ПӘнді оқУҒа арналған әНДата14.06.2016
өлшемі126.5 Kb.
Қазақстан республикасы Ғылым және білім министрлігі.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті.

Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы

050730 «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру» мамандығының студенттері үшін «Өндеулік материалдар» пәнін оқытуға арналғанПӘНДІ ОҚУҒА АРНАЛҒАН ӘН

Құрастырған доцент, т.ғ.к

................................... Б.Ч. Кудрышова

Павлодар


Өндеулік материалдары пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәннің мақсаты:

- «Өңдеулік материалдары» пәнінің шешетін мәселесі мен мақсаты – осы заманғы капиталды құрылыстың талаптарына сәйкес өңдеулік материалдары өндірісінің озық технологияларын, олардың құрылыстық-қолданыстық қасиеттерін терең меңгерген бакалаврларды дайындау.

Мемлекеттік білім стандартының талабына сәйкес пәнді оқып меңгерудің нәтижесінде студенттер білу керек:

- өңдеулік материалдарын және бұйымдарын өндіру мен қолдану аясындағы ғылыми-техникалық прогрестің даму болашағын;

- өңдеулік материалдары мен бұйымдары өндірісін жобалау және қолдану барысында еңбек пен қоршаған ортаны қорғау шараларын.

Пәнді оқып білу нәтижесінде студент істей білу керек:

- белгілі техникалық сипаттағы және тиімді тәсілдерді қолдану арқылы өңдеулік материалдары мен бұйымдарын өндіру технологиясының негізін;

- өңдеулік материалдары мен бұйымдары өндірісін жетілдіру бағытындағы ғылыми-техникалық ақпаратты тауып және қолдану жолдарын;

Пәнді оқып білу міндеттері:

- әрбір өңдеулік материалдар мен бұйымдардың спецификалық ерекшеліктерін оқып білу;

- техникалық процесстің заңдылығын көрсету мен талдау;

- өндеулік материалдар сапалылығын қамтамасыз ету;

- өндеулік материалдарының қасиеттерін бағалау әдістемелерінің негіздері мен оларды сынау тәсілдерін, сонымен қатар, қолданылу аясына сәйкес тиімді өндеулік материалдарын талдаудың әдістемелік принциптерін меңгеруі қажет;

- өңдеулік материалдарына қойылатын экологиялық және санитарлық-гигиеналық талаптарды;

- конструкциядағы материалдардың ұзаққа төзімділігі мен сенімділігін болжау;

- әртүрлі өндеулік материалдар өндірісінің технология құнын төмендетуге мүмкіндіктерін оқып білу.

Пререквизиттер және постреквизиттер. Бұл пән физика, химия, математика сияқты пәндермен: құрылыс материалдарының химиясы, құрылыс материалдары-1, байланыстырғыш заттар, стандартизация және метрология, сәулет, құрылыс конструкциялары, бетон толтырғыштары, процесстер мен аппараттар-1,2, тағы сол сияқты арнайы пәндерді байланыстарады және арнайы пәндердің теориялық базасы болып табылады. Пәннің постреквизиті: технология бетона-2, кәсіпорындарды жобалау.Курстың мазмұны

Тақырып 1 Кіріспе. Осы замандағы құрылыстағы өңдеулік материалдарынң функционалдық және құрылыстық – қолданыстық қасиеттері.

Тақырып 2 Керамикалық әрлеу материалдары. Беттік керамикалық кірпіш өндіру технологиясы. Шикізаттық материалдарға қойылатын талаптар. Қалыптау, кептіру және күйдіру процестері. Түрлері және негізгі қасиеттері. Қолданылу аясы. Керамикалық өндеу плиткаларының технологиясы. Шикізаттық материалдар. Қалыптау тәсілдері. Қасбеттік глазурленген плиткалардың иілімді және құйма технологиялары. Ішкі жұмыстарға және еденге арналған керамикалық плиткалар. Керамикалық материалдарды әрлеу тәсілдері. Қасбеттік кірпішті екі қабаттап қалыптау.

Тақырып 3 Минералды байланыстырғыш заттар негізіндегі әрлеу материалдары мен бұйымдары. Әрлі бетонадар мен сылақтар технологиясы. Құрамы мен қасиеттері. Өңдеу тәсілдері – «бетімен төмен» және «бетімен жоғары» қалыптау. Құрғақ құрылыстық араласпалар. Құрғақ араласпалардың классификациясы. Өндіру технологиясы. Гипс негізіндегі өңдеу материалдарының технологиясы. Қалыптау және жылумен өңдеу тәсілдері. Асбестцементті өңдеу материалдары мен бұйымдары. Тегіс және рельефті, престелген және престелбеген қаптама тақталар технологиясы. Асбестцементті түрлі бұйымдардың қасиеттері.

Тақырып 4 Минералды балқымалар негізіндегі өндеу материалдары. Минералды балқымалар негізіндегі өндеулік материалдарының классификациясы. Шыны негізіндегі өңдеулік материалдарын өндіру тәсілдері. Шыныдан жасалған өндеулік материалдары. Шыны балқымасын алу. Шыны пісіру пештері. Парақты шыны технологиясы. Өндірудің технологиялық тәсілдері. Шыныны жасыту процесінің ерекшелігі. Шыны негізіндегі әрлі қаптама материалдар мен бұйымдар. Металлдан немесе полимерден жасалған жұқа қабықтарды түсіру және қатайту тәсілдері. Шыныблоктар өндіру технологиясы. Өндірістің технологиялық схемасы және қолданылатын қондырғылар. Шыныблоктардың түрлері, жарық техникалық және физикалық – механикалық қасиеттері. Ситаллдар және шлакоситаллдар. Ситалл және шлакоситалл бұйымдарының түрлері. Ситалл және шлакоситалл бұйымдар өндіру технологиясы. Шикізаттық материалдар және кристаллизация катализаторлары. Қасиеттері және қолданылу аясы. Шыныкристллит, көбіктідекор, шыныкерамит және басқа материалдар технологиясы.

Тақырып 5 Полимерлі әрлеу материалдары мен бұйымдары. Полимерлер негізіндегі органикалық өңдеулік материалдарының технологиясы. Олигомерлер мен мономерлердің түрлері. Пластификаторлар, модификаторлар және бояцлар. Полимерлі орама өңдеулік материалдары мен бұйымдары. Полимерлі орама өндеулік материалдары мен бұйымдарын өндіру технологиясы. Поливинилхлоридті линолеум. Негізгі шикізаттар. Поливинилхлоридті линолеумнің маркасы мен түрлері. Өндірістің технологиялық схемасы. Алкидті линолеум. Өндірістің технологиялық схемасы. Қасиеттері және қолданылу аясы. Колоксилинді линолеум және релин. Релин өндіруге резина қалдықтарын қолдану және оны алу тәсілдері. Қасиеттері және қолданылуы. Синтетикалық талшықтар негізіндегі еденге төселетін материалдар. Мастиктер мен желімдер. Линолеумдер мен синтетикалық талшық негізіндегі материалдарды желімдеуге арналған мастиктер мен және қолданылуы. Ішкі және сыртқы өндеу жұмыстарына арналған полимерлі материалдар. Қағаз-қабатты пластиктер. Пластиктердің түрлері. Шикізаттар және олардың қасиеттері. Өндірістің технологиялық процестері. Поливинихлорид негізіндегі өндеулік материалдары. Поливинихлоридті пленкалар, парақтар, тақталар және профильді бұйымдар. Классификациясы.

Тақырып 6 Ағаш негізіндегі өңдеу материалдары. Анықтамасы және қолданылуы. Қолданылатын шикізат түріне байланысты классификациясы. Ағаш талшықты тақталар технологиясы. Жеңіл және қатты АТТ өндірудің технологиялық ерекшеліктері. Ағаш-жаңқалы тақталар. Шикізаттарды өңдеу тәсілдері. Өндірістің технологиялық схемасы. Ағаш – қабатты пластиктер өндіру технологиясы. Шикізаттар және шпонды жайындау тәсілдері. Өндірістің технологиялық тәсілдері. Қасиеттері және олардың қолданылу аясы. Фанер және одан жасалынған бұйымдар. Фанер өндіру технологиясы. Фанердің түрлері. Қасиеттері мен қолданылу аясы. Паркет. Паркет, паркет тақталар, паркет калқандар. Өндіру технологиясы және шикізаттарға қойылатын талаптар. Құрылыстық – қолданыстық қасиеттері және қолданылу аясы.

Студенттің өзіндік жұмысы дәріс, практика, тәжірибе сабақтарына өтілген тақырыптарды өздігінен тереңдете оқып, меңгеруді қарастырады. Тәжірибелік сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларына орындау. Есеп дайындау және тәжірибелік жұмыстарды қорғау.

Курстық жұмысты дайындау. Ұсынылған тақырып «Әрлі қаптама материалдар өндіретін цехты немесе технологиылық тізбені жобалау». Түсініктеме: Кіріспе бөлім; бұйымның түрлерін, технологиылық процестерді сипаттау; Сапаны бақылау шаралары; есептерге қажетті негізгі және қосымша деректерді таңдау; материалдық балансты жасау; қондырғылардың өнімділігі мен қажетті санын анықтау; техникалық – экономикалық көрсеткіштерді анықтау; еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы шаралары. Графикалық бөлім: Форматы А1 параққа технологиялық тізбенің планы мен кесіндісі сызылады.

Негізгі оқулық

1 Мирзаходжаев А.А Декоративные материалы на основе стекла для строительства. Алматы: РИО КазГАСА, 2000г.-131с.

2 Глуховский В.А. Основы технологии отделочных, тепло- и гидроизоляционных материалов. Киев: В. Школа, 1986.-264с.

3 Соков В.Н. и др. Лабораторный практикум по технологии отделочных, тепло- и гидроизоляционных материалов. М.: Стройиздат, 1991.

4 Филимонов Б.П. Отделочные работы. Современные материалы и новые технологии. М.: АСВ, 2004.-176с.

5 Байболов С.М., Красиков Ю.К., Кулибаев А.А. Композиционные строительные материалы. Алматы: Жеті жарғы, 1996.-270с.

6 Мырзақоджаев А.А., Жақыпбеков Ш.Қ. Құрылысқа арналған шыны негізіндегі әрлі қантама материалдар Алматы: ҚазБСҚА, 2002.-149б.

Қосымша оқулық

7 Кокин А.Д. Отделочные материалы и изделия. М.: Стройиздат, 1980.-83с.

8 Нигметов Ж.Н. Полы из полимерных материалов. Алматы: РИО КазГАСА, 1996г.

9 Хрулев В.М., Мартынов К.Я., Магдалин А.А. Строительные материалы, изделия и конструкции из полимеров и древесины. Новосибирск, НГАС, 1996.-68с.

10 Хрулев В.М. Полимерные отделочные материалы и клеи. Новосибирск, НИСИ, 1987.-86с.

11 Хрулев В.М., Безверхая Л.М., Шутов Г.М. Основы технологии полимерных строительных материалов. Минск: В.ш., 1981.-380с.

12 Хитерович М.И., Байер В.Е. Гидрофобно – пластифицирующие добавки для цементов, растворов и бетонов.- М.: Стройиздат, 1979.-124с.

13 Соловьев В.И. Бетоны с гидрофобирующими добавками. – Алма-Ата Наука, 1990.-112с.

14 Гамм Х. Современная отделка помещений с использованием комплексных систем КНАУФ. М., Стройматериалы, 2002.

15 Паванов А.И. Штукатурные работы. М., Стройиздат, 1990.

16 Лещинский М.Ю. Испытание бетона.- М.: Стройиздат, 1980.-360с.

17 Руководство по применению химических добавок в бетоне. – М.: Стройиздат, 1981. – 55с.

18 Шейкин А.Е., Чеховский Ю.В., Бруссер М.И. Структура и свойства цементных бетонов. – М.: Стройиздат, 1979. – 344с.

19 Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология), уч. пос.- М.: ИАСВ, 2004

20 Материаловедение в строительстве / Под ред. И.А. Рыбьева – М.: Издательский центр «Академия», 2006

21 Рыбьев И.Г. Строительное материаловедение – М.: Высш.шк. 2002.

22 Сатеков Б.С. Табиғи және жасанды құрылыс материалдары мен бұйымдары. Тараз: Сеним, - 2007. 1том. - 576 бет, 2 том - 472бет.

23 Акмалаев К.А. Құрылыс аланында бетонды тексеруге арналған нұсқау: Оқү құралы. – Алматы: 2007. – 147 б.: ил. /орыс, қазақ, ағылшын тілінде/.

24 Акмалаев К., Мусаев Т. Цемент және одан жасалынатын құрылыс материалдары: Оқү құралы. – Алматы: ҚазККА, 2007. – 174 б.

25 Основин В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям. – Изд.5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 443с.

Мамаңдықтың (тардың)

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
Мамандықтың (тардың) жұмыс бабындағы оқу жоспарынан

үзінді көшірме
050730 «Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру»
Пәннің атауы «Өңдеулік материалдар»


Оқыту нысаны

Бақылау формасы

Студенттің жұмыс көлемі сағатпен

Курстар мен семестрлерге сағаттардың таратылуы

Емтихан

сынақ

Курстық жоба

Курстық жұмыс

ЕГЖ

Бақылау жұмыс

Барлығы

Дәрістер

Тәжірибе

Зертхана

СӨЖ

жалпы

аудитор

СӨЖ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

7

-

-

7

-

-

135

45

90

5 семестр

15

30

-

90

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет