Основні аспекти діяльності методичних служб: стан, проблеми, перспективиДата19.07.2016
өлшемі68.87 Kb.
#209691
А.Г.Вареха,

методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб КОІППО імені Василя Сухомлинського


Основні аспекти діяльності методичних служб: стан, проблеми, перспективи

Діяльність методичного кабінету є надійною основою професійного розвитку педагогічних працівників. Процес модернізації освіти, нові пріоритети в освітній політиці, зміна концептуальних орієнтирів обумовили перегляд основних напрямків діяльності методичного кабінету (центру), зокрема визначення нових підходів до професійного розвитку педагогічних працівників, удосконалення їхньої фахової майстерності.

Стратегія модернізації регіональної системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їх майстерності спрямована на мережеву взаємодію, скоординованість дій інституту і методичних служб на регіональному рівні щодо різних напрямків діяльності. З цією метою після реорганізації центру координації і відділу освітнього менеджменту КОІППО у жовтні 2012 року був створений обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб, проблемою якого є «Теоретичні та організаційні аспекти забезпечення науково-методичної діяльності в умовах модернізації освіти: педагогічний супровід процесу підвищення професійної компетентності у контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти в регіоні».

Діяльність центру спрямована на: • інформаційно-організаційне забезпечення роботи структурних підрозділів інституту;

 • координацію діяльності навчально-методичних підрозділів КОІППО з районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) з питань удосконалення структури, змісту і форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий період;

 • науково-методичне забезпечення трансформування наукових ідей, інноваційних технологій навчання, виховання, управління в практику модернізації освіти;

 • удосконалення системи навчання завідувачів, методистів районних (міських) методичних кабінетів, центрів;

 • підвищення фахового рівня керівників ЗНЗ;

 • науково-методичний супровід діяльності опорних закладів освіти, піднесення ефективності роботи творчих груп, майстер-класів та інших методичних формувань;

 • координацію з питань моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду;

 • науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми;

 • аналіз стану кадрового потенціалу районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників ЗНЗ, якості та результативності діяльності методичних служб;

 • створення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої інформації, методичних портфоліо щодо діяльності районних (міських) методичних служб, удосконалення управлінської компетентності керівників ЗНЗ.

Працівниками обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб постійно надається допомога методичним кабінетам з питань удосконалення їх діяльності відповідно до нового положення. З цією метою:

 • розроблена модель неперервного підвищення кваліфікації працівників методичних кабінетів, центрів, яка надає можливість запровадити новий зміст і форми навчання (виїзні заняття на базі опорних районних (міських) методичних кабінетів (центрів), рольові та ділові ігри, тренінги, проектна діяльність);

 • впроваджена регіональна модель науково-методичного забезпечення якості освіти сільського району;

 • розроблена необхідна ділова документація щодо проведення процедури погодження на посаду завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами).

Керівництво та координування діяльності РМК (НМЦ) здійснюється через:

 • діагностування завідувачів РМК (НМЦ), методистів, заступників директорів з навчально-виховної роботи;

 • анкетування працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з питань планування та організації співпраці з науково-методичними підрозділами КОІППО;

 • аналіз річних планів роботи РМК (НМЦ), якісного складу працівників методичних кабінетів;

 • аналіз ефективності функціонування діючої структури методичної роботи з педагогічними кадрами в регіонах та визначення завдань щодо її вдосконалення у новому навчальному році.

Підвищення кваліфікації методичних кадрів відбувається на основі особистісно орієнтованого підходу, диференціації й індивідуалізації, які забезпечуються різними формами організації навчання під час курсів та у міжкурсовий період.

З метою підвищення професійної майстерності завідувачів РМК (НМЦ), методистів у 2012 та 2013 роках проведено три потоки курсів з проблем «Методично-технологічні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботі методиста», «Теоретичні та організаційні аспекти забезпечення науково-методичної діяльності в умовах інноваційного розвитку освіти», «Науково-практичні засади інноваційної діяльності методичних служб в умовах модернізації освіти».Координація діяльності методичних кабінетів, центрів у здійсненні науково-методичного супроводу модернізації освіти здійснюється через створену на діагностичній основі ефективну структуру науково-методичної роботи, яка постійно вдосконалюється. Основними складниками її є:

   • постійно діючі семінари завідувачів Р(М)МК, директорів НМЦ;

   • обласні постійно діючі проблемні семінари методистів і голів РМО (ММО), директорів опорних шкіл;

   • обласна школа вдосконалення методичної майстерності працівників РМК (НМЦ);

   • науково-методичні сесії та інтегровані семінари, тренінги;

   • майстер-класи досвідчених завідувачів РМК (НМЦ) і методистів;

   • проблемна лабораторія;

   • творчі групи;

   • огляди-конкурси;

 • інструктивно-методичні наради завідувачів.

З метою адаптації новопризначених методистів до професійної діяльності та управління процесом становлення їх фахової компетентності оновлено зміст і форми науково-методичної роботи з новопризначеними працівниками РМК (НМЦ) :

 • настановчий семінар з проблеми «Реалізація основних функцій діяльності методиста в умовах модернізації освіти»;

 • стажування і методичний практикум на базі навчально-методичних кабінетів, центрів, лабораторій, кафедр КОІППО та базових РМК (НМЦ);

 • трирічна школа молодого методиста.

Створена ефективна система навчання методичного активу, яка включає:

 • семінари-практикуми; методичні студії; консультації та ін.

 • обласні семінари завідувачів РМК (НМЦ) з проблем: «Удосконалення системи науково-методичної роботи як шлях підвищення професійного рівня, розвитку творчості педагога» (на базі ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради), «Науково-методичний супровід моделювання та реалізації аналітико-експертної діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)» (на базі методичного кабінету відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації);

 • заняття обласної школи удосконалення методичної майстерності методистів з проблем: «Оновлення діяльності районного (міського) методичного кабінету (центру) на засадах освітнього менеджменту та маркетингу» (на базі КОІППО, методичного кабінету відділу освіти Голованівської райдержадміністрації), «Науково-методичний супровід профільного навчання» (на базі методичного кабінету відділу освіти Долинської райдержадміністрації);

 • заняття обласної школи молодого методиста з проблем: «Розвиток творчого потенціалу вчителя як пріоритетний напрямок діяльності районного методичного кабінету» (на базі КОІППО, методичного кабінету відділу освіти Вільшанської райдержадміністрації), «Створення ефективної системи науково-методичної роботи в умовах інноваційного розвитку освіти» (методичного кабінету відділу освіти Знам’янської райдержадміністрації), «Технології моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду» (методичного кабінету відділу освіти Новгородківської райдержадміністрації);

 • засідання проблемної лабораторії «Інформаційно-технологічна складова системи науково-методичної роботи в умовах упровадження профільного навчання» (на базі КОІППО, методичного кабінету відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації);

 • наради-семінари завідувачів Р(М)МК (НМЦ) з актуальних питань науково-методичного забезпечення модернізації освіти, піднесення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • інструктивно-методична нарада для методистів РМК (НМЦ) відповідальних за роботу з обдарованими дітьми з проблеми «Організація та зміст роботи з обдарованими дітьми в 2012/2013 н.р.»;

 • нарада завідувачів методичних кабінетів відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад «Результати проведення
  Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2012 – 2013 н.р.»;


З метою вдосконалення змісту та розширення форм підвищення кваліфікації освітянських кадрів, залучення можливостей та інтелектуальних здібностей педагогів-новаторів працівники центру розробили проект положення про авторську творчу майстерню вчителів, головною метою діяльності якої є вдосконалення професійної та науково-методичної підготовки педагогічних кадрів, прискорення процесу трансформації ідей педагогічного досвіду в практичну діяльність, збагачення технологічного потенціалу членів авторської творчої майстерні.

З метою надання допомоги РМК (ММЦ) з питань удосконалення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами практикується проведення методичних декад, групові виїзди методистів до районних (міських) методичних кабінетів (центрів), опорних шкіл, експериментальних майданчиків.

Упродовж 2012 – 2013 навчального року проведено індивідуальні консультації для методичних працівників, керівників закладів освіти щодо планування діяльності, організації науково-методичної роботи, здійснення контрольно-аналітичної діяльності, ведення ділової, шкільної документації, проведення міжкурсових заходів тощо.

Працівники брали участь: • у роботі Всеукраїнської школи новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти у рамках Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Рівне) за темою «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: вектори випереджувального розвитку» (21-22.03.2012 р.) та Червневих методичних студіях Всеукраїнської школи новаторства за темою «Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в новому навчальному році» (1315.06.2012 р.);

 • у науково-практичному семінарі творчої групи з реалізації Всеукраїнського науково-пошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних (міських) методичних кабінетів як науково-методичних установ» (травень 2012 р., 16 – 19.10.2012 р.);

 • у роботі Всеукраїнського науково-практичного семінару «Науково-методичне забезпечення Закарпатським ІППО та районними (міськими) методичними кабінетами інноваційної діяльності загальноосвітніх закладів області» (21 – 23.02.2013 р.);

 • у Всеукраїнській науково-методичній конференції до 94-ої річниці від дня народження В.О.Сухомлинського (20 – 21.09.2012 р.);

 • в обласній науково-практичній конференції «Формування духовності особистості на засадах християнських цінностей» (26.04.2012 р.);

 • у Всеукраїнській Інтернет-онлайн з проблеми «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних працівників як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку» (13.12.2012 р.);

 • у проведенні методичних декад для методичних працівників та керівників навчальних закладів Долинського (квітень 2012 р.), Кіровоградського (жовтень 2012 р.), Новомиргородського (березень 2013 р.) районів.

Надано адресну методичну допомогу методичним службам:

 • з питань науково-методичної діяльності Р(М)МК щодо створення умов для рівного доступу до якісної освіти (Гайворонський РМК, Світловодський ММЦ);

 • з проблеми «Науково-методичне забезпечення впровадження профільного навчання» (Ульяновський РМК);

 • з питань планування та організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами (Новомиргородський РМК).

Продовжено роботу постійно діючого консультпункту з питань приведення діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у відповідність до нового Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2009 р. № 1119.

За результатами проведення Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій Олександр Васильович Даценко, методист методичного кабінету відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації, у 2012 році здобув перемогу у номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників».Важливим напрямком діяльності центру є науково-дослідницька робота. Впродовж 2012/2013 н.р. працівники центру досліджували проблеми:

«Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних кабінетів як науково-методичних установ», «Управління науково-методичним забезпеченням підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми»,«Становлення системи науково-методичної роботи освітніх округів».

Результати досліджень знайшли відображення у методичних посібниках, опублікованих у часопису «Завучу усе для роботи», «Управління школою» видавництва «Основа», «Завуч», «Школа», збірнику «Методична робота в школі», «Методист», «Сучасна школа України», «Педагогічний вісник»; збірнику науково-методичних матеріалів Всеукраїнської школи новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти у рамках Всеукраїнського науково-практичного семінару за темою «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: вектори випереджувального розвитку». Підготовлено аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів у 2012/2013 н.р.

Укладені і представлені на сайті КОІППО методичні рекомендації «Серпневі конференції – 2013». Розроблено електронну версію «Методичних консультацій» на допомогу керівникам навчальних закладів області. Велика увага приділяється підготовці методичних посібників, рекомендацій на допомогу РМК (НМЦ). Центром започаткована серія «Методична скарбниця Кіровоградщини», зокрема підготовлені «Оптимальна модель методичної роботи в сільській школі», «Творчі групи в системі методичної роботи», «Майстер-клас в системі методичної роботи з педагогічними кадрами», «Опорна школа» та ін.

З метою поліпшення діяльності методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад та подальшого їхнього інноваційного розвитку як науково-методичних установ відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 08.12.2008 р. № 1119, у 2012 році розпочато роботу над науково-пошуковим проектом «Кіровоградщина: історія та перспективи розвитку методичних служб». Визначаючи актуальність даної проблеми, цей проект передбачає виокремлення основних компонентів, які характеризують діяльність методичного кабінету як регіонального науково-методичного центру, та розрахований на проведення наукових пошуків стосовно історії діяльності та перспективи розвитку методичних служб області на сучасному етапі. У грудні 2013 року заплановано видати тематичний збірник «Кіровоградщина: історія та перспективи розвитку методичних служб».

Значна увага приділяється вивченню і аналізу діяльності РМК (НМЦ). Працівники центру брали участь у комплексних вивченнях діяльності відділів освіти Гайворонської, Новомиргородської, Олександрівської райдержадміністрацій, управління освіти виконавчого комітету Світловодської міської ради, Центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради, керівників закладів освіти м. Кіровограда.

З метою вивчення і аналізу діяльності методичних служб, ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами здійснено тематичні вивчення діяльності методичних кабінетів відділів освіти Ульяновської, Петрівської райдержадміністрацій з проблеми «Науково-методичне забезпечення впровадження профільного навчання в умовах освітніх округів», методичного кабінету відділу освіти Устинівської райдержадміністрації з проблеми «Управління науково-методичним забезпеченням підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми».

За результатами вивчення підготовлені аналітичні довідки та рекомендації щодо вдосконалення діяльності методичних служб.

Працівниками центру протягом 2012 - 2013 років підготовлено матеріали щодо діяльності центру, методичних служб області для розгляду на засіданнях вченої, науково-методичної рад КОІППО, ради центру («Про програми розвитку діяльності районних (міських) методичних служб», «Про результати анкетування методистів «Вивчення ІКТ-компетентностей методиста», «Про результати тематичного вивчення діяльності методичного кабінету відділу освіти Ульяновської райдержадміністрації з проблеми «Науково-методичне забезпечення впровадження профільного навчання», «Оновлення змісту і форм методичної роботи в інноваційному просторі освітнього округу»).

Реалії і перспективи в діяльності методичних служб усіх рівнів потребують адекватної оцінки якості й результативності роботи. Тож важливим компонентом нашої роботи є моніторинг якості й результативності процесу неперервності освіти.

Спільно з центром сучасних технологій оцінювання якості освіти розроблена Програма моніторингового дослідження діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів, яка буде впроваджена при комплексних, тематичних вивченнях діяльності РМК (НМЦ).

Різнопланова цілеспрямована діяльність центру позитивно впливає на піднесення ефективності роботи РМК (НМЦ), управлінської діяльності керівників ЗНЗ щодо науково – методичного забезпечення модернізації освіти, підвищення рівня професійної компетентності, інноваційної культури педагогічних кадрів.

Структурна модель обласної методичної служби охоплює:


 • Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

 • 25 методичних установ районного і міського рівнів;

 • предметні обласні структурні методичні підрозділи (творчі групи, семінари, школи, майстер-класи, лабораторії тощо).

Кадровий склад районних (міських) методичних кабінетів (центрів) становлять 226 методистів, які забезпечують ефективність діяльності 18235 педагогічних працівників і 1050 педагогічних колективів. Станом
на 01.11.2012 року в області працювало 457 дошкільних, 538 загальноосвітніх, 59 позашкільних навчальних закладів.

За середніми показниками кожний методист координує діяльність приблизно 80 педагогів.

Як бачимо з нижчеподаної діаграми 1, у цьому навчальному році зріс якісний склад методистів у порівнянні з попереднім.

Діаграма 1

Сформовано контингент працівників методичних служб.Діаграма 2

Як видно з діаграми 2, в Р(М)МК (НМЦ) працює більшість методистів, які мають стаж роботи від 3-ох до 10-ти років (148 осіб), що становить 66% від загальної кількості працівників методичних кабінетів області.Діаграма 3

З вищеподаної діаграми 3 можна відстежити якісний розподіл працівників методичних кабінетів області за фахом у 2012 – 2013 н.р. Серед них фахівці з української мови та літератури, світової літератури, початкових класів, математики, фізики, інформатики, історії, правознавства, дошкільної освіти.

Відсутність нових Типових штатних нормативів районних (міських) методичних кабінетів і центрів, якими передбачено уведення посад методистів з навчальних предметів (існуючі типові штати відповідно до наказу Міносвіти СРСР від 5 грудня 1985 року № 209 залежать від кількості вчителів у районах, містах), не дозволяє уведення необхідної кількості цих посад. У зв’язку з демографічною ситуацією та існуючими Типовими штатними нормативами районних (міських) методичних кабінетів і центрів, катастрофічно не вистачає фахівців з етики, основ здоров’я, трудового навчання, географії, іноземної мови, музики, хімії, економіки, фізичної культури, образотворчого мистецтва.

Районні (міські) методичні кабінети (центри) стали регіональними науково-методичними центрами системи післядипломної педагогічної освіти області. Важливого значення набувають мотиваційні фактори постійного зростання професійної компетентності працівників освіти.

Постійно удосконалюється і модернізується структура, зміст і форми науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у районній та міській ланках (діаграма 4).

Діаграма 4
У додатку 1 міститься більш детальна інформація щодо мережі методичних формувань педагогічних працівників у розрізі районів та міст області на 2012/2013 н.р.

Особлива роль у системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами належить опорним школам, які є центрами впровадження досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду, підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.

Опорні школи, яких в області нараховується 254, є навчальною базою районних (міських) методичних кабінетів, центром науково-методичної роботи в системі безперервної освіти педагогічних кадрів.

Піднесення ефективності роботи опорних шкіл залежить від багатьох факторів. Важливим серед них є створення оптимальної мережі опорних навчальних закладів (додаток 2).

Відділам (управлінням) освіти, методичним кабінетам слід підходити до їх визначення не формально, а враховуючи насамперед практичні потреби регіону, максимально використовуючи творчий потенціал кращих шкіл в системі методичної роботи з педагогічними кадрами для впровадження досягнень педагогічної науки, проведення експериментально-дослідної роботи, поширення інноваційних технологій, педагогічного досвіду, піднесення рівня професійної компетентності вчителів.
У регіоні діють такі форми роботи щодо науково-методичного забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми:

Діаграма 5
З вищеподаної діаграми 5 можна зробити висновок, що у порівнянні з попередніми роками помітне удосконалення структури, змісту і форми науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в районній, міській ланках із зазначеної проблеми.

Ефективними формами науково-методичного супроводу в роботі з учителями є майстер-класи, творчі лабораторії та тренінги, керівництво яких здійснюють досвідчені, високопрофесійні вчителі, що мають значні досягнення в роботі з обдарованою молоддю.

У рамках обласних семінарів, засідань обласної школи молодого методиста відбулися зустрічі з учасниками та переможцями Всеукраїнського та обласного конкурсів «Учитель року», майстер-класи та презентації кращих освітян області, які підготували переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, інтелектуальних конкурсів.

У сучасних умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки, яка визначає основні напрями, пріоритети, завдання державної політики в галузі освіти, кадрову і соціальну політику, спрямовану на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію її в європейський і світовий освітній простір, важливого значення набуває діяльність методичних служб, оскільки серед основних проблем зазначено «недосконалість системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та управлінських кадрів; відсутність належного рівня психолого-педагогічного та науково - методичного супроводу навчально-виховного процесу» [1, с. 9].

Проблема якості підвищення кваліфікації працівників освіти зумовлена зростанням вимог до рівня їх професійної майстерності. Особливу роль у здійсненні реформ в освіті відіграє вдосконалення науково-методичної роботи в регіонах шляхом формування науково-методичного середовища, реалізації особистісно орієнтованого, індивідуального та диференційованого, підвищення їхньої професійної компетентності, ефективного застосування інноваційних технологій, форм і методів навчання дорослих.

23-25 квітня 2013 року за ініціативи Г.М. Литвиненка, старшого наукового співробітника Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, на базі Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар керівників структурних підрозділів закладів ППО з питань координації діяльності методичних служб «Роль методичного кабінету (центру) у формуванні науково-методичного освітнього середовища в регіоні: критерії ефективності».

Учасниками Всеукраїнського семінару розроблено рекомендації щодо удосконалення діяльності методичних служб з вищезазначеної теми.

Сьогодні існує низка проблем щодо організації неперервного професійно-особистісного зростання педагогічних працівників, певні ризики як для педагогів, так і для методичних служб усіх рівнів, зокрема: • недостатня мотивація щодо навчання протягом життя (необізнаність, небажання тощо);

 • недостатній інформаційний і науково-методичний супровід пропедевтичного періоду підготовки до курсів;

 • відсутність моніторингових досліджень результативності між атестаційного циклу;

 • часткова неготовність методичних служб до інноваційної діяльності, реалізація нових ролей і функцій;

 • недостатній рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.

Водночас методичним кабінетам слід оптимізувати систему науково-методичної діяльності в умовах інноваційного розвитку, спрямовану на формування конкурентоспроможних фахівців, підготовку вчителя до інноваційної діяльності в сучасних умовах, забезпечити надання педагогічним кадрам дієвої допомоги у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки, а також активізацію творчого потенціалу кожного вчителя.

Враховуючи результати вивчення й аналізу діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів), обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб КОІППО імені Василя СухомлинськогоРекомендує регіональним методичним службам:

1. Продовжити трансформацію районних (міських) методичних кабінетів у науково-методичні установи на принципах мережевої взаємодії у системі неперервної освіти педагогічних кадрів.

2. Забезпечити функціонування та динамічний розвиток науково-методичного середовища на регіональному рівні.

3. Активно впроваджувати в систему науково-методичної роботи інформаційно-комунікаційні технології, метод дослідницьких проектів, тренінги, майстер-класи тощо.

4. Створити авторські творчі майстерні, активізувати діяльність шкіл технологічної майстерності.

5. Надавати психолого-педагогічну підтримку педагогічним працівникам і залучати їх до системної науково-методичної роботи безпосередньо на робочих місцях, у тому числі в умовах функціонування освітніх округів.

6. Створити систему мотивації педагогічних працівників до самостійного вибору і змісту підвищення кваліфікації впродовж міжатестаційного періоду.

7. Залучити педагогічних працівників до нових моделей підвищення кваліфікації.8. Урізноманітнити умови для створення індивідуальних освітніх траєкторій педагогічних працівників відповідно до мотивації, здібностей, індивідуальних задатків, рівня професійної підготовки, досвіду через систему спецкурсів.
Додаток 1

Мережа методичних формувань педагогічних працівників у районах (містах) області на 2012/2013 н.р.

з/п

Форми роботи

Район, місто

РМО

Постійно діючі семінари

Опорні школи, ДНЗ (проблеми)

Майстер-класи

Консульт-пункти

Школи ПД

Школи професійної адаптації

Творчі групи

Проблемні лабораторії

Педагогіч-ні клуби, студії

1.

Бобринецький

28

4

12 (29)

4
5

9

122.

Вільшанський

18

11

5 (12)
6
10

7

1
3.

Гайворонський

22

4

8 (18)

8

5

4
54.

Голованівський

20

3

6 (17)

3
3
45.

Добровеличківський

19

10

11 (20)

2

9

6

3

14
8

6.

Долинський

21

6

15 (40)

6

8

4

2

12

4
7.

Знам’янський

25

8

12 (24)

14

4

9

3

88.

Кіровоградський

21

3

11 (18)

2

9

9

11

12

1
9.

Компаніївський

19

1

7 (12)

3

7
3

410.

Маловисківський

23

3

6 (12)

412

9

2

1

11.

Новгородківський

33

6

7 (19)

2

7

1

3

9
1

12.

Новоархангельський

22

3
3

131413.

Новомиргородський

18

2

12 (12)

7

5

8

5

1014.

Новоукраїнський

24

14

11 (12)

3

3
8


15.

Олександрівський

22

8

12 (19)

8

5

8
1016.

Олександрійський

22

8

7 (9)

8

10

7

4

16
3

17.

Онуфріївський

22

6

8 (12)

5


6
1

18.

Петрівський

26

7

10 (23)

2

10
13

619.

Світловодський

28

5

11 (11)

1

3

5

1

820.

Ульяновський

25

6

10 (13)

2

6
14

20

2
21.

Устинівський

21

7

8 (8)

2

5
2

422.

м. Знам’янка

26

6

14 (29)

6

1
23.

м. Олександрія

35

4

14 (26)

7

1
5

15

1
24.

м. Світловодськ

23

9

9 (36)

4

1

4
8

1

2

25.

м. Кіровоград

31

8

8 (10)

3

18
13

14Додаток 2

Проблеми опорних шкіл

з/п

Назва району, міста

Управлінська діяльність, атестація

Методична діяльність

Вивчення і впровадження ідей В. Сухомлинського

Обдаровані діти

Здоров’язберігаючі технології, ОП, ОБЖД

Профільність, профілізація

Інформатизаційна діяльність

Моніторинг

Навчальні предмети, початкові класи, ГПД

Апробація навчальної літератури

Інновації

Інтерактивні технології

Виховна робота, шкільні бібліотеки

ДНЗ

1.

Бобринецький

3

4

2

2

3


5
2

2

4

2

2.

Вільшанський

2

1
1

2
1

1

4
3.

Гайворонський

1

2

1
6

1

2

1

4
4.

Голованівський

1

2

1

2

3
1
1

3

1
2
5.

Добровеличківський
1
1

3

1

1

1

4

1

1

1

3

2

6.

Долинський

3

3

1

(Макаренка А.С.)1

4

1

2

1

12

2

2
8
7.

Знам’янський1; 1 (Тка

ченка І.Г.)9
1

2
5

1

8.

Кіровоградський

1

1

1

1

6

2

1
1

13
9.

Компаніївський

1
1
7
1
2
10.

Маловисківський

2

1

1

1

1

1

1
3


1
11.

Новгородківський

2

1

2

1

41

3

1

1

1

3
12.

Новоархангельський13.

Новомиргородський

1
1

1

1

1
1

5

1

14.

Новоукраїнський

2

1
2

1

1

2
1

2

15.

Олександрівський

1

1

1

2

2

1

1
1

1

1
4

3

16.

Олександрійський

1
2

1

2

12
17.

Онуфріївський

1

1

1
4


1
1
1

2

18.

Петрівський

1
1

1

6
1

1

1

1

1
1

8

19.

Світловодський
1

1


1

1

1
1
3

2

20.

Ульяновський
1

1
3

1

1
3

3

21.

Устинівський

1

1

3

1
11
22.

м. Знам′янка

1

1

2

1

9

11
2
2

9

23.

м. Олександрія

2
1

1

10

1

1
1
1
2

6

24.

м. Світловодськ

1

3

1

1

2

2

1

1

15

1

2
6
25.

м. Кіровоград

1

2

3

1
3


Література:


 1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
  2012 – 2021 роки. – С.9 - 10.

 2. Вареха А.Г., Ткаченко В.П. Показники діяльності та розвитку методичних служб області. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2013. – 49 с.

 3. Методичний посібник: Опорна школа. / А.І.Постельняк. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010. – С. 7 – 9.

 4. Корецька Л.В. Регіональна модель науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. // Методист. – Київ: Видавництво Шкільний світ, 2013. – № 3. – С. 3 – 12.


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет