Змістовний модуль 2.08.03.

Ділова українська мова

Тема 1. Українська мова та її норми......................................................................

1.1. Походження та соціальні норми функціонування мови.........................

1.2. Соціальні норми функціонування національної мови............................

1.3. Фонетико-орфоепічні та графічні норми української мови...................

1.4. Фонетика та орфографічні норми української мови...............................

1.5. Граматика та морфологічні норми української мови.............................

1.6. Синтаксис та пунктуаційні норми української мови..............................

1.7. Особливості лексичних норм ділової української мови.......................


Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови......................................


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет