Пәннің мақсаты мен міңдеттері және оқу процессіндегі орны Пән мақсатыДата11.07.2016
өлшемі210 Kb.
#192169
Пәннің мақсаты мен міңдеттері және оқу процессіндегі орны
Пән мақсаты: Студенттерде жануарлар систематикасы және зоологиялық номенклатура пәні бойынша білім қалыптастыру. Жануарлар систематикасы және зоологиялық номенклатура бойынша даму тарихын оқу.
Пән міндеттері:


 • Жануарлар ситематикасы бойынша арнайы білім алу;

 • Зоологиялық номенклатураның байланысын қарастыру;

 • Қазіргі заманғы жануарлар систематикасының және зоологиялық номенклатураның принциптары мен тенденцияларды оқыту;

 • Биологиялық дайындықты жалпы кенейту.Пәнді игеруге студенттер білуге тиісті:


 • Методологиялық негіздерін, зоологиялық номенклатураның принциптері және мәселелері;

 • Жануарлар систематикасының технологиялық, саяси- мәдени, құқықтық, психологиялық аспектлері;

 • Жануарлар ситематикасының негізгі тарихи этаптары;

 • Биологиялық білім беруге қазірғы заманғы жолдары.


Пәнді игеруге студенттер істей білуге тиісті:

 • Биологиялық білімде технологиялардың қажеттілігін негіздеу;

 • Биологиялық білімдін нақты тәжірибесін талдау;

Пререквизиттер: Омыртқасыздар зоологиясы, Омыртқалылар зоологиясы, Зоологиядан үлкен практикум.

Постреквизиттер: Жануарлардың салыстырмалы морфологиясы.


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫПәннің тақырыптарының аталуы

Сағат саңы

Дәр.

Тәж/сем

СӨЖ

1

Зоологиялық номенклатура және жануарлар жүйесінің даму тарихы.

2

3

23

2

Зоологиялық номенклатураның принциптері.

1

3

23

3

Жануарлар жүйесінің әдістері.

1

2

23

4

Жануарлар жүйесінің бинарлық номенклатурада маңызы.

1

2

24

5

Жануарлардың қазіргі заманғы жүйесі

1

2

24
Жалпы

6

12

117


Пәннің тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1. Зоологиялық номенклатура және жануарлар жүйесінің даму тарихы.

Зоология ғылымының қысқаша даму тарихы.Антикалық ғалымдардың жануарлар жүйесіне қосқан үлесі. Аристотель және басқа ғалымдардың жануарлар жүйесіне қосқан үлесі. Жануарлар жүйесі орта ғасырда. Қазіргі заманғы жануарлар жүйесі. Қазақстан ғалымдардың зоологиялық номенклатураға қосқан үлесі.К.Линнейдін жануарлар жүйесіне және зоологиялық номенклатураға қосқан үлесі.

Тақырып 2. Зоологиялық номенклатураның принциптері.

Жіктеу және номенклатура деген терминдерге аңықтамалар. Таксон, бөлім, тип, род, туыстас терминдеге аңықтама.Тақырып 3 Жануарлар жүйесінің әдістері.

Салыстырмалы-морфологиялық әдіс, анатомиялық, палеонтологиялық, эмбриологиялық, географиялық, экологиялық, гибридологиялық, географиялық, экологиялық, кариологиялық, иммунологиялық және серологиялық, тератологиялық, хемотаксономиялық, математикалық әдістер.Тақырып 4. Жануарлар жүйесінің бинарлық номенклатурада маңызы.

Бинарлық номенклатуранын негізгі принциптері.. Қос номенклатураның манызы.Тақырып 5. Жануарлардың қазіргі заманғы жүйесі

Прокариоттар және эукариоттар. Саркомастигофоралылар типі, тип инфузориялар, тип жалпақ құрттар, сақиналы құрттар типі, буынаяқтылар типі, былқылдақ денелілер типі, тікентерілер типі, хордалылыр типі.


Тәжірибелік (семинар) сабақтарының мазмұны
Семинар № 1. Зоологиялық номенклатураның негізгі этаптарының дамуы.

 1. Зоологиялық систематиканың маңызы.

 2. Жануарлар жүйесінде көне дәурінің және орта ғалымдарының жұмыстары.

 3. Жануарал жүйесіне орыс ғалымдарының қосқан үлесі.

 4. Жануарлар жұйесінің қазіргі заманғы жағдайы.

Әдебиет: [1, 3, 18].
Семинар № 2. Зоологиялық номенклатураның тәртібі мен ережелері

 1. «Классификация», «номенклатура» терминдерге аңықтама.

 2. Зоологиялық номенклатурада Аристотелдін «Органон» жұмысының маңызы.

 3. Ч.Джеффри жұмыстары.

 4. Таксономической иерархиялардың категориялары.

 5. Зоологиялық номенклатурадағы жалпы аталған таксондар.

 6. Макросистематика, оның мінездемесі.

Әдебиет [1, 3, 11, 16].
Семинар № 3. Зоолоиялық номенклатурада принциптері мен әдістері.

 1. Жануаралр жүйесінің негізгі әдістері.

 2. Жануарлар жүйесінің қазіргі заманғы әдістері..

 3. Морфологиялық белгілерді зерттейтін белгілер.

 4. Көне заманғы туыстарды зерттейтін әдістер.

Әдебиет: [1, 4, 19].
Семинар № 4. Зоологиялық систематикасының бинарлық номенклатураның критерийлері.

1.Зоологиялық систематиканың бинарлық номенклатураның даму тарихы.

2.Бинарлық номенклатураның дамуына үлес қосқан ғалымдар .

3.Зоологиялық жіктелуінде негізгі талаптар.Әдебиет [1, 7, 12, 16, 17].
Семинар № 5. Жануарлар жүйесінің қазіргі заманғы жағдайы

 1. Жіклелуінің негізгі типтері.

 2. Жануарлар жүйесінің қазіргі заманғы типтері.

 3. Омыртқасыздар жануарлардың типтері

 4. Омыртқалы жануарлардыңтиптері.


Әдебиет: [1, 4, 5, 13].

СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі


Бақылау түрі

Сағатқа шаққан

дағы көлемі

1

Лекциялық сабаққа дайындық

Жұмыс дәптері


ДС қатысу

6

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Конспект

СЖ қатысу

6

3

Семинар сабақтарды қорғау

Ауызша жауап беру

Сабаққа қатысу

6

4

Аудиториялық сабақтарға кірмеген материалды оқу

Конспект


Сабаққа қатысу

73

5

Бақылау жұмысқа дайындық

БЖ

БЖ қорғауға қатысу

20

6

Бақылау жұмысты қорғау

БЖ

БЖ қорғау

2

7

Межелік бақылауға дайындық
МБ

Тестлеу


4

Жалпы

117


Өздігімен оқу тақырыптары
Тақырып 1.Зоологиялық номенклатураның және жануарлар жүйесінің даму тарихы.

1Биология және зоология ғылымдарының даму тарихы

2. Ежелгі дәурдері зоология ғылымы.

3. Аристотель бойынша жануарлар систематикасы.

4. Қанды және қаны жоқ жануарларға бөліну.

Әдебиет: [1, 3, 7, 9, 12].
Тақырып 2. Зоологиялық номенклатураның принциптері

1.Зоологияның номенклатурасына және классификациясына негізгі талаптар.

2.Зоологияның негізгі терминдері.

3. Зоологияда таксондарға бөлінуге негізгі принциптері.

4. Зоологияда типтерге бөлу принциптері.

5. Зоологияда отрядтарға бөлу принциптері.Әдебиет: [1, 3, 7, 9, 12].
Тақырып 3 Жануарлар жүйесінің әдістері.

1.Жануарлар жүйесінің негізгі әдістері.

2.Жануарлар жүйесінде және зоологиялық номенклатурада қосымша әдістері.

3. Жануарлар құрылысының ерекшеліктерін зерттейтін әдістері.

4. Филетикалық және адаптациялық белгілерді зерттейтін әдістер.

Әдебиет: [1, 3, 7, 9, 12].
Тақырып 4. Зоология жүйесінде бинарлық номенклатураның маңызы.

1.Бинарлық номенклатураның негізгі принциптері.

2.Зоологиялық жүйесінде бинарлық номенклатураның маңызы.

Әдебиет: [1, 3, 7, 9, 12].
Тақырып 5. Қазіргі заманғы жануарлар жүйесі

1.Прокариоттар және эукариоттар.

2.Саркомастигофоралылар және инфузориялар типі

3.Құрттарға тән типтері..

4. Жәндіктерге тән типтері.

5. Омыртқалы жануарлардың типтері.Әдебиет: [1, 3, 7, 9, 12].

Бақылау жұмыстарды орындауға арңалған тақырыптар

Тақырып 1. Зоологиялық номенклатура және жануарлар жүйесінің даму тарихы..

Зоология пәнінің қысқаша даму тарихы. Антикалық ғалымдардың жануарлар жүйесіне қосқан үлесі. Жануарлар систематикасына Аристотельдің және басқа ғалымдардың қосқан үлесі.Жануарлар жүйесі орта ғасырда.Қазіргі заманғы жануарлар жүйесі.Жануарлар жүйесіне және зоологиялық систематикасына К.Линнейдің және басқа ғалымдардың қосқан үлесі.

Тақырып 2. Зоологиялық номенклатураның принциптері

Классификация және номенклатура терминдерге аңықтама. Таксон, бөлім, тип, тұыстас терминдерге аңықтама.Тақырып 3. Жануарлар жүйесінің әдістері

Салыстырмалы-морфологиялық әдіс, анатомиялық әдіс, палеонтологиялық әдіс, эмбриологиялық, географиялық, экологиялық, гибридологиялық, географиялық, экологиялық, кариологиялық, иммунологиялық және серологиялық, тератологиялық, хемотаксономиялық, математикалық.Тақырып 4. Зоологиялық жүйесінде бинарлық номенклатураның маңызы.

Бинарлық номенклатураның негізгі принциптері.Зоологиялық жүйесінде қос номенклатурасында маңызы.Тақырып 5. Қазіргі заманғы жануарлар жүйесі

Прокариоттар және эукариоты. Саркомастигофоралылар типі, инфузориялар типі, жалпақ құрттар типі, сақиналы құрттартипі,буынаяқтылар типі, жұмсақ денелілер типі, тікентерілер типі, хордалылар типі

.
Нұсқа №1


 1. Зоология ғылымының қысқа даму тарихы.

 2. Жануарларды анатомиялық зерттеу әдістері.

 3. Зоологиялық жүйесінде бинарлық номенклатураның маңызы.

Нұсқа №2

1.Қазіргі заманғы жануарлар систематикасы.

2.Жануарлар жүйесіне Қазақстан ғалымдарының қосқан үлесі.

3.Зоологиялық номенклатурада К.Линнейдін және басқа ғалымдардың қосқан үлесі.Нұсқа №3

  1. Прокариоттар және эукариоттар.

  2. Саркомастигофоралылар типі.

  3. Инфузориялар типі.

  4. Жалпақ құрттар типі.

  5. Сақиналы құрттар типі.

Нұсқа №4

1.Қазіргі заманғы жануарлар систематикасы

2.Прокариоттар және эукариоттар.

3.Саркомастигофоралылар типі..

4.Инфузориялар типі.

5.Жалпақ құрттар типі.Нұсқа №5

 1. Иммунологиялық әдіс.

 2. Жануарлар жүйесінің негізгі әдістері.

 3. Зоология ғылымының қысқаша даму тарихы.

 4. Қазіргі заманғы жануарлар ситематикасы.


Мамандықтың жұмыс

оқу жоспарынан көшірмеПМУ ҰС Н 7.18.3/32

050607 БиологияМамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән аталуы Жануарлар жүйесі және зоологиялық номенклатура


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

Кре-

дит-


тер

Академиялық сағат

Кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

сын

КЖ-а

Кжбарлығы

дәр

пр.

зертх

Барлы

ғы


СОӨЖ

ЖОБ

негізінде сыртай3

135

18

117

10

-

-

-

9

3

6

6

-

-

-

-

10

12

-

12

-

117

18

Кафедра меңгерушісі __________ Ж.М. Исимбеков 2010ж «__»________________Әдебиет
Негізгі:


 1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. "Высшая школа", М. 1981 (и предыдущие издания)Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М. "ВЛАДОС". 1999

 2. Жизнь животных. Т. 1-3. М. "Просвещение". 1968-1969 и последующие издания.

 3. Зеликман. А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных. М. "Высшая школа", 1981

 4. Хаусман К. Протозоология. М. "Мир". 1988


Қосымша:

5. Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. "Просвещение", М. 1975 (и предыдущие издания)

6. Варне Р., Кейлоу и др. Беспозвоночные. Новый обобщенный подход. "Мир", М. 1992

7. Зоология беспозвоночных. Курс лекций. М. "МГУ". 1979

8. Шарова И.Х., Абдурахманов Г.М., Матвеева И.Г. Зоология беспозвоночных. Методическое руководство по индивидуальной работе студентов биологических и географических специальностей. М. Современная палеонтология. Т. 1-2. М. "Недра". 1988

9. Кочетова Н.И., Акимушкина М.И., Дыхнов В.Н. Редкие беспозвоночные животные. М. "Агропромиздат". 1986.10. Серавин Л.Н. Простейшие... Что это такое?, Л., 1984.

11. Воронцов Н.Н. Системы органического мира и положение животных в них //Зоолог, журн. 1987. вып. 11-12 8. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. М. 1966 (и последующие издания). "Высшая школа".

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет