Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Г. Т. Алдамбергенованың ғылыми еңбектерінің тізіміДата25.02.2016
өлшемі176.5 Kb.
#19519


Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Г.Т.Алдамбергенованың ғылыми еңбектерінің
ТІЗІМІ

Еңбектің аты

Еңбектің

түрі


Баспа аты,

жылы, №, беті

Көлемі (б.т.)

Бірлескен

авторлар

1

2

3

4

5

6

1

Ойшылдардың этика туралы көзқарастары

Оқу құралы

Компьютерно-издательский

центр ОО «Школа ХХІ века» Алматы, 2002, -20 бет.1,25 б.т.
2

Мораль мәні және оның атқаратын қызметі

Оқу құралы


Компьютерно-издательский

центр ТОО «378» Алматы, 2004 жыл, 25 бет.1,5 625 б.т.
3

Халық педагогикасында қыздарды моральдық-этикаға тәрбиелеу проблемасының ағартушылар еңбектеріндегі көрінісі

Әдістемелік құрал

Компьютерно-издательский

центр ТОО «378» Алматы 2004 жыл, -29 бет.
1,8125 б.т.
4

Халық педагогикасында қыздарды моральдық-этикаға тәрбиелеудің қазіргі жағдайы

Әдістемелік құрал

Компьютерно-издательский

центр ТОО «378» Алматы 2004 жыл, -30 бет.1,875 б.т.
5

Ғұлама-ойшылдардың «Этика-мораль» туралы идеялары

Оқу құралы

Компьютерно-издательский

центр ТОО «378» Алматы 2005 жыл, -32 бет2,0 б.т.
6

Қазақ қыздарын моральдық-этикалық идеалға бағдарлау ерекшеліктері.


Әдістемелік нұсқау

–Алматы: «ABILIT», 2007. -21 бет.

1,3125 б.т.
7

Қазақ қыздарының моральдық-этикалық мәдениеті.


Оқу құралы.

–Алматы: «ABILIT», 2008. -28 бет.

1,75 б.т.

(С.А.Ұзақбаевамен авторлық бірлестікте)

8

«Қазақ халқының қыздарға моральдық-этикалық тәрбие берудегі озық дәстүрлерін білім беру жүйесінде пайдалану» тұжырымдамасы.
–Алматы: Компьютерно-издательский центр ОО «Школа ХХІ века», 2009. -19 бет.

1,1875 б.т.


9

Қазақ халық педагогикасында қыздарды моральдық-этикаға тәрбиелеудің құралдары мен әдістері.


Оқу құралы.

–Алматы: Компьютерно-издательский центр ОО «Школа ХХІ века», 2009. -35 бет.

2,1875 б.т.

(С.А.Ұзақбаевамен авторлық бірлестікте)

10

Қазақ қыздарын моральдық-этикалық құндылықтарына тәрбиелеу.


Әдістемелік нұсқау.

–Алматы: Компьютерно-издательский центр ОО «Школа ХХІ века», 2009. -28 бет.

1,75 б.т.
11

Тәрбиедегі қайырымдылық мәселесі


Мақала

// «Ізденіс-Поиск», № 4 (2), 2007. –210-214 бет.

0,25 б.т.
12

Жеткіншектерді әлеуметтік-педагогикалық қолдау тәсілдері.


Мақала

//«Ұлт тағылымы», № 4 (1), 2007. –142-148 бет.

0,375 б.т.
13

Адамгершілік және руханятты білім беру.


Мақала

// «Ізденіс-Поиск», №4 (1), 2007. –162-166 бет.

0,25 б.т.
14

Халықтық педагогика дәстүрлері.


Мақала

//Қазақстан жоғары мектебі, №1, 2008. –7-12 бет.

0,3125 б.т.
15

Қазақ халықтық педагогикасындағы жеткіншектерге этикалық және эстетикалық тәрбие беру дәстүрлері.


Мақала

//«Ұлт тағылымы», № 4 (1), 2007. –5-9 бет.

0,25 б.т.
16

Мақал-мәтелдер – қазақ халқы педагогикасының мұрасы.


Мақала

//Хабаршы-Вестник. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. № 3(22), 2007. –67-72 бет.

0,3125 б.т.
17

Жеткіншектерді қайырымдылыққа тәрбиелеудегі отбасы мен мектептің сабақтастығы.


Мақала

//Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Т.Жұргенов атындағы ҚҰӨА «Өнер, мәдениет және білім берудегі интеграциялық және инновациялық процестің өзара қатынасы». – Алматы, 2007. –279-282 бет.

0,1875 б.т.
18

Взаимосвязь нравственности и морали в педагогической этике.


Мақала

//Философия и социально-политические науки. – Баку, Республика Азербайджан. №4 (22), 2008. –131-138 стр.

0,4375 б.т.
19

Қазақ халық педагогикасында қыздарды моральдық-этикаға тәрбиелеу дәстүрлерін гендерлік саясатта пайдалану.


Мақала

//Қазіргі заман: пікірлер әлемі Философия Альманахы. –Алматы, №3, 2008. –118-121 бет.

0,1875 б.т.
1

2

3

4

5

6

20

Ақыл-ой тәрбиесі.


Мақала

//Хабаршы. «Қайнар» университеті. № 4/2, –Алматы, 2008. –55-59 бет.

0,25 б.т.
21

Тәрбиедегі моральдық кодекс.


Мақала

//Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. Абай атындағы ҚҰПУ. –Алматы, 2008. –202-207 бет.

0,3125 б.т.
22

Халық педагогикасындағы еңбек тәрбиесінің маңызы.


Мақала

//Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Т.Жүргенов атындағы ҚҰӨА. «Мәдениет пен өнер дәстүрінің әлем кеңістігіндегі сабақтастығы». –Алматы, 2008. –382-386 бет.

0,25 б.т.
23

Халық педагогикасында дене тәрбиесінің кейбір жақтары.


Мақала

// Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Т.Жүргенов атындағы ҚҰӨА. «Мәдениет пен өнер дәстүрінің әлем кеңістігіндегі сабақтастығы». –Алматы, 2008. –357-361 бет.

0,25 б.т.
24

Қазіргі қазақ мектептеріндегі ұрпақ тәрбие мәселесі.


Мақала

// Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. Абай атындағы ҚҰПУ. Ғылым. Философия. Дін. –Алматы, 2008. –425-430 бет.

0,3125 б.т.
25

Халық педагогикасында қыздарды моральдық-этикаға тәрбиелеу дәстүрлерінің қазіргі жағдайдағы көрінісі.


Мақала

//Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. Ғылым. Философия. Дін. –Павлодар, 2008. –107-114 бет.

0,4375 б.т.
26

Қазақ халық педагогикасында жеткіншектерді Халықтық педагогика дәстүрлеріне тәрбиелеу.


Мақала

//Хабаршы-Вестник. Педагогика ғылымдары сериясы. Абай атындағы ҚҰПУ. №4(20), 2008. – 99-104 бет.

0,3125 б.т.
27

Қазақ халқының қыз балаларды тәрбиелеудегі ғасырлық тәжірибесі.


Мақала

//Білім-образование № 1 (43), 2009. –40-43 б.

0,1875 б.т.
28

Қазақ халық педагогикасында қыз балаларды тәрбиелеудегі жас ерекшеліктері.


Мақала

//Қазақстан кәсіпкерлері №2 (69), –Алматы, 2009. –9-16 бет.

0,4375 б.т.
29

Қыз балаларға гендерлік білім беру мәселесі.


Мақала

// Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. М.Әуезов оқулары 7: М.Әуезов және Қазақстан танудың өзекті мәселелері. –Шымкент қаласы, 2008. –18-21 бет.

б.т.
30

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы гендерлік саясат.


Мақала

// Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. М.Әуезов оқулары 7: М.Әуезов және Қазақстан танудың өзекті мәселелері. –Шымкент, 2008. –18-21 бет.

0,1875 б.т.
31.

Халық педагогикасындағы қыздарды моральдық-этикаға тәрбиелеу дәстүрлерінің қазіргі жағдайы.


Мақала

//Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Т.Жүргенов атындағы ҚҰӨА. «Юнеско және қазіргі әлемдегі Ұлы Жібек феноменін зерттеу». –Алматы, 2008. –243-246 бет.

0,1875 б.т.
32.

Қазіргі қазақ мектептеріндегі ұрпақ тәрбие мәселесі.


Мақала

//Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Т.Жүргенов атындағы ҚҰӨА. «Юнеско және қазіргі әлемдегі Ұлы Жібек феноменін зерттеу». –Алматы, 2008. –279-283 бет.

0,25 б.т.
33.

Халық ертегілерінің педагогикалық ерекшеліктері.


Мақала

//Хабаршы-Вестник. Педагогика ғылымдары сериясы. Абай атындағы ҚҰПУ. №2(18), 2008. – 91-95 бет.

0,25 б.т.
34.

«Қазақ халқының қыздарды тәрбиелеудегі моральдық-этикалық дәстүрлері


Арнайы курс бағдарламасы.

».–Алматы: Компьютерно-издательский центр ОО «Школа ХХІ века», 2009. -20 бет.

1,25
35.

Моральдық-этикалық тәрбиені жүзеге асыруда қыздардың жас ерекшеліктерін ескеру.


Мақала

//Хабаршы-Вестник. Педагогика ғылымдары сериясы. Абай атындағы ҚҰПУ. №1(21), 2009. – 86-90 бет.

0,25
36.

Білім беру орындарындағы тәрбие мәселесі.


Мақала

//Философия Альманахы. Пікірлер әлемі. №1, –Алматы, 2009. –153-159 бет.

0,375 б.т.
37.

Халық педагогикасындағы қыздарды адами құндылықтарға тәрбиелеу дәстүрлерінің қазіргі жағдайы.


Мақала

//Философия Альманахы. Пікірлер әлемі. №1, –Алматы, 2009. –129-135 бет.

0,375 б.т.
38.

Значение морально-этических традиций.


Статья

Материали за V международна научна практична конференция. «Новини от добрата – 2009». Том 11. –София. «Бял-ГРАД-БГ», 2009. –21-27 стр.

0,375 б.т.
39.

О проблеме морально-этического воспитания девочек в казахской народной педагогике.


Статья

//МОН Киргизкой Республики. Социальные и гуманитарные науки. № 1-2, 2009. – Бишкек. –117-120.

0,1875 б.т.
40.

Моральдық-этикалық тәрбиені жүзеге асыруда қыздардың жас ерекшеліктерін ескеру.


Мақала

//Хабаршы-Вестник. «Педагогика ғылымдары» сериясы. №1 (21), 2009. – Алматы. 86-90б.

0,25 б.т.
41

Қазақ халық педагогикасында қыздарды қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеу ерекшеліктері

Мақала

Этнопедагогика.// Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. Алматы, 2009

0,3
42

Қыздарға моральдық-этикалық тәрбие берудегі озық дәстүрлер

Мақала

Республикалық конференцияның материалдары «Президенттің жолдауы - әлеуметтік прогресстің платформасы» Алматы, 2010

58-64 бб.0,3 б.т.
43

Әдеп басы тәрбие

Мақала

Қазіргі заман: Пікірлер әлемі Философия альманахы № 4, Алматы, 2010

246-253бб.О,5 б.т.
44

Этика ұғымының тәрбиедегі құндылығы

Мақала

Қазіргі заман: Пікірлер әлемі Философия альманахы № 4, Алматы, 2010

202-209 бб.0,3 б.т.
45

Өнердегі қазақ тілі

Оқу құралы

Алматы, «САГА» баспасы., 2010

12,8 б.т.
46

Моральдық-этикалық тәрбие беру негіздері

Оқу құралы

Алматы,-2010,-416 бет

26,0
47

Қыз бала тәрбиесі

Мақала

«Тәуелсіздік және қазақтың қайраткер қыздары» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы Алматы, 2011 373-375 бб.

0,3 б.т
48

Қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеудің кейбір мәселелері

Мақала

«Жамбыл және түркі халықтарының эпикалық мұрасы», Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. Алматы, 2011 61 бб.

0,3
49

Әдептің қоғамдағы қызметі

Мақала

«Хабаршы-Вестник» «Педагогика ғалымдары» сериясы 2011 жылдың № 1 (29) журналы

0,5
50

Мораль – ар ілімі

Мақала

«Хабаршы-Вестник» «Педагогика ғалымдары» сериясы 2011 жылдың № 1 (30) журналы

0,5
51

The Culture of Interethnic Concord in Kazakhstan: Peculiarities of Formation and Development.

Мақала

World Academy of Science, Engineering and Technology. Issue 75 March 2013 Madrid

0,5
52

Interrelation of Valuable Orientations and Ethnic Consciousness of Orphanages pupils (FR POO8).


Мақала

The 13th European Congress of Psychology (ECP). Stockholm, Sweden 9-12 July 2013. Certificate of presentation.

0,5

Бердібаева С.Қ.

53

«Жаныңда жүр жақсы адам».

Мақала

«Айқын» газеті, 9 ақпан, 2013 ж.54

Өнердегі қазақ тілі

Оқу құралы

(өңделген, екінші басылым)Алматы, «Қазықұрт» баспасы, 2014. – 352 бет.

22,0

Шота Қ.Н.

55

Қазақ халық педагогикасында қыздарға моральдық-этикалық тәрбие беру негіздері

Монография

Алматы, 2014. – 416 бет

26,0
56

Темірбек Жүргенов-Қайраткер-Ғалым

Мақала

«Орта Азия мен Қазақстанның білімі мен мәдениетін дамытудағы Т.Жүргеновтің рөлі мен рухани мұрасы»

Алматы, 2014-43-45 бет

0,4
57

The Meaning of Moral and Ethical Traditions

Мақала

Leadership International Conference: Leadership in Education,Business and Culture.25 th April, 2014.Almaty Seattle.

0.5
58

Psychological Research Of Perception Features Of A Parental Position And Self-Relation In Different Cultures

Мақала

Prague,Czech Republic.

29 october 2014Academic World Education and Research Center

0.5

Sveta Berdibayeva,Assiya Kukubayeva,Rakhat Nauryzbayeva,Alma Akzhanova,Sholpan Imangalieva,Agaisha Mursaliyeva

59

Moral traditions and norms of education

Мақала

International journal of Science Culture and Sport. July 2014

0,5

Elmira Kanayeva

60

The meaning of moraland ethical traditions


Мақала

International Center for Education & Technology

0,5

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет