Після вивчення курсу і виконання практичних робіт студенти повинні умітибет1/4
Дата21.06.2016
өлшемі0.59 Mb.
#152175
  1   2   3   4


ВСТУП
Курс «Товарознавство квітів» є частиною навчального плану спеціальності «Товарознавство і експертиза в митній справі». Він призначений для ознайомлення з одним з тих об'єктів, які є предметом зовнішньоекономічної діяльності підприємств. На ринку квіткової продукції вітчизняні товари не перевищують 50 % обсягу продажу. Через митний кордон проходить велика кількість продукції зарубіжних постачальників. Працівникам, відповідальним за просування товару, потрібно мати знання з товарознавства квітково-декоративних рослин і супутніх товарів.

Курс «Товарознавство квітів» вивчається в 7-му семестрі і носить ознайомлювальний характер. На подальших курсах навчання студенти отримують знання щодо правил митного оформлення вантажів.

Вивчення матеріалу проводиться в певній послідовності, при якій лекції чергуються з практичними роботами і виїзними заняттями. Виїзні заняття проходять в Донецькому ботанічному саду, на оптовій базі і в роздрібній торговій мережі.

Дані методичні вказівки містять теоретичні передумови по темам, завдання з практичних робіт і методики їх виконання, список літератури, тести для контролю знань по дисципліні.

Після виконання комплексу практичних робіт студенти повинні знати морфологію органів рослин, основний торговий асортимент квітів і декоративно-листяних культур, стандартні вимоги до якості продукції, дефекти, шкідників і хвороби.

Після вивчення курсу і виконання практичних робіт студенти повинні уміти:

- розрізняти окремі види квіткової продукції,

- визначати якість, користуючись стандартами,

- знати причини зниження якості квітів і способи гальмування їх старіння.

Тематика практичних робіт

Назва теми

Кількість

годин


1.

Вивчення морфології основних органів квітів і декоративно-листяних рослин

2

2.

Вивчення торговельного асортименту і норм якості зрізаних квітів, горщикових квітучих і декоративних рослин за стандартами і довідниками. Вивчення правил приймання квіткової продукції за кількістю і якістю

2

3.

Визначення якості і господарської придатності насіння

2

4.

Визначення якості ґрунту і штучних ґрунтів (почвосумішів)

2

5.

Вивчення методів розмноження квітково-декоративних рослин

2

6.

Вивчення хвороб і шкідників квітів. Знайомство з ДСТУ

4009 - 2001 «Карантин рослин»2

7.

Визначення якості штучних квітів і горщиків. Вивчення асортименту і характеристик пакувальних матеріалів

2

8.

Знайомство з оранжерейним господарством і напрямами наукової роботи Донецького ботанічного саду (виїзне заняття)

2
Разом:

16 • Знайомство з організацією постачання, зберігання і реалізації квіткової продукції на оптовій базі

 • Вивчення асортименту зрізаних і горщиків квітів в умовах торгівлі

За рахунок часу самостійної роботи студентаРекомендована література

Основна
1.Бибиков Ф.Б., Бибиков А.П. Цветоводство. - Минск.: Высшая школа, 1984. – 124 с.

2.Бунін В.О. Квітнікарство: Навч.посіб.- Львів: Світ ,1994. – 152 с.

3. Гордиенко А.С. Товароведение цветов: Уч.пособ. – Донецк: ДонГУЭТ, 2004.- 180 с.

4. Гордиенко А.С., Кудинова О.В. Товароведение цветов / Научно -

методические материалы по дисциплине для организации самостоятельной работы студентов в соответствии с требованиями кредитно-модульной системы обучения – Донецк : ДонГУЭТ, 2007.- 56 с.

5. Громов А.Н. Книга цветовода. - М.: Колос, 1983. – 319 с.

6. Декоративное садоводство /Н.В. Агафонов, Е.В. Мамонов, И.В. Іванова і др. - М.: Колос, 2000. – 320 с.

7. Толок Г.А., Мандрика В.И. Лабораторний практикум за спецкурсом «Товарознавство квітів» - Київ.: КДУЕТ, 2000. - 52 с.

8. Стандарти на квіти зрізані і горщикові
Додаткова
Журнали «Квітникарство», «Флора», «Квіти України»,
«Будинок, сад, город», «Мій улюблений сад»

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Тема: Вивчення морфології основних органів квітів

і декоративно-листяних рослин

Серед органів рослин розрізняють вегетативні - корінь, стебло, листя і репродуктивні - квітка і плід.1.1. Корінь

Корінь закріплює рослину в ґрунті, всмоктує воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами і передає їх надземним органам. Для деяких рослин він служить сховищем запасних живильних речовин а також вегетативним органом розмноження.

У кожному сімені є зародковий корінь. Після попадання в грунт і проростання первинний корінь розростається, утворюючи кореневу систему. Якщо з часом, розростаючись, він стає головним і від нього відходить бічне коріння, то таку кореневу систему називають стрижньовою.

Існують рослини, у яких головний корінь уповільнює зростання і від його основи одночасно розвивається ряд додаткового коріння однакового за довжиною і силою. Таку кореневу систему називають мичкуватою (рис. 1.1).
Рис .1.1 Кореневі системи

а – стрижньова, б мичкувата

1 - головний корінь,

2 - бічне коріння, . 3 - додаткове коріння

Коріння, яке накопичує живильні речовини, поділяється на коренеплоди, які утворюються із стрижньового кореня (петрушка, селера) і кореневі бульби, які розвиваються з бічного коріння (аконіт).

Поглинання води і мінеральних речовин відбувається не за всією площею кореневої системи, а обмеженою зоною кінчиків коріння, що ростуть. У цих зонах на корінні розвиваються численні тонкі нарости - кореневі волоски. У міру зростання і заглиблення в ґрунті старі кореневі волоски відмирають, а на кінчиках коріння відразу закладаються нові, що дозволяє рослині постійно оновлювати і поширювати зону всмоктування. Зростання кореня в довжину відбувається за рахунок верхівкової точки зростання - групи кліток, пристосованих для активного ділення (рис. 1.2).Рис.1.2 Подовжній розріз через

кінчик кореня

а - чохлик, б - зона ділення (зростання), в

в – зона розтягування, г - зона всмоктування,

д - провідна зона.

Ніжні ініціальні клітини точок зростання, які легко ушкоджуються, зверху покриті чохликом (а). Він захищає від механічних пошкоджень і, виділяючи на зовнішній стінці слиз, забезпечує мінімальне тертя між коренем і частинками ґрунту. Далі розташовані зона ділення кореня (б), потім розтягування (в), зона всмоктування (г) і провідна зона.Завдання 1. Визначити форми кореневих систем і метаморфози коріння однорічних, дворічних і багаторічних рослин. Визначити головне, бічне і додаткове коріння.

Хід роботи: 1. Обережно, щоб не пошкодити корінь, лопаткою викопати рослину, видалити водою залишки землі і, розстеливши на папері, підсушити. Потім визначити форму кореневих систем і замалювати.

 2. За допомогою лупи (або без неї) встановити наявність бульб або бульбокореневищ.


Завдання 2. Вивчити анатомічну будову кінчика кореня.

Хід роботи: 1. Розглянути на рисунку 1.2 будову кореня, встановити межі всіх зон.

 2. За допомогою мікроскопа знайти всі зони на досліджуваному корені і замалювати їх в зошиті.


1.2. Стебло
Стебло - вегетативний орган, який забезпечує надходження з кореня в листя води з мінеральними речовинами (висхідний потік), а з листя до квіток, плодів і коріння - продуктів фотосинтезу (низхідний потік).

Стебло підтримує листя і сприяє їх кращому освітленню. Точку на стеблі, звідки розвивається лист, називають вузлом, а вершину кута на вузлі між черешком листа і стеблом - пазухою листа. У багатьох рослин тут знаходиться спляча брунька. Відстань між вузлами іменується міжвузля (рис. 1.3.).


Рис. 1.3. Розташування частин стебла:

а - вузли; б - міжвузля; в - спляча брунька.

Способи зростання стебла і майбутнє формування рослини в просторі залежить від його біологічних особливостей і пристосованості до навколишнього зовнішнього середовища (рис.1.4.). За цими ознаками стебла розділяються на: • прямі або прямостоячі, - піднімаються вертикально (левкой літній);

 • висхідні або які піднімаються - нижня частина стелиться по землі, а верхня - дугоподібно піднімається над поверхнею ґрунту (шивекерія подільська);

 • лежачі, або що стеляться, - слабкі, не пристосовані рости вертикально без підпор і підв'язок (цемболярія витка);

 • повзучі - відрізняються від тих, що стелються тим, що утворюють на вузлах додаткові коріння і з їх допомогою, укоріняючись в ґрунті, рухаються вперед (жовтець повзучий);

 • виткі - обвивають опори вправо (аристолохія великолистяна) або вліво (клематіс);

 • чіпкі - утворюють причіпки або вусики різного походження, за допомогою яких прикріплюються до стін споруд, опор, за рослини, що ростуть поряд (плющ, декоративний виноград).


Рис. 1.4. Види стебел за способом росту:

а - прямостоячий, б - висхідний, в - лежачий, г - повзучий

д - виткий вліво, ж - чіпкий , з - утворюючий квітконоси

з квітками або суцвіттями.


Рослини, у яких стебла відсутні, а листя зібране в прикореневу розетку, утворюють квіткові стрілки (квітконоси) - подовжене міжвузля, що закінчується квіткою або суцвіттям (дзвоник середній, фуксія).

Видозміни (метаморфози) пагонів

Під впливом навколишнього середовища пагони корінним чином міняють спадкові ознаки. Найбільш типові видозміни, призначені для зберігання живильних речовин й води для подальшого розмноження: утворення кореневищ, бульб, цибулин, бульбоцибулин.

Кореневище - підземний пагін, який зовні нагадує стрижневий корінь через добре розвинені придаткові корені, але відрізняється від нього відсутністю кореневого чохлика. Кореневище накопичує і зберігає великі запаси поживних речовин, переважно вуглеводів. Воно є органом вегетативного розмноження, тому що на ньому розташовуються запасні бруньки. Формою кореневище може бути коротким і товстим, як у іриса, або тонким і довгим, як у рудбекії, або схожим на стрижньовий корінь, як у шпорника (дельфініума).


а

Рис.1.5. Видозмінені пагони

а - купина, б - кореневище рудбекії, в - кореневище шпорника,

г -бульба аконіта, д - цибулина тюльпанаБульби - видозмінені роздуті м'ясисті пагони, що мають сплячі бруньки. Вони можуть служити органами вегетативного розмноження (аконіт).

Цибулина - підземний пагін, який складається з укороченого широкого стебла (денця) і прикріплених до нього м'ясистих лусок (видозміненого листя). Запасні живильні речовини накопичуються не в стеблах, а в соковитому листі - чешуях (тюльпан, гіацинт, нарцис, пролісок, лілія).

Бульбоцибулина - займає проміжне місце між бульбою і цибулиною. У неї ширше денце і сухіші луски (жоржина, гладіолуси).

Колючки мають різне морфологічне походження. В одних випадках це видозмінені пагони (глід), в інших - нарости на листках (кактуси, барбарис).

Колючки мають різне морфологічне походження. У одних випадках це видозмінені пагони (глід), в інших - нарости на листках (кактуси, барбарис).
Вусики - у дикого винограду це видозмінений пагін, а у запашного горошку - видозмінені листки.

На рис.1.5. зображені різні види кореневищ, бульба і цибулина, які наочно демонструють відмінності підземних пагонів.Завдання 3. Вивчити частини стебла, способи росту і видозміни пагонів.

Хід роботи:


1. На рисунках і зрізаних пагонах розглянути всі частини стебла, способи росту пагонів і замалювати їх.

2. На прикладі запропонованих на занятті зразків намалювати всі види стебел, відзначити при цьому ступінь розвитку


міжвузлів, розгалуженості, розміщення лусок.


1.3. Морфологічна і анатомічна будова листка

Листок - найважливіший орган рослини, основні функції якої полягають у фотосинтезі, транспірації, газообміні. Він може служити й вегетативним органом розмноження. Тривалість життя листків неоднакова: від кількох років (у вічнозелених, багаторічних рослин) до одного вегетаційного періоду (в однолітників).

Розміщення листків на стеблі - ознака спадкова, проте під впливом зовнішніх факторів (частіше за все умов освітлення) воно може змінюватися. Способи розміщення листків показані на рис. 1.6. Це впливає на декоративність квітів і чагарників.Рис. 1.6 Розміщення листків на стеблі:

а- чергове, б – супротивне,

в- кільцеве (мутовчате),

г – прикоренева розетка

Листки по-різному прикріплюються до стебла. У одних рослин вони прикріплюються за допомогою черешка, який виносить листову пластинку в оптимальні умови освітлення, у других – він відсутній (сидячий лист). На рис. 1.7 показані варіанти прикріплення листків.Рис 1.7. Способи кріплення листків до стебла:

а - довгочерешковий листок, б - короткочерешковий, в - сидячий ,

г - стеблоохоплюючий, д - спадаючий, е – пронизаний, ж - зрощене листя.


Просте цілісне листя

По будові листки поділяються на прості і складні. Прості листки мають одну листову пластинку, яка може бути цілісною або розчленованою. Складні листки мають від трьох до декількох десятків штук листочків, розташованих на розгалуженому черешку. У обох випадках форма листка у поєднанні із забарвленням можуть надавати рослині незвичайно привабливого вигляду. Особливо високу декоративність додають рослині прості розчленовані і складні листки (рис.1.8.).

Просте розчленоване листя

Складне листя


На привабливість листків, їх декоративність, впливає і форма краю листка (рис.1.9.).

Рис. 1.9. Форма країв листка


Листові пластинки укріплюють і захищають від механічних розривів жилки. Жилки - це судинно-волокнисті провідні пучки. По них вода і мінеральні солі проникають із стебла в листок, а у зворотному напрямі відводяться продукти фотосинтезу.

Розрізняють такі типи жилкування листкової пластинки (рис. 1.10): паралельно-жильний - жилки йдуть паралельно одна одній; дугожильний (ланцетний) – жилки вигнуті, йдуть в одному напрямку з головною жилкою; пальчасто-жильний – жилки розходяться віялом від одного центра; сітчасте - з жилками, що перисто відходять від головної жилки і з сильно розвиненою сіткою дрібних жилок.Рис.1.10 Жилкування листків:

а – паралельне, б – дугове, в – пальчасте, г - сітчасте

Залежно від умов вирощування органи рослин можуть змінювати свої функції або набувати додаткові. Вони спадково закріплюються і передаються з покоління в покоління.

Існують такі метаморфози (видозміни) листка: колючки, вусики, соковиті листки, залозисті волоски. Колючки - наслідок пристосування рослини до посушливих умов шляхом зменшення площі випаровування. Вусики - засіб прикріплення рослин. Соковиті листки - спосіб накопичення і зберігання вологи для виживання в посушливу пору року. Залозисті волоски покривають лиски деяких кромахоїдних рослин. Це пов'язано з особливостями їх живлення.

Анатомічна будова листка до певної міри обумовлює швидкість протікання обмінних процесів в рослині.

Будову листа розглянемо на прикладі плюща (рис. 1.11.).
Рис. 1.11. Лист плюща в поперечному розрізі:

1 - верхня шкірка; 2 – нижня шкірка; 3 – стовбчастий мезофіл; 4 - губчастий мезофіл;

5 - устьіца; б - друза;

7 - коленхіма; 8 - судинно-волокнисті пучки

З верхнього і нижнього боку лист покритий шкіркою, призначеною для захисту внутрішніх хлорофілоносних кліток м'якоті листка від зайвого випаровування. Шкірка складається з одного шару щільно зімкнутих прозорих живих клітин, що сприяє вільному проникненню світлових променів всередину листка. Зовні шкірка покрита плівкою - жироподібною речовиною (катикулою), за рахунок чого істотно знижується випаровування води.

Для нормального протікання в листку процесу фотосинтезу необхідні інтенсивні водо- і газообмін, дихання, випаровування води (транспірація). Це здійснюється за допомогою устьіц - щілин, утворених двома серповидними клітинами, що замикаються. Устьїца розташовуються на нижній стороні листа, проте бувають і на верхній (у водних рослин). Кількість устьіц на одиниці площі листка залежить від виду рослини і умов вирощування. Їх в середньому 100-300 на 1см² поверхні, але може бути значно більше. Чим вище на стеблі розташований лист, тим більше устьіц на його площі (хоча розмір устьіц менше за розміром).

Між верхньою і нижньою шкірками листової пластинки розташована м'якоть листа - мезофіл. Мезофіл складається з живих клітин з великою кількістю хлоропластів, в яких відбувається складний процес фотосинтезу.

Під верхньою шкіркою розташовується стовбчастий мезофіл - один або декілька шарів великих прямокутних клітин, що мають хлоропласти. Завдяки їх перпендикулярному розташуванню щодо поверхні, світло проникає всередину листа зустрічаючи менше перешкод і, таким чином, повніше використовується хлоропластами.

Решта простору до нижньої шкірки зайнята губчастим мезофілом, між клітинами якого знаходяться міжклітинники, зв'язані в єдину систему, що примикає до устьіц. Це дає можливість вуглекислоті по міжклітинниках доходити до найвіддаленіших клітин стовбчастого мезофіла.

У деяких клітинах цього шару утворюються друзи - відкладення щавлевокислого калію. Товста оболонка, яка утворюється завдяки кам'янистим утворенням друз, разом з жилками підвищує механічну міцність листка.

Чітка відмінність в будові цих двох тканин свідчить про їх різне функціональне призначення. Стовбчастий мезофіл -основна асиміляційна тканина, в якій відбувається фотосинтез. Губчастий мезофіл сприяє проникненню вуглецю і є запасаючою тканиною (відкладається крохмаль).

Судинно-волокнисті пучки, які проходять в жилах, забезпечують надходження в мезофіл води з розчиненими в ній солями, а потім відтік з мезофіла відпрацьованих розчинів органічних речовин (продуктів фотосинтезу).

Під верхньою і нижньою шкірками поблизу пучків розташована коленхіма - механічна тканина, яка складається з клітин, що забезпечують механічну міцність молодої рослини.
Завдання 4. Вивчити будову

Хід роботи:

1. Проаналізувати і замалювати типи листкорозміщення.

2. Вивчити і замалювати частини листа і розташування його на стеблі. 1. Ознайомитися і замалювати форми простих і складних листків.

 2. Користуючись живими або гербарієвими зразками, зробити повний опис листка. Зробити зарисовку дослідного листка і оцінити його декоративність за 5-ти бальною шкалою.

Результати роботи записати за формою, наведеною в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1- Визначальні ознаки декоративності листків квіткових рослин
Рисунок листа
Видова назва
Простій або складний листок
Форма пластинки листка
Розмір листка
Розміщення листка на стеблі
Форма краю листка
Жилкування
Колір листка
Оцінка декоративності за 5-ти бальною шкалою
Шкала бальної оцінки декоративності листка (квітки, суцвіття):

5 балів - дуже декоративний листок, який привертає до себе увагу і відрізняється особливо виразною формою, помітним кольором або з'єднанням двох або більше кольорів, середнього або великого розміру;

4 бала- декоративний листок (квітка, суцвіття), який характеризується вельми специфічною формою або незвичайним кольором в композиції з різними відтінками, середнього розміру.

3 бали - достатньо декоративний листок (квітка, суцвіття), із звичайною або декілька зміненою формою, однорідного кольору, середнього або невеликого розміру;

2 бали - звичайний, такий, що майже не привертає до себе увагу листок, невиразної форми, не привабливого кольору, середнього або невеликого розміру.

1 бал - дрібний, з дуже невиразною формою і кольором листок (квітка, суцвіття).Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет