ОңТҮстік қазақстан облысының білім басқармасыДата01.06.2022
өлшемі318 Kb.
#458870
0004f7cf-102b8924


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ
Шымкент көлік, коммуникация және жаңа технологиялар колледжі

Жалпыкәсіптік пәндік циклдік комиссиясы
1107000 – «Көтеру – транспорттық, құрылыстық, жол машиналарды және жабдықтарды пайдалану, техникалық күту және жөндеу» мамандығына
1202000 «Тасымалдауды ұйымдыстыру және көліктегі қозғалысты басқару»
1203000 «Темір жол көлігімен қозғалысты басқару және тасымалдауды басқару»
1410000 «Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу»
1201000 «Автокөлікті жөндеу, пайдалану және қызмет көрсету»

«Жалпы электротехника және электроника негіздері»
пәні бойынша
тест жұмыстарының әдістемелік нұсқауы

Жалпыкәсіптік пәндік


циклдік комиссия мәжілісінде «Бекітемін»
талқыланып, қаралған. Директордың оқу-ісі
Цк төрайымы жөніндегі орынбасары
_____________Кушерова Т.М. __________Елекеев Т.М.
(қолы) (аты-жөні) (қолы) (аты-жөні)
№__ хаттама «___» ______201__ж. «___» ________ 201__ж.

Шымкент
Әдістемелік нұсқау
«Жалпы электротехника және электроника негіздері» пәні бойынша тесттік жұмысты орындау әдістемелік нұсқауы, «Тұрақты ток электр тізбегі» тарауын оқушының білімін тереңдету және нығайту мақсатында дайындалған
Тесттік жұмыс 60 сұрақтан тұрады; жауаптары 4 вариант берілген.
«Тұрақты ток электр тізбегі» тарауына қатысты тақырыптар қарастырылған.

 • Электр тізбегі;

 • Электр тогы;

 • ЭҚК және кернеулік;

 • Электр кедергісі және өткізгіштік;

 • Кедергілерді жалғау әдістері;

 • Электр қуаты және жұмыс;

 • Сымдарды қысқаша тұйықталудан қорғау. Электр желілеріндегі сымдардағы кернеудің түсуі.

 • Күрделі электр тізбектрін есептеу;

 • Тізбек бәлігі үшін және толық тізбек үшін Ом заңы;

 • Кирхгоф заңдары;

1-нұсқа
1. Кулон заңының өрнегі


А)
Б)
В) 
Г) 
2. Әр түрлі зарядқа ие денелер не істейді?
А) тебіледі
Б) аттасады
В) қосылады
Г) тартылады

3. Электр өрісінің кернеулігі.


А)
Б) 
В)
Г) 
4. Күш сызықтары дегеніміз не?
А) электр өрісіне енгізілген сыналатын зарядтың қозғалған траекториясын айтады.
Б) электр өрісіне енгізілген траекториясын айтады.
В) зарядтың қозғалған траекториясын айтады.
Г) сыналатын зарядтың қозғалған траекториясын айтады.

5. Кернеулік векторының ағыны.


А) N =Ем·S Б) S = N· E В) N = E · S Г) E= N/S
6. Зарядтың беттік тығыздығы
А) σ = S/Q б) S= σ · Q В) σ =Q/S Г) Q= σ ·S
7. Электр өрісінің мәлім нүктесіне енгізілген зарядталған бөлшектің потенциялдық энаргиясының зарядтың шамасына қатынасы осы нүктедегі өрістің несі?
А) потенциал деп атайды
Б) өрістің электрлік потенциалы деп атайды.
В) нүктесі деп атайды.
Г) потенцалы нүкте деп атайды.

8. Диэлектрик қабатымен бөлінген, екі қарама-қарсы зарядталған өткізгіштен тұратын, зарядтарды жинақтауға арналған құрылғыны ата.


А) фарад
Б) конденсатор
В) электрлік диполь
Г) электр өрісі

9. Балама сыйымдылықтың формуласы


А) .. Б) Cб = G1 · n В) Г)

10. Бірлік уақыт ішінде өндірілген энергия шамасы.


А) қуат
Б) кедергі
В) ток күші
Г) резистор

11. Қуаттың формуласы.


А)
Б) Ak =A1 + A0
B) Ak = E·I·t
Г)
12. Егер бірнеше резистор бірінен кейін бірі тармақталусыз жалғанса және олар арқылы бірдей ток өтсе қандай тізбек болады.
А) параллель жалғау
Б) тізбектеп жалғау
В) біркелкі жалғау
Г) резисторлар арқылы жалғау

13. Түйіндегі токтардың алгебралық қосындысы нешеге тең.


А) 1
Б) 0
В) 3
Г) 5
14. Қысқа тұйықталу тогының өрнегі.
А) 

Б) 


В) U2 = 

Г) I=U U2
15. Тұйықталған контурдағы электр қозғаушы күштердің алгебралық қосындысы барлық кедергілердің кернеулердің түсулерінің алгебралық қосындысына тең болатын қандай заң.
А) Кулон
В) Кирхгофтың бірінші заңы
В) Ом заңы
Г) Кирхгофтың екінші заңы

16. Біреуі кірістік екіншісі шығыстық болып табылатын екі параллель қыспақтардан тұратын электр тізбегінің бөлігін ата.


А) төртұштық
Б) үшұштық
В) бесұштық
Г) екіұштық

17. Тізбек бөлігі үшін Ом зының формуласы.


А)

Б) 


В) I=U5 I R


Г) I =U R


18. Магнит өрісінің қозғалыстағы зарядталған бөлшектерімен өзара әсер күштері қалай аталады.


А) магнит күші
Б) магнит өрісіндегі күштер
В) электромагниттік күштер
Г) электр күші

19. Үлкен магниттік өтімділікке ие (?»1) материалдарды не деп атайды?


А) ферромагниттік
Б) ферромагнетиктер
В) магниттік
Г) феромагниттік немесе феромагнетиктер

20. Жекелеген телімдері ферромагниттік материалдардан жасалған. Оларда магнит ағына тұйықталатын құрылғыны ата.


А) магниттік тізбек
Б) электрлік тізбек
В) магнит өрісі
Г) диэлектрлік өріс

21. Әр зарядталған бөлшекке электромагниттік әсер ететін күш.


А) Джоуль күші
Б) Лоренц күші
В) Электрон заряды
Г) Электромагниттік күш

22. Болат өзекшесі бар орауыш арқылы айнымалы ток өткенде қандай ток пайда болады?


А) тұрақты ток
Б) айнымалы ток
В) аралас ток
Г) құйынды ток

23. Болат өзекшемен орауышқа тартылатын болат зәкірі бар орауышты не дейді.


А) электр магниті
Б) магнит
В) электр
Г) тілікті зәкір

24. Уақыттың функциясы болып табылатын периодты электр тогы


А) синусойдалы электр тогы
Б) айнымалы электр тогы
В) тұрақты электр тогы
Г) бастапқы фаза

25. Уақыттың ең қысқа аралығы.


А) жиілік
Б) период
В) фаза
Г) бұрыштық жиілік.

2-нұсқа
1. Бірдей таңбадағы заряды бар денелер не істейді?


А) тартылады.
Б) қосылады
В) тебіледі
Г) аттасады

2. Қандай өрісті электрстатикалық деп атайды?


А) электр тоғы жоқ болған кездегі зарядталған өріс айтады.
Б) электр тоғы жоқ болған кездегі қозғалатын зарядталған денелердің электр өрісін айтады.
В) электр тоғы кезіндегі электр өрісін айтады.
Г) зарядталған денелердің электр өрісін айтады.

3. Қандай электр өрісін біртекті дейді?


А) барлық нүктелердегі кернеулігі шамасы бойынша және бағыты бойынша бірдей болады.
Б) өрістің барлық нүктелеріндегі кернеулігі шамасы бойынша және бағыты бойынша бірдей болады.
В) өрістің барлық нүктелеріндегі кернеулігінің шамасы бірдей болады.
Г) өрістің барлық нүктелеріндегі шамасының бағыты бойынша бірдей болады.

4. Остроградский Гаусс теоремасының формуласы


А) 
Б) 
В) 
Г) 
5. Зарядтың беттік тығыздығы дегеніміз не?
А) жай заряд
Б) бірлік заряд
В) бірлік беттегі заряд
Г) бірлік бетке келетін заряд
12. Джоуль-Ленц заңының өрнегін көрсет
А) Б) В) Г)A= Q·U

6. Электр өрісіне енгізілген өткізгіштің бетіне зарядталған бос бөлшектердің ығысу құбылысын қалай атаймыз.


А) электрстатикалық индукция
Б) электрстатика
В) индукция
Г) потенциалы индукция
7. Электр сыйымдылығы
А) Q=С·φ Б) C = Q·φ В) Г) 
8. Энергияның тығыздығы дегеніміз не?
А) бірлік көлемге келетін энергия
Б) зарядталған энергия
В) конденсатордың электр өрісінде энергия
Г) электр өрісіндегі энергия
9. Зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысын не деп атайды.
А) электр тогы
Б) зарядталған ток
В) тұрақты ток
Г) айнымалы ток
10. Ток тығыздығы немен өлшенеді.
А) Дж
Б) А/с2
В) Вт
Г) А/мм2
11. Телімнің кернеуі мен өткізгіштігі көп болған сайын тізбектің теліміндегі токта көп болады қай тізбектің теліміне арналған тұжырымдама
А) Кулон заңы
Б) Ом заңы
В) Джоуль-Ленц заңы
Г) Кирхгоф заңы
12. Кедергінің өлшем бірлігі.
А) Ом Б) Герц В) Джоуль Г) Вольт
13. Электр тізбегіне токты шектеуге немесе реттеуге арналған қосылатын құрылғылар?
А) резисторлар
Б) тұрақты ток
В) айнымалы ток
Г) реостат
14. ЭҚК-тің өлшем бірлігі.
А) А Б) В В) Вт Г) R
15. Үш немесе оданда көп тармақтар қосылған нүкте не деп аталады.
А) түйін
Б) заряд
В) ток
16. Қыздыру шектің рұқсат етілетін температураға Ө рұқсат жететін токты сымның қандай тогы деп атайды.
А) электр тогы
Б) айнымалы ток
В) номинал тогы
Г) тұрақты ток
17. Электр тізбегіндегі потенционалдың өзгерісінің осы терімдердің кедергілеріне тәуелділігінің графиктік кескінделуін ата.
А) потенционалдық диаграмма
Б) конденцатор
В) дипольдық
Г) варикондтар
18. Кирхгофтың бірінші заңы
А) I1+I2 +I3=I
Б)I1+ I2 =I3
В) I=I2-I1
Г) I1+I=I2
19. Магнит өрісін сипаттайтын сан жағынан магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер ететін күшке тең векторлық шама.
А) электрлік индукция
Б) магниттік индукция
В) орауыштағы индукция
Г) магнит өрісінің кернеулігі
20. Тогы бар сақиналық орауыш
А) тороид
Б) резистор
В) пассив
Г) актив
21. Индукцияның кернеулікке тәуелділігі
А) магниттік қанығу
Б) магниттелу қисығы
В) магниттік өріс
Г) электромагниттік күш
22. Автоматикалық құрылғыларда, телемеханикада,байланыста, өлшеуіш техникада кеңінен қолданылатын магниттер.
А) айнымалы магниттер
Б) тұрақты магниттер
В) электромагниттер
Г) магниттік қанығу
23. Механикалық энергияны электрлік энергияға түрлендіретін электрлік машиналар.
А) генераторлар
Б) двигателдер
В) электрлік генераторлар
Г) трансформаторлар
24. Контурда контурдағы токтың өзгерісі тудырған ЭҚК –тің пайда болу құбылысын ата.
А) индуктивті
Б) өздік индукция
В) орауышта
Г) контурда
25. Реттеуші сым резисторды не деп атаймыз?
А) конденсатор
Б) генератор
В) резистор
Г) реостат

3-нұсқа
1. Зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысын не деп атайды.
А) электр тогы
Б) зарядталған ток
В) тұрақты ток
Г) айнымалы ток
2. ЭҚК-тің өлшем бірлігі.
А) А Б) В В) Вт Г) R
3. Тұйықталған контурдағы электр қозғаушы күштердің алгебралық қосындысы барлық кедергілердің кернеулердің түсулерінің алгебралық қосындысына тең болатын қандай заң.
А) Кулон
В) Кирхгофтың бірінші заңы
В) Ом заңы
Г) Кирхгофтың екінші заңы
4. Зарядтың беттік тығыздығы
А) σ = S/Q б) S= σ · Q В) σ =Q/S Г) Q= σ ·S
5. Жекелеген телімдері ферромагниттік материалдардан жасалған. Оларда магнит ағына тұйықталатын құрылғыны ата.
А) магниттік тізбек
Б) электрлік тізбек
В) магнит өрісі
Г) диэлектрлік өріс
6. Уақыттың ең қысқа аралығы.
А) жиілік
Б) период
В) фаза
Г) бұрыштық жиілік.
7. Кулон заңы
А)
Б)
В) 
Г) 
8. Зарядтың беттік тығыздығы дегеніміз не?
А) жай заряд
Б) бірлік заряд
В) бірлік беттегі заряд
Г) бірлік бетке келетін заряд
9. Токтың өлшем бірлігі.
А) Герц
Б) Вольт
В) Ампер
Г) Ватт
10. Қуаттың формуласы.
А)
Б) Ak =A1 + A0
B) Ak = E·I·t
Г)
11. Кирхгофтың бірінші заңы
А) I1+I2+I3=I
Б)I1+ I2 =I3
В) I=I2-I1
Г) I1+I=I2
12. Периодқа кері шама.
А) жиілік
Б) фаза
В) период
Г) бастапқы фаза
13.Автоматикалық құрылғыларда, телемеханикада,байланыста, өлшеуіш техникада кеңінен қолданылатын магниттер.
А) айнымалы магниттер
Б) тұрақты магниттер
В) электромагниттер
Г) магниттік қанығу
14. Әр түрлі зарядқа ие денелер не істейді?
А) тебіледі
Б) аттасады
В) қосылады
Г) тартылады
15. Электр өрісінің мәлім нүктесіне енгізілген зарядталған бөлшектің потенциялдық энаргиясының зарядтың шамасына қатынасы осы нүктедегі өрістің несі?
А) потенциал деп атайды
Б) өрістің электрлік потенциалы деп атайды.
В) нүктесі деп атайды.
Г) потенцалы нүкте деп атайды.

16. Өткізгіштегі тұрақты ток бөліп шығарған жылу мөлшері ток күшінің квадратына өткізгіштің кедергесіне және токтың жүру уақытына пропорционал болатын заң.


А) Кулон
Б) Джоуль-Ленц
В) Ом заңы
Г) Кирхгофтың I-ші заңы.
17. Уақыт өтуіне қарай өзгермейтін электр тогын қалай атайды.
А) айнымалы ток
Б) тұрақты тогы
В) электр тогы
Г) ток өткізгіш
18. Механикалық энергияны электрлік энергияға түрлендіретін электрлік машиналар.
А) генераторлар
Б) двигателдер
В) электрлік генераторлар
Г) трансформаторлар
19. Біреуі кірістік екіншісі шығыстық болып табылатын екі параллель қыспақтардан тұратын электр тізбегінің бөлігін ата.
А) төртұштық
Б) үшұштық
В) бесұштық
Г) екіұштық
25. Кедергінің формуласын тап.
А) g= Б) R= =  В) R= Г)  
20. Реттеуші сым резисторды не деп атайды.
А) трансформатор
Б) реостат
В) резистор
Г) сымның кедергісі
21. Периодқа кері шама
А) жиілік
Б) период
В) фаза
Г) бастапқы фаза
22. Уақыт өтуіне қарай шамасы және бағыты бойынша өзгеретін электр тогын ата.
А) тұрақты электр тогы
Б) айнымалы электр тогы
В) жиілік
Г) бұрыштық жиілік.
23. Периодтың ішінде эқк қабылдайтын ең үлкен шама
А) период
Б) жиілік
В) амплитуда
Г) фаза
24. Периодқа кері шама.
А) жиілік
Б) фаза
В) период
Г) бастапқы фаза
25.Уақыттың функциясы болып табылатын периодты электр тогы
А) синусойдалы электр тогы
Б) айнымалы электр тогы
В) тұрақты электр тогы
Г) бастапқы фазаДұрыс жауап 1
1.а
2.г
3.б
4.а
5.в
6.в
7.а
8.в
9.б
10.в
11.б
12. а
13.б
14.б
15.а
16. а
17.а
18.б
19.а
20. б
21.в
22.в
23.б
24.б
25.в

Дұрыс жауаптар 2


1.в
2.б
3.а
4.а
5.г
6.а
7.в
8.а
9.а
10.а
11.в
12.б
13.в
14.а
15.а
16.г
17.б
18.б
19.г
20.в
21.б
22.г
23.а
24.б
25.г

Дұрыс жауаптар 3


1.а
2.а
3.а
4.в
5.б
6.в
7.а
8.г
9.а
10.б
11.г
12.а
13.а
14.г
15.б
16.а
17.г
18.б
19.а
20.б
21.б
22.а
23.а
24.а
25.а
Пайдаланылатын әдебиеттер тізімі
1. Попов В.С. Николаев С.А "Жалпы электротехника электроника негіздерi". М, "Энергия", 1987.
2. Данилов И.А Иванов П.М. "Жалпы электротехника электроника негіздерi". М.,"Высшая школа", 1989.
3.Китаев В.Е. “Электротехника және өнеркәсіптік электроника негіздері ” Алматы 1992 ;
4. А.Медетбекова, А.Салькова “Элетротехниканың теориялық негіздері” Астана 2009ж.
Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет