Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағыДата23.07.2016
өлшемі324 Kb.
#216798

Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/29Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Психология және педагогика кафедрасы

5

В050900-Әлеуметтік жұмыс мамандығы үшін

Әлеуметтік медицина негіздері


ПӘНІНІҢ оқу-әдістемелік кешені

Павлодар

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы

Әлеуметтік медицина негіздері

пәнінен

5


В050900- Әлеуметтік жұмыс мамандығы студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойЖұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректоры

__________ Пфейфер Н.Э.

Құрастырушы: м.ғ.к., профессор Булекбаева С.Е.
Психология және педагогика кафедрасы

«Әлеуметтік медицина негіздері» пәні бойынша

5В050900 – Әлеуметтік жұмыс мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс оқу бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы 3.08.371-2006 ҚР МЖМБС Мемлекеттік стандарты бойынша 5В050900 Әлеуметтік жұмыс мамандығының «Әлеуметтік медицина негіздері» пәніне жасалды


20 _ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ____________ Бурдина Е.И. 20__ж. «____» ________

Гуманитарлы-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20 _ж. «___»________ №____ хаттама
ОӘК төрағасы __________ Жуманкулова Е.Н. 20 _ж. «_____»_________

КЕЛІСІЛГЕН

ГП факультетінің деканы _____________ Сарбалаев Ж.Т. 20 _ж. «_____»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ Варакута А.А. 20 _ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама


1 Пәннің мақсаты - өмір жағдайлары мен халық денсаулығы арасындағы себеп-салдарлық қатынасын зерттеу мақсатымен халықты сауықтырудың алғы шарттарын және оның медициналық шараларын әзірлеу және енгізу тұрады.

Пәннің міндеттері – әлеуметтік медицинаның жаңа технологияларын жасауға мүмкіндік туғыздыратын педагогтардың, экономисттердің, психологтардың, әлеуметтанушылардың, құқықтанушылар мен басқа мамандардың күш салулары арқылы әлеуметтік феномен ретінде, қоғамдық денсаулық жайлы әлеуметтік сфераның болашақ жұмыскерлерін біліммен қаруландыру.

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде келесі құзырлықтарды қалыптастыру: • белгілі қоғамдық-саяси және экономикалық жағдайында денсаулыққа әсер ететін әлеуметтік және биологиялық факторларының кешендік әрекеттері;

 • адамдардың мекен ету ортасының әлеуметтік факторларымен және халықтың денсаулық жағдайларының арасындағы себеп-салдарлық қатынасы (отбасы, тұрмыс, жұмыс, денсаулық сақтау, білім беру, сақтандыру және т.б.);

 • әлеуметтік медицинаның жаңа технологияларын жасау, яғни халықтың қоғамдық денсаулығын сақтау мен нығайтудың жаңа тәсілдері мен әдістері.

2 Пререквизиттер

Осы пәндерді: «Мамандыққа кіріспе», «Жалпы және әлеуметтік педагогика» «Жалпы және әлеуметтік психология» оқу кезінде алынған білім, шеберлік және игерілген дағдылар керек.
3 Постреквизиттер

Пәнді оқыту барысында игерілген білім, шеберлік пен дағды келесі пәндерді меңгеруге қажетті: «Халықпен медициналық-әлеуметтік жұмыс негізі», «Әлеуметтік-медициналық реабилитация және терапия».


4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыстық сағаттар саны

Дәр

Тәжірибе.

СӨЖ

1

Әлеуметтік медицина – клиникалық медицинамен әрекеттестігі және түсінігі.

2

1

6

2

Денсаулықтың генетикалық және әлеуметтік шарттылығы

2

1

6

3

Халық денсаулығын қалыптастыратын факторлар

2

1

6

4

Халық денсаулығын бұзатын факторлар

2

1

6

5

Халықтың жеке топтарына әлеуметтік көмекті ұйымдастыру

2

1

6

6

Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы Қазақстанның заңнамалық негіздері

2

1

6

7

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саулығы. Санитарлық заңнама.

2

1

6

8

Негізгі жұқпалы ауру құрттары және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсету.

2

1

6

9

Негізгі жұқпалы емес ауру құрттары және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсету.

2

1

6

10

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға медициналық-әлеуметтік көмек

2

1

6

11

Шұғыл медициналық көмек көрсетудің шеберлігі мен дағдылары

2

1

6

12

Әлеуметтік- медициналық әдеп

2

1

6

13

Аналық пен балалықты қорғауды ұйымдастыру

2

1

6

14

Әлеуметтік-медициналық ағартушылық қызмет

2

1

6

15

Әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың әлеуметтік-медициналық мәселелері

2

1

6
Барлығы:

30

15

90
Сырттай оқыту үшін пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптар атауы

Сағат саны

Дәр

Тәжірибе

СӨЖ

1

Әлеуметтік медицина – клиникалық медицинамен әрекеттестігі және түсінігі.

2

1

19


2

Денсаулықтың генетикалық және әлеуметтік шарттылығы

3

Халық денсаулығын қалыптастыратын факторлар

4

Халық денсаулығын бұзатын факторлар

2

1


19

5


Халықтың жеке топтарына әлеуметтік көмекті ұйымдастыру

6

Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы Қазақстанның заңнамалық негіздері

2

1

19


7

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саулығы. Санитарлық заңнама.

8

Негізгі жұқпалы ауру құрттары және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсету.

9

Негізгі жұқпалы емес ауру құрттары және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсету.

2

1

20


10

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға медициналық-әлеуметтік көмек

11

Шұғыл медициналық көмек көрсетудің шеберлігі мен дағдылары

12

Әлеуметтік- медициналық әдеп

2

1

20


13

Аналық пен балалықты қорғауды ұйымдастыру

14

Әлеуметтік-медициналық ағартушылық қызмет

21

20


15

Әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың әлеуметтік-медициналық мәселелері
Барлығы:

12

6

117


4.2 Пәннің тақырыптар мазмұны

1 тақырып. Әлеуметтік медицина – клиникалық медицинамен өзара байланысы және түсінігі.

Клиникалық және әлеуметтік медицина. Әлеуметтік медицинаның технологиялары. Жеке дара мен қоғамдық денсаулықтың көрсеткіштері. Аурулардың, жарақаттар мен өлім себептерінің классификациясы. Халық денсаулығын қорғау ісінде денсаулық қорғауды Дүниежүзілік ұйымдастырудың стратегиясы.2 тақырып. Денсаулықтың генетикалық және әлеуметтік шарттылығы.

Тұқымқуалаушылық. Денсаулыққа себепші, әлеуметтік факторлар. Генетикалық қор және қиратушы факторлар. Хромосомдық және гендық тұқымқуалаушылық аурулары. Медициналы-генетикалық кеңес берудің негізгі міндеттері. Тіршілік әрекеті мен әлеуметтік жеткіліксіздігінің шектеулі түсінігі.3 тақырып. Халық денсаулығын қалыптастырушы, факторлар

Тұрмыс қалпының әлеуметтік-экономикалық факторлары (еңбек шарты, тұрғын-үй шарты, материалдық әл-ауқаттылық және т.б.); экологиялық және табиғи-ауа райы жағдайы мен сыртқы орта факторлары (лас мекен ету ортасы, орташа жылдық температура, күн радиациясының деңгейі және т.б.); әлеуметтік – биологиялық жағдайлар мен факторлар (ата-ананың жасы, жыныс, антенаталды кезең ағымы және т.б.); ұйымдастырушылық немесе медициналық жағдай (медициналық көмек көрсетуді ұйымдастырылуы және деңгейі).4 тақырып. Халық денсаулығына кері әсерін тигізетін факторлар

Рационалды емес қоректену (артық мөлшерлі қаныққан май мен тұз, дәрумендердің жетіспеушілігі және т.б.); төмен қозғалу белсенділігі (тұрмыс қалпының аз қозғалысы); алкогольді ішу, темекі тарту, есірткі қолдану; әдепсіз жыныс байланыстар және солармен байланысты аурулар.5 тақырып. Халықтың жеке топтарына медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру

Қалалық және ауылдық тұрғындарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру; балалар мен әйелдерге; өнеркәсіп кәсіпорындарының жұмысшыларына; жедел медициналық көмек көрсету; жалпы тәжірибе дәрігерінің қызмет қағидаттар бойынша медициналық көмек көрсету (жанұялық дәрігер); дәрімен қамтамасыздандырылуы.6 тақырып. Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы Қазақстанның заңнама негіздері

Қазақстанда денсаулық қорғау жүйелерін ұйымдастыру қағидаттары; денсаулық қорғау мүшелерінің қызметінің әлеуметтік-медициналық алдын алушылық бағыты; денсаулық сақтау жайлы заңнама; Қазақстан Республикасының халқының әлеуметтік қорғау мен денсаулық сақтау министрлігінің ведомстволық құжаттары.7 тақырып. Халықтың санитарлы-эпидемиологиялық берекелігі. Санитарлық заңнама.

Халықтың санитарлы-эпидемиологиялық берекелігі. Санитарлық заңнама. Санитарлы-эпидемиологиялық қызметтің міндеттері, қызметтері, құрылымы, Қазақстандағы санитарлы-эпидемиологиялық қызметінің басты даму бағыттары мен жетілдірілуі.8 тақырып. Негізгі жұқпалы аурулар және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру.

Негізгі жұқпалы аурулар және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру. Туберкулез; ВИЧ-инфекция және СПИД; Жыныстық жолмен берілетін, аурулар; вирустық гепатиттер; тыныс мүшелерінің аурулары.9 тықырып. Негізгі жұқпалы емес аурулар және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру.

Остеохондроз; остеопороз; гипертониялық ауру, ми бұзылуы; варикоздық ауру; тромбофлебит; қант диабеті; онкологиялық ауру.10 тақырып. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету

Мүгедектерге медициналық-әлеуметтік көмек; мүмкіндігі шектеулі балаларға медициналық-әлеуметтік көмек, девиантты мінез-құлықты жасөспірімдер мен балаларға медициналық-әлеуметтік көмек.11 тақырып. Шұғыл медициналық көмек көрсетудің шеберлігің мен дағдылары

Жан ауыратын жағдайларда, қатты улануларда, жарақаттарда, сынуларды, күюлер мен үсіктерде, терминалдық жағдайларда шұғыл көмек көрсету. Ауруды тексерудің әдістері; ауруларды күту тәсілдері мен әдістері; жұқпалы ауруларға ағзаның төзімділігін арттыру әдістері; жұқпалы, паразиттік пен саңырауқұлақтық аурулары кезінде шұғыл көмек көрсету.12 тақырып. Әлеуметтік- медициналық әдеп

Әдеп пен деонтология. Әлеуметтік жұмыс қызметіндегі психотерапия әдістері. Өлі туған балаларды сақтаудағы қазіргі медицинаның мәселелері мен ем қонбайтын немесе қарттылықтың өмірден ерікті күтімінің медициналық мәселелері – эвтаназия. Белсенді эвтаназияның жазылмайтын себептері. Мүшелер мен талшықтарды ауыстырудағы медициналық-әлеуметтік мәселелері.13 тақырып. Аналық пен баланы қорғауды ұйымдастыру

Қазақстанда аналық пен баланы қорғауды ұйымдастырудағы әлеуметтік жұмыс бойынша маманның қызметтері. Аналық пен баланы қорғау жүйесін басқару. Отбасыны жоспарлаудың әлеуметтік-медициналық қызметін ұйымдастыру.14 тақырып. Әлеуметтік-медициналық ағартушылық қызмет.

Жасөспірімдердің денсаулығын нығайтудағы білім берудің рөлі. Ересек халықтың денсаулығын нығайтудағы білім берудің рөлі. Қазақстанда медициналық білімді насихаттауды ұйымдастыру.15 тақырып. Әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың әлеуметтік-медициналық мәселелері

Әлеуметтік-медициналық көмек мекемесінің қызметінің құқықтық қамтамасыз етілуі. Медициналық сақтандыру және ақылы медициналық көмек. Әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру.


4.3 Тәжірибе сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Әлеуметтік медицина – клиникалық медицинамен өзара байланысы және түсінігі.

 1. Қоғамдық және жеке дара денсаулық түсінігі.

 2. Аурулардың, жарақаттар мен өлім себептерінің классификациясы.

 3. Әлеуметтік медицина технологиялары.

2 тақырып. Денсаулықтың генетикалық және әлеуметтік себептері

 1. Денсаулыққа себепкер, әлеуметтік факторлар.

 2. Генетикалық қор және қиратушы факторлар.

 3. Хромосомдық және гендік тұқымқуалаушылық аурулар.

 4. Медициналық-генетикалық кеңес берудің негізгі міндеттері.

3 тақырып. Халық денсаулығын қалыптастырушы факторлар

Тұрмыс қалпының әлеуметтік-экономикалық факторлары (еңбек шарты, тұрғын-үй шарты, материалдық әл-ауқаттылық және т.б.); 1. Экологиялық және табиғи-ауа райы жағдайы мен сыртқы орта факторлары (лас мекен ету ортасы, орташа жылдық температура, күн радиациясының деңгейі және т.б.);

 2. Әлеуметтік – биологиялық жағдайлар мен факторлар (ата-ананың жасы, жыныс, антенаталды кезең ағымы және т.б.);

 3. Ұйымдастырушылық немесе медициналық жағдай (медициналық көмек көрсетуді ұйымдастырылуы және деңгейі).

4 тақырып. Халық денсаулығын бұзушы, факторлар

1. Төмен қозғалу белсенділігі (тұрмыс қалпының аз қозғалысы);

2. Рационалды емес қоректену (артық мөлшерлі қаныққан май мен тұз, дәрумендердің жетіспеушілігі және т.б.);

3. Алкоголді, темекі тарту, есірткі қолдануды теріс пайдалану;

4 . Әдепсіз жыныс байланыстар мен солармен байланысқан аурулар.

5 тақырып. Халықтың жеке топтарына медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру

Қалалық пен ауылдық халыққа медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру; өнеркәсіп кәсіпорындарының жұмысшыларына; жедел медициналық көмек көрсету; дәрімен қамтамасыздандырылуы. 1. Қалалық халыққа медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру;

 2. Ауылдық халыққа медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру;

 3. Балалар мен әйелдерге;

 4. Өнеркәсіп кәсіпорындарының жұмысшыларына;

 5. Жалпы тәжірибе дәрігерінің қызмет қағидаттар бойынша медициналық көмек көрсету (жанұялық дәрігер);

 6. жедел медициналық көмек көрсету;

6 тақырып. Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы Қазақстанның заңнама негіздері

1. Қазақстанда денсаулық қорғау жүйелерін ұйымдастыру қағидаттары;

2. Денсаулық қорғау мүшелерінің қызметінің әлеуметтік-медициналық алдын алушылық бағыты;

3. Денсаулық сақтау жайлы заңнама;

4. Қазақстан Республикасының халқының әлеуметтік қорғау мен денсаулық сақтау министрлігінің ведомстволық құжаттары.

7 тақырып. Халықтың санитарлы-эпидемиологиялық берекелігі. Санитарлық заңнама.

1. Халықтың санитарлы-эпидемиологиялық берекелігі.

2. Санитарлық заңнама.

3. Санитарлы-эпидемиологиялық қызметтің міндеттері, қызметтері, құрылымы.

4. Қазақстандағы санитарлы-эпидемиологиялық қызметінің басты даму бағыттары мен жетілдірілуі.

8 тақырып. Негізгі жұқпалы аурулар және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру.

1. Негізгі жұқпалы аурулар және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру.

2. Туберкулез;

3. ВИЧ-инфекция және СПИД;

4. Жыныстық жолмен берілетін, аурулар;

5. Врустық гепатиттер;9 тықырып. Негізгі жұқпалы емес аурулар және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру.

1. Остеохондроз; остеопороз;

2. Гипертониялық ауру,

3. Ми бұзылуы;

4. Варикоздық ауру; тромбофлебит;

5. Қант диабеті;

6. Онкологиялық ауру.

10 тақырып. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету

1. Мүгедектерге медициналық-әлеуметтік көмек;

2. Мүмкіндігі шектеулі балаларға медициналық-әлеуметтік көмек,

3. Девиантты мінез-құлықты жасөспірімдер мен балаларға медициналық-әлеуметтік көмек.11 тақырып. Шұғыл медициналық көмек көрсетудің шеберлігің мен дағдылары

1. Жан ауыратын жағдайларда, қатты улануларда шұғыл көмек көрсету,

2. Жарақаттарда, сынуларды, күюлер мен үсіктерде, терминалдық жағдайларда шұғыл көмек көрсету.

3. Ауруды тексерудің әдістері;

4. Ауруларды күту тәсілдері мен әдістері;

5. Жұқпалы ауруларға ағзаның төзімділігін арттыру әдістері;

6. Жұқпалы, паразиттік пен саңырауқұлақтық аурулары кезінде шұғыл көмек.

12 тақырып. Әлеуметтік- медициналық әдеп

1. Әдеп пен деонтология. Әлеуметтік жұмыс қызметіндегі психотерапия әдістері.

2. Өлі туған балаларды сақтаудағы қазіргі медицинаның мәселелері мен ем қонбайтын немесе қарттылықтың өмірден ерікті күтімінің медициналық мәселелері – эвтаназия.

3. Белсенді эвтаназияның жазылмайтын себептері.

4. Мүшелер мен талшықтарды ауыстырудағы медициналық-әлеуметтік мәселелері.

13 тақырып. Аналық пен баланы қорғауды ұйымдастыру

1. Қазақстанда аналық пен баланы қорғауды ұйымдастырудағы әлеуметтік жұмыс бойынша маманның қызметтері.

2. Аналық пен баланы қорғау жүйесін басқару.

3. Отбасыны жоспарлаудың әлеуметтік-медициналық қызметін ұйымдастыру.14 тақырып. Әлеуметтік-медициналық ағартушылық қызмет.

1. Жасөспірімдердің денсаулығын нығайтудағы білім берудің рөлі.

2. Ересек халықтың денсаулығын нығайтудағы білім берудің рөлі.

3. Қазақстанда медициналық білімді насихаттауды ұйымдастыру.15 тақырып. Әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың әлеуметтік-медициналық мәселелері

1. Әлеуметтік-медициналық көмек мекемесінің қызметінің құқықтық қамтамасыз етілуі.

2. Медициналық сақтандыру және ақылы медициналық көмек.

3. Әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру.4.4 Студенттің өзіндік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізбесі
СӨЖ түрлері

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағаттағы ауқымы

(күндізгі бөлім)Сағаттағы ауқымы

(сырттай бөлім)1

Дәрістік сабақтарына дайындық

Қысқаша жазба

Сабаққа қатысу

30

12

2

Тәжірибелік сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері, қысқаша жазба

Сабаққа қатысу

15

6

3

Курстың қосымша тақырыптарын оқып білу

есеп

баяндама

25

50

4

Тақырып бойынша отандық және шетелдік әдебиетті талдау

Қажетті кестелер мен сұлбаларды дайындау

Баяндама, қорғау

10

29

7

Рефераттарды дайындай

Реферат, баяндама


Қорғау

10

20
Барлығы90

117


4.4.2 Студенттерге өзіндік оқулары үшін ұсынылатын, тақырыптар

 1. Қазіргі жағдайда рационалды тамақтанудың негізгі қағидалары.

 2. Витаминдер, тіршілік әрекеті үшін оның мәні.

 3. Денсаулықты қолдаудағы бұлшық ет белсенділігінің рөлі.

 4. Еңбек оңтайлы ұйымдастыру қағидаттары.

 5. Отбасыны жоспарлау.

 6. Онкологикалық аурулар және оларды алдын алу.

 7. Әлеуметтік-биологикалық жұқпалы ауру - туберкулез.

 8. Нашақорлық қазіргі кездің әлеуметтік мәселесі ретінде.

 9. СПИДтің диагностикасы, емі мен алдын алуы.

 10. Қазіргі кездің адамының денсаулығының жетекші факторлары жайлы.

 11. Ағзаны сауықтырудың дәрілік емес тәсілдері.

 12. Сақтау қағидаттары, денсаулықты нығайту мен ұзақ жасаушылық.

 13. Сау тұрмыс қалпының тұжырымдамасы

Рефераттар тақырыптары

1. Денсаулық – адамзаттың ғаламдық мәселесі.

2. Денсаулықты сақтаудағы ағзаның адаптивтік және қорғаныс механизмдерінің мәні.

3. Акмеология ғылымы – кемелдік жастағы кәсібишілдік пен денсаулықты нығайту әдістер туралы.

4. Репродуктивті денсаулықты сақтаудың валеологиялық аспекттері.

5. Қарттық – ағзаның даму кезеңі. Қартаю үдерісің жылдамдатуға әсер етші, факторлар.

6. Философияда, әлеуметтануда, психология мен пендагогикадағы «тұрмыс қалпы» түсінігі

10. Жыныстық мәдениеті. Жыныстың жүріс-тұрысының қалпы.

11. Дененің артық салмақ мәселесі: себептері, түзету, алдын ала сақтандыру.
5 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:


 1. Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. Основы социальной медицины. М.: 2010

 2. Белов В.И., Михайлович Ф.Ф. Валеология; здоровье, молодость, красота, долголетие. Москва "Недра Коммюникейшенс Лтд", 2000.

 3. Куинджи Н.Н. Валеология. Пути формирования здоровья школьников. М., 2000.

 4. Лисицын Ю.П. Социальная гигиена и организация здравоохранения М.: Медицина, 1999.

 5. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. М.: Академия, 2001.

 6. Москвина Л. Энциклопедия психологических тестов. М, 2001.

 7. Приходько Н.Г., Лукьяненко М.В. Валеология, Курс лекций. Алматы, 2002.6.Тель Л.З. Валеология человека - философия жизни. Астана. 2009.

 8. Токарев В.А., Таткеев Т.А. Проблемы формирова­ния, укрепления и сохранения здоровья. Караганда, 2001.

 9. Чумаков Б.Н. Валеология. Избранные лекции. М., 2009.

 10. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье, М.,2000.

 11. Абдиров Ч.А., Агаджанян Н.А., Северин А.Е. Экология и здоровье человека. Нукус. 2000.

 12. Аланасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валео­логия. Р/Дону, Киев, 2000.

Қосымша:

 1. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. Молодость до 100 лет. М.: Химия, 1993.

 2. Виленский М.Л., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студентов. М.,1985.

 3. Дубровский В.Й. Здоровый образ жизни. М.; Меди­цина. 1998.

 4. Климова В.И. Человек и его здоровье. М., Знание, 1990

 5. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения в 2-х томах (под ред. Ю.П.Лисицына). М., Медицина. 1987.

 6. Сердюковская Г.Н., Сухарев А.Г. Гигиена детей и подростков. М., 1986.

 7. Шаталова Г.С. Азбука здоровья и долголетия. М.: Энергоатомиздат. 1995.

 8. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М.: Медицина.1990.Мамандықтың оқу жұмыс бағдарламасынан көшірме
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/32

5В050900 Әлеуметтік жұмыс

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің аталуы Әлеуметтік медицина негіздері


Оқыту түрі

Пәннің көп еңбектілігі

Семестрлер бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестрлер бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-диттер

Академиялық сағаттар

кредиттер

Аудиторлық сабақтар

(ак. сағаттары)СӨЖ

(ак. сағаттары)барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

зач.

КЖ

КЖ

барлығы

Дәр

Тәж.

зерт

барлығы

СМӨЖ

Күндізгі ЖОБ, ОКБ негізінде

3

135

45

90

1


1

3

45

30

15
90

45

Сырттай ОКБ, ЖКБ негізінде

3

135

18

117

2


1
6

6

2

3

18

6

6
117

6Кафедра меңгерушісі __________ Е.И. Бурдина «___» ________20__ж.

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет